Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lean HR & Lön Maria Branestam 2011 11 09. Disposition • Inledning – Kort om Lean • Angreppssätt -Tillämpning • Resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lean HR & Lön Maria Branestam 2011 11 09. Disposition • Inledning – Kort om Lean • Angreppssätt -Tillämpning • Resultat."— Presentationens avskrift:

1 Lean HR & Lön Maria Branestam 2011 11 09

2 Disposition • Inledning – Kort om Lean • Angreppssätt -Tillämpning • Resultat

3 2014-06-21Sid 3 Standardiserat arbete som en bas för förbättring Tid Standard anger hur man arbetar och när man är utanför normalläget 5S(ordning och reda) 1.Sortera och eliminera 2.Sätt på plats/systematisera 3.Städa 4.Standardisera 5.Se till (sustain) Prestation Avvikelse Förbättring

4 2014-06-21Sid 4 Prioriteringar 1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Rätt från mig Behovsstyrd verksamhet Kunden först Eliminering av förluster Ständiga Förbättringar Flödesorientering Standardiserat bästa arbetssätt Visuell styrning Respekt för individen ”Lean-huset” HuvudprinciperFilosofier Mål och strategier, ex. nöjdare kunder

5 Prioriteringar - hur förhåller vi oss till dem? Vad är då viktigast – bygg från grunden! Varför är det viktigt? 1.Tydliggör vilka prioriteringar som styr vårt dagliga arbete 2.Säkerställer att vi inte agerar kortsiktigt med fokus på endast leverans och ekonomi 3.Bygger en långsiktigt stabil grund med säkerhet, hälsa och miljö samt kvalitet som bas för verksamheten 4.Ger bättre förutsättningar för frisk personal och långsiktig lönsamhet Sida 13 Prioriteringar: 1)Säkerhet, Hälsa, Miljö 2)Kvalitet 3)Leverans 4)Ekonomi 1. Säkerhet, Hälsa och Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekono mi 1. Om vi är friska, motiverade och jobbar på ett säkert sätt ökar våra möjligheter att … 2… möta kundernas alla önskemål och leverera bra varor/tjänster vilket ger oss möjlighet att … 3… leverera det vi lovar i rätt tid vilket gör att … 4…kunderna blir nöjda, stannar hos oss och lönsamheten ökar

6 2014-06-21TELGE ABSid 6 •Målbild för: HR Målområde Måltal(KPI)NulägeRAGRAG RÖD 1-årsmål 2009 Kommentar GUL Datum GRÖN Datum Säkerhet/ Hälsa/Miljö 1. Medarbetarundersökning/ Resultat 2. Sjukfrånvaro 3 CO2 76 (maj) GRÖN 0,25% (sept) GRÖN GUL 1.Maria 2, Sofia 3, Sofia 1. NMI resultatet från höst >= (73 hösten ). Sjukfrånvaro =< än 2008 1.27% hösten 2008 3, Minska antalet tjänstemil med 10%, jämfört med 2008 (6 250) 1. Aktivitet: Åsa Coey om team, roller och stress. 2 träffar under våren. 2. Alla tar ut sin friskvårdspeng och alla gör sina hälsoprofiler Personal4.Antal förbättringar64 (sept ) GRÖN 4, Lena4, 6/person och år, genomförda förbättringar Kvalitet/ Process 6. Standardiserade processer 7. Leanrevision GRÖN GUL 6 Maria 7 Maria 6. Rekryterings och ev rehabprocess. 7, Godkända i revisionen 6. WISE IT-stöd Kund/ Leveranser NIK – rekrytering NIK – rehabilitering NIK – Kompetens GULMaria Anna Ingrid  > höstens resultat Genom att mäta, investera i verktyg och kommunicera till chefer. Enhetliga processer Individuella utvecklingsplane r för alla inom HR Ekonomi/effe ktivitet 1.Debiteringsgrad 2.Resultatet 55% (maj) RÖTT KjellOlov Ingrid Öka debiteringsgraden från 55% (maj )  3%.Efter mätning i TIME första kvartalet

7 2014-06-21Sid 7 Prioriteringar 1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Rätt från mig Behovsstyrd verksamhet Kunden först Eliminering av förluster Ständiga Förbättringar Flödesorientering Standardiserat bästa arbetssätt Visuell styrning Respekt för individen ”Lean-huset” HuvudprinciperFilosofier Mål och strategier, ex. nöjdare kunder

8 2014-06-21TELGE ABSid 8 Visuell styrning

9 2014-06-21Sid 9 Visuell styrning

10 2014-06-21Sid 10TELGE AB Prioriteringar 1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Rätt från mig Behovsstyrd verksamhet Kunden först Eliminering av förluster Ständiga Förbättringar Flödesorientering Standardiserat bästa arbetssätt Visuell styrning Respekt för individen ”Lean-huset” HuvudprinciperFilosofier Mål och strategier, ex. nöjdare kunder

11 Sid 11 Standardiserat arbetssätt Vad ? Varför? Vem? Hur? Kan inte alla göra som de vill ?

12 2014-06-21Sid 12

13 2014-06-21Sid 13 Varför beskriva och standardisera arbetssättet? …man hittar vanligtvis minst tre olika versioner!!! Hur man tror att den ser ut… Hur den borde se ut…Hur den faktiskt ser ut…

14 2014-06-21Sid 14

15 2014-06-21Sid 15

16 Standardisering är en förutsättning 2014-06-21Sid 16 Definierat normalläge Prestation Det finns alltid en bättre metod! Den f ö r tillf ä llet b ä sta tillg ä ngliga metoden som uppfyller krav p å kvalitet, kostnad, leveransprecision, arbetsmilj ö och ö vriga krav. -För att höja säkerheten och säkra kvalitén -Översikt av den för närvarande bästa metoden -En grund till förbättringsarbete -Visualiserar slöseri -Ett träningsverktyg för upplärning av nyanställda

17 Standardiserat arbete • Dela bästa praxis • Standardisera hur uppgifterna utförs • Säkra hög kvalitet • Minimera risken för nyckelperson beroendet • dokumentera kunskap • Minska ledtiden • Enklare utbildning av nyanställda / arbetsrotation • Lättare att identifiera förbättringsområden • Förenkla felhantering

18 2014-06-21Sid 18 Prioriteringar 1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Rätt från mig Behovsstyrd verksamhet Kunden först Eliminering av förluster Ständiga Förbättringar Flödesorientering Standardiserat bästa arbetssätt Visuell styrning Respekt för individen ”Lean-huset” HuvudprinciperFilosofier Mål och strategier, ex. nöjdare kunder

19 2014-06-21Sid 19 Ständiga Förbättringar

20 Små förbätttringar ofta ger stora resultat 2014-06-21Sid 20 De små förbättringarna som sker varje dag och varje vecka ger de största effekterna i förbättringsarbetet.

21 Förbättringar på lång och kort sikt 2014-06-21Sid 21 Daglig styrning av verksamheten Strategiskt arbete mot visionen Måldelning varannan månad •Sena leveranser •Kunderna skriker •5 personer sjuka idag •Hur skulle vi kunna göra detta bättre ? •Vad vill vi uppnå? •Hur mäter vi detta? •Har vi uppnåt det vi vill ? •Hur skulle vi kunna göra detta bättre ? •Hur ser framtiden ut? •Kan vi förbereda oss? •Hur vill vi se ut ? •Bensin i bilen? •Lagom temp? •Inte för högt varv? •Är vi på rätt väg ? •Vilken hinder ser vi på vägen ? •Hur undanröjer vi hindren ? •Jag ska köra lugnt för att komma fram till målet •Det är värt mödan att komma fram •Målet lockar alla i bilen

22 2014-06-21Sid 22

23 2014-06-21TELGE ABSid 23

24 2014-06-21Sid 24 5 S – ett systematiskt sätt att förbättra arbetsmiljön Steg 1 Sortera Steg 2 OrganiseraSteg 3 RengöraSteg 4 Standardisera Steg 5 Motivera P D C A 1. Sortera ut det som inte behövs – 2. Organisera det som återstår – 3. Rengör genom att ta bort källorna till smuts – 4. Standardisera arbetsrutiner och instruktioner – 5. Motivera till ökat engagemang • Stärkt självförtroende • Ökad kommunikation • Förbättrad initiativförmåga • Ordning och reda Nödvändig grund för förändrings- arbete

25 2014-06-21Sid 25 Det hänger ihop Daglig-Veckovis Styrningstavla för arbetet Mål för gänget Avvikelse-hantering för måltal som inte är på ”rulle” Handlingsplan från senaste måldelningsmöte Måldelningsarbetet Ständiga förbättringar för gänget Genomförda förbättringar I gruppen Handlingsplan från senaste tavelmötet Pågår Problem Visuell styrning av arbetet innehåller allt detta

26 maria.branestam@nordea.seranestam@nordea.se 072 - 205 4994 2014-06-21Sid 26

27 2014-06-21Sid 27 Standardiserat arbete som en bas för förbättring Tid Standard anger hur man arbetar och när man är utanför normalläget 5S(ordning och reda) 1.Sortera och eliminera 2.Sätt på plats/systematisera 3.Städa 4.Standardisera 5.Se till (sustain) Prestation Avvikelse Förbättring

28 Continuously improve the standard When something goes wrong: Is there a standard? Create a standard Do we work according to standard?Arrange training Improve standard continuously No Yes 2828 •


Ladda ner ppt "Lean HR & Lön Maria Branestam 2011 11 09. Disposition • Inledning – Kort om Lean • Angreppssätt -Tillämpning • Resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser