Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Jens Edlund Mattias Heldner Botond Pakucs Gabriel Skantze med flera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Jens Edlund Mattias Heldner Botond Pakucs Gabriel Skantze med flera."— Presentationens avskrift:

1

2 1 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Jens Edlund Mattias Heldner Botond Pakucs Gabriel Skantze med flera

3 2 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Bakgrund Utgångspunkt: —Common ground —Collaboration •Grounding —Kollaborativt byggande av common ground •Feedback —Bidrag till byggande av common ground

4 3 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Prosodi och klarifieringsfrågor

5 4 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback 32 1 Systemsvaren tolkas som: •OK, gul •Menar du verkligen gul? •Sa du gul?

6 5 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Syntes av /m/ och /a/

7 6 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback m high late short •Perfekt bekräftande •Japp det borde du göra •Neutralt ok, bra •Ok, det låter bra, det stämmer överrens med vad du borde se. •Okej

8 7 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback a high mid long •Jaså, blå! •Jaha! Nu förstår jag! •Jaså, men då vet jag var du är (låter överraskad) •Nu förstår jag var du är •Okej, då förstår jag, du är där.

9 8 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback a low early long •Aha, nu förstår jag! •Konstig •Missnöjd, men accepterar •Okej du är där, då har jag missuppfattat •Okej, då förstår jag, det var dumt.

10 9 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback a high late long •Jag förstår. Låter lite onaturlig •Jaha, då vet jag inte riktigt var du är, måste tänka lite. •Konstig •Konstig, bryter lite för kraftigt före uppgången.

11 10 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback ”Feedback” i Higgins •Acceptans —”Relevant next contribution” (Clark) »”Okej”/”Nähä” används efter påståenden —”Ja/Nej” behandlas alltid som domänrelaterade elliptiska påståenden (ej som specifika ”feedback”-signaler) •Förståelse —”Okej röd” (”positive”) —”Röd?” (”checking”) —Behandlas som andra domänrelaterade frågor —”Hur många våningar har den röda byggnaden?” (integrated positive understanding) —Systemet håller reda på i vilket skede koncept har nämnts, av vem och med vilken konfidens •Perception/Kontakt —Signaleras ej explicit

12 11 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback ”Feedback” i Higgins II •Slutsats: —Nästan inga specifika ”feedback- yttranden” används. —Alla yttranden innehåller någon form av feedback!

13 12 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Några centrala problem •icke lingvistisk problem —jmf. datakomunikation (Ack, handshakes etc.) •kontinuerlig process —sker inte nödvändigtvis på tur/yttrande nivå •användningskontexten kan spela avgörande roll —dynamiska miljöer

14 13 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Möjliga lösningar •kontinuerlig interaktionshantering •asynkron & parallell exekvering •fokus på reaktivitet •modulariserade lösningar —autonoma, oberoende moduler med väldefinierade uppgifter —hierarkiskt organiserade •mer hänsyn till användningskontexten

15 14 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Inspiration utifrån? •Beteende orienterade arkitekturer —Ymir multimodal arkitektur [Thorisson 1996] —Gandalf •Turtagningsbeteende i humanoida robotar —Kismet – MIT AI lab

16 15 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Future?

17 16 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Four levels of grounding 1987-2003

18 17 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Återkopplingens funktion (Alwood, 1987) •Kontakt (positiv, negativ) •Perception (positiv, negativ) •Förståelse (positiv, negativ) •Attityder (flervärd) —enighet med positivt (föregående) yttrande —enighet med negativt yttrande —oenighet med positivt yttrande —oenighet med negativt yttrande —accepterande av uppmaning —vägran att acceptera uppmaning

19 18 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Alwood, 1987 (forts.) •Andra expressiva reaktioner —Skepticism —Förvåning —Ogillande —Sorg, deltagande —Glädje —Rädsla •Inte menat som en uttömmande lista!

20 19 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Basic communicative functions of linguistic feedback (Alwood, Nivre, Ahlsén, 1992) •Contact: whether the interlocutor is willing and able to continue the interaction •Perception: whether the interlocutor is willing and able to perceive the message •Understanding: whether the interlocutor is willing and able to understand the message •Attitudinal reactions: whether the interlocutor is willing and able to react and adequately respond to the message, specifically whether he/she accepts or rejects it

21 20 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Attitudinal reactions (Allwood et al. 92, forts) •Supposed to cover other attitudes such as: —Acceptance vs. non-acceptance —Belief vs. Disbelief —Surprise —Boredom —Disappointment —Enthusiasm —…

22 21 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Possible values (Allwood et al. 92, forts) •Contact (positive, negative) •Perception (positive, negative) •Understanding (positive, negative) •Attitude (complex) —Accept (positive, negative) —Reject (positive, negative) —Belief (positive, negative) —Agreement (positive, negative) —Surprise (positive, negative)

23 22 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback (Allwood et al. 92, forts) Meaning of feedback a function of: •Type of reaction to preceding communicative act •Communicative status of various aspects of the content conveyed by the feedback utterance •Context sensitivity with regard to the preceding utterance in at least the following respects: —Evocative function —Factural polarity —Information status •Evocative status of the feedback utterance

24 23 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback 4 basic feedback functions (Allwood, 1995) •C•Contact •P•Perception •U•Understanding •R•Reaction to main evocative intention

25 24 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Action ladder (Clark, 1996) 1.Attention: B is attending to A 2.Identification: B is identifying A’s signal 3.Recognition: B is recognizing A’s signal 4.Reaction, consideration: B is considering A’s proposal

26 25 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Levels of action in dialogue (Larsson, 2003) •Contact: whether the listener and the speaker have contact, i.e. if they have established a channel of communication •Perception: whether the listener has perceived the utterance •Understanding: whether the listener has understood the utterance •Acceptance: whether the listener has accepted and integrated the content of the utterance

27 26 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Polarity of feedback (Larsson, 2003, forts) •Negative feedback: —Lack of contact, perception, understanding —Rejection of content (lack of acceptance) •Checking feedback: —Lack of confidence in contact, perception, understanding, acceptance •Positive feedback: —Contact, perception, understanding, acceptance

28 27 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Alwood ’87 Alwood et al ’92 Alwood ’95 Larsson ’03Clark ’96Alwood et al. ’04 KontaktContact AttentionContinuation/Co ntact Perception IdentificationPerception FörståelseUnder- standing RecognitionUnderstanding AttityderAttitudinal reactions Reaction to main evocative intention AcceptanceReaction, considera- tion Acceptance Andra expressiva reaktioner Emotions & attitudes

29 28 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback What is feedback? Define in terms of •Form? •Function?

30 29 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Examples!


Ladda ner ppt "1 TMH, 2005-11-25 Miniseminarium om grounding och feedback Jens Edlund Mattias Heldner Botond Pakucs Gabriel Skantze med flera."

Liknande presentationer


Google-annonser