Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johannes Albäck +358 40 753 6788 Suomen Tilaajavastuu Oy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johannes Albäck +358 40 753 6788 Suomen Tilaajavastuu Oy."— Presentationens avskrift:

1 Johannes Albäck Johannes.alback@tilaajavastuu.fi +358 40 753 6788 Suomen Tilaajavastuu Oy

2 Finskt Beställaransvar Ab erbjuder verktyg för företag av olika storlek att på ett enkelt sätt uppfylla de lagstadgade skyldigheterna som kommer av bl.a Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft och lagen om skattenummer I byggbranschen.  Tilaajavastuu.fi - Beställaransvar Tilaajavastuu.fi är Finlands största och mest omfattande registertjänst gällande företagsrapporter och beställaransvar inom byggbranschen. Från Rapport-tjänsten är det möjligt att kostnadsfritt erhålla beställaransvarsrapporter på samtliga företag som gått med i Pålitlig Partner –programmet.  Veronumero.fi -Skattenummer Oavsett vilken roll du har: Byggherre, Beställare eller Entreprenör. Skattenummer.fi erbjuder lösningen för hur du enklast sköter de lagstadgade skyldigheterna som krävs under lagarna om Skattenummer, Beskattningsförfarande och lagen om Arbetarskydd. Suomen Tilaajavastuu Oy ägs av av Byggandets Kvalitet BYKVA RF, Elentreprenörsförbundet STUL rf, Finlands Svenska Fastighetsförening rf, och Finsk Byggindustri rf.

3 Pålitlig Partner - Luotettava Kumppani Pålitlig Partner –programmet inhämtar all information krävd enligt Lagen om beställaransvar och publicerar den i rapportformat i tjänsten Beställaransvar.fi. Informationen upprätthålls automatiskt och företaget behöver inte längre förnya dokumenten manuellt, beställaren kan själv kostnadsfritt inhämta underleverantörens lagenliga rapport. Årsavgiften för programmet är 95 € + moms Programmet är en del av Tilaajavastuu.fi –tjänsten.

4 Byggvakt - Valvoja “Byggvakt” övervakar automatiskt samtliga av användarens företag och underleverantörer och informerar användaren per e- post om eventuella ändringar i Pålitlig Partner -företagens rapporter. Byggvakten eliminerar den tid som används på att manuellt uppdatera och tolka de dokument som enligt lagen krävs var tredje månad. Rapporten behöver inte utskrivas eller arkiveras, det räcker att Pålitlig Partner-företaget är insatt i Byggvakten då kontrakt ingås. Tjänsten är en del av Tilaajavastuu.fi –helheten.

5 Registret - Ilmoita VAD? • Webtjänst där företaget samlar BASINFORMATION • Företaget • Anställda • Informationen kan kopplas samman till en specifik byggplats så att byggherren eller beställaren kan använda infromationen till själva rapporteringen. TILL VEM? Arbetsgivare som har anställda på en byggarbetsplats i Finland. Alla enskilda näringsidkare som arbetar på en byggarbetsplats. Alla som beställer byggarbete. Alla huvudentreprenörer. VARFÖR? Lagarna om Skattenummer, Beskattningsförfarande och Lagen om Arbetarskydd stipulerar olika skyldigheter för olika parter I byggkedjan gällande rapportering till Skatteförvaltningen. VAD KOSTAR DET? Registret – Ilmoita är en kostnadsfri tjänst. HUR FÅR JAG TJÄNSTEN? Skapa användarkonto här: https://www.veronumero.fi/ilmoita/ilmoita-tyontekijat-2/

6 Byggregistret - Työmaarekisteri VAD? • Tjänst som samlar och publicerar all information som de olika parterna i kedjan är förpliktade att rapportera. • Då en ny byggplats skapas i systemet får den automatiskt ett ByggID • Med hjälp av ByggID:n kopplas basinformationen samt kontraktsinformationen till den specifika byggplatsen. TILL VEM? Alla som beställer byggarbete i Finland. Byggherrar. Alla som har rollen huvudentreprenör i byggkedjan. VARFÖR? Lagarna om Skattenummer, Beskattningsförfarande och Lagen om Arbetarskydd stipulerar olika skyldigheter för olika parter I byggkedjan gällande rapportering till Skatteförvaltningen. VAD KOSTAR DET? Prislista Byggregistret –Työmaarekisteri. Priset är beroende av hur många företag som finns i kedjan. XS = 0-10 företag  120€ /år S = 11-50 företag  300€ /år M = 51-150 företag  600€ år L = 151-300 företag  1800€ /år Obegränsad  Be oss om en offert. HUR FÅR JAG TJÄNSTEN? Be om en offert eller tilläggsinformation: https://www.veronumero.fi/lisatiedot/lomake/

7 Byggarens Trumfkort– VALTTI VAD? • Det intelligenta “Trumf”-kortet är byggnadsbranschens gemensamma standard som integreras med olika passer- och säkerhetssystem på marknaden. • I Trumf-paketet kommer i tillägg till det intelligenta “Trumf”-kortet även ett personkort som används i identifikationssyfte t.ex på hjälmen eller bröstet. TILL VEM? Alla som rör sig eller arbetar på en byggnadsarbetsplats i Finlnd Alla som beställer byggarbete. Alla huvudentreprenörer. Alla entreprenörer. Alla underleverantörer. VARFÖR? Lagarna om Skattenummer, Beskattningsförfarande och Lagen om Arbetarskydd stipulerar olika skyldigheter för olika parter I byggkedjan gällande rapportering till Skatteförvaltningen. Enligt lagen skall alla som arbetar på en byggarbetsplats ha ett personkort med följande information på sin person: Arbetsgivare, namn, skattenummer, fotografi. VAD KOSTAR DET? Paketpriset för två kort är 24€ + moms. Koncernkortsmodellen (minimum 1000 st/beställning) á 8 €/kort HUR BESTÄLLER JAG?Kortpaketen kan beställas i Register-tjänsten Ilmoita.

8 Byggvakt - Vahti VAD? • Tjänst för den lagstadgade arbetsplatsorienteringen och fungerar även som en enkel form av övervakning av personer som är på byggplatsen. • Vid inspektionstillfällen kan Byggvakten i listformat uppvisa den information om personer i real-tid på byggplatsen som övervakarna kräver att se. TILL VEM? Alla huvudentreprenörer i byggkedjan som är pliktiga att upprätthålla listan på personer och genomföra arbetsplatsorienteringen. VARFÖR? Lagarna om Skattenummer, Beskattningsförfarande och Lagen om Arbetarskydd stipulerar olika skyldigheter för olika parter I byggkedjan gällande rapportering till Skatteförvaltningen. VAD KOSTAR DET? Prislista : Byggvakt– Vahti. Prissättningen är beroende av antalet unika skattenummer som skall övervakas. XS = 0-25 skattenummer  200€ / år + startavgift 100€ S = 26-120 skattenummer  350€ /år + startavgift 300€ M = 121-300 skattenummer  800€ /år + startavgift 600€ L = 301-600 skattenummer  2000€ /år + startavgift 900€ Obegränsad  Be oss om en offert. HUR FÅR JAG TJÄNSTEN? Be om en offert eller tilläggsinformation: https://www.veronumero.fi/lisatiedot/lomake/

9 Prosessen: Byggregistret 1) Företagar information •Arbetsgivarinfo •Arbetstagarinfo •Kontroll av skattenummer •Beställning av Byggarens Trumf-kort 2) Skapande av den virtuella Byggplatsen • Huvudentreprenören eller beställaren skapar byggplatsen i registret •Automatisk identifikation: ByggID 3) Kontrakt Inskrivning på byggplatsen •Arbetsgivar inskrivning: Registret med ByggID. •Kontraktsyp 4) Arbetsplatsori entering • Arbetstagar informationen hämtas från registret •Arbetsgivarens information hämtas från registret •Passersystem  Integrationer med Partners 5) Rapportering •Via Byggregistret •Via Partners

10 Beställare / Kontraktsparten Skapa användarprofil Arbetstagarinformati on. Beställning av Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. Skapa användarprofil Arbetstagarinformati on. Beställning av Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. Skapande av den virtuella byggplatsen i Byggregistret..  ByggID skapas automatiskt. Distribuering av ByggID genom byggkedjan. Skapande av den virtuella byggplatsen i Byggregistret..  ByggID skapas automatiskt. Distribuering av ByggID genom byggkedjan. Rapportering. • Kontraktsinformation Rapportering. • Kontraktsinformation All rapportering som sker genom Byggregistret arkiveras för senare bruk Bas information Bas information Byggplats Rapportering Arkivering Upprätthållande av data

11 Huvudentreprenören Skapa användarprofil Arbetstagarinformation Beställning av Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. Skapa användarprofil Arbetstagarinformation Beställning av Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. Skapande av den virtuella byggplatsen i Byggregistret..  ByggID skapas automatiskt. Distribuering av ByggID genom byggkedjan. Registrering på plats med ByggID. Skapande av den virtuella byggplatsen i Byggregistret..  ByggID skapas automatiskt. Distribuering av ByggID genom byggkedjan. Registrering på plats med ByggID. Rapportering. • Kontraktsinformation • Arbetstagarinformation Arbetsplatsorientering och upprätthållande av personlistan med personer som rör sig på byggplatsen. Rapportering. • Kontraktsinformation • Arbetstagarinformation Arbetsplatsorientering och upprätthållande av personlistan med personer som rör sig på byggplatsen. All rapportering som sker genom Byggregistret arkiveras för senare bruk Bas information Bas information Byggplats Raportering & Personlista Raportering & Personlista Arkivering Upprätthållande av data

12 Kontraktsparten / Beställaren Skapa användarprofil Arbetstagarinformation Beställning av Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. Skapa användarprofil Arbetstagarinformation Beställning av Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. Skapande av den virtuella byggplatsen i Byggregistret..  ByggID skapas automatiskt. Registrering på plats med ByggID. Skapande av den virtuella byggplatsen i Byggregistret..  ByggID skapas automatiskt. Registrering på plats med ByggID. Rapportering. • Kontraktsinformation Rapportering. • Kontraktsinformation All rapportering som sker genom Byggregistret arkiveras för senare bruk Bas information Bas information Byggplats Raportering Arkivering Upprätthållande av data

13 Underleverantör Skapa användarprofil Arbetstagarinformation Beställning av Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. Skapa användarprofil Arbetstagarinformation Beställning av Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. Registrering på plats med ByggID. Ej aktuellt. Bas information Bas information Byggplats Raportering Arkivering Upprätthållande av data

14 STEG FÖR STEG: UPPGIFTER Företagets roll och uppgifter BESTÄLLAREN HUVUD ENTREPRENÖR UNDER LEVERANTÖR BASINFORMATION Skapa användarprfil i Registret (ILMOITA) XXXX Arbetstagarinformation XXXX Byggarens Trumfkort (VALTT) till de anställda. XXXX Skapande av den virtuella byggplatsen i Byggregistret. XX Registrering på plats med ByggID. (* fall till fall) X * XX Distribuering av ByggID genom byggkedjan XXX Arbetsplatsorientering och upprätthållande av personlistan. X RAPORTERING Raportering av Kontraktinformation XXX Raportering av arbetstagarinformation X ARKIVE RING Aall raporterad information arkiveras. XXX


Ladda ner ppt "Johannes Albäck +358 40 753 6788 Suomen Tilaajavastuu Oy."

Liknande presentationer


Google-annonser