Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens fem viktigaste förmågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens fem viktigaste förmågor"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens fem viktigaste förmågor
Göran Svanelid Universitetslektor

2 The Big 5 - De generella förmågorna
• Analysförmåga % • Kommunikativ förmåga % • Begreppslig förmåga - 80 % • Procedurförmåga/IHF % • Metakognitiv förmåga - 75 %

3 Mina krav på The Big 5 Finnas med i kursplanerna
Vara utvecklings- och bedömningsbara

4 Vilka förmågor kan utvecklas när det gäller ”seglingskonsten”?

5 KF AF PF BF MKF

6 Big 5 och Konsten att segla
AF: Samband mellan vind, segelyta och fart. KF: Kan kommunicera med andra och då anpassa sitt språk efter situationen och mottagare. BF: Kan använda centrala begrepp som sjökort, knop, farkost, navigering, väderlek, position, kurs. MKF: Att ompröva beslut, bedöma alternativ och förutse problem som kan uppstå. PF: Veta hur man lovar, gippar, revar och hissar segel och lägger till vid en brygga.

7 TB5 i ”Film & tv-produktion
Planerar, genomför film- & tv-produktioner & använder teknik, berättartekniker och... Gör bedömningar och ger omdömen om och förslag på förbättringar... Skriver manus, redogör för & resonerar om Drar slutsatser och gör en komplex analys av film- och tv- produktioner om målgrupp, estetik och etiska aspekter. Använder fackspråk i sina bed. och analyser Använder fackspråksuttryck i sina analyser

8 Hur ska det gå? Vad kan vi göra?
En tuff utmaning Från 3 till 8 eller 12 Hur ska det gå? Vad kan vi göra? PISA-CHOCKEN!!!

9 Lösningen är: ROT-pedagogik
Gör Rätt saker Gör det Ofta Börja Tidigt

10 SAMMA FÖRMÅGOR!! ”Livslångt lärande” = Styrkan med The Big 5 Gymnasiet
Grundskolan Förskolan = Styrkan med The Big 5

11 Vad är poängen med Big 5? • Utvecklar ett gemensamt yrkesspråk mellan olika pedagoger om kunskapssyn och lärande. • Den röda tråden genom hela skolan och i alla ämnen och därmed förbättrad måluppfyllelse. • Synliggör skolans kunskapssyn: D.v.s. vilken kunskap som räknas vara viktig och synliggör vad som menas med kvalitet i undervisningen. • ”Allt” utgår från Lgr 11.

12 Exempel på kontroversiellt ”yrkespråk” (ett antingen - eller):
Lärande Metodik Katederundervisning Eget arbete Betyg, läxor och prov Kunskap!

13 Värdet av gemensamma visioner kring förväntningar och attityder.
Obamas retorik Yes WE Can! Värdet av gemensamma visioner kring förväntningar och attityder.

14 Aktuell forskning är överens om en sak:
• Betydelsen av att ha höga förväntningar och att våga utmana eleverna.

15 Förväntningar OCH stöd
Höga förväntningar och stora utmaningar Utvecklings- zon!!! Frustrations- zon Mkt stöd Bekvämlighets- zon Uttråknings- zon Låga förväntningar och små utmaningar

16 Stötta elevers språkutvecklingen
Stötta elevers språkutvecklingen! (genom att använda stödstrukturer och lässtrategier) ”Att klara sig från fiender Alla djur ingår i någon form av näringskedja. Dels äter djuren något, dels är de själva byte för andra djur. För att klara både sig och ungarna undan från att bli uppätna har olika djur utvecklat olika lösningar.” /Naturkunskap åk 6. Bonnier utbildning 2005

17 Erkända läsförståelsestrategier
Reda ut oklarheter (ord & begrepp). Vad kommer att hända sedan? Formulera frågor. Sammanfatta det viktigaste. Think aloud (läraren som modell). Använd ”De gyllene principerna”!

18 Stödmall om: ”Äta eller ätas”
ART Fiende ”Taktik” Övrigt Du Igelkott Fåglar Påfågelöga Vandrande pinne

19 ”Västvärldens största skolproblem är att eleverna ägnar mer tid med att GÖRA saker än att TÄNKA.” Lektionstid = Tanketid Howard Gardner 1989

20 Mindre av: Vad/Hur ska vi GÖRA? Mer av: Vad ska vi LÄRA oss?
Göra en utflykt till skogen. Läsa/skriva en text om... Se/göra en film om... Laborera. Göra ett häfte om ett landskap/land/kung/djur/bilar.. Läxa: Läs sidorna !

21 Allt mindre tid till undervisning, allt mer tid till:
Reda ut konflikter från rasten Vässa pennor Vänta på sin tur Städa /Peter Haug

22 Vetenskaplig grund: Vygotskij. BfL & Gibbons
Allt hänger ihop! Språkutvecklande arbetssätt (EPA) The Big 5 Stödstrukturer (TTTT) Lgr 11 som ”metodbok” Vetenskaplig grund: Vygotskij. BfL & Gibbons

23 Vi lärde oss med hjälp av NÅGON eller NÅGOT för att nå Vygotskijs ZPD
Hur lärde vi oss... Gå? Cykla? Simma? Vi lärde oss med hjälp av NÅGON eller NÅGOT för att nå Vygotskijs ZPD

24 De 5 stödstrukturerna (för ökad måluppfyllelse och en ”win - win”-situation)
Stödmallar Analysmodellen Begreppsscheman (Urvalsfrågan) ”The Big Q” (Urvalsfrågan) Språkutvecklande arbetssätt/EPA

25 Det avgörande beslutet handlar om att skapa:
TTTT (skapa möjligheter till lärande via språk och tänkande)

26

27 1. ANALYSFÖRMÅGAN • Beskriva och förklara samband.
• Jämförande analyser (likheter & skillnader, för- & nackdelar, risker & möjligheter) • Orsaker till - Konsekvenser av - Lösningar på • Se utifrån olika perspektiv • Beskriva mönster och kunna generalisera • Dra slutsatser (av t ex en jämförelse)

28 4. Procedurförmågan/IHF • Förmågan att söka, värdera, dra slutsatser, sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. • Dokumentera en undersökning, ”labba”, planera ett träningsprogram, göra sammanfattningar... • Hantera olika verktyg och köksredskap. • Veta hur man gräddar pannkakor, syr i en knapp, löser en ekvation, kombinera olika texter... • Vet hur man ska använda metoder, strategier, symboler, tabeller, formler och grafer för att...

29 ÄMNENA PREST-

30 Procedurförmågan i PREST
Använder olika tekniker, verktyg och material... Planera och tillaga måltider och andra uppgifter som förekommer i hem... Hanterar nödsituationer vid vatten... Sjunger eller spelar eleven på något instrument... Formger och framställer slöjdföremål i...

31 5. Metakognitiv förmåga • Bedöma den egna förmågan. Föreslår förändringar, lösning • Utvärdera den egna arbetsprocessen och resultatet... • Skapa nya idéer & frågor, problemlösare, entreprenör... • Formulera och välja mellan olika handlingsalternativ, strategier och metoder för att t ex förstå en text bättre... • Pröva & ompröva. Överväga alternativa lösningar. • Anpassa matlagning, skrivande till syfte, målgrupp, genre och till olika situationer. • Hur en undersökning/text/bild/pall/redovisning, maträtt, ett musikstycke/träningsprogram kan förbättras.

32 Metakognition i fotboll ”Skapa ett lärande motivationsklimat”
Anpassa taktiken efter olika omständigheter som: Väderlek, det egna lagets och motståndarnas styrkor och svagheter, underlaget... Taktiksnack efter matchen: Vad gjorde vi för fel och vad kan vi göra annorlunda?

33 Utgå från ett KUNSKAPSKRAV och CI i MUSIK för att skapa TBQ och en STÖDMALL + EPA + BfL för att ge eleverna möjlighet att nå sin närmaste utvecklingsnivå

34 Kunskapskrav: Eleven kan föra resonemang om musikens olika funktioner...
Centralt innehåll: Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

35 ”THE BIG Q” På vilka olika sätt kan musik användas för att påverka människor känslomässigt?

36

37 Hur används MUSIK för påverkan?
Musikens roll för att skapa... Spänning Romantik Sorg Humor Exempel från filmscen Exempel från datorspel

38 Tack för mig och lycka till!


Ladda ner ppt "Framtidens fem viktigaste förmågor"

Liknande presentationer


Google-annonser