Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-21 1 Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting Lustgaskonsortiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-21 1 Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting Lustgaskonsortiet."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-21 1 Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting Lustgaskonsortiet

2 2014-06-21 2 Syfte och behov  Bildades 2008 – lustgasen ny miljöfråga  I princip alla lt/regioner finns representerade (aktivt eller passivt)  Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan landsting och regioner  ”En röst” mot leverantörer  Tekniska lösningar

3 2014-06-21 3 Arbetsformer  Möten - 5 ggr/år de första åren - 2 ggr/år sedan 2012  Primärt telefonmöten, ett ”fysiskt” möte per år  Inbjudna föredragshållare och studiebesök  Inga organiserade arbetsgrupper  SLL sammankallande och ordförande 2008-2013, nu roterande ordförande- och sekreterarskap

4 2014-06-21 4 Interna och externa aktiviteter  Seminarium 2009  Broschyr  Sammanställningar  Hemsida  Projectplace (SLL ansvarig i dagsläget)

5 2014-06-21 5 Vad har uppnåtts  Kunskapshöjning - spridit kunskap om olika system för destruktion, uppföljning och mätning - delat rutiner och instruktioner - lärt av varandras framgångsfaktorer och utmaningar avseende både teknik och hantering  Omvärldsbevakning (leverantörer på marknaden, medicinsk utveckling)  Informationsutbyte vid leverantörskonkurs  Mål och handlingsplaner i landsting/regioner

6 2014-06-21 6 Lägesrapport och framtida behov  De ursprungliga behoven avseende lustgas kvarstår, medlemmarna är i olika faser  Behov av att lära mer om anestesigaser och hur vi kan minska utsläppen av dessa  SLL har inte längre resurser för att driva konsortiet – roterande ordförandeskap  Två möten per år lämpligt

7 2014-06-21 7 Tack för uppmärksamheten! Frågor? Johanna Borgendahl, johanna.borgendahl@sll.se +46-8-123 144 46


Ladda ner ppt "2014-06-21 1 Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting Lustgaskonsortiet."

Liknande presentationer


Google-annonser