Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En introduktion till värdering Magnus Blomkvist. Agenda • Begrepp • Verktyg för värdering • Lagen om ett pris • Effektiva marknader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En introduktion till värdering Magnus Blomkvist. Agenda • Begrepp • Verktyg för värdering • Lagen om ett pris • Effektiva marknader."— Presentationens avskrift:

1 En introduktion till värdering Magnus Blomkvist

2 Agenda • Begrepp • Verktyg för värdering • Lagen om ett pris • Effektiva marknader

3 Begrepp • Blankning (Short sale): Man kan sälja en tillgång man inte äger och därigenom tjäna pengar på en kursnedgång. • Arbitrage: Man kan göra riskfri vinst utan insatt kapital genom att gå kort i en tillgång och lång i en annan. – Exempel: Siames firmor. Exempel Royal Dutch/Shell: • Royal Dutch handlas i Amsterdam • Shell handlas på LSE – Sammanslagningsformel för aktieägarna från 1907, 60% av Div. Till RD och 40% till Shell – Ifall till ex: Shell handlas till 0,4/0,6=2/3 av priset av på RD. Ingen arbitrage möjlighet. Ifall denna paritet inte håller kan man göra arbitrage. Ifall Shell handlas till ¾ av priset på RD, är Shell övervärderat. • Strategi, Sälj fyra aktier i Shell kort för 4*75=300. • Köp 3 aktier i Royal Dutch för 3*100=300. • Vi vet att priset måste gå tillbaka till pariteten RD=2/3*Shell • Så antingen stiger RD i pris eller så minskar Shells pris. Låt säga att RD stiger till 112,5. • Lämna tillbaka dina 4 aktier i Shell, betala 300. Sälj dina 3 aktier I Royal Dutch för 337,5. Du har då gjort en Arbitrage vinst på 337,5-300=37,5

4 Avkastningskrav • Avkastningskravet anger vad du kräver för avkastning på en investering givet en specifik risknivå. • För mer riskfyllda tillgångar kräver du en högre avkastning. Dvs. De har ett högre avkastningskrav • Ett högre avkastningskrav ger ett lägre pris på tillgången ceteris paribus.

5 Avkastningskrav • Avkastningskravet mäts oftast med en prissättningsmodell för att kunna justera avkastningskravet till en riskfaktor. • Vid företagsvärdering och projektvärdering används ofta den vägda kapitalkostnaden (WACC). – Väger avkastningskravet på bolagets skuldebrev och aktier.

6 Avkastningskrav • Avkastningskravet kan skrivas med följande generella formel: • I praktiken använder man en mer specifik modell t ex CAPM, Fama French 4 faktorer • Rent generelt gäller att ju högre risk ju större riskpremium kräver man på sin investering

7 Prolongering (FV) • Prolongering används då man vill se vad insatt kapital idag är värt i framtiden givet en viss räntenivå • Här kan vi se räntan som en riskjusterad alternativkostnad

8 Prolongeringsformeln Vad man sätter in på tex bankkontot idag. Räntan Tiden

9 Exempel med varierande ränta RäntaårCFFV 1%510001051 2%510001104,1 3%510001159,3 4%510001216,7 5%510001276,3 6%510001338,2 7%510001402,6 8%510001469,3 9%510001538,6 10%510001610,5

10 Exempel med varierande löptid RäntaårCFFVRäntaextra ränta 5%110001050500 5%210001102,552,502,50 5%310001157,655,135,13 5%410001215,557,887,88 5%510001276,360,7810,78 5%610001340,163,8113,81 5%710001407,167,0017,00 5%810001477,570,3620,36 5%910001551,373,8723,87 5%1010001628,977,5727,57

11 Diskontering (PV) • Diskontering innebär att vi vill veta vad ett framtida kassaflöde är värt idag givet en viss ränta. • Här kan vi se räntan som en riskjusterad alternativkostnad. • Används vid all typ av värdering. – Projektkalkyl – Företagsvärdering – Värdering av räntepapper

12 Exempel med varierande ränta RäntaårCFPVskillnad 1%51000951,47-48,53 2%51000905,73-45,73 3%51000862,61-43,12 4%51000821,93-40,68 5%51000783,53-38,40 6%51000747,26-36,27 7%51000712,99-34,27 8%51000680,58-32,40 9%51000649,93-30,65 10%51000620,92-29,01

13 Exempel med varierande löptid RäntaårCFPVSkillnad 5%11000952,38-47,62 5%21000907,03-45,35 5%31000863,84-43,19 5%41000822,70-41,14 5%51000783,53-39,18 5%61000746,22-37,31 5%71000710,68-35,53 5%81000676,84-33,84 5%91000644,61-32,23 5%101000613,91-30,70

14 Diskonteringsformeln Framtida utbetalningen Räntan Tiden

15 Diskontering av oändligt kassaflöde

16 Diskontering av växande oändligt CF

17 Annuitetsformler • Används när de årliga kassaflödena är identiska under en bestämd tid. • Exempel: – Hur mycket behöver jag spara till min pension? – Hur mycket måste jag betala på mitt lån?

18 Annuitetsformler

19

20 Euribor utveckling (Risk fri Ränta) • Finska huslån bundna till Euribor • Finska banker lånar ut Floating inte fixed.

21 Vad kan händer ifall räntan stiger till 08 nivåer? • Utgå ifrån en individ som köper en lägenhet för 250000e. • Lånar 200000 till Euribor (1%) + 2% • Individen har 2000ex12=24000 i disponibel inkomst. • Räntekostnad år 1: 0,03*200000= 6000e • Vederlag 200*12= 2400 • Utan amortering 8400e/år • Dock vill banken att lånet skall betalas tillbaka på 20-40 år.

22 Vad kan händer ifall räntan stiger till 08 nivåer? • Ifall banken vill att lånet skall betalas tillbaka på 40år, hur mycket måste personen betala per månad? • Löser vi ut x så får vi att man måste betala 8652e/månad • Addera vederlaget till föreningen så får vi 8652+2400=11052e/år • Detta är hållbart, ungefär 50% av disponibla årsinkomsten går till att betala av lånet på 40år

23 Vad kan händer ifall räntan stiger till 08 nivåer? • Så vad händer då ifall räntan skulle stiga till nivåerna under 2008? – Ränta 5%+2%=7% • Byter vi ut 3% mot 7% så får vi följande kostnad för boendet: 15001 + 2400= 17401 • Detta är inte hållbart… • Ifall bankerna skulle vara realistiska och låna på 30 år skulle årskostnaden bli: 18517e

24 Generellt vid aktievärdering gäller • För att kunna värdera en aktie behöver du: – Prognostisera de framtida kassaflödena I bolaget E[CF], för varje år – Estimera bolagets kapitalkostnad r

25 Lagen om ett pris • Samma vara måste kosta lika mycket på 2 olika platser. (En tillgång med identiska kassaflöden och systematisk risk måste ha samma pris) – Ex. En Nokia aktie måste kosta lika mycket i Stockholm som I Helsinki. Annars Arb. Möjligheter. • Det som kan skapa skillnader är: – Informationsasymmetri, (Vi vet inte om att Siwa har extra pris på Dole Bananer) – Transaktionskostnader (Det kostar oss pengar/energi att ta oss till Siwa för att köpa en banan) – Blanknings hinder (Vi kan inte köpa bananer kort därför justeras priser inte lika snabbt)

26 Effektiva marknads hypotesen forts. • Ideén framkom på 30 talet då forskare slog fondförvaltare genom att kasta pil på WSJ’s börssidor. • Sedermera utvecklade Eugene Fama från University of Chicago en teori kring hur marknaden rör sig slumpmässigt. (följer en random walk med drift) • Teorin säger att investerare endast kan nå högre avkastning över tid endast genom att ta mer systematisk risk.

27 Effektiva marknadshypotesen (EMH) • 2 definitioner på effektiva marknader: – “Ingen fri lunch”, det går inte att göra arbitrage på marknaden. Arbitrage = riskfri vinst (Friedman 1953 argumentet) – Marknadspriset = fundamentala priset (PEV) • Dessa definitioner är inte likvärdiga.

28 Effektiva marknadshypotesen (EMH) • Grundstenen I rationell tillgångsprissättning • En hypotes/teori som är en halvsanning • Du skall inte kunna slå marknaden kontinuerligt (nå positivt alpha över tid) • Enligt EMH, positivt alpha över tid beror på tur. • M.a.o. man ska inte kunna slå ett aktieindex I sin placeringsstrategi. (mer om detta kommer när vi talar om diversifiering och CAPM)

29 Effektiva marknadshypotesen (EMH) • Hypotesen bygger på 3 former enligt (PEV): • Stark form: All information är inkorporerad i aktiepriset även insiderinformation • Mellanstark form: All offentlig tillgänglig information är indiskonterad i aktiepriserna. • Svag form: Framtida aktiepriser kan inte förutspås med hjälp av tidigare priser. (random walk antagandet)

30 Stöd för EMH, fondförvaltarnas prestation

31

32 Varför sker detta? • Fondförvaltare tar ut avgifter… • Det finns transaktionsavgifter… • Vissa fondförvaltare är villiga att ta risker…

33 2 skolor • EMH skolan: – Det går endast att nå en högre riskjusterad avkastning än marknaden över en längre period med tur. – En apa kan slå fondförvaltare genom att kasta pil • Beteendevetenskapliga och marknadsfriktionsskolan: – Det finns imperfektioner på marknaden som gör att priserna avviker från deras fundamentala värde. T ex svårigheter att blanka vissa tillgångar – Människor är irationella individer som köper vissa aktier för att arbetskamrater etc. talar om samma aktier. – Det finns flertalet anomalier på aktiemarknaden som vi ännu inte lyckats förklara med riskbaserade lösningar.

34 Anomalier gentemot EMH • Naturliga experiment där Lagen om ett pris inte håller: – Siamesbolag – Equity carve outs – Börshandlade fonders discount • Aktiemarknadsanomalier (några) – Momentum och Contrarian – Hög Beta vs Låg beta aktier (arbitrage på CAPM) – Value vs Growth – Small vs big stocks – Januari effekten • Vi kommer att tala mer om det här I investeringsdelen av kursen.

35 Hedge fonder • En kategori fonder som arbetar utifrån att hitta svagheter i EMH och därigenom felprissättningar. • Är även den grupp av investerare som snabbt plockar upp den fria lunchen för att ställa priser till rätta. • Skiljer sig från vanliga fonder då de även får ta korta positioner • Ett par populära strategier är – Long - Short Equity (ofta momentum och value) – Event driven • T ex Merger arbitrage etc • Man försöker ha en bättre vy över sannolikheterna att en affär går igenom eller inte. Går inte utan bättre information/analys. (läs bifogad artikel)


Ladda ner ppt "En introduktion till värdering Magnus Blomkvist. Agenda • Begrepp • Verktyg för värdering • Lagen om ett pris • Effektiva marknader."

Liknande presentationer


Google-annonser