Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ballader då och nu och framöver. Om projekten Intermedialitet och den medeltida balladen samt Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader vid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ballader då och nu och framöver. Om projekten Intermedialitet och den medeltida balladen samt Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader vid."— Presentationens avskrift:

1 Ballader då och nu och framöver. Om projekten Intermedialitet och den medeltida balladen samt Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader vid Linnéuniversitetet FD Karin Eriksson Universitetslektor vid Institutionen för kulturvetenskaper Lnu

2 Medeltida ballader - strofiska, berättande visor - oftast omkväden - delas in efter vad de handlar om – t.ex. naturmytiska visor och riddarvisor - gemensam skandinaviska repertoar med kopplingar till övriga Europa, särskilt de anglosaxiska länderna

3 ”Beltet mit”, Kristian Åsmundstad, Oppland, Norge Insp. 1937 1) E sto me opp ein syndagsmorgo. E vilde åt kyrkjun ri’e, så tok e på me belte mitt det skjen over væla vide. – Fillimann ro i land kjenne du meg – 2) Å som e da åt kjørkjun kom, så batt eg min hest i stette. Å alle som fekk på belte mitt sjå, dem lyfte på hatt og hette. 3) Å som e inn i kørkja kom det hørde så mang ei tunge, men da dem fekk på belte mitt sjå så helt døm opp å sjunge. 4) Å presten som for altera stod han skulle på knea falle, men da en fekk på belte mitt sjå så glømde han Gud påkalle 5) Å presten bau meg oksan di tu, å båe så va døm kvite. E vil itte det for beltet mitt, eg tykte det var for lite. 6) Å kongen bau meg dotter si og herta tå sine rike. E vil itte det for belte mitt eg tykte det var for lite. 7) E stod meg opp ein måndags morgo hade så mangt i tanke. Så bytte e bort det belte mitt fekk att et par gamle hanske.

4 Sveriges medeltida ballader • SMB • red. Sven-Bertil Jansson, Margareta Jersild & Bengt R. Jonsson • fem band, sju delar • 1983–2001

5 George Stephens • född i Liverpool, 1813 • till Stockholm 1834 tillsammans med sin fru Maria Bennet • flyttade 1851 till Köpenhamn, lektor och från 1893 professor i engelska vid Köpenhamns universitet • dog 1895

6 Vad samlades i nuvarande GSMS? – avskrifter från andra publikationer av svenska visor samt skillingtryck – de senare kompletterar hans egen skillingtryckssamling – internationella publikationer som det svenska materialet jämfördes med (på samma sätt arbetade han exv. med texterna som gavs ut av fornskriftssällskapet) – dessa visar att GS hade en god koll över europeiska utgåvor från en längre tidsperiod

7 Vad samlades i nuvarande GSMS? – avskrifter från manuskript, särskilt från arkiv i Stockholm och Uppsala – tillsänt material från olika personer – i GSMS finns följande pikturer representerade: • Gunnar Olof Hyltén-Cavallius • Carl Säve • Carl Fredrik Cavallius • Svend Grundtvig • N.P. Christensén • J.A. Bergman • några ej identifierade, bl.a. en större samling med västmanländska uppteckningar

8 Exempel ur samlingen 1. Liten Kerstin lad’ sömmen uti ett skrin; Medan skogen står härlig och grön. Så gånger hon sig till sin styfmoder in; Medan åker och ängarna gro. 2. ’Å kära ni min moder, ni ville mig lära; Hvem jag denna skjortan skall sy och skära.’ 3. ’Jag aktar slätt intet att lära dig, Du haver så litet lätit (lydt) mig.’ 4. ’Jag bad du skull’ bli hemma, sy pärlor på krans, Då gick du med andra små jungfrur i dans. (GSMS 364)

9 Intermediala perspektiv på medeltida ballader • Projekttid: 2006–2009, finansierat genom strategiska medel och särskild satsning vid f.d. Växjö universitet • Syfte med projektet: Syftet med projektet Intermedialitet och den medeltida balladen är att med balladfynden i Växjösamlingen som bas genomföra forskning där musikvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga metoder och teorier möts och befruktar varandra.

10 Intermedialitet = ? • förhållandet mellan olika medier • samverkan mellan olika medier inom samma medium • tekniska medier, olika typer av konst, olika ”modus”

11 Balladers medier (åtminstone) sång musik dans

12 En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader • red. Gunilla Byrman • 2008 • fulltext via Diva

13 I fråst och i kålle • nordiskt balladmöte i Växjö, mars 2008 • medverkande forskare, utövare och pedagoger • webbantologi med samma namn – vi Libris

14 Intermediala perspektiv på medeltida ballader • red. Lars Elleström • 2011

15 Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader • 2008–2010 • infrastrukturellt forskningsprojekt, Riksbankens jubileumsfond • Ursprungligt syfte: – skapa ett digitalt komplementband av SMB – och i de inledande diskussionerna skulle detta tillgängliggöras via KB:s servrar (p.g.a. Mats Herder). – tillgängliggöra register- och kommentarband till SMB – producerat av SVA. – länkar till litteratur som behandlar de balladtyper som ingår i projektet.

16 Visdatabas • arbetar vi utifrån premisserna att databasen som byggs upp ska innehålla visor av olika slag – d.v.s. inte en avgränsning till enbart ballader • vi arbetar för att via en hemsida möjliggöra sökningar på text – och om det går att lösa – melodisidan i hela databasen • i dag är detta ett samverkansprojekt på två år (2011–2012) mellan Musik i Syd/Smålands musikarkiv och Linnéuniversitetet (SOL och KV)

17 Visdatabasens syfte

18 Arbetsgång •Skapar bildfiler av originalen •XML-kodar balladtexter (Menotas system) •Lägger in metadata •Transkriberar noterna •Exporterar notbilden som bildfil och MusicXML •Lägger in det kodade materialet + bildfilerna i en databas •Materialet omvandlas automatiskt till en webbsida (Arbetsgången sammanställd av Lennart Carlsson.)

19 Faksimil versus xml-kodning Material från Lennart Carlsson. lemma = grundform xNC= ”vanliga” substantiv nS= singularis sD= bestämd form

20

21


Ladda ner ppt "Ballader då och nu och framöver. Om projekten Intermedialitet och den medeltida balladen samt Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader vid."

Liknande presentationer


Google-annonser