Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MER OCH FLER utlandsfödda i friluftslivet Workshop 6 mars 2013 Rebecca Stenberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MER OCH FLER utlandsfödda i friluftslivet Workshop 6 mars 2013 Rebecca Stenberg."— Presentationens avskrift:

1 MER OCH FLER utlandsfödda i friluftslivet Workshop 6 mars 2013 Rebecca Stenberg

2 • FD Psykologi, lektor i företagsekonomi Linköpings universitet • Centrum för tvärvetenskaplig forskning om räddning och respons CARERCARER • Friluftsliv och friluftssäkerhet • Kajagare • Långfärdsskridsko i FF, SSSK

3 Reflektioner kring ett nuläge • Reflektioner kring ett nuläge – Från land till stad – Utlandsfödda i den svenska samhället – Friluftsliv • Nuläge för friluftslivet • Två projekt • Och sen då?

4 En bakgrund – vi flyttar till staden • 2007 bodde det för första gången fler människor i städer än på landsbygden globalt. • Mer än 85 % av den svenska befolkningen trängs på 2 % av landets yta. • Befolkningen blir äldre, och äldre äldre har sämre hälsa än tidigare. • Andelen som uppskattar friluftslivets möjligheter är högt (95 %) • Andelen som utövar friluftsliv åldras och minskar • Andelen som har kunskaper om natur och friluftsliv minskar

5 Utlandsfödda i Sverige • Mellan %* av befolkningen är utlandsfödda idag. • År 2050 dubbelt så många immigranter i Västeuropa enligt WHO. Flertalet från icke- europeiska länder. • Stort behov av policies och verktyg för integration – dvs ömsesidig anpassning och utveckling. • Många utomeuropeiska invandrares hälsa försämras drastiskt i det nya landet

6 Vad vill vi med friluftslivet? • Hållbart samhälle • Folkhälsa • Rekreation • Demokratiskt fördelade möjligheter till utövande • Politiskt intressant men myndigheternas Svarte Petter • Dvs inga pengar • Aktiva – en bristvara av olika skäl

7 Sammantaget… • Strukturer och aktiviteter för integration behövs – i Sverige är föreningsliv en vanlig väg - dvs om man blir insläppt. • Strukturer och aktiviteter behövs också för att vidmakthålla fungerande friluftsliv. • Utlandsfödda måste få tillgång till större delar av Sverige – Kunskap och vanan vid natur och friluftsliv är en förutsättning men utlandsfödda är starkt underrepresenterade i friluftslivet. • Utlandsfödda behöver lockas in i mer hälsofrämjande livsstil med exempelvis friluftsliv. • Friluftsliv och utlandsfödda måste presenteras för varandra på ett bra sätt och utlandsföddas aktiviteter behövs.

8 Invandrares tvekan för friluftsliv • Allemansrätten • Vad är natur? Hur långt måste man gå? • Den vilda naturen – domesticerad natur • En annan syn på vad som är värdefull natur • Risker, vilda djur, giftiga växter, överfall • Ovana vid kyla, is, snö • Kultur- och genusmönster

9 Vad är egentligen värdefull natur/vackert? 9

10 Green Team – ett sätt att locka • Svenskt Friluftsliv och studiefrämjandet • Syfte få barn och ungdomar att prova och bli intresserade friluftsliv via samarbete fritidsgårdar- föreningar. • Målgrupp utlandsföddas barn • Föreningar visar upp sina aktiviteter • Organiskt växande verksamhet • Krävs omfattande kulturkompetens och förarbete för att bli bra – Hur få med flickor – Utrustning • Idag 16 kommuner och 600 barn.

11 Samhällsorientering för nyanlända – myndighetsdrivet systematisk bortval av friluftsliv • Lag sedan 2010 att alla nyanlända får 60 tim • Ges ofta av etablerade utlandsfödda • Nationella underlag och former för information • Etablerade utlandsfödda som inte idkar friluftsliv cementerar motstånd • Underlag innehåller marginellt om friluftsliv men naturbilder till våld, dödsfall, etc.

12 Utlandsfödda och naturen • Rätten till övriga 98 % av Sverige • Föreningslivet - sätt att komma i kontakt med Sverige och svenskar • Invandrare behövs utanför storstäderna • Naturen behöver kunniga medborgare • Människan behöver de olika värden friluftsliv ger • Klimatförändringar, åldrande, minskande kunskaper ger nya förutsättningar

13 Slutsats – Det finns mycket goda skäl att skapa förutsättningar för utlandsföddas friluftsliv

14 Integration är en process från minst två håll där en tredje uppstår…

15 Att lära tillsammans och av varandra för mer och fler i friluftslivet • Mycket kunskaper, erfarenheter att ta vara på • Inte uppfinna hjulet varje gång • Komplettera varandra • Skapa framtidens friluftsliv för alla

16 Tack!

17 Att läsa mer i • Blomqvist, L. (2003) Invandrare i tätortsnära natur — Kvalitativa intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (betygsarbete). • Emmerlin, L., Fredmman, P., Lisberg Jenssen, E. & Sandell, K. (2010). Planera för friluftsliv: Natur, samhälle, upplevelser. Carlssons. • Gentin, S. (20069 Fem muslimers friluftsliv og natursyn — en inteviewundersögelse. Köpenhamn, Den kongelige Veterinär- og Landbohöjskole (betygsarbete). • Hadders, A. och Rosengren, A. (2006) Får man grilla här? Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Kristianstad, Regionsmuseet Kristianstad Rapport från ett pilotprojekt Kristianstad 2006:67. • Karlsson, S-E (2006) Det är inte bara fråga om snö, det mer komplext än så — om nysvenskar och skidåkning. Karlstad, Karlstad University Studies 2006:47.


Ladda ner ppt "MER OCH FLER utlandsfödda i friluftslivet Workshop 6 mars 2013 Rebecca Stenberg."

Liknande presentationer


Google-annonser