Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sakkunskap om problemen med ANDT För nyckelpersoner 9 april 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sakkunskap om problemen med ANDT För nyckelpersoner 9 april 2014."— Presentationens avskrift:

1 Sakkunskap om problemen med ANDT För nyckelpersoner 9 april 2014

2

3 Exempel på skyddsfaktorer Skola • Tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna • Att uppmärksammas för positiva handlingar • Att känna tillhörighet och anknytning • Ett gott socialt och emotionellt klimat • Höga förväntningar från vuxna Familj • Tydliga normer och förväntningar från föräldrar • Goda och kärleksfulla relationer • Att uppmärksammas för positiva handlingar • God insyn i vad barnet gör utanför hemmet Individ • Social och kognitiv kompetens • Intelligens • Skolframgång • Välanpassade kompisar

4 Exempel på riskfaktorer Samhället • Tillgång till droger • Lagar och normer • Bostadsområde som präglas av kriminalitet, bostadsbrist, • social utslagning etc. Skolan • Otrivsel • Låg kunskapsnivå • Oordning • Brist på struktur • Låga förväntningar Familjen • Missbruk inom familjen • Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn • Familjekonflikter • Tillåtande attityd (t ex föräldrar som bjuder) Individen/kamrater • Tidigt och långvarigt asocialt beteende • Koncentrationssvårigheter • Misslyckande i skolan • Skolk • Kamrater som har problem • Tidig debut och positiv attityd till t ex droger

5 Risk- och skyddsfaktorers påverkan på alkoholkonsumtion

6 Alkohol • Det i särklass största problemet hos befolkningen • Utredning om e-handel och hemleverans • Gårdsförsäljning • Oregistrerad alkohol • Alkohol och idrott • Alkohol och cancer • Alkohol, genus och media

7 Monitor • 1) den i Sverige registrerade försäljningen • 2) den oregistrerade delen som består av införsel från utlandet, köp via Internet samt hemtillverkning. • Monitormätningarna sker på anskaffningsplanet (köp, införsel och hemtillverkning) och inte på konsumtionsplanet. Över en längre tidsperiod är dock konsumtionen i stort sett densamma som anskaffningen på nationell nivå. I rapporten anges måttet oftast i ren alkohol per invånare 15 år och äldre.

8 Hur mycket dricker svensken? • 2012: total alkoholkonsumtion 9,1 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det är 3 procent mer än 2001. Konsumtionen ökade med 20 % mellan åren 2001 och 2004. Mellan 2004 och 2012 sjönk den med 14 %. • Ökad konsumtion av vin och starköl • Minskad konsumtion av sprit

9 Alkohol och idrott • Ny kunskapsöversikt IQ och GIH om alkoholkonsumtions påverkan på kroppen i samband med träning och tävling. Både direkt och dagen efter. • Alkoholreklam och/eller sponsring från alkoholindustrin, och idrott. Marknadsföring för en miljard 2013 (totalt, inte bara inom idrotten). • Fundera på hur man kan göra idrottsrörelsen till en än mer skyddande faktor för barn, ungdomar och unga vuxna!

10 Alkohol och cancer • Svenskar är enligt Euro-barometers mätning sämst i hela Europa på att associera alkohol med cancer. • Riskökning per standardglas per dag: • Mun och svalg +27 procent • Hud +20 procent • Struphuvud +18 procent • Matstrupe +17 procent • Bröst +9 procent • Lever +7 procent • Tjock- och ändtarm +2 procent

11 Alkohol, genus och media

12 Teman i media under 2000-talet AlkoholPsykofarmaka GraviditetAnsvariga mammorIndividuella kvinnor och deras problem Amning och föräldraskapAnsvariga mammor – och pappor? Unga kvinnorPartybrudar och tjejer som ”dricker som män” Ledsna tjejer Vuxna kvinnor i karriärenDubbelarbetande kvinnorDubbelarbetande, och kvinnor som blir diskriminerade VåldMän som misshandlar sin kvinna Manliga monster som förlorar kontrollen SportSexism och machoattityder bland män i sportvärlden

13 Missförstådd jämställdhet: dagspressens problematisering av unga tjejers drickande Alkoholkonsumtion som en….  Biologisk risk (graviditet; fostret i fara).  Risk att förstöra sitt utseende (”ful” när hon dricker).  Sexuell risk (utsatthet).  Social risk (dåligt rykte, moralisk identitet).  Hälsorisk (alkoholproblem, alkoholism).

14 ”Postfeminism”: njutning och positiva bilder av tjejers alkoholkonsumtion i damtidningar Alkoholkonsumtion som…  Egen njutning, ta hand om sig själv (slappna av, skämma bort sig själv, sensualism).  Njuta tillsammans med tjejkompisarna (“tjejig” femininitet).  Njutning genom festande och party (glorifierar berusning och vilda fester som roliga och populära aktiviteter).

15 Men! Män! • Män konsumerar mer alkohol än kvinnor • Män är överrepresenterade inom rattfylleri och (döds)olyckor i trafiken • 35 % av männen 16-29 år har ett riskbruk av alkohol (25 % av kvinnorna i motsv ålder) • 11 % av dessa yngre män har hamnat i alkoholrelaterat slagsmål (1,7% av kvinnorna)

16 Narkotika • Läget i länet • Förstörandelagen • Spice och andra ”nätdroger” • 8 myter om cannabis. Film från det nationella cannabisnätverket med författaren, sjuksköterskan och journalisten Pelle Olsson

17 Syntetiska cannabinoider, Spice, rökmixar • Tillförselsätt: huvudsakligen genom rökning, vanligast genom rökning av färdigberedd vara med syntetiska cannabinoider och växtmaterial, i en del fall uppblandat med tobak, kan drickas som te. Spice kan inte injiceras. • Ruseffekter: liknande cannabis med eufori, vid höga doser hallucinationer, ruset kan vara upp till sex timmar. • Biverkningar: röda ögon (konjunktivit), hjärtklappning, muntorrhet, uttorkning, illamående, kräkningar, trötthet (”seghet”), panikångest, hallucinationer, förlorad verklighetskontakt, tvångstankar, under efterfasen nedsatt minne. • Skadeverkningar-risker: de fysiska skadeverkningarna är ofullständigt kartlagda, eftersom beredningarna endast varit föremål för missbruk en kort tid: de psykiska skadeverkningarna är av samma slag som för cannabis.

18 ”Nätdroger” • Nya psykoaktiva substanser (NPS) är den benämning som EMCDDA m fl använder • Designer drugs, RC – Research Chemichals, legal highs Inte så vanligt som media vill framställa det, men varje fall är ett för mycket!

19 Exempel på NPS • Butylon • MDPV • Flefedron • Metedron • Mefedron • Bonzai • Jamaican Gold • Vegas • AM-2201 • AM-694 • Metoxetamin • Nafyron • STS-135 • BZP • Metylon • 4-FMC • 4-MEC (4-MethylEthylChatinone) • Bromo- Dragonfly • DXM • DOI • 5-MEO-DALT • 4-Ho-Met • Kratom • Krypton • Jah rush • JWH-018 • JWH-073 • 6-APB • AM-2233 • 4-EMC

20 Cannabis och genus • I länet är det knappt några skillnader mellan tjejers och killars användning (CAN2013) jämfört med riket där det är ungefär dubbelt så vanligt bland killar. • Både killar och tjejer i länet använder cannabis i lika liten utsträckning som tjejerna i riket.

21 Dop(n)ing; idrott vs samhället Idrotten: föreningar och idrottsklubbar anslutna till riksidrottsförbundet, såsom atletklubbar, Friskis och Svettis. RF gör dopingkontroller vid träning och tävling. Preparat på den förbjudna listan varierar mellan olika sporter. AAS men även luftrörsvidgande m fl. Fälls man för dopingbrott inom idrott blir man avstängd från tävling i första hand i två år. Samhället: all hantering av dopningspreparat är förbjuden i Sverige. Dopningspreparat avser anabola androgena steroider (AAS) och tillväxthormon (GH) utan läkarordination. Inga dopingkontroller kan med lagstöd förekomma på kommunala eller privata träningsanläggningar. Straffet för dopingbrott är från dagsböter till flera års fängelse.

22 Dopning i samhället • Den typiske användaren är en man mellan 18 och 34 år som tränar på gym • Cirka 4 procent av män som tränar på gym har enligt PRODIS studie provat AAS • Folkhälsoinsitutets beräkning är cirka 10.000 användare av dopningspreparat i landet. Underskattning? • Enbart ”Operation Liquid” avslöjade cirka 1000 personer…

23 Kosttillskott • Kommunen har tillsyn över försäljning av kosttillskott. • Livsmedelsverket nationell myndighet. Proteinpulver klassas inte som kosttillskott enligt deras nya definition. • Fettförbrännande preparat vanligare bland kvinnor. • Uppiggande och muskelfrämjande vanligare bland män.

24 Pre Work Out (PWO) • Uppiggande prestationshöjande kosttillskott (innehåller koffein, beta- alanin mm) • En del sorter innehåller även DMAA (1,3- dimetylamylamin, metylhexanamine, geranaminextrakt). Exempelvis Jack3D, Craze. • DMAA är klassad som hälsofarlig vara.

25 Mer om craze som exempel • Craze innehåller molekylen fenyletylamin som utgör en basmolekyl för substanser med psykoaktiva effekter som amfetamin, efedrin, meskalin m fl. Innehållet överensstämde inte med innehållsförteckningen vid granskning. Försäljningsförbud. • Saxat från webbplatsen www.craze.nu: ”Craze har slutat säljas i Sverige och Europa på grund av dess spekulativa innehåll. I väntan på att Driven Sports tar fram en ny version av Craze så rekommenderar vi dig att köpa Raw Rampage vilket är en PWO med liknande innehåll och effekt som Craze. Även den kommer antagligen att försvinna från marknaden inom kort på grund av sitt innehåll av dendrobium så skynda på och köp nu”www.craze.nu

26 Tobak • E-cigaretter/rökverk (se även info-blad) • Nytt tobaksdirektiv • Rökfria miljöer, kommunens ansvar och förslag från Folkhälsomyndigheten om utökat förbud på allmänna platser • Konsumentverket tips om marknadsföring • Tobacco endgame • Vattenpipa

27 Vattenpipans delar Huvud Kropp Vas Sugslang Munstycke

28 Vattenpipstobak vs rökmassa • Vanligaste tobaken i Sverige är Maasel (30 procent tobak, 70 procent melass och smakämnen) • Rökmassa kallas även nikotinfri tobak eller örttobak men innehåller inte tobak

29 Är det mindre skadligt än att röka cigaretter? 1 cigarett1 vattenpipsession Röktid:5-7 min20-80 min Antal bloss/röktid:8-12 bloss50-200 bloss Total rökvolym:1 liter49 liter*

30 Skadliga ämnen • Tjära: 30 minuter vattenpipa motsvarar 20 cigaretter • Nikotin: 20 gram smaksatt tobak motsvarar 6,5 cigaretter i nikotinmängd • Lägg till tungmetaller, andra cancerframkallande ämnen samt partiklar från kolet • Kolmonoxid – risk för hjärt-kärlsjukdomar

31 Passiv rökning då? • Vid rökning av vattenpipa produceras 4 gånger högre volym av cancerogena ämnen och cirka 30 gånger så mycket kolmonoxid i omgivningen kring en vattenpipa/passiv rök som vid en cigarett. • I sin helhet (med utandningsröken inräknad) genererar en timmes vattenpiperökning en volym av cancerogena ämnen som motsvarar cirka 2-10 cigarettrökare.

32 Samband med övrig ANDT? • Det finns samband mellan rökning av vattenpipa och främst annan tobaksanvändning • Ju oftare en person uppger att den röker vattenpipa, desto större är sannolikheten att personen också röker annat

33 Vattenpipa gymnasiet CAN 2013

34 Värderingsövning • Om tonåringar får dricka hemma så dricker de mindre borta/ute på stan. • Det är ok att köpa en flaska champagne till ungdom som tar studenten – det gör de ju bara en gång i livet! • Det är ok att låta sin ungdom dricka ett halvt glas vin till middagen hemma! • Om man får prova att snusa ökar chansen att bli avskräckt redan som barn/ungdom. • Det är värre att röka vattenpipa än cigaretter! • Cannabis är en lättare typ av drog! • Kosttillskott behövs om man tränar mer än fyra pass i veckan! • Det är bättre att snusa än att röka cigaretter? • E-cigaretter är ett hälsosammare alternativ till tobaksprodukter? • Den som arbetar med barn och ungdomar kan själv använda tobak och alkohol.

35 Inför den 7 maj • Obligatoriskt för styrgrupper och samordnare. • Saknar ni någon funktion här idag? Det finns möjlighet att fler medverkar!

36 Effektiva insatser – fem i topp  Tillgänglighetsbegränsande åtgärder  Pris, antal försäljningsställen, åldersgränser + tillsyn  Trafiknykterhet  Promillegränser, effektiv tillsyn  Rådgivning i sjukvården  primärvård, MVC, arbetslivet  Föräldrastöd  ”kärlek och gränser”  Krogprogram  Personalutbildning + policy för bättre tillsyn

37 Hemläxa • Svara på enkät som ser ut att komma från Fredrik Mattsson (men den kommer från oss egentligen) • Läs igenom sammanfattningen av den nationella ANDT-strategin och gärna övrigt material • Fundera över hur du skulle vilja utveckla din verksamhet på ett ANDT-förebyggande, föräldrastödjande och/eller brottsförebyggande sätt • Håll kontakt med din samordnare, träffas gärna • Planera för Tänk Om-aktivitet inför valborg/skolavslutning • Boka plats på LUFT-konferensen 2-3/10 och/eller Drogfokus 22-23/10

38


Ladda ner ppt "Sakkunskap om problemen med ANDT För nyckelpersoner 9 april 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser