Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Blick för goda lösningar Om Falck Vital • Falck Vital etablerades 1985 i Norge, 2001 i Stockholm, Sverige • Lokalt representerad i Stockholm, Gävle,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Blick för goda lösningar Om Falck Vital • Falck Vital etablerades 1985 i Norge, 2001 i Stockholm, Sverige • Lokalt representerad i Stockholm, Gävle,"— Presentationens avskrift:

1 1 Blick för goda lösningar Om Falck Vital • Falck Vital etablerades 1985 i Norge, 2001 i Stockholm, Sverige • Lokalt representerad i Stockholm, Gävle, Göteborg och Lund • Exporterar till 8 länder Falck Vital utvecklar och distribuerar hjälpmedel inom hjälpmedelsområden: • Kognition • Kommunikation och data • Epilepsi och Trygghetslarm

2 2 Blick för goda lösningar Sigvart Dygnstavla med larm Sigvart Dygnstavla är elektronisk •Ger en god översikt över dagen •Hur lång tid det är till nästa aktivitet •Visar i vilken ordning aktiviteter skall ske •Visar när på dygnet det är •Gör tiden mer konkret med en ljusprick eller en ljuspelare •Visar om det är dag eller natt •Kan larma för att påminna dig om en aktivitet •Larmet kan kopplas vidare Sigvart Dygnstavla ger en god översikt

3 3 Blick för goda lösningar Sigvart Dygnstavla med Larm För den som har behov att: • Få översikt över dagen • Se ordningsföljden i en aktivitet • Se hur länge en aktivitet skall vara • Se när det är natt eller dag • Bli påmind om sina göromål

4 4 Blick för goda lösningar Tiden är abstrakt – att förstå tiden •Visa på planerade händelser genom bilder och färger • Mäta tid och visa som en konkret mängd • Visa en bestämd tid som en mängd och visa hur den minskar • Visa hur lång tid det är kvar som en konkret mängd • Påminna om planerade händelser genom tal eller signal • Erbjuda mängder i stället för tidsmängder

5 5 Blick för goda lösningar Tillbehör • Magnetband med klocksymboler (analog visning) • Magnetband med 24-timmarsvisning • Magnetband utan text (för att dölja information) • Manöverkontakt (vid bekräftning av larm) • Falck 6760 PersonSökare PIP med standardmottagare / Falck 6761 PersonSökare med Vibraionsmottagare •Falck 6604 VaktFalk TeleLarm (larm som ringer upp telefonnummer)

6 6 Blick för goda lösningar Sigvart Dygnstavla med larm Sigvart Dygnstavla ger en god översikt Patrik är 20 år bor hemma hos föräldrarna. Har ADHD. Kan inte avläsa den analoga klockan, förstår inte ex. om det är natt om han vaknar mitt i natten. När man vaknar – är det inte morgon då? Sigvart Dygnstavla visar tydligt dagen i en egen stapel med röda lysdioder och om natten med blå lysdioder. Kan även märkas upp med bild på säng eller text sova för natten. Patrik kan nu avläsa ”klockan” och får då information från den om natten – om det lyser blått – då ska man fortsätta att sova

7 7 Blick för goda lösningar KomIhågKlockan KomIhågKlockan är en talande klocka som hjälper dig att komma ihåg •Säger om det är morgon, kväll eller natt •Påminner dig via 40 talade meddelanden •Stor talkapacitet •Kan ge en diskret påminnelse via öronsnäcka •Ljudet kan förstärkas via högtalare •Enkel strömförsörjning KomIhågKlockan glömmer inte att ge besked

8 8 Blick för goda lösningar KomIhågKlockan KomIhågKlockan glömmer inte att ge besked • Spela in egna påminnelser/meddelanden • Enkel att programmera • Enkel att använda • Går inte att göra fel • Påminner om laddning! • Möjlighet till många larm • Dagliga, veckovisa och engångslarm • Diskret med öronsnäcka • Bra ljudkvalitet • Möjlighet till individuella inställningar • Går att koppla in externa högtalare

9 9 Blick för goda lösningar KomIhåg Klockan Punkt som visar aktuell veckodag. Kan väljas bort. Vad är klockan? Tryck på klock- knappen. Rätt dag och tid blir uppläst. Kan koppla till en valfri manöverkontakt. Tryck OK och bekräfta mottaget meddelande när upprepningsfunktionen är aktiv. Valfri manöverkontakt kan anslutas. Nattindikator. Mellan kl.23 och 07. Kan väljas bort. Tiden visas analogt. Kan välja bort minutvisaren och markera endast timmarna. Vad sa klockan (?) Upprepar det senast uppspelade meddelande inom 10 minuter vid tryck på knappen.

10 10 Blick för goda lösningar KomIhågKlockan Ställ larm och meddelanden

11 11 Blick för goda lösningar KomIhågKlockan Vad sa klockan? •(?) Knappen • Kan få det senaste meddelandet upprepat inom 10 min efter att det första givits

12 12 Blick för goda lösningar KomIhågKlockan Tillbehör • Axelväska och Bältesväska i tyg • Bordsstativ • Manöverkontakter i olika färger och former • Externa högtalare • Hörlurar •Anpassa med vibration i klockan

13 13 Blick för goda lösningar Tips på användningsområde KomIhågKlockan - psykospatienter - Pyskospatienter som hör röster kan få minskade hörselhallucinationer genom att lyssna på en röst som de finner trygg och lugn (omtyckt röst). - Använde denna omtyckta röst i KomIhågklockan för att spela upp automatiska meddelanden under dagen. Kan användas för attge uppmaningar, lugna, ge instruktioner, uppmuntra m.m för att psykospatienten ska bli av med sina inre röster.

14 14 Blick för goda lösningar KomIhågKlockan Kvinna med ADHD. Svårigheter med perceptionen – uppfattas som en dålig lyssnare som fort tappar uppmärksamheten när hon skall uppfatta verbal information. Hon har svårt att uppfatta instruktioner Koncentrationssvårigheter. Impulsivitet. Har många människor runt sig –ex. 20 st personal. Viktigt att instruktionerna som ges varje dag ges på samma sätt. KomIhågKlockan har programmerats med de dagliga instruktionerna – rätt sagda och i rätt ordningsföljd. KomIhågKlockans larm gör att hon håller sig till det planerade då hennes impulsivitet lätt leder henne till andra saker.

15 15 Blick för goda lösningar KomIhågKlockan Kvinna med ADHD. Läser på Komvux Svårigheter med koncentration och att organisera. Detta medför att hon har svårt med struktur och till vilka lektionssalar hon ska gå. Hon har även svårt att veta vad hon ska ha med sig till de olika lektionerna. Med hjälp av KomIhågKlockan och intalade meddelanden får hon den information hon behöver för att klara sig självständigt i skolan. Med specialanpassningen, intern vibration, uppmärksammas hon på larmen utan att störa de övriga i klassen. Hon har kopplat öronsnäckor till KomIhågKlockan och kan på så sätt ta emot meddelandena diskret. KomIhågKlockan glömmer inte att ge besked

16 16 Blick för goda lösningar Kjell 24 år använder KomIhågKlockan ”Jag klarar mig inte utan den här skiten, den gör att jag tar mig upp på morgonen”

17 17 Blick för goda lösningar Pelle 25 år använder KomIhågKlockan ”Utan den här klockan kommer jag aldrig kommaihåg att städa”

18 18 Blick för goda lösningar Lars 30 år använder KomIhågKlockan ”Då jag inte gör som klockan påminner mig, talar jag in ett meddelande med en mer bestämd ton”

19 19 Blick för goda lösningar Eva 30 år använder KomIhågKlockan ”Klockan gör så att jag kommer upp på morgonen, med extra högtalare och vibration”kan jag inte undgå att höra den.

20 20 Blick för goda lösningar Vera 50 år använder KomIhågKlockan ”Utan den här klockan kan jag inte leva ett normalt liv den får mig att komma ihåg att inte sitta förlänge framför datorn”

21 21 Blick för goda lösningar Lisa 38 år använder KomIhågKlockan ”Med hjälp av klockan kan jag nu laga en middag utan att behöva gå till affären för att handla mitt under tillagningen”

22 22 Blick för goda lösningar Cecilia 33 år använder KomIhågKlockan ”När jag för första gången provade KomIhågklockan kändes det som den var gjord för mig”

23 23 Blick för goda lösningar Cathrin 40 år använder KomIhågKlockan ”Den här apparaten har kort sagt förändrat mitt liv till det bättre. En vanlig dag inrutar jag som jag själv vill - är det inte härligt?”

24 24 Blick för goda lösningar Catrin 40 år använder KomIhågKlockan ”Ikväll ska jag lägga mig tidigt, saken är den att jag inte klarar av det. Inte utan min kompis KomIhågklockan”

25 25 Blick för goda lösningar VocaFlexibel Att klara ger styrka VocaFlexibel är en liten talapparat där olika överlägg med intalade meddelande kan användas som verbalt stöd för att underlätta i vardagliga aktiviteter. Tex. • Matlagning tillsammans med ett recept • Tvättstruktur för att komma ihåg vilken ordning olika moment skall utföras • En «talad» inköpslista • Vecko/aktivitetschema, med ett överlägg för varje dag

26 26 Blick för goda lösningar Kognition Ex. Vägbeskrivning

27 27 Blick för goda lösningar Kognition Ex. Recept Ex. Frukost

28 28 Blick för goda lösningar PåMinnaren Att komma ihåg ger trygghet PåMinnaren kan fungera som en slags «komihåg lapp» när man öppnar dörren. Då dörren öppnas hörs ett talat meddelande, tex. «Har du stängt av kaffebryggaren?», eller «Kom ihåg att låsa dörren». PåMinnaren kan kopplas till en timer om man bara önskar aktivera den mellan vissa tider.

29 29 Blick för goda lösningar Användare av PåMinnaren Sven bor i egen lägenhet. Han har svårt att hålla koll på de saker han ska ha med sig till sitt arbete. PåMinnaren säger vad han ska ha med sig när han öppnar dörren ex. nycklar, dagbok, glasögon.

30 30 Blick för goda lösningar Cadex Armbandsklocka med larm Cadex ArmbandsKlocka har möjlighet att ställa in 12 dagliga larm •Textmeddelanden kan skrivas in i displayen •Personlig information kan noteras i displayen och användas som minnestöd •Manuell programmering

31 31 Blick för goda lösningar Cadex Armbandsklocka med larm Ung kvinna som har svårigheter att hålla koll på dagens viktiga göromål. Är intresserad av teknik och har lärt sig att hantera inställningen på armbandsklockan. Lägger själv in nya aktuella larm. En del larm gäller endast under veckorna när hon går i skolan. Till helgen går hon in i inställningen och avaktiverar dessa larm för att i slutet av helgen åter aktivera dem.

32 32 Blick för goda lösningar Micro Rolltalk tid-telefonering- kommunikation •Kalender med talad påminnelsefunktion text, bilder eller symboler kan användas i dagsplaneringen. •Många färdiga program, sidor, fält som gör det enkelt att anpassa för individuella lösningar. •Micro Rolltalk kan även användas som en telefon, sms:a med både bilder/text och som fjärrkontroll Kalender i MicroRolltalk MicroRolltalk

33 33 Blick för goda lösningar MicroRolltalk Ett kommunikativt och kognitivt stöd Talsyntes, Emma och Erik Liten och enkel att ta med sig Programmeras med hjälp av en dator och programmet ”Programsnickaren 6.0”

34 34 Blick för goda lösningar Micro Rolltalk med Programsnickaren Kalender i Micro Rolltalk

35 35 Blick för goda lösningar MinnesKlockan MinnesKlockan kan påminna dig upp till 5 gånger om dagen. Enkel att ställa in och enkel att använda. Klocka med vibration har en rem för att bäras runt halsen. Remmen har säkerhetslås. MinnesKlockan finns i 3 modeller: •med ljudsignal •med vibration •med vibration och ljud

36 36 Blick för goda lösningar Falck FjärrKontroll kan ersätta den ordinarie fjärrkontrollen och gör det enklare att använda TV eller CD-spelare. •Enkelt att lägga in kanaler och funktioner •Knapparna kan märkas med bilder och symboler •Knapparna kräver liten tryckkraft. •Du kan välja att använda fjärrkontrollen till bara TV:n eller att aktivera TV, radio och CD- spelare med samma fjärrkontroll. Falck FjärrKontroll FjärrKontrollen ger möjlighet att göra självständiga val

37 37 Blick för goda lösningar Universal Fjärrkontroll kan ersätta den ordinarie fjärrkontrollen och gör det enklare att använda TV, digitalbox eller CD-spelare. •Greppvänlig och lätt att hålla i handen •Enkelt att lägga in kanaler och funktioner •Knapparna kan märkas med bilder och symboler •Du kan välja att använda fjärrkontrollen till bara TV:n eller att aktivera TV, radio och Boxer samt CD- Spelare med samma fjärrkontroll Universal Fjärrkontroll säljs nu på Elgiganten! Universal Fjärrkontroll FjärrKontrollen ger möjlighet att göra självständiga val

38 38 Blick för goda lösningar Användare av FjärrKontroll Falck Stor och enkel FjärrKontroll Falck Vital Universal Fjärrkontroll Göran har alltid varit intresserad av sport och vill inte missa sina TV-program. Han har diagnosen Asperger. Göran har svårt att minnas när sporten visas på TV. Till hjälp använder han KomIhågKlockan. Göran har inte bara svårt att minnas utan även att hantera alla de knappar som fjärrkontrollen har. Man har utfört en individuell anpassning av vilka funktioner och knappar han behöver på fjärrkontrollen. Man har även satt dit bilder som ett stöd för vart han ska trycka för att styra TV:n och på så sätt få se Sporten.

39 39 Blick för goda lösningar Natt- och Dagkalender med Bild Natt- och Dagkalender • Vilken dag det är • Vilken datum det är • Vilken månad det är • Om det är morgon, dag, kväll eller natt • Byter automatiskt datum vid midnatt

40 40 Blick för goda lösningar Projekt där kognitiva hjälpmedel från Falck Vital provats •Projekt Human teknik inom området hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. - Ett 3-årigt projekt i Karlstad år 2001-2004 - Uppsala år 2005 Samarbets projekt: Hjälpmedelinstitutet, Schizofreniförbundet och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Akademiska sjukhuset i Uppsala. Resultaten är dokumenterade i rapporter. •Projketet KogniTek Pågående projekt år 2005-2008 samarbete mellan Hjärnskadeförbundet, Hjärnkraft, Riksförbundet Attention. Resurscenter bygga upp i bla Uppsala för personer med ADHD/ Damp •Bipolära sjukdomar: Samarbetsprojekt mellan forskargrupp vid Karolinska institutet och Falck Vital AB Forskargruppen intresserar sig för hur patienter med bipolära sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av ökad struktur i vardagen. En behandlingsstudie planeras som hjälpmedel i denna behandling kommer KomIhåg Klockan att användas. En förstudie genomfördes under 2006. •Kompetensfonden i Stockholm 2006

41 41 Blick för goda lösningar Behov av mer information? Falck Vital AB Liljeholmsvägen 30B 117 61 Stockholm Tel 08-695 69 40 Fax 08-695 69 49 Din kontaktperson är: Annika Marcelius Tlf. 08-695 69 42 Mail. annika@falckvital.se@falckvital.se Tack för idag! Hemsida www.falckvital.sewww.falckvital.se


Ladda ner ppt "1 Blick för goda lösningar Om Falck Vital • Falck Vital etablerades 1985 i Norge, 2001 i Stockholm, Sverige • Lokalt representerad i Stockholm, Gävle,"

Liknande presentationer


Google-annonser