Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar Eva-Lisa Holm Granath & Christina Demel Linköpings universitetsbibliotek 1 Biblioteksdagarna i Norrköping maj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar Eva-Lisa Holm Granath & Christina Demel Linköpings universitetsbibliotek 1 Biblioteksdagarna i Norrköping maj."— Presentationens avskrift:

1 Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar Eva-Lisa Holm Granath & Christina Demel Linköpings universitetsbibliotek 1 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012

2 2 Lite fakta om universitetet… •Universitets status 1975 •Idag 27.000 studenter & 4.000 anställda •Två städer: Linköping & Norrköping •(och ett campus i Stockholm)

3 …och om biblioteket • 5 bibliotek på 4 campus i 3 städer • 100 anställda • ungefär 500.000 tryckta böcker • (och förstås en stor elektronisk samling) • redan från början fokus på öppna samlingar och ”hyll-browsing” Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 3

4 Så här har vi lagt upp det: •2009 Tid för anpassning & omställning… •2010 Förberedelser… •2011 Redo att börja! •2012 Var står vi nu? Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 4

5 Varför byta system och hur? •Följa Kungliga bibliotekets beslut från november 2008 •Ivrighet att pröva nytt •I februari 2009 beslutades att LiUB skulle gå över till DDK och en utredningsgrupp tillsattes med uppgift att: •”Ur ett kundperspektiv presentera alternativa lösningar för LiUB:s bokuppställning efter att vi gått över från SAB till Dewey- klassning.” Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 5

6 Hur kommer vi vidare? Frustration över hylluppställningsproblematiken! Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 6 Campus Norrköpings bibliotek

7 Vår lösning: 2 separata samlingar, men med tydlig ambition att flytta böcker från den gamla till den nya… •Övergå till DDK fr o m januari 2011 •Skapa en helt ny hyllista enligt DDK •Påbörja en ny samling uppställd enligt DDK med alla nya böcker •…men också omklassificera, märka om och flytta all kurslitteratur, alla referensböcker och alla återlämnade böcker vi mäktar med… Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 7

8 Massor att göra! •Information & förankring •Diskussioner & planering •Mätningar •Gallring (igen!) •Tekniska frågor •….. Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 8

9 …och ännu mer •Budgetplan för 2011 •Utbildning för all personal och speciellt för katalogisatörer •Sist men inte minst: Skapa den nya hyllistan Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 9 Campus Norrköpings bibliotek

10 Från den gamla hyllistan till den nya… •Knappt 1200 hyllsigna enligt SAB •Tydligt ledningsdirektiv: betydligt grövre indelning enligt DDK, alltså färre hyllsigna •Diskussioner med kontaktbibliotekarierna om deras ämnesområden •Jämförelser och kompromisser •Utkast som granskades om och om igen… •Stor hjälp av listor/jämförelser som gjorts av andra svenska bibliotek Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 10

11 I november godtog ledningsgruppen det preliminära hyllsigneringsschemat med drygt 450 DDK-koder •Väl förankrat bland kontaktbiliotekarierna •Levande dokument •Löpande förändringar och anpassningar •Språkliga friheter Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 11

12 Varför inte uppställning enligt fullständiga klassifikationskoder? •Vi vill hålla ihop områden som annars skulle bli utspridda •Vi vill ha tydligare ämnesgrupperingar •Vi vill att det ska vara enkelt att sätta upp och sortera böckerna •Vi vill värna om möjligheten att ”hyll-browsa” Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 12

13 Exemplet religion SAB hyllsigneringsschema • cReligion • c:d Religionsfilosofi • cb Bibelutgåvor • cc Exegetik och litteratur om bibeln • ce Dogmatik och symbolik • cf Teologisk etik • cg Praktisk teologi • ch Gudtjänsten • ci Uppbyggelselitteratur • cjKyrkohistoria • cjz Kyrkohistoria: särskilda personer • ckKristna samfund • clKristen mission • cm Religionshistoria • cmdbJudendom • cmdd Islam • cnModerna religionsbildningar DDK hyllsigneringsschema • 200 Religion • 200Religionsundervisning • 210Religionsfilosofi • 220Bibelvetenskap • 230Kristendom ( Hit även böcker klassade 240, 250 & 260 ) • 270Kristendomens historia • 290Religionshistoria • 294.3Buddism • 294.5Hinduism • 296Judendom • 297Islam Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 13

14 Ett annat exempel: 350 •351Offentlig förvaltning / Public administration (Hit även böcker klassade 352-354) •351.485Offentlig förvaltning: Sverige / Public administration: Sweden (Hit svenska förhållanden klassade 351-354) • •353.6Sjukvårdsadministration / Administration of health services •355Militärvetenskap /Military science (Hit även böcker klassade 356-359) Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 14

15 Nu är det januari 2011 och vi är redo att sätta igång! •Storsatsning budgetmässigt: 2 projektanställda bibliotekarier! •Scheman under året för att arbeta med att göra om kurslitteratur och återlämnade böcker. •Mycket omflyttningar i biblioteken. Under sommaren hade vi extraanställda ungdomar som bl a tätpackade de gamla samlingarna. •Under 2011 lyckades vi ändra över 50.000 böcker inklusive all kurslitteratur! Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 15

16 Statistikuppföljningar •DDK samlingen = Flytande samling •Böcker ställs upp på det bibliotek där de återlämnas •Veckovisa statistikuttag •Böcker i den nya samlingen: redovisat per bibliotek och om det är nyförvärv eller omgjorda •Referensböcker i den nya samlingen per bibliotek (jämfört med de i den ”gamla” samlingen…) Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 16

17 Veckostatistik Flytande exempel 2011 • 2 Maj 2011 • Vi har 13 534 böcker som är nya eller omgjorda till flytande, det är 3808 fler än 4 veckor innan. 2012 • 30 April 2012 • Vi har 53 944 böcker som är nya eller omgjorda till flytande, det är 2336 fler än 4 veckor innan. Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 17

18 Veckostatistik REF och REFKURS 2011 • Maj 2011 ca 28400 böcker som är REF - REFKURS varav ca 3000 är DDK • Juli 2011 ca 28900 böcker som är REF - REFKURS varav ca 6000 är DDK • Dec 2011 ca 27900 böcker som är REF-REFKURS varav ca 12000 är DDK 2012 • April 2012 • Ca 27000 böcker är REF-REFKURS varav ca 17500 är DDK. • Dec 2012 • Allt av REF-REFKURS är DDK? Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 18

19 Men användarna då? •Information via universitetets hemsida •Information via bibliotekets hemsida •I biblioteken: via TV-monitorer, roll-up:er, bokmärken… •Viktigast av allt: positiv personal som förklarar och visar  •Hittills mest positiva reaktioner! Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 19

20 Exempel från katalogen: Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 20 Boken är klassificerad 365.643, men i vår hyllista finns en anvisning/kommentar som säger att böcker klassade 365 ska ställas upp på 364 eftersom vi bara vill ha ett signum för Kriminolo Boken är klassificerad 365.643, men i vår hyllista finns en anvisning/kommentar som säger att böcker klassade 365 ska ställas upp på 364 eftersom vi bara vill ha ett signum för Kriminologi

21 Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 21 Det markerade området är där böcker inom 300 står

22 …och här är hyllan och boken Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 22

23 Projektstatus i maj 2012 •Mer än 70.000 böcker i den nya samlingen •Mycket arbete har nu övergått i ”normal drift” Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 23 Campus Norrköpings bibliotek

24 Andra delar återstår… •Resten av REF-samlingen •Skönlitteraturen: klassas enligt DDK, men ställs upp enligt SAB •Facklitteratur för barn •Tidskrifterna •med mera… Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 24

25 Vad återstår innan projektet kan avslutas? •Ett mål kan vara att andelen lån ur nya boksamlingen bör nå 80% av LiUB:s totala utlån •Metoder för att säkra att vi gör om rätt böcker •Fortsätta att prioritera arbetet med att göra om återlämnade böcker Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 25

26 Framtidsscenario •Deweyuppställningen är den självklara och dominerande. Eventuellt finns en liten tätpackad gammal samling kvar uppställd enligt ett för många sedan länge glömt bokstavsbaserat system. Bibliotekarierna rör sig obehindrat bland Dewey-koderna, både i tanken och bland hyllorna. Studenterna vet inte om något annat system än det nummerbaserade, i den mån de bryr sig alls om hur böckerna är uppställda. Det viktiga är att de hittar vad de söker! Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 26

27 Tack för er uppmärksamhet! eva-lisa.h.granath@liu.se christina.demel@liu.se www.bibl.liu.se eva-lisa.h.granath@liu.se christina.demel@liu.se www.bibl.liu.se Biblioteksdagarna i Norrköping maj 2012 27 Svensk version av våra DDK bokmärken


Ladda ner ppt "Dewey i praktiken - utmaningar & lösningar Eva-Lisa Holm Granath & Christina Demel Linköpings universitetsbibliotek 1 Biblioteksdagarna i Norrköping maj."

Liknande presentationer


Google-annonser