Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ateadagen 2006 Magnus Sallbring, Atea

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ateadagen 2006 Magnus Sallbring, Atea"— Presentationens avskrift:

1 Ateadagen 2006 Magnus Sallbring, Atea

2 Business Process Outsourcing
En reflektion kring outsourcingens utmaningar

3 Magnus.Sallbring@Atea.com 070-840 00 00 08-477 47 77

4 Vem har vi i salen? Hur många här inne är kunder till Atea?
Hur många här inne är beställare av outsourcing? Hur många här skulle påverkas negativt av en outsourcing? Hur många vill outsourcas? Vad vet jag om outsourcing?

5 Agenda Hur undviker du en outsourcing?
Om inte du tar hand om din kund, så gör någon annan det Generellt om outsourcing och dess drivkrafter BPO kontra generell outsourcing

6 Vem är din kund? Användarna och deras chefer är din kund.
Vad behöver dom? Vad behöver din kunds kund? Klarar ni av att göra allt själva? … eller vill du köpa halvfabrikat som du kan förädla genom din unika kunskap om verksamhetens behov?

7 Vad fokuserar du på? Ta fram agendan från dina 5 senaste avdelningsmöten Hur många punkter handlar om din kunds kund? Hur många punkter handlar om din kunds behov? Hur många punkter handlar om IT-avdelningens behov och önskemål?

8 Hur arbetar du? Arbetar du nära din kund?
Är du välbekant med din kunds mål? Är du proaktiv och arbetar Ni tillsammans för att nå dessa mål? Hur har vi det med serviceanda och engagemang? Drivs vi av kostnadseffektivitet? Är vi rädda om våra kunders pengar?

9 IT-avdelningens oförmåga att förstå vad kärnverksamheten behöver är en av de främsta drivkrafterna till outsourcing

10 Vad gör Nike?

11 Vad är BPO? Business process outsourcing (BPO) innebär att man utkontrakterar en specifik arbetsuppgift, eller process såsom t ex lönehantering, till en extern partner Vanligtvis så implementeras BPO som en kostnadsbesparande åtgärd för att hantera områden som organisationen behöver, men som man inte är beroende av för att bibehålla sin position på marknaden BPO är ofta indelad i två kategorier: Outsourcing av “backoffice”-processer som fakturahantering eller inköp Outsourcing av mer kundnära processer som kundservice, marknadsföring eller teknisk support.

12 Vad är outsourcing INTE?
Outsourcing är INTE vad man bör göra för att få ”ordning” på en icke fungerande, eller definierad, affärsprocess.

13 Var är marknaden på väg? Deloitte genomförde nyligen en undersökning hos världens 25 största företag som visade att: 64% av företagen hade avbrutit olika outsourcingavtal och återtagit ansvaret internt En annan undersökning från Dun and Bradstreet visade att: 20 % av outsourcingavtalen avbröts inom 2 år 50 % avbröts inom 5 år

14 Varför är missnöjet så stort?
Gungor och karuseller Många leverantörer lovar för mycket Många kunder har haft en naiv förväntan på resultatet Sund skepsis etableras Trenden går mot ökad precision i outsourcingprojekten

15 Strategic Sourcing/Outtasking
Smalare områden Kunden äger processen i sin helhet, men utkontrakterar mindre beståndsdelar Gartners syn svänger

16 Motiv till outsourcing
Minska kostnader Få tillgång till expertis Få kontroll på standardisering genom att flytta ägande och ansvar Få kontroll på inventariehanteringen Fokus

17 Konkurrenskraft Allt syftar till att stärka din organisations konkurrenskraft. Om Du förlorar konkurrenskraft genom att förlora kontrollen på ett område och dess processer, flexibilitet m m, så bör du undvika att outsourca. Om du förlorar konkurrenskraft genom att du inte kan fokusera på strategiska frågor, utan hela tiden måste lägga kraft på att leverera enkla, grundläggande IT-funktioner så kanske du ska överväga att oursourca. Balansgången handlar om att väga kostnadsbesparingar och strömlinjeformade precesser mot den inverkan den kan ha på din konkurrenskraft.

18 Att tänka på inför outsourcing
Definition Projektplan System för mätning och uppföljning Sätta mål för leverantören Hur skiljs ni åt? Engagemang

19 Flexibilitet Om definitionen av det du ska outsourca är avgörande för dess framgång, hur hanterar du då förändring? Hur anpassas den outsourcade processen till morgondagens behov? Den kostnadsbesparing man kan göra vid en outsourcing äts lätt upp av de kostnader som uppstår när du vill omförhandla servicenivån.

20 Vad gör skillnaden? Processerna? Verktygen?
Service, engagemang och flexibilitet! Det är den UPPLEVDA servicen som avgör hur framgångsrik en outsourcad servicetjänst är.

21 Branschen förändras! Våra kunder köper funktioner
Igår bjöd leverantörerna på tjänsterna när du köpte datorer I morgon bjuder de på datorerna när du köper tjänsterna

22 Vilka funktioner är enklast att outsourca?
Hosting Print (output) Management Supply Chain Management Desktop Outsourcing Patch Management Övervakning

23 Vad är svårt att outsourca?
Mjuka områden Service och support Förutsätter Tydliga ramar, Definierade förväntningar, Tydliga servicenivåer Hur mäter man det mjuka? Framgång är mycket en känsla, inte bara uppnådda mätetal.

24 Låt Atea stödja dig! Vårt uppdrag är att stötta Er i ert arbete att stötta Era kunder. Vi kan leverera delfunktioner Vi kan leverera processöversyn Vi kan leverera outsourcing, men det är inget självändamål.

25 Ps. glöm inte utvärderingen!
Tack! Ps. glöm inte utvärderingen!

26 Ateadagen 2006 lite smått o gott

27 Ateadagen 2006 Pass 1, kl Bio Marx De hetaste produkterna, idag och i morgon, Janne Jinnelöv, Atea Mimer Förenkla din applikationshantering, Tomas Gerhardsson, Realab/Softricity Embla Spara pengar med funktionsarbetsplatsen, Magnus Sallbring, Atea Minimässan


Ladda ner ppt "Ateadagen 2006 Magnus Sallbring, Atea"

Liknande presentationer


Google-annonser