Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Om Scenkonstpensionsutredningens förslag 9 juni 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Om Scenkonstpensionsutredningens förslag 9 juni 2009."— Presentationens avskrift:

1 Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Om Scenkonstpensionsutredningens förslag 9 juni 2009 Staffan Ekebrand

2 Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Dansare får ingen pension Den statliga tjänstepensioneringen för de anställda vid statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner ska avvecklas under åren 2012-2016. Det föreslår Scenkonstpensionsutredningen som på torsdagen överlämnade sitt betänkande till Finansdepartementet. http://www.expressen.se/kultur 28 maj 2009

3 Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Dansare får ingen pension Den statliga tjänstepensioneringen för de anställda vid statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner ska avvecklas under åren 2012-2016. Det föreslår Scenkonstpensionsutredningen som på torsdagen överlämnade sitt betänkande till Finansdepartementet. http://www.expressen.se/kultur Scenkonstpensionsutredningen föreslår att dansare får • omställningsersättning och efterlön istället för ålderspension före 65 år. • fördubblad tjänstepension från och med 65 år. 28 maj 2009

4 Scenkonstpensionsutredningen Innehåll • Bakgrund • Det föreslagna nya pensionssystemet – villkor • Nuvarande pensionssystem – villkor • Ändrad finansiering av statligt reglerade förmåner • Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år • Institutionernas pensionskostnader • Är problemen med nuvarande system lösta? Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

5 Scenkonstpensionsutredningen Uppdraget En översyn av regleringen av tjänstepensioneringen för de anställda vid vissa statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner. Inriktning –Systemet ska vara anpassat till de speciella förhållanden som råder på området. –Arbetsgivarnas pensionskostnader ska vara förutsägbara. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

6 Scenkonstpensionsutredningen Särskild utredare Staffan Ekebrand KPA Pension Experter Ari NiemeläKulturdepartementet Gunnar Eriksson Finansdepartementet Jaan Kolk Teaterförbundet Kjell Olofsson SPV Veronica Lamppa Lönnbro Kulturrådet Åsa Hollmén Svensk Scenkonst Sekreterare Ronnie Hedin Finansdepartementet 3 april 2008 – 28 maj 2009 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

7 Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Nuvarande pensionssystem - villkor PISA-förordningen (SFS 2003:56) = statliga pensionsavtalet PA 03 med tillägg & undantag •Förmånsbestämd ÅP fr.o.m. 65 år: 60 % av PU > 7,5 ibb •Övergångsgeneration dessutom: 7,5 ibb •Tillfällig sjukpension och sjukpension •Efterlevandepension dels till make dels till barn

8 Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Nuvarande pensionssystem - villkor Pensions- ålder AnställningAntal anställda 41 årDansare197 52 årKorist, sångsolist293 59 årSkådespelare590 60 årMusiker, institutions- chefer m.fl. 503 63 årMusiker m.fl.893 65 årÖvriga3 195 2007 PISA: ÅP före 65 101 % 0-1 ibb 65 % 1-20 ibb 32,5 % 20-30 ibb

9 Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Nuvarande pensionssystem - villkor AIP-avtalet – avgiftsbestämd individuell ålderspension •Pensionsavgift på 4,3 % sedan 2008 (2,3 % 2003). •Tillgodoräknas från 23 (dansare 18) till 65 års ålder. •Hanteras av Pensionsvalet. •Årlig förmedling av pensionsavgiften. •Icke-valsalternativ: Trad i KPA Pensionsförsäkring.

10 Scenkonstpensionsutredningen Nuvarande pensionssystem - kostnader Pensions- ålder AIP 3,3%PISAPISA i % av PU kr/månad/person 41 år77515 27668,5 % 52 år8179 82541,8 % 59 år8224 58819,4 % 60 år9995 48419,1 % 63 år9422 6679,8 % 65 år8081 5496,7 % 2007 PISA-premier • ÅP fr.o.m. 65 • ÅP före 65 • Värdesäkring • Risk (SjP, EP och PBF) Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

11 Scenkonstpensionsutredningen Problembild Staten bestämmer. Beräkningen av förmånsbestämd pension fungerar dåligt på grund av speciella anställningsvillkor. Osäkra och höga kostnader för arbetsgivaren. Osäkra förmåner för arbetstagarna. Tidig pensionering ger låg pension fr.o.m. 65 år. Sen pensionering riskerar den konstnärliga kvaliteten. Höga premier för antastbara förmåner. Oklart om avdragsrätt för premier för ÅP före 65 år. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

12 Scenkonstpensionsutredningen Genomgripande förändringar behövs Utgångspunkten är att arbetsmarknadens parter ska bestämma pensionsvillkoren. Följande frågor behöver då besvaras: –Hur kan den statliga regleringen avvecklas på bästa sätt? –Behöver någon del i en ny ordning vara statligt reglerad? –Hur skulle det kollektivavtalade pensionssystemet kunna se ut? Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

13 Scenkonstpensionsutredningen 1. Övergår till nytt pensionssystem PISA-förordningens förmånsbestämda ålderspension upphör 2012 att gälla för anställda inom scenkonst- området som då har mer än fem år kvar till pensions- åldern och december 2011 inte är institutionschef eller uppbär sjukpension. Förslag Pensionsålder enligt PISAAnställd född år… 65 år1952 eller senare 63 år1954 - ” - 60 år1957 - ” - 59 år1958 - ” - 52 år1965 - ” - 41 år1976 - ” - Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Får nya villkor

14 Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem 2012 – villkor • Avgiftsbestämd ålderspension enligt kollektivavtal. • Omställningsförmåner för sångare och dansare enligt en ny statlig förordning. • Sjukpension och efterlevandepension enligt PISA- förordningen till och med 2016, därefter enligt kollektivavtal. • Avgiftsbefrielseförsäkring genom SPV till och med 2016, därefter i annan regi. • Övergångsbestämmelser. Förslag Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

15 Scenkonstpensionsutredningen Avgiftsbestämd ÅP enligt kollektivavtal En fråga för kollektivavtalsparterna, men… Pensionsavgiften för AIP höjs till följande nivåer. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Förslag Pensions -ålder Avgift i % av lönTillgodoräkning < 7,5 ibb> 7,5 ibbfr.o.m.till 41 år8,34518 år44 år + 52 år7,54023 år55 år + 59 år6,04023 år65 år 60 år6,04023 år65 år 63 år6,04023 år65 år 4,53023 år65 år

16 Scenkonstpensionsutredningen Avgiftsbestämd ÅP enligt kollektivavtal Institutionerna sätter från och med 2012 av en kollektiv avgift om 1 % av lönesumman plus ett belopp motsvarande särskild löneskatt på pensionskostnader till en eller flera fonder för –förtida avgång av konstnärliga skäl samt –stöd och vägledning åt dansare och sångare som avgår med omställningsersättning. En partssammansatt nämnd beslutar om tilldelning av medel. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Förslag

17 Scenkonstpensionsutredningen Omställningsförmåner för sångare & dansare • Sångare och dansare med en tjänstetid av minst 16 år ska ha rätt till omställningsersättning och efterlön vid avgång i åldern 48-53 år respektive 39-44 år, om inte arbetsgivaren medger senare avgång. • Omställningsersättningen uppgår till 85 % av ett löneunderlag i fyra år och 65 % femte året. Därefter utges efterlön med 40 % av underlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp fram till 65 år. Förslag Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

18 Scenkonstpensionsutredningen Omställningsförmåner för sångare & dansare • Sångare och dansare med en tjänstetid av minst 8 år ska ha rätt till omställningsersättning med 70 % i tre och ett halvt år och därefter efterlön med 20 %. • Detsamma ska gälla för sångare med en tjänstetid av minst 8 år som vid tidigast 43 års ålder är anställd med långtidskontrakt och har varit det i minst fem år. • Istället för omställningsersättning ska dansare för hela perioden kunna välja efterlön från 41-43 år och sångare från 52-54 år med 49 respektive 56 % av underlaget. Förslag Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

19 Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Fö- del- seår PÅ 41 årPÅ 52 årPÅ 59/60 årPÅ 63/65 år <7,5>7,5<7,5>7,5<7,5>7,5<7,5>7,5 1953------3,920,3 1958----3,220,72,218,0 1963----1,918,41,114,6 1968--3,012,31,014,70,510,7 1973--1,78,00,410,706,9 19781,74,90,32,804,401,8 19830,41,0------ Övergångsbest. om tilläggsavgifter Exempel på tilläggsavgifter utöver pensionsavgiften Förslag

20 Scenkonstpensionsutredningen Övergångsbest. om intjänad pensionsrätt Rätt till fribrev för ålderspension från och med 65 år. Tekniskt fribrev för ålderspension före 65 år omräknas till fribrev för ålderspension från och med 65 år för anställda som omfattats av PISA-förordningen i minst 30 dagar 2011 och minst 30 dagar 2012. Storleken på detta s.k. övergångsfribrev beror på antaganden om i vad mån ålderspensionen före 65 år skulle ha utnyttjats. Omställningsförmånerna reducerar berörda fribrev. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Förslag

21 Scenkonstpensionsutredningen Övergångsbest. om intjänad pensionsrätt Exempel på genomsnittliga övergångsfribrev kr/månad. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Födelse -år PÅ 41 år PÅ 52 år PÅ 59 år PÅ 60 år PÅ 63 år 1960 --3 5003 000575 1970 -1 0001 4001 200300 1980 3 00020040030090 1990 500----

22 Scenkonstpensionsutredningen 2. Behåller nuvarande pensionssystem PISA-förordningen och nuvarande AIP-avtal fortsätter att gälla för anställda inom scenkonstområdet som 2012 har högst fem år kvar till pensionsåldern eller december 2011 är institutionschef eller uppbär sjukpension. Förslag Pensionsålder enligt PISAAnställd född år… 65 år1951 eller tidigare 63 år1953 - ” - 60 år1956 - ” - 59 år1957 - ” - 52 år1964 - ” - 41 år1975 - ” - Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Behåller nuvarande villkor

23 Scenkonstpensionsutredningen Nuvarande pensionssystem – nya villkor 2012 Pensionsavgiften enligt AIP-avtalet ska vara 4,5 %. Dansare på PISA-förordningen ska kunna välja omställningsersättning och efterlön istället för ålderspension före 65 år. Efterlönenivån ska då vara 60 % för hel efterlön och 30 % för halv. Förslag Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

24 Scenkonstpensionsutredningen Finansiering av statligt reglerade förmåner Nuvarande individuella premier för ålderspension före 65 år görs från och med 2010 om till en kollektiv premie för respektive pensionsålder, utom för institutionschefer. Följande kollektiva premier i procent av pensionsunderlaget ska gälla. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Förslag Premie- period PÅ 41 år PÅ 52 år PÅ 59 år PÅ 60 år PÅ 63 år 2010-1165,634,313,810,43,5 2012-16--20,516,86,2

25 Scenkonstpensionsutredningen Finansiering av statligt reglerade förmåner Från och med 2012 avsätts medel på statsbudgeten för omställningsersättning och efterlön samt ålderspension före 65 år till dansare och sångare som omfattas av PISA-förordningen. Kulturrådet och Kammarkollegiet betalar in medlen till SPV i form av en avgift på 41 miljoner kronor i 2008 års nivå plus särskild löneskatt på pensionskostnader om 24,26 %. Statsbidragen till institutioner med dansare och sångare minskar i nivå med det som betalas till SPV. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Förslag

26 Scenkonstpensionsutredningen Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år Inkomster för scenkonstpensionärer födda 1932-42 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 InkomstslagPÅ 52PÅ 59PÅ 60PÅ 63 Taxerad förvärvsinkomst 236 000339 000263 000259 000 …varav allmän pension 132 000179 000160 000167 000 …varav tjänstepension 49 00036 00045 00039 000 …varav privat pension 6 00021 00015 00019 000 …varav lön & näringsv. 51 000106 00037 00032 000 Inkomst av kapital 27 00054 00026 00050 000

27 Scenkonstpensionsutredningen Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år Inkomster för scenkonstpensionärer födda 1943– Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 InkomstslagPÅ 41PÅ 52PÅ 59PÅ 60PÅ 63 Taxerad förvärvsinkomst 345 000340 000364 000363 000366 000 …varav allmän pension 011 0005 0009 00035 000 …varav tjänstepension 184 000198 000176 000233 000167 000 …varav privat pension 1 0008 0003 00012 0003 000 …varav lön & näringsv. 149 000126 000165 000113 000146 000 Inkomst av kapital 31 00016 00027 00014 000- 4 000

28 Scenkonstpensionsutredningen Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år P-grund ink för scenkonstpensionärer födda 1943– Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Inkomst- kategori PÅ 41PÅ 52PÅ 59PÅ 60PÅ 63 Antal 0 kr202910110 Antal > 0 kr785835184 …varav kr kvartil 193 00064 00091 00086 000102 000 median185 000172 000169 000162 000131 000 kvartil 3260 000223 000304 000196 000209 000

29 Scenkonstpensionsutredningen Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år Ska inte behövas för de dansare och sångare som kommer att omfattas av de nya villkoren från och med 2012. För en dansare eller sångare som gick i pension under åren 1992-1996 borde det vara möjligt att få frågan prövad av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd om övergången från bruttopensionssystemet PA-SPR till nettopensionssystemet PA-91 fått orimliga konsekvenser för honom eller henne. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

30 Scenkonstpensionsutredningen Institutionernas pensionskostnader Institutionernas pensionskostnader exklusive särskild löneskatt i 2007 års nivå, miljoner kronor. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Pensions- ålder 2007 (justerad) 201220172037 41 år15,66,2 5,9 52 år19,011,4 10,2 59 år32,121,115,614,2 60 år37,732,628,224,0 63 år35,439,037,633,0 65 år91,9103,9 87,6 Samtliga231,7214,2202,9174,9

31 Scenkonstpensionsutredningen Institutionernas pensionskostnader Institutionernas pensionskostnader exklusive särskild löneskatt i 2007 års nivå, kronor per månad. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Pensions- ålder 2007 (ej justerad) 201220172037 41 år9 393 + 6 6202 603 2 496 52 år5 345 + 5 4163 250 2 904 59 år4 5322 9782 2082 002 60 år6 2535 4044 6773 983 63 år3 2993 6423 5083 081 65 år2 3982 709 2 284 Samtliga4 0093 1472 9822 571

32 Scenkonstpensionsutredningen Institutionernas pensionskostnader Institutionernas pensionskostnader exklusive särskild löneskatt i 2007 års nivå, i procent av utbetald lön. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Pensions- ålder 2007 (ej justerad) 201220172037 41 år73,011,9 11,4 52 år47,214,3 12,7 59 år22,314,610,99,8 60 år22,219,216,614,2 63 år12,814,213,612,0 65 år9,610,8 9,1 Samtliga16,212,712,110,4

33 Scenkonstpensionsutredningen F.d. problembild Staten bestämmer. Anställningsförhållandena fungerar dåligt för beräkning av förmånsbestämd pension. Osäkra och höga kostnader för arbetsgivaren. Osäkra förmåner för arbetstagarna. Tidig pensionering ger låg pension fr.o.m. 65 år. Sen pensionering riskerar den konstnärliga kvaliteten. Höga premier för antastbara förmåner. Tveksam avdragsrätt för kostnad för ÅP före 65 år. Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50


Ladda ner ppt "Scenkonstpensionsutredningen Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50 Om Scenkonstpensionsutredningens förslag 9 juni 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser