Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98): 1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98): 1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98): 1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, 2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen.

4 Kan vi bevisa att Jesu dop ägde rum år 27 eller år 29 e.Kr. eller ej?

5 Men kanske kommer du att därutöver behöva ägna lite egen eftertanke åt de frågor du själv ställer dig innan du är mogen att till fullo vara mottaglig för de välsignelser och de aha- upplevelser som därtill hör…

6 Fyra enkla, tydliga och klara steg fram till ett slutligt bevis…

7 Phlegons solförmörkelse: Ägde den rum år 29 eller år 33 enligt vår tideräkning [e.Kr.] (dvs enl. den Julianska kalendern)?

8 Origen (“ca 185 - ca 254 [e.Kr.):”)ca 185 - ca 254 [e.Kr.)  Svensk översättning: “Och Phlegon… skriver… i sin 13:e bok med följande ord: ‘I den 202:a Olympiadens 4:e år ägde en solförmörkelse rum som var större än någon tidigare känd solförmörkelse, och det blev en afton vid dagens 6:e timme sådan att stjärnorna faktiskt kunde ses på himlen; och en stor jordbävning ägde rum I Bitynien vilken också förödade större delen av Nicea;"  (“Från: Phlegon, Olympiades, fragment 17. Citerad i Historical Eclipses and Earth's Rotation, av F Richard Stephenson, Cambridge University Press, 1997, sid. 359-360;” Solar Eclipse Newsletter, Vol. 8:11, Nov 2003, sid. 5:4. Jmf. Google Book Search och MrEclipse.com.)Phlegon, Olympiades, fragment 17360Solar Eclipse Newsletter, Vol. 8:11, Nov 2003, sid. 5:4Google Book SearchMrEclipse.com

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 4:e timmen 5:e timmen 7:e timmen 6:e timmen

24 4:e timmen 5:e timmen 7:e timmen 6:e timmen

25 4:e timmen 5:e timmen 7:e timmen 6:e timmen

26 4:e timmen 5:e timmen 7:e timmen 6:e timmen

27

28

29

30

31

32 5:e timmen 7:e timmen 6:e timmen

33

34

35

36 Solförmörkelser finns som harmonierar med såväl år 33 som med år 29. För en tabell på andra förankringar i tiden kan du studera min webbsida under denna URL: http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/CrossCorrelatingHistory&Astronomy.htm

37 “Den ursprungliga upptäckten [rörande orsaken bakom förmörkelser] gjordes i Grekland av Thales i Miletus, som i den 48:e Olympiadens 4:e år förutsade den solförmörkelse som ägde rum under Alyattes regeringstid, i det 170:e året efter att Rom grundades.“ (Pliny, Naturalis Historia, II, 53.)Pliny

38 Svar: Nyåret infaller den 1 juli varje år… Slutsats: Det 4:e året i den 202:a Olympiaden började den 1 juli år 29. - Ok, men vad betyder den Olympiska kalendern för mig här och nu?

39

40 Juliansk kalender Jan- Dec 2010 Jan- Dec 2011 Jan- Dec 2012 Jan- Dec 2013 Jan- Dec 2014 Jan- Dec 2015 Jan- Dec 2016 Jan- Dec 2017 Jan- Dec 2018 Olympisk kalender förankrad i solförmörkelsen den 24 november år 29 Juli-juni år 4 i cykel nummer Juli-juni år 1 i cykel nummer Juli-juni år 2 i cykel nummer Juli-juni år 3 i cykel nummer Juli-juni år 4 i cykel nummer Juli-juni år 1 i cykel nummer Juli-juni år 2 i cykel nummer Juli-juni år 3 i cykel nummer Juli-juni år 4 i cykel nummer 697698699 Olympisk kalender förankrad i solförmörkelsen den 19 mars år 33 Juli-juni år 1 i cykel nummer Juli-juni år 2 i cykel nummer Juli-juni år 3 i cykel nummer Juli-juni år 4 i cykel nummer Juli-juni år 1 i cykel nummer Juli-juni år 2 i cykel nummer Juli-juni år 3 i cykel nummer Juli-juni år 4 i cykel nummer Juli-juni år 1 i cykel nummer 697698699

41 Olympiska år börjar den 1 juli [enligt den Julianska kalendern] I Olympiad [Baserad på solförmörkelse n år 29] Vilket av dessa två ankare gäller för den Olympiska kalenderns placering i tiden? II Olympiad [Baserad på solförmörkelsen år 33] 3 1 195 194 2 2 23 1 [f.v.t.] 34 1 [v.t.] 41951 1 juli 5…4196 1 1 juli 9…4197 1 1 juli 13…4198 1 1 juli 17…4199 1 1 juli 21…4200 1 1 juli 25…4201 1 1 juli 26…1 202 2 1 juli 27…23 1 juli 28…34 1 juli 29…4  Phlegons solförmörkelse den 24 november år 29  202 1 1 juli 30…1 203 2 1 juli 31…23 1 juli 32…3  Phlegons solförmörkelse den 19 mars år 33  4 1 juli 33…4 203 1

42  Vad blir resultatet när de som skriver historieböckerna grundar sig på en annan kalender och på ett annat tidstänkande än det som används i deras källskrifter?  Dito för de som gör sitt allra bästa för att översätta Bibeln?

43 • Om kejsar Augustus dog år 10 eller år 14? • Om du läser en Bibelöversättning grundad på en ohållbar tidstolkning?

44 Steg 2 av 4 till ett slutligt bevis…

45 Enkel uträkning med siffror: (202*4) – (186*4) = 808 – 744 = 64 år. 30 v.t. – 64 år= -34 = 35 f.v.t.

46 Julianska kalendern Olympiad kalendern Händelse 1, 2, 3… 64 35 1871 Slaget vid Actium avslutades den 12 augusti i det 1:a året av den 187:e Olympiaden1 3118815 2718919 23190113 19191117 15192121 11193125 7194129 3 195 133 2234 1335 1436 5196440 9197444 13198448 17199452 21200456 25201460 29 2024 Phlegons solförmörkelse den 24 november år 2964

47 1. Josefus refererar till det 1:a året i den 187:e Olympiaden när han daterar avslutningen på slaget mellan kejsaren och Mark Antony. Det slaget begynte med slaget vid Actium den 2:a september i året närmast före det år då slaget vid Actium avslutades den 12 augusti, i och med Kleopatras död. Enligt Josefus ord: “Slaget… sträckte sig in i den 187:e Olympiaden…”; och dessutom… Josefusslaget vid ActiumJosefus 2. Suetonius berättar att kejsar Augustus “regerade Staten… allena under fyrtio-fyra [år innan] han dog… på den 14:e dagen innan September månads 1:a dag vid den 9:e timmen…” (dvs. den 19:e Augusti mellan kl. 14 och 15 på eftermiddagen.) Suetonius

48 Steg 3 av 4 till ett slutligt bevis…

49 1. Augustus begynte sin regering som ensamstående regent den 12:e augusti år 35 f.v.t. [“f. Kr.”]. 2. Därav följer att ettårsjubileet av den händelsen inföll den 12:e augusti 34 f.v.t. och att 44-års jubileet inföll den 12 augusti år 10 [“e.Kr.”]. 3. Med siffror således: 35 f.v.t. + 44 år = -34 + 44 = 10 v.t. [e.Kr.]

50 Julianska kalendern Olympiad kalendern Händelse 1, 2, 3… 44 351871Slaget vid Actium avslutades den 12 augusti i det 1:a året av den 187:e Olympiaden0 3118814 2718918 23190112 19191116 15192120 11193124 7194128 3195132 2195233 1195334 1195435 5196439 9197443 10198144-års jubileet av kejsar Augustus styre som ensam regent inföll den 12 augusti detta år.44

51 Steg 4 av 4 till ett slutligt bevis…

52  Kejsar Augustus dog alltså den 19 augusti, år 10 v.t., en vecka efter 44-års minnet av sitt tillträde som ensamstående regent.  Han dog inte “14 e.Kr.” som allmänt hitintills förfäktas!  (Vill du veta mer om “14 e.Kr.” misstaget går det bra att följa länkarna under följande länk till de mera fullständiga citaten av Origen och Phlegon!: http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/AugustusDeath10CEsimplified.htm #OrigenRefTheTotalSolarEclipseIn29BCE) http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/AugustusDeath10CEsimplified.htm #OrigenRefTheTotalSolarEclipseIn29BCE

53 Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98): 1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, 2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen.

54 [10 v.t. + 15 år = 25 v.t.: Således inföll kejsar Tiberius 15 regeringsår, som allra senast(!), år 25 v.t. [”e.Kr.”], dvs under förutsättning att han inte samregerade med kejsar Augustus! – Vilket han bevisligen gjorde…!]

55  Citat från kejsar Augustus egna ord:  “Ännu en tredje gång, tillsammans med det konsulära imperiet, och med min son kejsar Tiberius som kollega, utförde jag en Romersk reningsperiod efter fem år, nämligen i det år då Sextus Pompeius och Sextus Apuleius var konsuler. 37 ” 37  (The Res Gestae of Augustus, Monumentum Ancyranum, Part II)The Res Gestae of Augustus, Monumentum Ancyranum, Part II  Jämför: http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/TheRegnalYearsAndDatesOfRomanEmperors.htm#TiberiusCaesarsReignhttp://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/TheRegnalYearsAndDatesOfRomanEmperors.htm#TiberiusCaesarsReign

56 Kan vi bevisa att korsfästelsen ägde rum år 31, år 33 e.Kr., eller när? - Allra senast! Kan vi bevisa att Jesu dop ägde rum år 27, år 29 e.Kr., eller när? - Allra senast!

57 Låt oss gräva ännu lite djupare! Låt oss ta en titt på en ännu mera grundläggande felkälla än detta med Augustus dödsår…

58 Sidan till höger är hämtad från Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 2, p. 154. Låt oss titta lite närmare på den inringade texten i listan på kungarna och deras regeringsperioder!

59 • Är det inte just dagen efter den 19:e Augusti, 14 e.Kr., dvs dagen efter den dag då kejsar Augustus allmänt förmodas ha dött? • Men vi läste ju just Augustus egna ord som bevisar hur fel detta är, eller hur?!! • Det visar sig att just denna kanon utgör den yttersta grunden för förmodandet om kejsar Augustus dödsdag!... • Liksom den gör även för huvuddelen av antikens tideräkning i övrigt…

60  Vad bygger du din tidsuppfattning och din egen undervisning på?  Bygger du på Statiska villoläror som aldrig rättas till men som alltid förmeras i ena ändan och eroderas i andra ändan? Ett sandslott vid havets strand?  Eller bygger du på den klippa Yeshua syftar på enligt Matteus 7:24-25 och som finner sin motsvarighet i 1 Moseboken 1:14-19? Bygger du på en rent Biblisk kalender med direkt grund och motsvarighet i himlakropparnas rörelser på himlavalvet? Hur väl känner du den kalendern?  Själv har jag nu under många år studerat Skriftens egen kalender och lärt mig massor som jag inte visste förut. Ofta något nytt nästan varje dag… och det bara fortsätter och fortsätter… Gud, Sanningens Gud, och Universums Skapare, är min privatlärare. Prisat vare Hans namn, Jahweh Elohim, med allt vad det innebär!  Vill du så är du mer än välkommen att ta del av det vår Skapare visar mig och låter mig publicera på dessa mina webbsidor:  Specifikt om det ämne vi nu beaktat: http://adamoh.org/TreeOfLife.wan.io/OTCh/PtolemysCanonAndAlmagestQuestioned.htm http://adamoh.org/TreeOfLife.wan.io/OTCh/PtolemysCanonAndAlmagestQuestioned.htm  Mera allmänt: http://adamoh.org

61 Vem bland följande kommer att visa sig vara mest villig att stå upp för sanningen och för det som ligger i dessa ord: ”Sola Scriptura – Bibeln, och Bibeln allena!” 1. Sjundedagsadventister, alla som envar enskilt, 2. Messianska judar, alla som envar enskilt?, 3. Jehovas Vittnen, alla som envar enskilt?, 4. Karaiter, alla som envar enskilt? eller 5. Pingstvänner, alla som envar enskilt? Består samtliga dessa församlingar av enskilda människor som ständigt strävar mot högre mål, mot en mera korrekt förståelse av Guds Ord, eller är det möjligen så att den ena som den andra gruppen över lag föredrar att sitta, som Psalmisten säger?: ”Där bespottare sitta…” Psalm 1:1 Hos vem söker Guds egna Söner och Döttrar sin tillflykt, sin trygghet, och sina sanningsreferenser, 1) hos den egna gruppen, kyrkan, församlingen, eller 2) hos ingen annan än Sanningens Gud själv och i den verklighet Han allena skapat? Psalm 118:8Psalm 118:8


Ladda ner ppt "Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98): 1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes."

Liknande presentationer


Google-annonser