Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förintelsen. Varför ska vi läsa om Förintelsen? Vi vet!! Det är väl inte bara nazisterna som mördat folk!!?? Det är så tjatigt! Det är säkert överdrivet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förintelsen. Varför ska vi läsa om Förintelsen? Vi vet!! Det är väl inte bara nazisterna som mördat folk!!?? Det är så tjatigt! Det är säkert överdrivet,"— Presentationens avskrift:

1 Förintelsen

2 Varför ska vi läsa om Förintelsen? Vi vet!! Det är väl inte bara nazisterna som mördat folk!!?? Det är så tjatigt! Det är säkert överdrivet, om det ens har hänt alls!

3 Varför ska vi läsa om Förintelsen?  Homicide: mord individ – individ  Democide: delvis förstöra etnisk/kulturell grupp i ett visst område  Genocide: totalt förstöra etnisk/kulturell grupp i ett visst område  Holocaust: totalt utplåna etnisk/kulturell grupp i (Hebr: Shoah) hela världen (försök till, hittills unikt) Definition enligt Rummel

4 Varför ska vi läsa om Förintelsen?  Det får inte hända igen!  Det får inte glömmas bort!  Kämpa för mänskliga rättigheter och demokrati, emot högerextremism och främlingsfientlighet!  Se paralleller i vår tid

5 Frågor om Förintelsen  Hur kunde nazisterna komma till makten?  Vad ville nazisterna?  När och av vem togs besluten?  Hur kunde man genomföra Förintelsen?  Vad visste tyskarna och omvärlden om Förintelsen?  Hur vet vi?  Vad kan vi lära av Förintelsen?

6 Kurt - ett människoöde

7 Vad ville nazisterna?  Nazismens rötter  Nazisternas ideologi  Arbetssätt och organisation

8 Nazismens rötter  Rastänkande, socialdarwinism  Antisemitismen i Europa  Stora politiska motsättningar efter Första världskriget: revolutionsförsök, frikårer  jan 1919: Nationalistiskt arbetarparti (DAP) sept 1919: Hitler blir medlem i partistyrelsen apr 1920: NSDAP  SA bildas 1921  Nov 1923: Hitler gör kuppförsök i München  Efter den ekonomiska krisen går NSDAP fram i riksdagsval.

9 Nazismens rötter

10  Jan 1933: President Hindenburg utser Hitler till rikskansler

11 Nazisternas ideologi – om judar Ur NSDAP:s partiprogram 24 febr 1920  4. Endast den som är folkskamrat kan vara medborgare. Oavsett konfession kan endast den som är av tyskt blod kan vara folkskamrat. Ingen jude kan därför vara folkskamrat.  5. Den som inte är medborgare, skall endast kunna leva som gäst i Tyskland och måste stå under främlingslagstiftning.  8. All vidare icke-tysk invandring skall förhindras. Vi kräver att alla icke-tyskar, som sedan 2 aug 1914 invandrat till Tyskland, omedelbart tvingas lämna riket.

12 Nazisternas ideologi – om ekonomin  11. Avskaffande av arbetsfria och lättvindiga inkomster avskaffas och brytande av ränteslaveriet.  14. Vi kräver vinstdelning från storföretagen  15. Vi kräver en storskalig utbyggnad av åldringsvården.  16. Vi kräver omedelbar kommunalisering av stor-varuhus för att skapa och bevara en sund medelklass, samt låga hyror för småföretag

13 Nazisternas ideologi – om rättigheter och statsskick  18. Vi kräver kamp mot var och en, oavsett vem, som med sina gärningar skadar allmännyttan. Gemena folkförbrytare, ockrare, svarta-börs-hajar osv. skall oavsett konfession och ras straffas med döden.  25. För att genom föra allt detta kräver vi: att en stark centralförvaltning skapas i riket. Det centrala parlamentet ges en ovillkorlig auktoritet över hela riket och dess organisationer. Partiets Führer lovar att om nödvändigt med sitt liv som insats hänsynslöst genomföra dessa punkter.

14 Nazisternas ideologi – sammanfattning  Det tyska blodet skall hållas ”rent” (andra folk och ärftliga sjukdomar)  Kvinnans roll är moderns (Kinder, Kirche, Küche)  Det tyska folket behöver större utrymme (Lebensraum)  Landet skall styras centralt  All opposition förbjöds  Privat ägande men ekonomin underordnas statens behov  Konst, musik, litteratur, religion osv. likriktas från staten

15 Nazisternas arbetssätt och organisation  ”Der Wille des Führers“, Ledarens vilja  Soldater svor trohetsed till Hitler personligen, inte till landet.  Kant: ”Handla så att din handling kan upphöjas till allmän lag“  Nazisterna: ”Handla så att Führern skulle gilla din handling om han kände till den”

16 Nazisternas arbetssätt och organisation  Führern, monologer i stället för skrivna order  De närmsta männen bekämpade varandra.  Flera kanslier med samma uppgifter.

17 Nazisternas arbetssätt och organisation Exemplet SS (Schutzstaffeln) Heinrich Himmler Reichsführer-SS Högkvarteret: RSHA – säkerhetsavdelning SS-WVHA – företagsavdelning Führungshauptamt – löner, arkiv Hauptamt SS-Gericht – internpolis Personalhauptamt Persönlicher Stab RFSS Rasse- und Siedlungshauptamt SS-Hauptamt – rekrytering Underavdelningar bl.a. SD – säkerhetstjänsten GESTAPO – hemliga polisen Waffen-SS Einzatsgruppen Polisen

18 Nazisternas första åtgärder  27 feb 1933 Riksdagshuset brinner  Nödförordning ”till skydd för folk och stat”, regeringen utfärdar lagar  Val mars 1933  Första koncentrationsläget öppnas i Dachau  Första anti-judiska lagarna  Bojkott mot judiska affärer  Bokbränning  NSDAP enda lagliga parti

19 Hur resonerar de? Fyll i tankebubblorna A Håller med och hjälper aktivt till B ”Jag är rädd, men vågar inte visa det” C ”Jag är osäker. Vad ska jag göra?” D Håller inte med och säger ifrån Om bilden: 1 april 1933 uppmanar nazisterna alla tyskar att inte handla i judiska affärer C A D B

20 Hur resonerar de? Fyll i tankebubblorna A Håller med och hjälper aktivt till B ”Jag är rädd, men vågar inte visa det” C ”Jag är osäker. Vad ska jag göra?” D Håller inte med och säger ifrån Om bilden: I maj 1933 bränner nazister böcker som anses otyska D C B A


Ladda ner ppt "Förintelsen. Varför ska vi läsa om Förintelsen? Vi vet!! Det är väl inte bara nazisterna som mördat folk!!?? Det är så tjatigt! Det är säkert överdrivet,"

Liknande presentationer


Google-annonser