Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VETENSKAPLIG LEGITIMITET Varför behövs ett brukarperspektiv på substitutionsbehandling? METODIK Hur gör man en brukarstyrd enkätundersökning? Hur går man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VETENSKAPLIG LEGITIMITET Varför behövs ett brukarperspektiv på substitutionsbehandling? METODIK Hur gör man en brukarstyrd enkätundersökning? Hur går man."— Presentationens avskrift:

1 VETENSKAPLIG LEGITIMITET Varför behövs ett brukarperspektiv på substitutionsbehandling? METODIK Hur gör man en brukarstyrd enkätundersökning? Hur går man sedan tillväga?

2  Hög genomsnittsålder  En tredjedel är kvinnor  80 % hämtar sin dos på kliniken  En majoritet har Metadon  5 % är tillfälligt utskrivna och uppger att de självmedicinerar med illegala preparat (Heroin eller ej förskrivet Metadon/Subutex).

3  N = 310 MänKvinnorAlla Mindre än 3 månader8%2%6% Mellan 3-12 månader10%20%13% Mer än 12 månader82%78%81% Alla100%

4 N = 246 (okänt kön = 7) MänKvinnorAlla ANTAL16871246 MEDEL6,3 år5,4 år6,1 år MEDIAN5 år4 år5 år

5  N = 246

6  Vad är målet med behandling?  Hur mäter man livskvalitet?  Sysselsättning och försörjning som ”objektiva” exempel på livskvalitet  Självskattningar av sitt mående eller grad av upplevd självmakt som ”subjektiva” exempel på livskvalitet

7  N = 90 (varav 79 i arbete) MänKvinnorTotalt Alla sysselsatta i arbete 21%36%25% Därav som praktik, OSA eller lönebidrag64%51% Studerar2%6%3%

8  N = 319 SjukersättningArbete 21-25 år10%30% 26-30 år8%31% 31-40 år17%35% 41-50 år29%19% 51-64 år59%18%

9  Under alternativ ”annat” har enstaka uppgett bland annat föräldraledighet, men i gruppen som är utskrivna anger några kriminalitet.  Arbetslösa är sannolikt underrapporterade och återfinns även under sjukskrivning och socialbidrag.  En stor del har dock någon form av pension, eller snarare så kallad sjukersättning.  N = 315 MänKvinnorTotalt Socialbidrag alla39%44%40% Sjukersättning/sjukskriven/pension33%22%30% Arbetslös22%13%19%

10  …ska det gå att kombinera arbete och studier med substitutionsbehandling. Men tycker brukarna att det fungerar? Underlättar eller försvårar kliniken?  Betyg ges i skalan 1- 10, där 1 betyder att kliniken försvårar helt och 10 betyder att kliniken underlättar helt. Ett betyg på 5 betyder att kompromisser görs. MänKvinnorTotalt MEDEL (N = 198)5,95,65,8 MEDEL (N = 69)5,84,85,4

11

12  N = 185 MänKvinnorAlla Ja50%46%48% Nej36%28%35% Till viss del14%25%18%

13  ”Svårt att ta sig mellan jobb och klinik, men de har varit rätt flexibla.”  ”Om jag tar ett återfall till så ska dom skvallra för min chef, fast det inte går ut över mitt arbete.”  ”Dem håller sin tystnadsplikt.”  ”Får ingen förståelse att det är metadondos och hämtningsställe som gör att jag inte kan arbeta mer.”  ”Vid enstaka återfall, som typ 1 positivt år per år (rekreationsbruk) så ska jag ändå komma dagligen och dricka dos och får då panikljuga för arbetsgivaren om varför man är borta på förmiddagen. ”

14  Självuppskattningar om hur man mår på sin dos  N = 304 MänKvinnorAlla Mår mycket bra10%19%12% Mår ganska bra66%59%64% Mår ganska dåligt20%15%18% Mår mycket dåligt5%6%5% Totalt100%

15  N = 101 Andra medicinerMänKvinnorAlla ADHD11% Ångest49%33%43% Sömn42%24%34% Depression24%16%23% Anti-psykotisk4%0%2% Andra diagnoser/läkemedel7%9%8%

16  N = 98 MänKvinnorTotalt ADHD12%9%10% Ångest14%34%21% Sömn8%11%9% Depression10%9% Allmänt/samtal15%23%18% Om metadon/sub.10%14%12% Intyg: körkort10%9% Intyg: sjukskrivning14%20%15% Interferonbehandling5%3%4%

17  ”Tror att dosen kan förbättras men det är som att prata med en vägg.”  ” Mår dåligt, suben räcker inte till. ”  ”Behöver prata om mina sömnsvårigheter och oro, men jag känner mig undanviftad med att det är så här det måste vara.”  ”Ångest som är abstinensbesvär, som att hela tiden gå med hjärtat i munnen.”

18 KontaktpersonMedelMedianAntal HELA LANDET6,06294 STOCKHOLM5,76188 SKÅNE6,6783 MÄN5,96195 KVINNOR6,1688 LäkareMedelMedianAntal HELA LANDET4,85277 STOCHOLM4,14167 SKÅNE6,1685 MÄN4,75188 KVINNOR5,1578

19  Förtroende och tid i behandling  Förtroende och antal utskrivningar < 1 år> 1 år Kontaktperson6,75,9 Läkare5,64,7 1 gång2 gånger 3 eller fler gånger Kontaktperson6,26,45,2 Läkare5,55,13,5

20 Om återfallOm brottslighet Kontaktperson: Alla53%26% Män54%23% Kvinnor48%29% Läkare: Alla34%22% Män34%20% Kvinnor33%24%

21  ”Svårigheten att kunna vara ärlig skapar problem. Och skulle man vara ärlig förlorar man den lilla ledighet man har. ”  ”Att vara i så stark beroendeställning så det ofta är omöjligt vara helt uppriktig. Man känner sig ofta misstänkliggjord. ”  ”Kontrollen istället för sanningsenlig kommunikation”  ”Eftersom återfall har negativa konsekvenser (straff) så berättar man inget som de inte annars skulle få reda på. Reglerna förhindrar förtroende.”  ”Att äntligen fått komma in i programmet gör att jag nog bortser från en del saker som är jobbiga. ”

22  Betyg 1- 10 där 1 betyder inget inflytande alls.  N = 295

23  ”Mitt enda inflytande är att jag anpassar mig i givna regler och kontroller, det handlar inte om mig som den jag är, mer någon som kryssar mellan vad de vill.”  ”Min sociala roll som fd "missbrukare"/subutexare får ständigt näring från kliniken + att jag buntas ihop med de som förvisso är gamla vänner men som regel mår mycket dåligt jämfört med mig. ”  ”Att man inte kan se att regelverket och kontrollbehovet, motverkar min möjlighet till rehabilitering. Man tvingas kvar i en patientidentitet.”  ”Förstår att det behövs ett "grundreglemente" för ett stort team men man glömmer att det finns lika många mettapatienter som det finns individer och individer vet alltid BÄST vad den behöver, inte teamet.”  ”Behandlingen anpassas individuellt. Bra erfarenhet av läkare. Att även om klinikens regler kan ifrågasättas så håller man inte så hårt på reglerna och man får många chanser om man inte följer dem. ”  ”Men det har blivit bättre med åren. För 5 år sedan var det bara en 3:a. ”


Ladda ner ppt "VETENSKAPLIG LEGITIMITET Varför behövs ett brukarperspektiv på substitutionsbehandling? METODIK Hur gör man en brukarstyrd enkätundersökning? Hur går man."

Liknande presentationer


Google-annonser