Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Film och unga människors konflikter och drömmar om ett annat liv”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Film och unga människors konflikter och drömmar om ett annat liv”"— Presentationens avskrift:

1 ”Film och unga människors konflikter och drömmar om ett annat liv”
KULTURTING MARS ”Film och unga människors konflikter och drömmar om ett annat liv” ’värdegrundsfrågor’ ’livsåskådning’ ’soft political power’ Tomas Axelson Lektor i religionsvetenskap med medieinriktning Högskolan Dalarna

2 ”För mig så handlar den här filmen om en slags dröm om ett högre och ett värdigare liv. Att man förstår sambandet mellan alla små detaljer i omvärlden. Den framställer ju Na’vifolkets liv som att det är vackert och kärleksfullt. Det är extremt visuellt. Nåt högre man ska eftersträva jämfört med människornas maskiner, industrier och … förstört liksom. Ja, hur allting hänger ihop, mikrokosmos och makrokosmos och…det är lite svårt att formulera. (skratt)… nån slag ego-löshet. Allt är en del av allt, eller alla individer är en del av det hela. (’Linus’ 27 år om Avatar (2009).

3 Projekt 2011 – 2013: (Vetenskapsrådet: Forskningsprogram-Vårt bruk och behov av fiktion) Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet. Om den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet. Tomas Axelson Religionsvetenskap/Audiovisuell kultur Högskolan Dalarna Avhandling 2008: Film och mening . En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. Uppsala universitet.

4 Syfte och forskningsfråga:
Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen av hur bruket av rörliga bilder kan fungera som möjlighet till transformation och självreflexivitet i ett senmodernt samhälle som kännetecknas av alltmer individualiserade värderingssystem. Forsknings­frågan mer specifikt är att genom en receptionsstudie kartlägga vilken roll engagerande filmupplevelser spelar för filmbrukares syn på sig själva och sin plats i samhället.

5 Bidrar till meningsskapande i en existentiell hälsodimension
HYPOTESER: I ett samhälle präglat av ökad grad av individualisering och fragmentiserade meningssystem blir individen genom medialiseringsprocessen mer och mer hänvisad till medierade berättelser för att förstå sin plats i världen. Den rörliga bildens berättelser får i en ökad utsträckning en nomisk funktion och hjälper människor att skapa en både kognitiv och emotionell förståelse av livet, inkluderande en utopisk reflektion över tillvaron och en kritisk blick på samhällsutvecklingen. Bidrar till meningsskapande i en existentiell hälsodimension (jmf Cecilia Melder (2011) Vilsenhetens epidemiologi. En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. Diss. Uppsala univ.)

6 Enkät: 309 svar 2011 20 – 30 år (85%) 5 gruppintervjuer 2012 10 individintervjuer 2012

7 Figur 1. Två studentkategorier. Siffror i procent. (n=309).

8 En karta över dagens filmlandskap
Enkätfråga 10: ”Nämn fem favoritfilmer och ange också hur många gånger du tror att du har sett dessa”. Nio av tio svarar på frågan om favoritfilmer och anger spontant en eller flera filmer. En karta över dagens filmlandskap

9 Favouritfilmer Antal som valt filmen som favorit av ca 300 Lord of the Rings. Trilogy (2001 – 2002 – 2003) 40 Pulp Fiction (1994) 21 Star Wars. ‘Sixology’ (1977 – 1980 – 1983 – 1999 – 2002 – 2005) 20 Shawshank Redemption (1994) 19 Titanic (1998) 17 Avatar (2009) 15 Gladiator (2000) 14 Forrest Gump (1994) 13 Pirates of the Caribbean. Trilogy (2003 – 2006 – 2011) 12 Dirty Dancing (1987) Inception (2010) Amelie de Montmartre (2001) 11 Twilight. Trilogy (2009 – 2010 – 2011) Lion King (1994) 10 Seven (1995)

10 Antalet gånger människor ser sina favoritfilmer
Enkätfråga 10: ”Nämn fem favoritfilmer och ange också hur många gånger du tror att du har sett dessa”. Nio av tio svarar på frågan om favoritfilmer och anger spontant en eller flera filmer. Överraskning Antalet gånger människor ser sina favoritfilmer

11 Överraskning: Antal gånger sedda favoritfilmer
Estimated number of times watched Gender and age Studying programme Sherlock Holmes 100 M Media Studies Dumb & Dumber M – 1992 Aladdin 75 M – 1988 Indiana Jones 68 F – 1988 Image Production A Nightmare before Christmas 60 F – 1983 A Clockwork Orange 50 F – 1985 Billy Elliott M – 1990 Breakfast Club Spirited Away Star Wars Team America Audio Production Show Me Love (a.k.a. Fucking Åmål) 40 M – 1986 Terminator F – 1987 Amelie de Montmartre 30 Avatar

12 Överraskning: Antal gånger sedda favoritfilmer
Estimated number of times watched Gender and age Studying programme Yrrol (Swedish comedy) 60 F – 1991 Education Mamma Mia 25 – 35 Nursing Beck (Swedish crime) 30 F – 1987 Sunes sommar (Swedish comedy) Grease 20 – 30 And soon the Darkness 20 Apocalypse Now M – 1990 Social Care Braveheart M – 1982 Bruce Almighty The Grudge Lion King F – 1989 The Mermaid K – 1990 Friday 15 M – 1983 Gladiator My Sister’s Keeper

13 Amelie och hennes pappa

14 ”Amelie går in som en skyddsängel i allas liv… och ser till alla andra
”Amelie går in som en skyddsängel i allas liv… och ser till alla andra. Och så skulle man önska att det var lite mer i världen. Om inte annat så tror jag att jag tänker mer i såna banor på grund av att jag har blivit så starkt påverkad av den här filmen. Kärleken till varandra, att vi ska vara måna om varandra och ta hand om varandra. Och det är väl lite det som gör mig glad med hela alltet.” (Malin – 29 år om Amelie från Montmartre (2001)).

15 ‘Förtätade filmögonblick’
Det handlar om nästan nån form av magisk plats liksom. Även Amelie, den innehåller nån form av magi som jag saknar så fort filmen tar slut. Så då vill jag bara igen. Jag tror att rekordet för mig med Amelie är att jag har sett den tre gånger på raken på en dag utan uppehåll (Malin s 1).

16 ‘Skapar upprättelse’ Hon går in som en skyddsängel i allas liv och ser till alla andra. Och så skulle man önska att det var lite mer i världen. Amelie, hon agerar Karma liksom. Belönar dom som förtjänar att belönas och bestraffar dom som förtjänar att bestraffas (Malin s 8).

17 ‘Balanserad hämnd’ Han är ju jätteelak mot honom. Och då går hon in och hämnas liksom på ett ofarligt sätt, alltså hon gör ju inte skada men hon får ju dom liksom att betala igen” (Malin s 7). Jag frågar om det är viktigt att det är en mild hämnd och att ingen tar skada av Amelies hämndhyss. ”Ja, för annars skulle hon vara elak. Och det är hon inte nu.” (Malin s 9).

18 ‘En fantasi och vision för livet’
Men det är nånting där… jag känner igen mig i dom tankegångarna. Att jag tar verkligen till mig filmerna till punkt och pricka på nåt vis. Men jag tror att dom här filmerna är såna som jag blir liksom helt…hängiven. Att jag ser dom inte som filmer…utan det är nåt annat, nåt större. Jag ser in i …en fantasi nästan…som delvis är min egen (Malin s 11)

19 Världens mest inkomstbringande film. (2,7 miljarder dollar)
AVATAR (2009) Världens mest inkomstbringande film. (2,7 miljarder dollar) Är Avatar en film som säger något om vårt liv här och nu?

20 ” Kärlek. Det är det största budskapet
” Kärlek. Det är det största budskapet. Det är mycket med natur och relationer till varandra, inte bara klimatförstöringen om att det blir varmare. Jag mår jätteilla när jag ser att djur lider på grund av människan. Och jag tycker det finns ett sånt budskap i filmen, att allt levande är värt att värna om. Vår attityd, hur grymma vi kan vara som varelser, alltså människor och djur. Alltså jag tänker inte bli vegetarian. När jag är färdig sjuksköterska tänker jag ta min jägarexamen. Jag kommer ju föda upp mina egna djur så småningom. Det ska vara ett snabbt avslut när man har ett ihjäl ett djur. (Anna 28 år om Avatar (2009).

21 ”Vi vill ha kvar våra tre bilar och våra flygplan över allt och bygga mer städer och bara utveckla mer hela tiden. Vi har en så stark strävan framåt att jag tror att det slår bakåt. Jag tror att vi skulle må bäst av att gå bakåt. Att inte sträva så mycket efter att utveckla framåt så mycket som vi gör. Eller vad vi kallar att utveckla framåt. Jag tror att det i slutändan kommer att innebära att vi utplånas liksom. Vilket visserligen är bra, tycker jag”. (’Madde’ 23 år om Avatar (2009).

22 ”Sen egentligen, kärleken är störst av allt
”Sen egentligen, kärleken är störst av allt. Det finns ju i bibeln och så. Man behöver bara kärleken. Man behöver inte en massa skit. Sen det här med att bevara naturen och om klimatuppvärmningen. Och att man inte ska döda en massa djur i onödan”. (Carro 25 år om Avatar (2009).

23 ”Jag vet inte, filmen sätter fingret på… nånting i mig som jag inte riktigt kan beskriva med ord. Bara hela …den här världen och estetiken är liksom… plockad rakt ur huvet på mig på nåt sätt. Och det är också …vad ska man säga… naturlig… jag hittar inte riktigt orden för det. Ja, men något väldigt djupt mänskligt med … över hela den här grejen. Som jag tror att vi har tappat helt och hållet i vårt samhälle idag. Alexander 27 år:

24 Hon antyder att det ska finnas något slags medvetande…som är planetariskt medvetande eller vad man ska kalla det. Och att, ja, naturen är en medveten kraft. Som en …jag dom uttrycker det som en ’deity’, det betyder väl ’gudomlighet’. Fast det är en fysiskt biologisk gudomlighet…om det för mig finns nån slags gudomlighet så är det en sån gudomlighet….ja, hela naturen tillsammans är …nånting stort. Alexander 27 år:

25 ”Jag har tänkt många gånger på, kollat ut i en skog och så tänkt på hur i en skog alla träd, alla växter och alla varelser, sitter ihop. Liksom små rötter som bara går ut i allting och allting är som en stor levande varelse tillsammans. Och det är jäkligt vacker att tänka på att allting verkligen sitter ihop och fungerar ihop och är beroende av att allting fungerar ihop. Samtidigt som vi människor har dragit en linje mellan oss och allt det här som sitter ihop” Alexander 27 år:

26 ”Att övervinna den här… ’detachment’ i brist på bättre ord, och bli ett med helheten.
Eller kanske acceptera sig själv som en del av allting. Bara möjligheten att förstå att man inte är universums centrum utan … en del av allt och alla andra, allt annat… är en del av en själv.” (Alexander 27 år.)

27 EXISTENTIELL HÄLSODIMENSION KÄNSLA AV SAMMANHANG –
SALUTOGENES: EXISTENTIELL HÄLSODIMENSION KÄNSLA AV SAMMANHANG – Delaspekt: livets utmaningar värda att investera i - meningsfullhet Delaspekt: förutsägbarhet och begriplighet? Delaspekt: tillgängliga resurser och hanterbarhet?

28 ”Jag kollar på minst 1 film per dag för det är en lugnande stimulans för mig, ungefär som meditation” (Kvinna, född1990, lärarprogram).

29 Citat om konflikter: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. “Konflikter I kärlekslivet, konflikter om vem jag är, vem jag vill vara” (Kvinna 27 år, socialarbetarprogrammet). American Beauty. “Finna mig själv och våga vara med själv” (Man – 26 år, socialarbetarprogrammet). Titanic, Amelie de Montmartre, Skönheten och odjuret, Lost in Translation. “Identitetsskapande, utanförskap/främlingsskap“ (Kvinna – 28 år, mediekommunikationsprogrammet).

30 Livskonflikter Tabell 6. Typ av nämnda konflikter på öppen enkätfråga 14, “Det finns filmer som gestaltat konflikter som jag brottats med i mitt liv”. Antal och procent. Typ av konflikt SLS MEDIA Relationsproblem, kärleksbekymmer 9 = 31% 20 = 37% Identitetsförvirring, självbildsproblematik 7 = 24% 7 = 13% Depression, psykisk hälsa 4 = 14% 5 = 9% Mobbning 3 = 10% 1 = 2% Ensamhet, utanförskap 2 = 7% Konflikt människa natur 1 = 3% Existentiella, religiösa frågor 4 = 7% Sorg och förlust 2 = 4% Krigstraumatisering

31 ” Jag upptäckte den här filmen, jag använde den som nån sorts medicin eller vad man ska säga. Då kände jag nog så att jag inte hade något fotfäste. Då visste jag inte vart jag var på väg. ” (Filip 25 år om Apocalypse Now (1979)

32 Citat om drömmar Fråga 15: ”Det finns filmer som har betytt mycket för hur jag drömmer om att livet skulle kunna vara.” Kooyaanisqatsi (1982). “Att vi som mänskligheten ser alla våra likheter och inser att vi är olika. ’Du är unik, precis som alla andra’. Att vi på något sätt inser att vi i nuläget förstör för oss själva och vår planet” (Man - 22 år, socialarbetarprogrammet) Into the Wild (2007) “Fri, i kontakt med världen/naturen”. (Man - 29 år, socialarbetarprogrammet) Love Actually “Att hitta den rätta och det finns någon för alla. Det finns kärlek överallt. (Kvinna – 22 år, programinr. manus för film och tv) När Harry mötte Sally. “Att ha hållbara relationer. Att ha en viss intelligens och stil”. (Man – 21 år, film & tv-produktion)

33 Tabell 7. Typ av nämnda drömmar på öppen enkätfråga 15
Tabell 7. Typ av nämnda drömmar på öppen enkätfråga 15. ”Det finns filmer som har betytt mycket för hur jag drömmer om att livet skulle kunna vara.”Antal and procent. Typ av drömmar SLS MEDIA En värld i balans, respekt för naturen 8 = 30% 12 = 19% Lycka, kärlek och romantik 5 = 18% 6 = 10% Framgång och karriär 3 = 11% 10 = 16% Att bli proffs inom sport Familjebildning 2 = 3% Ospecificerade mål 2 = 7% 4 = 6% Magi och fantasi i livet Kreativitet och spontanitet i vardagen 1 = 4% 7 = 11% Ett liv i lyx 1 = 2%

34 Kreativitet och spontanitet och drömmar om mer fantasi och magi i vardagslivet:
Amelie från Montmartre, the Factory Girl, Almost Famous. “Fritt kreativt och spontant. Okonventionellt och ’roligt, bekymmersfritt’. Inspirerande” (Kvinna år, mediekommunikationsprogrammet). Amelie från Montmartre. “En vackrare, kreativare värld.” (Kvinna år, mediekommunikationsprogrammet). Sagan om ringen och Harry Potter. "Mer sagovärld utan elektronik och industri” (Man – 20 år, mediekommunikationsprogrammet).

35 Filmforskning: Mixed affect Sadness and happiness Sorg och glädje ’Working Through’ ’Filmosophy’

36 Teoretisk fördjupning:
‘Emotionell sanning’ ”[O]nly a narrative can truthfully present to us certain features of ourselves” “[A]t least some knowledge, some important human knowledge, that it provides just in virtue of its being a novel, that is to say a work that leads its reader into laughter and into suffering, that cannot even in principle be provided in another more intellectual way” (Martha Nussbaum, 1983 s 157). (Martha Nussbaum, 1983 s 147).

37 Teoretisk fördjupning:
‘Individualisering’ – two aspects of individualism Increasing importance of individual choice in relation to religious beliefs and practices where secularization and the growing welfare state has lessened the structural need for individuals to engage with religious institutions (Lynch 2007).

38 (2) A growing influence in Western culture relates to the individual and a specific cluster of beliefs and values relating to the subjective life and the search for an understanding of one’s inner life and concerns for personal development and meaning

39 Self-reflexive processes
Film can therefore be understood as a cultural resource for the spiritual consumer, helping to stimulate personal reflection and to deepen personal commitments to particular ways of seeing the world (Lynch 2007: 120).

40 Medialisering – ’mediatization’
Medialisering leder till ett ökat intresse för andliga frågor i samhället – re-enchantment – och undergräver processen traditionella religiösa institutioners auktoritet och relevans för människor

41 Procentuell fördelning
Tabell: 8. Andel som anser att deras syn på livet påverkas av skilda faktorer. Påverkansagenter (N= 1316, år) Procentuell fördelning Föräldrar 67 % Vänner 61 % Medier (TV, radio, tidningar, böcker & internet) 40 % Naturvetenskap 34 % Lärare 15 % Religiös tradition Filmer Politisk ideologi 13 % Kändisar 7 % Källa: Lövheim, Mia & Bromander, Jonas, red. (2012). Religion som resurs? Skellefteå: Artos. S 121 ff.

42 En viss del av publiken uppvisar ett större engagemang i filmberättande än andra och detta engagemang går att härleda till ett etiskt moraliskt engagemang. Referenser mellan det fiktiva och intra-textuella till det självbiografiska och det extra-textuella” (Axelson 2008: 61) SLUTSATS: Visuellt berättande i vår tid allt viktigare för skapande av mening, personlig livsåskådning och känsla av existentiellt sammanhang

43 Livskvalitet - Quality of Life
”Individuals’ perceptions of their position in life in the context of culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns” (WHO 2002)

44 tax@du.se Frågor och kommentarer TOMAS AXELSON
Assistant Professor Religious Studies Dalarna University, Sweden

45 Self-expression values – traditional values


Ladda ner ppt "”Film och unga människors konflikter och drömmar om ett annat liv”"

Liknande presentationer


Google-annonser