Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs."— Presentationens avskrift:

1 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

2 14.30-15.00 Kaffe och registrering 15.00-15.15 Voltimum presenterar sig och kvällens program 15.15-16.00 Elsäkerhet och standarder 16.00-16.20 Minimässa 16.20-17.05 LjuskällorFastighetsautomation 17.05-17.20 Minimässa 17.20-18.05 FördelningsteknikTele och data 18.05-18.30 Minimässa 18.30 Middag Elseminarium 2004

3 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Arbeta effektivt med det nya regelverket för elsäkerhet Voltimums nya expertpanel för elsäkerhet och standarder

4 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Panelen består av: William Persäter tidigare chef på Elsäkerhetsverket och bland annat mannen bakom Blå Boken, nu föreläsare åt STF Ingenjörsutbildning Mats Jonsson elsäkerhetsexpert från STF Ingenjörsutbildning

5 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Nya generella starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2004:1

6 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 1904 Nr 10 ( – 1939-07-01) 1939 Ser A ( – 1961-07-01) 1960 Nr 8 ( – 1980-01-01) SIND 1978:6 ( – 1987-01-01) STEV 1985 (1985-03-15 – 1990-07-01) STEV 1988 (1988-04-18 – 1994-07-01) ELSÄK 1994:4 (1994-05-20 – 1996-05-01) 1994:7 (1994-07-18 – 2000-07-01) 1999:5 (2000-01-01 – ) 19042000 Övergångstid 2 år 1 ny och 4 ändrings- föreskrifter 2004:1 (2004- 07-01-) Föreskrifter från 1904 till idag

7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Skäl till förändringen  Befrämjar teknikutveckling  Minskar handelshinder för varor och tjänster  Frigör resurser hos myndigheten  Förenklar framtida uppdateringar

8 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Samspelet föreskrifter – standard i det nya regelverket

9 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Svensk standard Grundläggande, allmänna säkerhetskrav (överensstämmer med den europeiska /internationella standarden) Särskilda säkerhetskrav • ändringar gentemot den europeiska/ internationella standarden • nationella tillägg Starkströms- föreskrifter Detaljkrav SS 436 40 00 Elinstallations- reglerna baserade på IEC 60364 CENELEC HD 384

10 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs God elsäkerhetsteknisk praxis ger betryggande elsäkerhet

11 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Utförande enligt svensk standard och tillämpliga delar av föreskrifternas särskilda säkerhetskrav anses uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis om inte annat visas

12 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Annat utförande än enligt svensk standard kräver dokumenterad bedömning. Utförandet skall uppfylla tillämpliga delar av föreskrifternas särskilda säkerhetskrav

13 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Grundläggande säkerhetskrav 1 §En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den ger betryggande säkerhet under normala förhållanden, vid ett fel i anläggningen och vid rimligt förutsebar felanvändning.

14 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Skydd mot elchock 2 §En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot fara som kan uppstå vid direkt beröring av spänningsförande delar 3 §En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot fara som kan uppstå vid beröring av utsatta delar som blivit spänningsförande genom fel.

15 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Skydd mot termisk och mekanisk verkan 6 §En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den inte medför risk för skada på personer, husdjur eller egendom på grund av höga temperaturer, ljusbågar eller mekaniska påkänningar förorsakade av ström vid normal drift eller av överström.

16 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Skydd mot överspänning 7 §En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den står emot normalt förekommande spänningar som kan förväntas uppträda i anläggningen. En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den ger betryggande säkerhet för personer, husdjur och egendom vid överledning mellan spänningsförande delar som tillhör strömkretsar med olika spänningar.

17 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Yttre förhållanden 8 §En starkströmsanläggnings utförande skall vara anpassat till de yttre förhållanden som råder i dess omgivning.

18 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Identifiering 9 §En starkströmsanläggning skall vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt skall kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen skall finnas på svenska om inte något annat språk är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt.

19 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Skötsel 10 §En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att arbete och normala skötselåtgärder kan utföras på ett säkert sätt.

20 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser •Träder i kraft 1 juli 2004 •Avd A och Avd B i ELSÄK-FS 1999:5 upphör att gälla den 30 juni 2006 •Undantag: För elektriska ban- eller trådbussanläggningar fortsätter ELSÄK-FS 1999:5 att gälla tills vidare i sin helhet.

21 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Elsäkerhetsverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda

22 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs SEK, Svenska Elektriska Kommissionen •Ideell förening •Svensk nationalkommitté av de internationella org. IEC och CENELEC •Svenskt standardiseringsorgan inom det elektrotekniska området

23 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs IEC SEK CENELEC Globalt Europa Sverige Standardiseringen - översikt

24 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Elinstallationsreglerna för lågspänning

25 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Elinstallationsreglerna för lågspänning •Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 – Utförande av elinstallationer för lågspänning, Utgåva 1, 2003. •Detaljerade regler för utförande av elinstallationer. Reglerna ger vägledning vid dimensionering, val och installation av elmateriel. •Klart för användning sommaren 2004 •Elinstallationsreglerna är inte avsedda att användas tillsammans med Elsäkerhetsverkets Blå bok (ELSÄK- FS 1999:5), utan skall tillämpas tillsammans med de nya starkströmsföreskrifterna.

26 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Nyheter i Elinstallationsreglerna •Klassificeringssystem, yttre påverkan •Skydd mot överspänningar •Kabeldimensionering, Strömvärden •Del 8 är borta •Nya avsnitt i del 7

27 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Nyheter i Elinstallationsreglerna •Klassificeringssystem, yttre påverkan •Skydd mot överspänningar •Kabeldimensionering, Strömvärden •Del 8 är borta •Nya avsnitt i del 7

28 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

29 Nyheter i Elinstallationsreglerna •Klassificeringssystem, yttre påverkan •Skydd mot överspänningar •Kabeldimensionering, Strömvärden •Del 8 är borta •Nya avsnitt i del 7

30 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Nyheter i Elinstallationsreglerna •Klassificeringssystem, yttre påverkan •Skydd mot överspänningar •Kabeldimensionering, Strömvärden •Del 8 är borta •Nya avsnitt i del 7

31 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

32 Nyheter i Elinstallationsreglerna •Klassificeringssystem, yttre påverkan •Skydd mot överspänningar •Kabeldimensionering, Strömvärden •Del 8 är borta •Nya avsnitt i del 7

33 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Nyheter i Elinstallationsreglerna •Klassificeringssystem, yttre påverkan •Skydd mot överspänningar •Kabeldimensionering, Strömvärden •Del 8 är borta •Nya avsnitt i del 7

34 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Innehåll i Elinstallationsreglerna Del 1Ändamål och grundläggande principer Del 2Definitioner och ordförklaringar Del 3Allmänna förutsättningar Del 4Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5Val och montering av elmateriel Del 7Särskilda slag av elinstallationer

35 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Innehåll i Elinstallationsreglerna Del 1Ändamål och grundläggande principer Del 2Definitioner och ordförklaringar Del 3Allmänna förutsättningar Del 4Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5Val och montering av elmateriel Del 7Särskilda slag av elinstallationer

36 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Del 1Ändamål och grundläggande principer 11Omfattning 12Normativa hänvisningar 13Grundläggande principer

37 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Innehåll i Elinstallationsreglerna Del 1Ändamål och grundläggande principer Del 2Definitioner och ordförklaringar Del 3Allmänna förutsättningar Del 4Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5Val och montering av elmateriel Del 7Särskilda slag av elinstallationer

38 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Innehåll i Elinstallationsreglerna Del 1Ändamål och grundläggande principer Del 2Definitioner och ordförklaringar Del 3Allmänna förutsättningar Del 4Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5Val och montering av elmateriel Del 7Särskilda slag av elinstallationer

39 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Del 3Allmänna förutsättningar 30Allmänna förutsättningar 31Användning, uppbyggnad och strömtillförsel 33Ömsesidig påverkan mellan ingående anläggningsdelar 34Utförande med hänsyn till underhåll 35Nödkraft och reservkraft

40 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Innehåll i Elinstallationsreglerna Del 1Ändamål och grundläggande principer Del 2Definitioner och ordförklaringar Del 3Allmänna förutsättningar Del 4Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5Val och montering av elmateriel Del 7Särskilda slag av elinstallationer

41 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Del 4Skydd av personer, husdjur och egendom Kapitel 41Skydd mot elchock Kapitel 42Skydd mot termiska verkningar Kapitel 43Skydd mot överström Kapitel 44Skydd mot överspänningar Kapitel 45-48har utgått och är integrerade i del 4 och 5

42 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Innehåll i Elinstallationsreglerna Del 1Ändamål och grundläggande principer Del 2Definitioner och ordförklaringar Del 3Allmänna förutsättningar Del 4Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5Val och montering av elmateriel Del 7Särskilda slag av elinstallationer

43 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Del 5Val och montering av elmateriel Kapitel 51Allmänt Kapitel 52Val och montering av ledningssystem Kapitel 53Bryt-, manöver- och skyddsanordningar Kapitel 54Jordning, skyddsledare, PEN-ledare och potentialutjämningsledare Kapitel 55Annan elmateriel Kapitel 56har utgått och lagts in i kap. 55

44 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Del 6Kontroll före idrifttagning Publicerad som en separat standard SS 436 46 61

45 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Innehåll i Elinstallationsreglerna Del 1Ändamål och grundläggande principer Del 2Definitioner och ordförklaringar Del 3Allmänna förutsättningar Del 4Skydd av personer, husdjur och egendom Del 5Val och montering av elmateriel Del 7Särskilda slag av elinstallationer

46 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Del 7Särskilda slag av elinstallationer 700Gemensamma fordringar 701Badrum och duschrum 702Simbassänger, plaskdammar och fontäner 703Basturum 704Bygg- och rivningsplatser 705Elinstallationer i jordbruk, trädgårdsmästerier och byggnader för husdjur 706Trånga ledande utrymmen

47 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Del 7Särskilda slag av elinstallationer 708Elinstallationer inom uppställningsområden för husvagnar och tält 709Elinstallationer i småbåtshamnar 711Mässor, utställningar och stånd 712Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller 714Utomhusbelysning 715Belysningsinstallationer för SELV 717Mobila arbetsplatser 740Tillfälliga installationer för mekaniska anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar

48 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 750Torra, icke brandfarliga utrymmen 751Elinstallationer i fuktiga och i våta utrymmen samt elinstallationer utomhus Del 7Särskilda slag av elinstallationer

49 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Men del 8 då? 801  SS 436 21 01 – Plac. av kopplingsutrustning, driftrum m.m. 802 + 803  SS 436 47 53 – Installation av värmekablar och värmefolier 804  715 i Elinstallationsreglerna

50 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 805  SS-EN 50107 – Installation av urladdningsrör för > 1 000 V 807  SS-EN 50272-2 – Uppställning av batterier – ingår i SEK Hb 431 808  SS-EN 60831-1 – Kraftkondensatorer – Anvisningar för installation och användning Men del 8 då?

51 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 821  SEN 08 04 01 – Läckströmmar och katodiskt skydd 830  Täcks av SS 436 40 00, bilaga 51 ZB och 512.2.5 850  SEK Hb 427 860  Blå Boken gäller fortsättningsvis för bananläggningar. Dessutom finns SS-EN 50119, SS-EN 50122-1 och -2 (Järnvägs- och Bananläggningar) 890  SS 436 01 01 – –14, ELSÄK-FS 2004:1 Men del 8 då?

52 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Elinstallationsregler för lågspänning Säkerhetsstandarder SS 436 46 61Kontroll före idrifttagning SS 436 21 01Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning SS 436 47 53Installation av golv- och takvärme, värmesystem samt förläggning av värmekabel – 2004-02 SS 437 10 02Rum för medicinskt bruk – Våren 2004

53 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Övriga standarder samt handböcker SS 437 01 52Utrymme för el- och teleutrustning i flerbostadshus – Rev. pågår SS 437 01 51Införing av el- och telekablar i byggnader – Rev. pågår SS 437 01 46Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering SS 437 01 45Grundläggande dimensioneringsregler – Rev. pågår SS 437 01 40Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet Elinstallationsregler för lågspänning

54 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Övriga standarder samt handböcker SEK Handbok 413Potentialutjämning i byggnader – Ny utgåva SEK Handbok 414Dvärgbrytare (automatsäkringar) 230/400V – Vägledning för val och installation (TK17B) – Rev. pågår SEK Handbok 418Säkerhetsbrytare – Ett sätt att ordna säker frånskiljning (TK17B) SEK Handbok 419Dokumentation (TK3) – Kommer ut 2004-12 SEK Handbok 415Tillfälliga elanläggningar – Planering och utförande (TK17D) – Rev. pågår SEK Handbok 431Avbrottsfri el – UPS Elinstallationsregler för lågspänning

55 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Elinstallationsguiden •för dig som använder SS 436 40 00 •underlättar tillämpning •en vägledning till: –SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna –SS 436 46 61 Kontroll före idrifttagning

56 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Lär dig mer Se STF Ingenjörsutbildnings kurskatalog på Voltimum

57 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Vi ses på Voltimum!


Ladda ner ppt "Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs."

Liknande presentationer


Google-annonser