Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1827 -Teknologiska institutet grundas 1877 -Kungliga Tekniska Högskolan uppstår ur det gamla Teknologiska institutet när Kung Oscar II ger skolan sitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1827 -Teknologiska institutet grundas 1877 -Kungliga Tekniska Högskolan uppstår ur det gamla Teknologiska institutet när Kung Oscar II ger skolan sitt."— Presentationens avskrift:

1

2 1827 -Teknologiska institutet grundas

3 1877 -Kungliga Tekniska Högskolan uppstår ur det gamla Teknologiska institutet när Kung Oscar II ger skolan sitt namn i 50-årspresent.

4 30 januari 1902 -Tekniska högskolans elevkår grundas –Eftersom KTH är den enda tekniska högskolan i landet utelämnar man ordet ”kungliga” i kårens namn.

5 1902 -Kåren grundas för att samla studenternas röst mot pliktsystemet på KTH. Systemet innebar en bot på 1kr vid försening till föreläsning. –1kr motsvarade en halv liter punsch

6 1903 -Motto beslutas – Till fredlig bragd –”… målet för blivande ingenjörers strävanden borde ställas högt. Förr hade endast krigiska eller destruktiva bragder lyckats vinna allmänt erkännande. Ingenjörens bragder skulle uträttas på fredlig väg, skulle vara produktiva storverk.”

7 1905 -Osquar II och och kåren avskaffar pliktsystemet och dess bot. –Därav namnet på manliga teknologer.

8 1905 -Förslag om namnbyte till Tekniska Högskolans Studentkår –”… det är för blygsamt af teknologerna att kalla sig elev. Låten oss betrakta honom såsom en fri ung man, en liber studiosus, alltså en student.” –Motionen avslås dock.

9 1910 -THS uppstår genom namnbyte till Tekniska Högskolans Studentkår -Kårobligatorium införs -Första kårlokalen invigs på Rådmansgatan 61 – ”Gamble”

10 1910 -THS får sina första sektioner: –Elektro –Väg- och vatten –Arkitektur –Maskin –Bergs –Kemi

11 THS sektioner genom tiderna En illustration av THS sektioner utifrån när de grundades och vilka utbrytningar samt sammanslagningar av sektioner som har skett genom åren. Skeppssektionen, som bildades år 1922 men som sedan många år inte längre finns, saknas i illustrationen på grund av att sektionslogotypen inte återfanns.

12 1912 -THS firar 10 år med storslagen bal på Grand Hôtel.

13 1914 -Kårbokhandeln öppnar under namnet ”Luckan”.

14 1917 -KTH flyttar in till Valhallavägen och THS blir lovade marken där Nymble står idag.

15 1920 -Kåravgift nu på 15kr –Detta motsvarar 254,06kr idag

16 1925 Flygbild över KTH från år 1925. Observera att kårhuset ännu inte är byggt. Foto från KTHBs arkiv.

17 1927 KTH firar 100 år. Foto från KTHBs arkiv.

18 1927 -Insamlingen till byggandet utav Kårhuset når sitt mål

19 1928 -Första mottagningen för nya studenter hålls. Välkommen nØllan!

20 1929 Byggandet utav det nya kårhuset påbörjas. Foto från THS arkiv.

21 3 februari 1930 Kårhusets högtidliga grundläggning. Foto från THS arkiv.

22 11 oktober 1930 Kårhuset Nymble invigs. Foto från THS arkiv.

23 1930 Emblemet skapas efter en tävling som utlystes i Svenska Dagbladet.

24 Emblemet – när vändes den? FörrNu

25 1933 Kårhuset. Foto från THS arkiv.

26 1934 Lunch i Nymble. Foto från THS arkiv.

27 1936 Tidningsrummet i Nymble. Foto från THS arkiv.

28 1935 -Osqvik invigs –CivIng Fritz Egnell skänker 5400kvm till THS som passar på att bygga en sportstuga. -THS skaffar kårband

29 1936 -Stockholm har 4.500 studenter men bara 9 studentrum! –Stockholms förenade studentkårer fortsätter därför för att arbeta för att det ska byggas studentbostäder.

30 1938 -1/3 eller 400 utav medlemsskaran besöker kårsammanträdena.

31 1943 Kårbladet ges ut till alla studenter.

32 1943 -Alla kvinnliga studenter kallas för första gången för Osqulda.

33 1945 -Sångartäfvlan grundas! –Tävlingens stora vandringspris är en Ukulele ifrån Hawaii.

34 1947 -De första politiska partierna bildas inom THS.

35 1949 - Illustration av sektionerna

36 1952 -Utbyggnad utav Nymble –Gustav VI Adolf inviger tillbyggnationen utav Nymble.

37 1952 Kårhusets tillbyggnad. Våningen längst upp innehöll vaktmästarbostaden. Foto: Sven Lindroos, kårhusarkitekt.

38 1953 Quarnevalen skänker en bil till regeringen då de vid denna tid inte hade någon egen bil att använda i tjänsten.

39 1955 -Endast 60 utav de 100 som behövs för att vara beslutsmässiga besöker kårsammanträdena. –”Ånyo har vi här ett bedrövligt exempel på Osquars sorgligt bristfalliga intresse för kårarbetet”.

40 1956 -Färgtilldelning till sektioner leder till revolution –Bakgrunden är att kemisektionen tilldelas gul knopp till kårkepsen medan elektrosektionen får vit. Eftersom alla vet att elektronen är gul och att E redan har en gul sångbok intar elektrosektionen kårhuset i protest mot färgutdelningen.

41 1958 -Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, bildas.

42 1959 Kårbladet byter namn till Osqledaren.

43 1961 -Något att ha på huvudet? –Från och med i år kan du köpa dig en Schmeck att pryda gässan med.

44 1968 -Kårfullmäktige, KF, bildas med politiska partier som styr.

45 1970 -THS inleder ett samarbete med Chalmers under namnet REFTEC.

46 1975 -SFS och REFTEC är överens om att ett kårobligatorium i princip inte är önskvärt, men att det inte finns något fungerande alternativ.

47 1977 -75-årsjubileum! Stor bal på Stadshuset.

48 1977 Nymble byggs ut igen. Från THS arkiv.

49 1981 -De första arbetsmarknadsdagarna hölls i år med starten utav Armada.

50 1986 -Efter att enbart 18% har röstat i årets kårval skrivs stadgarna om och politiken tas bort.

51 1989 -Tentapuben i maj slår sverigerekord med 3500L öl sålda under en kväll.

52 1995 Puben i kårhuset. Foto från Osqledaren, THS.

53 1996 -Stadgarna har idag fått ett värdefullt tillägg inom ”Kåren skall vara politiskt och religiöst obunden.”

54 1997 Gamla matsalen i Nymble. Foto från Osqledaren, THS.

55 1998 -Kårhuset Nymble stängs för en omfattande renovering.

56 1998 Gamla matsalen. Entresollen och golvet ör bortplockade och utrymmet under grävs ut för att ge plats för den nya bastun och diskbandet. Foto: Olof Graner åt Osqledaren, THS.

57 2000 -Osqulda och Osquar har idag fått lära sig att ej sjunga om snusk då alla sångböcker revideras.

58 2002 THS firar 100 år! Foto från Osqledaren, THS.

59 2004 -Programgruppen fyller Nymble med 2 ton sand.

60 2007 -THS säljer sina andelar i HÖRS. -THS Näringsliv bildas för att jobba med kontinuerlig näringslivsverksamhet.

61 2008 -Omorganisation i ledningen –Styrelsen består utav ideellt engagerade studenter medan Ledningsgruppen sköter det dagliga arbetet.

62 2009 -Kårobligatoriet avskaffas.

63 2011 Armada firar 30 år! Foto: Marcus Linder för Armada.

64 2013 -THS firar 111 år med födelsedagsfika och storslagen Klubb Nymble.

65


Ladda ner ppt "1827 -Teknologiska institutet grundas 1877 -Kungliga Tekniska Högskolan uppstår ur det gamla Teknologiska institutet när Kung Oscar II ger skolan sitt."

Liknande presentationer


Google-annonser