Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Låt inte Sveriges gränser bli dina gränser…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Låt inte Sveriges gränser bli dina gränser…"— Presentationens avskrift:

1 Låt inte Sveriges gränser bli dina gränser…
Låt inte Sveriges gränser bli dina gränser…. Lite tips om hur man kan få internationella erfarenheter redan under gymnasiet. . Många ungdomar drömmer om att kunna åka på utbyten eller andra former av studier utomlands under gymnasietiden – möjligheterna är många men kan också se väldigt olika ut. Vi vill här ge en liten översikt över några av de vanligaste alternativen som finns. Vi hoppas det kan ge inspiration och vara en grund för fortsatta funderingar, diskussioner och undersökningar för dig som är intresserad oavsett om du är ungdom eller om du är förälder.

2 Låt inte Sveriges gränser bli dina …
Många ungdomar drömmer om att få plugga utomlands, se andra länder och kulturer, lära språk, få nya vänner och nya erfarenheter. Kanske är det under gymnasietiden som du kommer att göra dina första utlandserfarenheter på egen hand. Här ska du få lite tips och kanske också inspiration för att leta vidare och hitta det som kan passa Dig. Observera att exempel på olika möjligheter inte är på något sätt heltäckande utan bara just exempel. Det kan vara viktigt att känna till att det finns ännu mera möjligheter att plugga (och arbeta) utomlands efter det att man avslutat Gymnasiet. Så detta är inte enda chansen utan om man inte hittar något passande alternativ nu så planera för att gå färdigt gymnasiet och åk iväg sedan istället.

3 Tänk efter – före…….. Vad är ditt mål - vad du vill uppnå?
Om du är socialt redo att åka? Hur ska du täcka kostnaderna? Vilket alternativ passar dig bäst? Undersök och jämför så att du väljer rätt Det är viktigt att komma ihåg att det är ett stort steg att ta om man väljer att åka iväg till ett annat land för en längre tid. Alla känner sig inte mogna för det under gymnasietiden. Då kan man vänta och kanske göra det efter gymnasiet istället Det finns många möjligheter då också – kanske fler så stressa inte. Ett stort hinder är ofta pengarna eftersom de mest kända alternativen kostar ganska mycket men vi försöker också tipsa om andra alternativ som kanske är möjliga även om man inte har så mycket pengar att spendera. Just för att det kan komma att kosta en del är det viktigt att göra ett ordentligt förarbete och försöka klargöra vad man vill med sin utlandsvistelse. Det är lika viktigt att man funderar på om man känner sig redo att åka iväg (ofta på egen hand) tex har du varit borta från familj och vänner tidigare? Eftersom det finns så många möjligheter och alternativ som kan verka lika vid en första anblick så är det viktigt att ta sig tid att noga studera de olika alternativen och jämföra så man till slut väljer rätt utifrån vad man har för mål.

4 Exempel på lite olika alternativ som finns
Utbyten/program med ett företag/organisation ”Ett års-program” med UHR Svensk gymnasieskola i utlandet Gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land IB - en internationell gymnasieexamen kan läsas i Sverige eller utomlands Svensk gymnasieskola med internationell profil Sommarskola utomlands Annat än plugg – läger, praktik, au pair, volontär mm. Man kan skaffa internationelle erfarenheter på många olika sätt – här kommer några av de vanligaste att presenteras lite närmare. Utöver det som tas upp här finns det säkert flera alternativ som enskilda elever valt så låt inte detta begränsa utan se det mera som en grundläggande information och inspiration till att utforska dessa och andra möjligheterna.

5 Viktiga frågor att ta ställning till…
Organisationen - spelar det roll vilken du väljer? Vilket land vill du åka till – här finns mycket fler alternativ än vad du kanske tror? Kostnader – tag reda på vad det verkligen kostar? Bidrag – kan du få studiebidrag och/eller andra bidrag? Stipendier – vilken möjlighet finns det att få stipendier? Service – vad hjälper organisationen till med? Hur länge vill du vara borta? När du kommer tillbaka – vilken nytta har du av dina studier? får du tillgodoräkna dig studierna eller förlänger du gymnasietiden? har du din plats kvar på din gamla skola? Här är några av de frågor du kan ställa för att kunna jämföra olika alternativ. Utöver dessa så finns det säkert många fler – sätt dig ner och fundera på vilka frågor utöver dessa som du tycker är viktiga att få svar på för att du ska kunna göra en bra jämförelse av olika alternativ.

6 Utbyten – med företag/organisation
EF / STS / YFU / AFS / Rotary /Up with People /Assist - är några exempel (det finns flera) på organisationer med olika mål och inriktning för sin verksamhet - en del är ideella/idéburna och andra är helt kommersiella Skolplacering och boende i värdfamilj är gemensamt för alla. Service, ekonomiska villkor, förberedelser och uppföljning, stöd/stipendier kan variera. Du får i de flesta fall inte studiehjälp/bidrag från CSN Oftast kan du inte tillgodoräkna dig studierna då du kommer hem. Då får räkna med att förlänga sin studietid på gymnasiet med upp till 1 år. Men kolla alltid med din skola vad som gäller då du kommer tillbaka. Utbyten– kallas ofta i annonser och info material för ”ett skolårutomlands” och innebär att man åker till ett annat land för ett skolår, bor i familj och går i skolan. För detta betalar man till ett företag eller organisationen Vissa utbyten – innebär att man åker till ett annat land bor i familj och går i skola där samtidigt som ens egen familj tar emot någon från ett annat land som bor och går i skola här. Detta organiseras oftast via olika organisationer. Det här alternativet ger ofta en betydligt lägre kostnad eftersom det är ett riktigt utbyte. Här kommer också frågan om hur du kan tillgodoräkna dig dina studier när du kommer tillbaka – en fråga som alltid är aktuell. I de allra flesta fall så kan man inte räkna de studier man har genomgått i det andra landet om man åkt via ett program eller utbyte som de ovan. Det beror på att i den Svenska gymnasieskolan så måste en elev ha läst och fått betyg i alla kurser som ingår i det svenska programmet för att kunna få ett slutbetyg/examen. Innebär att alla de kurser man skulle ha löst under tiden man varit borta måste läsas då man är tillbaka = man måste ”gå om detta år” Det finns olika typer av organisationer som erbjuder utbyten/program – de kan vara både kommersiella och ideella USA är vanligast men idag erbjuds många andra länder Detta kostar alltid men det kan vara olika hur mycket så det är bäst att kontrollera det med respektive organisation. Men runt kr för ett läsår ska man nog räkna med. Sedan tillkommer fickpengar och en del annat också Man får inte studiebidrag eller andra bidrag från staten eller kommunen men man kan alltid fråga om den organistaion man åker med har eller känner till några bidarg eller stipendier man kan söka Var noga med att kontrollera vilken service organisationen har om något blir fel under tiden i det andra landet Ofta så får man ”gå om” den årskurs man skulle gått när man var utomlands så man förlorar ett år. Men kanske går det att göra särskild prövning i någon kurs så att man ändå har det lite lättare när man är tillbaka. Kontakta den organisation du vill åke med och ta reda på när ansökan ska vara inne och vad ansökan ska innehålla

7 ”Ett års programmen” med UHR
Universitets- och högskolerådet (UHR) är den svenska myndighet som ansvarar för programmet i Sverige och på deras webbplats finns information om dessa program som erbjuder platser i Frankrike, Spanien och Tyskland Innebär skolplacering samt boende i familj och elevhem. Du får både studiebidrag och inackordering bidrag och behöver inte betala någon avgift för studierna Oftast kan du inte tillgodoräkna dig studierna då du kommer hem. Du får räkna med att förlänga sin studietid på gymnasiet med upp till 1 år. Men kolla med din skola vad som gäller då du kommer tillbaka. UHR som är en svensk statlig myndighet ansvarar för dessa program som ger svenska elever möjlighet att tillbringa ett läsår i ett annat land – gå i skola där samt bo i familj eller på internat. Programmet är en överenskommelse mellan myndigheter i de inblandade länderna om ömsesidigt utbyte av ungdomar i gymnasiet. Programmet bygger på att man har vissa kunskaper i landets språk när man söker och det är i åk 2 man åker. Man behåller svensk studiebidrag och får inackorderingstilläg som till största delen täcker kostnaderna. Men överskjutande kostnad samt fickpengar resa och mat måste man bidra med själv. När man kommer tillbaka till Sverige så måste man ”gå om” den årskurs man skulle ha gått om inte åkt men kanske går det att göra särskild prövning i vissa kurser som man läst i det andra landet och på så sätt underlätta de återstående studierna i Sverige Vanligt är förstås att man gör prövning i språket. Ansökan gör man direkt till UHR och ansökningstiden brukar vara i december/jan.

8 Svenska gymnasieskolor i utlandet
Skolor finns i London, Paris, Bryssel, Madrid, Fuengirola och Nairobi Du kan söka som gästelev och läsa en termin eller ett år. Du bor i värdfamilj (ej svensk) läser enligt svensk läroplan men har också lokala kurser med inriktning mot landets språk och kultur. Upplägget kan variera lite mellan skolorna. Studierna behöver inte förlänga din studietid eftersom man läser enligt den svenska gymnasieskolans läroplan och därmed kan få svenska kursbetyg. Du kan i vissa fall få studiebidrag från CSN Kostnaderna kan ibland täckas av skolpeng och inackorderingsbidrag från hemkommunen. Det är dock inte alla kommuner betalar ut detta så kolla vad som gäller i din hemkommun. Kostnaden för att bo i värdfamilj får man betala själv Svenska gymnasieskolor som undervisar enligt svensk läroplan finns på olika platser runt om i världen. Gymnasieskolor som erbjuder NA och SA finns i London Paris Madrid Costa del Sol Bryssel Nairobi. Skolorna är i första hand till för svenska familjer som flyttar utomlands men idag tar man också emot så kallade gästelever för en termin eller ett år. Dessa elever bor oftast i en inhemsk värdfamilj läser vissa ämnen tillsammans med elever från landet men övrigt läser man på svenska med svenska lärare så man får betyg i de kurser som ingår i det program man går i Sverige. Om man från sin hemkommun får ta med skolpengen och dessutom får inackorderingsbidraget så täcks kostnaderna i stor av detta men fickpengar och liknande måste man naturligtvis bidra med själv. Fördelen med detta är att man efter sin tid på en svensk skola ska kunna hoppa in i sin gamla klass igen då man kommer tillbaka. Vissa svenska gymnasieskolor har avtal med de svenska utlandsskolorna om att skicka elever dit varje läsår – enklast att ta reda på vilka skolor som skickar elever är att fråga skolan utomlands vilka de samarbetar med då detta kan skilja sig från år till år.

9 Gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land
Inom Norden finns en överenskommelse som gör att du kan läsa på en gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land. Du kan få studiebidrag och inackorderingstillägg se mer på CSN:s webbplats Du får söka både utbildningsplats och bostad på egen hand för det finns ingen organisation som erbjuder hjälp med detta. Det kan finnas spännande och annorlunda utbildningar i de andra nordiska länderna som kanske kan vara intressanta. Här finns länkar till hur du kan hitta gymnasieutbildningar i de nordiska länderna Varför inte titta lite på möjligheterna att läsa i ett annat nordiskt land. – kanske hela gymnasieutbildningen?? Det finns många intressanta gymnasieutbildningar i de andra nordiska länderna. Via länken kan man leta efter olika alternativ i de olika länderna. Ekonomiskt så blir det inte så mycket annorlunda att läsa i ett annat nordiskt land än om du skulle välja att läsa på en annan ort i Sverige eftersom man får ungefär samma bidrag och utbildningen i sig är gratis i alla nordiska länder för alla nordiska medborgare.

10 International Baccalaureate / IB
IB examen - en internationell gymnasieexamen Det finns IB skolor i Sverige och i andra länder runt om i hela världen och undervisningen är alltid på engelska IB har en egen läroplan och ett eget examenssystem. Läser du IB på en svensk gymnasieskola så kostar det inget och du får studiebidrag som om du läste en vanlig svensk gymnasieutbildning. United World College är typ av IB skola som tar emot elever från olika länder på sina skolor runt om i världen. Studerar du på UWC så kan du få studiehjälp från Csn och i vissa fall också ett stipendium från UWC. IB skolor är i första hand för ungdomar vars familjer som flyttar/byter land - då ger IB möjlighet för barn och ungdomar att gå en sammanhållen skolgång även om man måste gå i skolan i olika länder. Beroende på vilket land skolan ligger så kan det förekomma avgifter så det är viktigt att kontrollera noga vilka ekonomiska villkor som gäller – läs gärna mer om Men att som boende i Sverige gå IB på en svensk gymnasieskola kostar inget utan här jämställs IB med annan gymnasieutbildning som ju är avgiftsfri.

11 Gymnasieskolor i Sverige - med internationell profil
För Dig som kanske vill stanna hemma men ändå få en viss internationell profil på din utbildning så finns det skolor som har: Program med undervisning - helt eller delvis - på ett annat språk än svenska. APL eller annan praktik utomlands. Studieresor – kanske kopplade till språkstudier eller kurser med internationellt innehåll. Projekt/samarbeten med gymnasieskolor i andra länder. Det är dock inte helt enkelt att hitta vilka skolor som erbjuder vad dels för att det kan ändras från år till år men också för att det idag inte finns inlagt som urvalskriterium i de databaser som tex Skolverket eller Gymnasieantagningarna har. Så idag får man nog leta på mässor eller via enskilda skolors hemsidor för att hitta dessa möjligheter.

12 Sommarskolor Språkstudier – varför inte plugga språk på en sommarkurs utomlands? Internationella språkskolor i varje land där elever från olika länder läser tillsammans. Det finns ingen riktigt bra lista med den här typen av skolor men leta gärna efter språkskolor i olika länder här Språkresor med svensk arrangör där det i första hand är svenska elever som läser. Det finns många olika språkresearrangörer att välja på. Språkstudier på sommaren är vanliga och här finns det verkligen många olika varianter och upplägg att välja på. Fundera på om en skola med elever från många olika länder i klassen eller en skola med bara svenska elever i klassen är vad du vill ha. Frågan om man ska gå med enbart ungdomar eller om man vill ha lite blandade åldrar kan också vara viktigt. Viss skolor erbjuder förutom språkundervisning också tilläggskurser inom tex sport, estetiska ämnen eller utflykter. Man kan bo i familj eller i studentbostad – ja det finns många saker att tänka på. Kostnaderna är förstås beroende på kursens längd, antal studenter i varje grupp, lärarnas kompetens, ev tilläggskurser osv. Man får inga bidrag för kortare språkkurser som man läser på sommaren under gymnasietiden. Men om du väljer att läsa en språkkurs efter gymnasiet så finns det möjlighet att få studiebidrag och studielån för det – kolla gärna kraven på CSN:s hemsida kring språkkurser efter gymnasiet.

13 Annat än plugg - läger, praktik, au pair mm.
Ungdomsorganisationer har ibland internationella kontakter och arrangerar kurser, läger, utbyten. Fråga i din organisation, förening eller klubb. Andra sätt att få internationella erfarenheter på sommarloven kan vara: Volontär – med organisation som tar betalt Au Pair – via au pair förmedling Jobb/praktik – tex Nordjobb/sommarjobb i norden Det finns åldersgräns på minst 18 år för många av dessa alternativ. Många ungdomar är medlemmar i föreningar och organisationer som har internationella kontakter och samarbeten – om du är medlem så fråga vad din förening kan erbjuda När man fyllt 18 så öppnas många flera möjligheter så sista sommarlovet på gymnasiet kan bli något extra om man hunnit fylla 18………? Vissa möjligheter att söka sommarjobb som au pair finns via olika förmedlingar – observera att inte alla förmedlingar har korttids au pair.

14 Exempel på organisationer som har sommarutbyten, läger mm
Lions – har korttidsutbyten till många länder Försvaret – har internationella sommarläger Volontärläger - korttidsläger med IAL Rotary sommarutbyte - finns till många länder Au Pair – kan finnas platser för enbart sommaren Nordjobb – sommarjobba i ett nordiskt grannland Camp Counselor – sommar jobb i USA som ledare på summer camps Här kommer en kort lista på några alternativ som är öppna för alla att söka till. När det gäller au pair förmedlingar så finns det många olika

15 Volontärresor Under senare år har det tillkommit en ny sorts ”volontär” där man genom att betala till ett företag/förmedling kan få komma till något land runt om i världen och delta/jobba i något slags projket. Dessa företag erbjuder platser inom många olika verksamheter och av olika längd. De flesta företagen är utländska men brukar då ha någon representant i Sverige eller Norden Efterfrågan kring möjligheten att åka iväg och kanske få göra en insatts har ökat och därmed har också en marknad för den här typen av resor vuxit fram. Här kan man hitta många olika verksamheter och det finns möjlighet att få åka även en kortare tid än vad kanske traditionella volontärsjobb ger möjlighet till.

16 Ekonomi – kostnader och bidrag????
Eftersom frågan om pengar/kostnader för olika alternativ är väsentlig när man går i gymnasiet och oftast bor hemma så är det viktigt att verkligen ta reda på vad som gäller för olika alternativ både när det gäller faktiska kostnader och möjligheten till bidrag i någon form. Så när du hittat ett intressant alternativ är det viktigt att du frågar arrangören om vilka ekonomiska villkor som gäller. De brukar veta om du kan få studiehjälp från CSN eller om du får skolpeng från kommunen eller om det finns stipendier att söka för just detta alternativ. Många tror att det är lätt att hitta och få bidrag eller stipendier för att klara av alla kostnader som kan vara förknippade med ett intressant alternativ. Tyvärr så är den möjligheten rätt begränsad för många av alternativen – i alla fall för att klara av alla kostnader. Det kan därför vara viktigt att tidigt börja titta på den ekonomiska delen för de olika alternativen – ofta kan det bli avgörande för vad man till slut väljer.

17 Till sist Internationella erfarenheter är alltid värdefulla. Man får vidgade perspektiv på omvärlden, Sverige och sig själv. Man lär sig språk och att ta vara på sig själv. Utlandserfarenheter under gymnasietiden kan vara rätt för vissa - men för andra så är det kanske bättre att ta steget senare i livet – efter gymnasiet Hoppas detta har givit lite nya impulser och väckt nyfikenhet att undersöka mera på egen hand.

18 Lycka till där ute i världen!!


Ladda ner ppt "Låt inte Sveriges gränser bli dina gränser…"

Liknande presentationer


Google-annonser