Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TC Led, Ronny Andersson System- och materielanskaffning - så byggs säkra system Ronny Andersson Teknisk chef Ledningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TC Led, Ronny Andersson System- och materielanskaffning - så byggs säkra system Ronny Andersson Teknisk chef Ledningssystem"— Presentationens avskrift:

1

2 TC Led, Ronny Andersson System- och materielanskaffning - så byggs säkra system Ronny Andersson Teknisk chef Ledningssystem ronny.andersson@fmv.se

3 TC Led, Ronny Andersson Beslut ???? !!!! ???? En dag på luftvärnsregementet…..

4 TC Led, Ronny Andersson Var – och när uppstod problemet? -och vems är det??? Ex på tillämpning av existerande regelverk

5 TC Led, Ronny Andersson Samma teknik – olika aktörer - olika ansvarsförhållanden - olika begrepp säkerhet (sv) vs security & safety (eng) auktorisation ackreditering beslut om användning certifiering certifikat systemsäkerhetsutlåtande systemsäkerhetsgodkännande materielsystemintygmaterielsystemdeklaration Xxx - bevis Yyy - tillstånd auktorisering mil typcertifikat Produktansvar (= tillverkaren, enl lagen) Produktansvar (= tekn ansvar, FMV enl samordningsavtal) Produktansvarig (= tekn ansvar, FM enl FM DIT) ackrediteringsunderlag

6 TC Led, Ronny Andersson Kan vi ha det så här?? Nej – vi måste få till ett ensat betraktelsesätt. När detta är utklarat och vi har våra olika ”kärnområden” fördelade kan vi angripa de systemtekniska problemen tillsammans. Jfr: anledningar till problem i projekt

7 TC Led, Ronny Andersson Idé Varför inte tillämpa ett regelverk med utpräglat fokus på ”säkerhet” och med väl inövade rutiner och ansvariga??!! Använd detta som mönster och gör ev erforderlig anpassning RML 1 1 Reglemente för militär luftfart

8 TC Led, Ronny Andersson 1. Klara ut ansvarsförhållandena Aktörerna - FM KravställarenKRI (TeK ÄFR) AnvändarenGRO, OPIL TillsynsansvInspektion UnderhållsorgFM Log, förband Aktörerna - FMV DesignansvTekn Chef VoV ansvVoVC Aktörerna – Industrin ProduktansvTillverkaren UnderhållUnderhållsind UtvärderingOb Auktoriserar organisationer för att de ska kunna ta det verkställande ansvaret Must FLYGI SÄKI

9 TC Led, Ronny Andersson 2. Krav och design Samlad kravbild •Funktion •Prestanda •Uthållighet •Systemsäkerhet •Infosäkerhet Kra v FM Kra v SS S Kra v SS S FMV •Intressentkrav •Lagar & förordn •Tekn styrn •”Designregler” SS DD IRS VÅ Design Specifikationer, SSDD, IRS Verifieringsspecifikationer Verksamhetsåtagande TTEM Kravssammanställn, SSS Kra v FM Övr kravdok •TOEM •Utbanv •Regl •Org

10 TC Led, Ronny Andersson 3. Anskaffning - konstruktion SS DD IRS VÅ Systemspecifikationer, SSDD, IRS Verifieringsspecifikationer Verksamhetsåtagande •Konstruktion •Tillverkning •Provning •Dokumentation Industri •Konstruktion •Tillverkning •Provning •Dokumentation Industri •Lagar & förordn •Tekn styrn •”Designregler” Design SS DD

11 TC Led, Ronny Andersson 4. VoV – Driftöverlämn, DÖL Industri Bes kr SS U Bes kr SS U Leveranskontrollerat mot LKF, Kravuppfyllnad •Teknisk dok •Systemsäkerhetsutlåtande (cert) SS DD FMV / Ind Integration V o V Pro vn tillstl Pro vn tillstl Provnings- tillstånd Pro vpr ogr Prov- progr IRS Kra v SS S Kra v SS S Krav- uppfyllnad Systemet Mtrlsystemdeklaration •Egenskaper, uppbyggn (System)säkerhetsgodk Underhållsplan ”UhSystem” Tekn dok& data FM

12 TC Led, Ronny Andersson 5. Beslut om användning Aktörerna - FM KravställarenKRI (TeK ÄFR) AnvändarenGRO, OPIL TillsynsansvInspektion UnderhållsorgFM Log, förband Systemet Mtrlsystemdeklaration •Egenskaper, uppbyggn (System)säkerhetsgodk Underhållsplan ”UhSystem” Tekn dok& data Beslut om användning, BOA Materielsystemintyg, MSI Driftöverlämning, DÖL

13 TC Led, Ronny Andersson 6. Vidmakthållande – Mod / anpassn Materielsystemintyg, MSI Systemet Mtrlsystemdeklaration •Egenskaper, uppbyggn (System)säkerhetsgodk Underhållsplan ”UhSystem” Tekn dok& data Liten ändring genomförs.. •hanteras av av FMV •Teknisk Order (samråd FM) •inom ramen för BOA Många små ändringar leder till stor ändring Stor ändring: Hela snurran inom ramen för… Stor och liten ändring definition…. Beslut om användning, BOA Förvaltas av FMV

14 TC Led, Ronny Andersson 7. Systemet – angreppsnivå OPIL stabsplats eller GTP? OPIL stab eller ? ISFV eller aktivt kort? Mot vilken nivå skall TTEM skrivas? MSI är idag riktat mot nivå 2, ex vis OPIL stabsplats

15 TC Led, Ronny Andersson 8. Vidmakthållande - Tillbud Aktörerna - FM KravställarenKRI (TeK ÄFR) AnvändarenGRO, OPIL TillsynsansvInspektion UnderhållsorgFM Log, förband Aktörerna - FMV DesignansvTekn Chef VoV ansvVoVC Aktörerna – Industrin ProduktansvTillverkaren UnderhållUnderhållsind UtvärderingOb DA Direktanmälan Mtrlfelrapport Anv- stopp •Beredskap att agera •Rådrum •Red Team

16 TC Led, Ronny Andersson Avslutning FMV har följande grundinställning: Betraktelsesättet som presenterats kan enl FMV uppfattning utgöra en ansats till lösning. Enl GI LED och FMV bör 2004 kunna användas för att sortera upp området och leda till att FMV mfl ”auktoriseras” även med perspektivet ”security” Anskaffning och ackreditering av IT – system, vilka levereras av FMV, bör rimligen ske enligt samma rollfördelning, samma processer, samma beslutsordning och med i stort sett samma dokument som FMV övriga leveranser


Ladda ner ppt "TC Led, Ronny Andersson System- och materielanskaffning - så byggs säkra system Ronny Andersson Teknisk chef Ledningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser