Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoprogram inom SVERAK. Fifés Breeding rules 2.7 Genetic diseases and tests 2.7.1 Test programmes •Cats in breeds which bear a risk of a genetic disease.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoprogram inom SVERAK. Fifés Breeding rules 2.7 Genetic diseases and tests 2.7.1 Test programmes •Cats in breeds which bear a risk of a genetic disease."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoprogram inom SVERAK

2 Fifés Breeding rules 2.7 Genetic diseases and tests 2.7.1 Test programmes •Cats in breeds which bear a risk of a genetic disease and which satisfy the following criteria: –the disease is fatal or causes chronic distress –the disease occurs in a significant proportion of the breed –a reliable test is available and the disease could be eliminated should be tested for such diseases •Each FIFé member must develop appropriate programmes FIFé breeding and registration rules 010109

3 Jordbruksverkets föreskrifter 2008:5 § 24 Din katt får inte heller användas i avel om: •den har en sjukdom eller funktionshinder som kan nedärvas, •den är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom, •den är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag,

4 Förebyggande hälsoarbete Vad finns idag?

5 Metod •Enkät till 34 rasringar –Urval: rasringar listade på SVERAKs hemsida eller på www.katter.nu samt ASK, Birka och SVISS www.katter.nu –Avgränsning: rasringar som enbart marknadsförde rasen på sin hemsida exkluderades –Drygt 60 procent besvarade enkäten •Information på webben från rasringar och Pawpeds

6 Deltog i enkäten Aby & Somaliringen Abyklubben Abyvännerna Européringen Europe Manx & Cymric, EMC The Maine Club SRC: Scandinavian Ragdoll Club Ragdollklubben SO: Siames- och orientalgruppen Bengalkatten SOF: Svenska Ocikattföreningen OCC: Oci Cat Club OCIS: Oci Cats of Scandinavia BBS: Britt- och Burmillasällskapet Brittringen Burmaklubben Burmaalliansen Rex United Russian Blueklubben Birmasällskapet SWEPEX Deltog inte i enkäten Maine Coonkatten Skogkattslingan Norsk skogkatt united Svenska Ragdollföreningen Sällskapet Sibirisk katt Föreningen Vangoran Bengal Cat Club Sweden Nordiska Rexringen Ryssfolket Bara Katter Svenska Siamessällskapet Siameslinjen

7 Det finns flera hälsoprogram* •HCM: –Maine Coon Kattens hälsoprogram (birma, rex, ragdoll, norsk skogkatt, sibirisk katt, perser, maine coon, bengal) –Brittringen planerar •HD: –Brittringen startar –Maine coon kattens hälsoprogram –Norsk skogkatt •PRA och PK-brist •GM2 och hypokalemi (inget formellt program men rekommendationer) •PKD: brittringen •SMA (spinal muskelatrofi): maine coon •Glycogen Storage Disease: norsk skogkatt (tre rasringar) *Alla är rekommendationer

8 Motion M 28 Hälsoprogram för PK-brist hos abessinier och somali

9 PK– brist •Autosomalt recessiv defekt •Anemi pga enzymdefekt (Pyruvat Kinas) •Finns hos människa, hund, katt m fl djurslag •En mutation hos abessinier och somali har identifierats •DNA -testning i Europa sedan 2003 •Aby & Somaliringens register: –320 PK-normala –85 bärare –6 med dubbla defekta anlag (”affected”)

10 Hälsoprogrammets formulering •Hälsoprogrammet gäller raserna abessinier och somali •Syftet med hälsoprogrammet är att förhindra att det föds katter med dubbla anlag för PK-brist. •Katter med dubbla anlag för PK-brist får inte användas i avel •Avkomma i första generation efter fritestad katt betraktas som PK- normal •PK-bärare får endast paras med katter som är PK-normala •PK-status ska dokumenteras med intyg om resultat av DNA-test som gäller katten själv eller dess föräldrar •Hälsoprogrammet föreslås träda i kraft 1 juli 2009


Ladda ner ppt "Hälsoprogram inom SVERAK. Fifés Breeding rules 2.7 Genetic diseases and tests 2.7.1 Test programmes •Cats in breeds which bear a risk of a genetic disease."

Liknande presentationer


Google-annonser