Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om rättvisa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om rättvisa."— Presentationens avskrift:

1 Om rättvisa

2

3 Begreppet rättvisa? Viss typ av handling, lön, samhälle etc (deskriptiv komponent) Något värdefullt (värdekomponent)

4 Vad är rättvisa? Aristoteles: skiljer på återställande rättvisa
retributiv (bestraffande) rättvisa och fördelningsrättvisa

5 John Rawls Teori om distributiv rättvisa: A Theory of Justice, 1971

6 Teorier om rättvisa John Rawls teori om fördelningsrättvisa
A Theory of Justice (1971) Rawls syfte: att utforma en teori om rättvisa som 1) motsvarar den intuitiva uppfattningen vi har om rättvisa och 2) är teoretiskt genomtänkt

7 Rawls två utgångspunkter
1) ”Naturens lotteri” bör ej styra vår livskvalité 2) Kontrakt under ”okunnighetens slöja” (original position) Steg 1: rättviseprinciper formuleras som alla kan instämma i Steg 2: tillämpning av rättviseprinciper på verkliga samhällen

8 Rawls principer Lika och omfattande politiska fri- och rättigheter för alla Lika fördelning av social värden om inte en olik fördelning gynnar de sämst ställda

9 Bikupa Vad är rättvis lön? Bör en sjuksköterska ha högre lön än en gruvarbetare?

10 Fördelning av det goda i tre olika samhällen A, B och C
Rika 1/3 12 7 10 Medel 1/3 8 6 Fattiga 1/3 2 4 5

11 Robert Nozick Individuals have rights and there are things no person or group may do to them. So strong and far-reaching are those rights that they raise the question of what, if anything, the state and its officials may do. How much room do individual rights leave for the state?

12 Robert Nozick: libertarianism
Nozicks utgångspunkter: 1) Rättigheter är historiskt grundade (John Lockes kontraktsteori om äganderätt) 2) Immanuel Kants människovärdesprincip Vissa människor får inte offras för andra…det existerar inte någon ”social entitet” – beskattning är slavarbete

13 Robert Nozick: Anarki, Stat och Utopi
Nozicks rättviseteori: (1) Rätt förvärv (2) Rätt överföring ----- (3) Rätt till egendom (entitlement) Kritik mot Nozick: C1 Nozicks rättvisa samhälle kan innebära svält och hungesnöd (Sen) C2 är historiska förutsättningar uppfyllda?

14 Kommunitarismen Alasdair MacIntyre: After Virtue (1985), Whose Justice? Which Rationality? (1988) Michael Walzer: Spheres of Justice (1983) Michael Sandel: Liberalism and the Limits of Justice (1982)

15 Kommunitarism 1) Människor ingår i naturliga gemenskaper/nationer (jfr Aristoteles ”polis”) 2) Människor är förenade genom historiska och sociala band (”traditions” –MacIntyre) 3) Gemenskapen ger grunden för uppfattningar om rättvisa t ex ”den svenska modellen”, ”amerikansk konstitutionalism” 4) Gemenskap är ett centralt mänskligt behov –kritik av liberal individualism

16 Kritik mot kommunitarismen
C1 Är närhet enda grunden för moraliska skyldigheter? C2 Vilken är grunden för gemenskapen i det moderna pluralistiska samhället? C3 Kommunitarismen leder till kulturell relativism

17

18 Global rättvisa? Vad är globalisering? Hur ser världen ut?
Vad är global rättvisa?

19

20

21

22 Dagens kriser är globala
Finanskrisen Klimatkrisen Matkrisen

23 Vad är globalisering? Globalisering betecknar
processer och relationer (sociala, ekonomiska, politiska, kulturella etc) som är geografiskt obegränsade och nationellt gränsöverskridande, som binder samman platser och människor och som till sin karaktär snarare är spontana än resultat av politiska beslut.

24 Hur ser världen ut? Den blir bättre? medellivslängd
1975:61 år, år Men…i Afrika 47 år,(Botswana från 65 – 35) 1,4 miljarder tjänar mindre än $1.25/dag, Spädbarnsdödligheten minskar- allt fler barn vaccineras - men barn dör per dag av sjukdomar som lätt skulle kunna förhindras…(UNICEF 2011) Hälso-sjukvårdens kostnader: 10$/pers/år i afrikanska länder – $ i industriländer… (OBS

25 The Number of Undernourished is Increasing
2010

26 Ojämlikhet... Världens fattigaste 582 miljoner personer har 146 miljarder $ i inkomst, Världens rikaste 200 personerna 1042 miljarder $ i inkomst (UNDP 2000) 3 topp miljardärer äger mer än den kombinerade BNP för de fattigaste u-länderna med 600 milj invånare Hur ser världen ut – förutsättning för en diskussion om rättvisa … jämlikhet?? 26

27 Inkomst/capita $ UNDP 2003 27

28 Thomas Pogges argument om negativa skyldigheter
”Vi har en moralisk skyldighet att inte förorsaka andra allvarligt och förutsebart lidande för vår egen mindre vinning” ”International resource privilige” : Den som innehar makten uppfattas som legitim ägare till landets naturresurser – står i förbund med intressen i vår del av världen; tre exempel

29 ”Kampen om oljetillgångarna har lett till interna konflikter och misstankar mot högre tjänstemän, som misstänks för att ha försökt tillskansa sig ekonomiska fördelar i förhandlingarna om oljeutvinning och försäljning av delar av oljefälten. I oktober 2011 påbörjades en mutbrottsutredning. De huvudmisstänkta är Ugandas utrikesminister Sam Kutesa och inrikesministern Hillary Onek” Ex 1 Uganda

30 ”The companies that I know of are Tullow Oil (I think from Britain); then Heritage Oil (I think from either Britain or Canada). There is also ENI (from Italy). There is a Chinese company, CNOOC that is coming in together with Total (France). The latter are making the so-called "farm-in”agreements with Tullow Oil in order to evade local taxes for all the exploration and activities that have been going. It is a complicated corrupt mess!”

31 Ex 2 Sudan Lundin Oil ”ECOS believes that these interntional oil companies as a matter of international law may have been complicit in the commission on war crimes and crimes against humanity”

32 Ex 3 Sierra Leone ”Swedfund i nytt blåsväder”
Swedfund satsade 90 miljoner biståndskronor på att etanolprojekt i Sierra Leone. Nu vädjar en lottlös lokalbefolkning till svensk hjälp då de inte klarar försörjningen efter att det Sverige-finansierade Addax Bioenergy tagit över deras odlingsmark. ”Land grabbing” …Uganda, Etiopien, Angola… Miljöaktuellt

33 ”…by shaping and enforcing the social conditions that forseeably and avoidably cause the monumental suffering of global poverty, we are harming the global poor…we are active participants in the largest though not the gravest crime against humanity ever comitted” (Thomas Pogge)

34 Vad är global rättvisa? John Rawls A Theory of Justice (1971)
– naturens lotteri - Socialt kontrakt - ”okunnighetens slöja” Rättvisa= lika fördelning om inte en olik fördelning gynnar den sämst ställde Nationsgränsen – gräns för rättvisa?

35 Bikupa Kan Rawls principer tillämpas globalt?

36 Principer för global rättvisa
(1) Alla har rätt till grundläggande mänskliga rättigheter (2) Globala institutioner bör ha demokratisk legitimitet (3) Sociala värden bör fördelas lika om inte en olik fördelning gynnar de sämst ställda.

37 Global gottgörande rättvisa
Tänk dig att du bor i ett fint hus, du har allt du behöver och mer därtill… din närmaste granne bor i ett ruckel, han har varken el eller vatten och inte ens mat för dagen… Tänk dig också att din farfar för många år sedan attackerade din grannes farfar, stal hans mark och förslavade hans barn och att dagens skillnader i välfärd beror på dessa historiska händelser... Vilka är våra skyldigheter idag för vad som hände då?

38 Problem med gottgörande rättvisa:
- kollektivt ansvar… - historiskt ansvar…. - går det att gottgöra historien? Exempel: Klimatförändringarna….

39 Vilka negativa och positiva skyldigheter?
Vad kan vi göra? Vilka negativa och positiva skyldigheter? Gapminder.org Läkare utan gränser Sida, Oxfam…. Diakonia Rädda barnen Röda korset FN


Ladda ner ppt "Om rättvisa."

Liknande presentationer


Google-annonser