Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober."— Presentationens avskrift:

1 Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober

2 Aspekter av Handlingskompetens  Vilja, mod, engagemang  Kunskaper om problem - konsekvenser  Kunskaper om problem - strukturella orsaker  Kunskaper om och i  påverkansmöjligheter  Förmåga att kritiskt  värdera alternativ

3 Hållbar utveckling? Välbefinnande? Moralisk utmaning?  Avståndsmoral  Intergenerationellt ansvar  Globalt ansvar Foto: Magnus Apelqvist

4 Handlingskompetens för hållbar utveckling – Tre berättelser om vägen dit Vad har påverkat ungdomarna att utveckla handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor? Händelser och relationer? Drivkrafter och motiv?

5 Resultat  Karins  levnadsberättelse  Carls  levnadsberättelse  Matildas  levnadsberättelse  Gemensamma och skilda teman

6 Vad bidrog till att utveckla aspekter av handlingskompetens för hut? (Almers, 2009, ss. 228)  Känslomässiga reaktioner  Upplevd kompetens  Kontrasterande perspektiv och värdemässig grund  Handlingsimpregnering  Tillit till vuxna och tillit från vuxna  Social gemenskap kontra utanförskap

7 Det allra viktigaste för handlingsbenägenhet?  Inte attityder  Inte värderingar  utan  Upplevd kompetens att handla/agera  Perceived competence to act

8 [1] FÖREBILDER [3] Känslomässiga reaktioner [2] Värdemässig GRUND [4] Kontrasterande perspektiv [7] Handlings- impregnering [10] Utanförskap och gemenskap [5] Jämföra perspektiv [12] H A N D L I N G S K O M P E T E N S [ 11] Handlings- erfarenhet [6] Ta ställning/ omdömeskraft [9] Ansvars- tagande [8] Tillit från vuxna [13] Förstärkning av upplevd kompetens

9 förutsättningar  Energi i överskott  Tid till eftertanke

10 Motiv och drivkrafter för att agera i avståndsmoraliska frågor (Almers,2009)  Känslor som initierar önskan om förändring och vilja till handling  Längtan efter meningsfullhet  Önskan om att komma till sin rätt  Längtan efter gemenskap

11 Didaktisk utmaning 1: Konkretisera Hållbarhet  Tankeverktyg och modeller?  Rättvist miljöutrymme?  Planetary boundaries? Ellen Almers, School of Education and Communication Jönköping University 11

12 Didaktisk utmaning 2  Engagerad vilja att agera  Kritisk distansering

13 Ännu orealiserade möjligheter http://www.youtub e.com/watch?v=N 9tAXdFOhzMhttp://www.youtub e.com/watch?v=N 9tAXdFOhzM ( ca 2 min) http://www.youtub e.com/watch?v=rt rB82YObXwhttp://www.youtub e.com/watch?v=rt rB82YObXw ( ca 4 min)

14 The language of possibility Möjligheternas språk  För att undvika att undervisning för hållbar utveckling leder till handlingsförlamning och onödig pessimism måste kritikens språk som bidrar till att identifiera problemställningen, kompletteras med möjligheternas språk som istället bidrar till att göra lösningar och handlingar synliga, meningsfulla och genomförbara ( Sören Breiting s. 46)

15 Didaktisk utmaning 3 - kunskaper Tydliggöra strukturella orsaker Lösningar Handlingsalternativ

16

17

18 http://www.svd.se/nyheter/stockholm/grafik- sparbundet-farligast-i- kollektivtrafiken_7867238.svd Svenska dagbladet 29 januari 2013 OBS! Sårtaxi, Morgantown syns inte annat än i pappersversionen av tidningen men den visar 0 skadade och 0 döda!

19 Back-casting som metod  Utgå från det önskvärda tillståndet och arbeta baklänges.  Hur kom vi hit?

20 När det gäller totala klimatutsläpp ligger vi i västvärlden i dag runt tio ton koldioxidekvivalenter per person och år och en hållbar nivå anses vara någonstans mellan ett och två ton. Av dagens tio ton kommer ungefär två från livsmedel och av dessa kommer ungefär hälften från kött. Vi kan förstås välja att fortsätta öka vår köttkonsumtion och dra ned på annat som är klimatstörande. Men, då finns inte mycket utrymme kvar till bostäder eller transporter. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverig es-kottproduktion-bor-oka_7862654.svd

21 Bubbles of growth Om historiska perspektiv på pengar och resurser http://www.youtube.com/watch?v=J8X_Lb 2i6GU

22 Didaktisk utmaning 4  Utveckla känsla av att vara handlings- kompetent för hållbar utveckling Ellen Almers, School of Education and Communication Jönköping University 22

23  Bärfisprojektet  Holma skogsträdgård  Miniprojekt: anlägga torräng, fjärilsrabatt, stenmur för insekter och värmelagring mm.

24 Biokol – en pedagogisk fullträff?  Förkolat organiskt material, framställt för att användas som jordförbättringsmedel

25

26

27 ”…about three times crop yield” Folke GüntherHolon Ecosystem Oxisol (normal rain forest soil) Terra Preta (anthrosol: charcoal enriched oxisol) FG Tusenårig erfarenhet av jordar med biokol

28 Terra preta-metoden  Gräv ned 3 påsar grillkol /dag så kompenserar du ett årsutsläpp på 11 ton koldioxid. (1 kg träkol innehåller lika många kolatomer som 3,7 kg koldioxid)  Jorden blir lucker och bördig på köpet www.holon.se/folke  www.ecosera.se www.ecosera.se  http://worldstoveitaly.com/ http://worldstoveitaly.com/

29 Se instruktion i ”Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen” av Staffan Lindberg Pocketanila

30 Källa; Folke GüntherHolon Ecosystem Heat To industry Charcoal producti on plant FG 40 % Biochar production Danny Day, Eprida • Ammonia

31 Internationell organisation  http://www.biochar-international.org/ http://www.biochar-international.org/  Video om biochar  http://www.youtube.com/watch?v=nzmp WR6JUZQ http://www.youtube.com/watch?v=nzmp WR6JUZQ  Risker? (se upp för impregnerat trä!)

32 Vilken typ av handlingserfarenheter bör skolan erbjuda eleverna? ’  Individuella?  Kollektiva?  Inriktade på livsstil?  Inriktade på att ändra levnadsförhållanden?  Privatliv – samhälleligt, politiskt liv?

33 Story of stuff och story of change  http://www.storyofstuff.org/movies- all/story-of-stuff/ http://www.storyofstuff.org/movies- all/story-of-stuff/  http://www.storyofstuff.org/movies- all/story-of-change/ http://www.storyofstuff.org/movies- all/story-of-change/

34 Vem kan påverka?  FN – internationella överenskommelser  Nationella, regionala och kommunala nivån och individen som medborgare  Folkrörelser och organisationer  Individen, som konsument  Yrkesrollen  Mer?

35 Hur främja handlingskompetens för hållbar utveckling?  Erbjud många nischer  Gör olika kompetenser synliga  Diskutera hur olika typer av handlingar kan komplettera varandra

36 Berättelser och metaberättelser  http://www.youtube.com/watch?v=aBTZO g6l6cA Beds http://www.youtube.com/watch?v=aBTZO g6l6cA  http://www.youtube.com/watch?v=- kRP5x2MsAw The big ask http://www.youtube.com/watch?v=- kRP5x2MsAw  http://www.youtube.com/watch?v=qa_Hf 0jHct4&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=qa_Hf 0jHct4&feature=player_embedded  http://www.youtube.com/watch?v=Rxi4w vN4yzU&feature=player_embedded# http://www.youtube.com/watch?v=Rxi4w vN4yzU&feature=player_embedded#

37 Psykologiska barriärer  http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/2 1/v-r-psykologi-f-r-oss-att-strunta-i- offren-f-r-klimatf-r-ndringarna http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/2 1/v-r-psykologi-f-r-oss-att-strunta-i- offren-f-r-klimatf-r-ndringarna


Ladda ner ppt "Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober."

Liknande presentationer


Google-annonser