Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det goda lärandet – Den goda skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det goda lärandet – Den goda skolan"— Presentationens avskrift:

1 Det goda lärandet – Den goda skolan
Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik vid Karlstads Universitet Hans-Åke Scherp

2 Entlediga docenten från hans docentur och låt honom i stället tjänstgöra på ett högstadium så att han med egna ögon och öron får uppleva vilka initiativlösa ,ansvarslösa och djupt odemokratiska samhällsmedborgare den socialdemokratiska spjutspetsskolan har skapat. Heja Björklund!!!! Hans-Åke Scherp

3 Jag vill tacka dig för ditt inlägg i SvD kring regeringens skolpolitik, som får stå oemotsagd i det offentliga rummet. Du lyfter genialt fram den paradoxala situationen där forskning avfärdas och skolans utveckling styrs av personligt tyckande och tilltro till enkla lösningar som svar på komplexa problem. Jag vet att det är mycket svårt att få utrymme på tidningarnas debattsidor när det gäller att kritisera och diskutera dagens skolpolitik, hoppas detta är början till en förändring. Hans-Åke Scherp

4 ”Ett par månader innan min dotters 2-års dag kom mitt första riktiga möte med time-outen eller i detta fallet skampallen. Förskolelärarna på hennes dagis hade satt min dotter på en pall för att hon bitit ett annat barn!?!?!? Först blev jag bara perplex och fick tunghäfta men sedan bokade jag in ett möte med hennes kontaktperson där jag förklarade att vi inte står bakom denna typ av metod på vårt barn. Chockerande nog fick jag höra att det var denna typen av behandling de fick lära sig på kurser och föreläsningar genom kommunen! Genom kommunen??? Hjälp tänkte jag, det här är mycket större och värre än EN auktoritär förskolelärare på ett litet dagis i X-stad. I min naivitet hade jag ingen aning om att detta är ett stort nationellt (ja, internationellt också förstås, men i Sverige??? va?) problem. Ett land med Astrid Lindgren som husgud och en kvinna som Ellen Key som skrivit bland annat Barnets århundrade... Det är för mig ofattbart och ogreppbart att detta händer 2009.” Hans-Åke Scherp

5 Vilken vägledande helhetsidé?
Inifrånmotivation, inifrånstyrning Utifrånmotivation, utifrånstyrning Lust att lära Ökade krav Arbeta med mer intresseväckande områden genom att knyta an till elevernas föreställningsvärld Fler centrala prov Ökad betoning av betyg, Tydliga betygskriterier Bygga upp en förtroendefull relation Ordningsbetyg Dialog Ökad kontroll Förståelsefördjupande lärprocesser Inspektioner Deltagande styrning, fördjupad förståelse av hela uppdraget Uppifrån preciserade mål Medarbetare som medskapare Medarbetare som utförare Hans-Åke Scherp

6 Barnuppropet 11000 underskrifter Upprop – Sexåringarna 2000
Barnuppropet underskrifter Upprop – Sexåringarna 2000? underskrifter Förra seklets stora slagord – barnets århundrade – försvann snabbt ur makthavarnas och opinionsbildarnas minne. Utbildningsprogram lanseras för skola och barnomsorg där personal tränas att disciplinera genom auktoritär avstängning och förnedrande behandling. Eleverna blir oftare centralt prövade och deras motivation ska styras av tätare betyg och kunskapskontroller. Betygsjakt ska ersätta kunskapstörst som drivkraft för lärande. Unga utvecklas när de ställs inför krav och möter utmaningar i trygga sammanhang, där det är tillåtet och önskvärt att de lär såväl av misstag som av lyckade tilltag. Unga utvecklas bäst när de bejakas och när deras sätt att tänka och känna möts med respekt. Betygsätt inte barn i förskoleklass! Upprop för 6-åringarnas rätt att lära genom att leka Hans-Åke Scherp

7 Stöd: Varför gör vi det vi gör när det som händer händer
Tradition Tips, lösningar eller krav från andra Meningsskapande och vägledande helhetsidé Hans-Åke Scherp

8 Vägledande helhet? Helhet Händelse Agerande Händelse Hans-Åke Scherp

9 Helhetsidé ? ? ? Pedagogiska verksamheten Utvecklings- Arbets-
Vision Verksamhetsidé Hans-Åke Scherp ? ? ? Pedagogiska verksamheten ! ! ! ->? påverkar förebygger och åtgärdar störningar störningar = utvecklingsbehov stabiliserar och påverkar vägleder och utvecklar Presentationsbild 1 Utvecklings- Organisationen -> skapar förutsättningar för Arbets- Organisationen -> påverkar utformningen av

10 Skolans uppdrag Styrsystem Helhetsidé
Hans-Åke Scherp Politikerna beslutar om Skolans uppdrag Styrsystem Utvecklings- organisationen Arbets- Helhetsidé Vision Verksamhetsidé ? ? ? Pedagogiska verksamheten ! ! ! ->? Mätbara mål Politisk styrning som genom regelstyrning påverkar

11 Erfarenhetslärandet Forskning, andras erfarenheter Agerande
Reflekterar.. Planering Föreställningar Slutsatser Lärdomar Utmanande möte Forskning, andras erfarenheter Hans-Åke Scherp

12 Vad påverkar lärares sätt att undervisa? (1 – 4)
Direkta erfarenheter i klassrummet 3,7 Samtal med eleverna om undervisningen 3,2 Samtal med kolleger 3,1 Läroplan och/eller skolplan 3,0 Kursplan och/eller betygskriterier 2,8 Erfarenheter utanför skolan Pedagogisk facklitteratur 2,6 Ämnesinriktad facklitteratur 2,4 Kompetensutveckling utanför skolan 2,2 Intern fortbildning 2.2 Samtal med skolledare 2,1 Hans-Åke Scherp

13 Kunskapande konferens om lärande
Lärande = memorering av information Lärande = bråka med det egna tänkandet Kunskap = återge innehåll i texter Kunskap = det egna tänkandet, den egna förståelsen Undervisning = förmedla kunskaper Undervisning = utmanande möte Hans-Åke Scherp

14 Arbetsorganisationen
Beslutssystem Informationssystem Uppföljningssystem Tjänstefördelning Lokaler Ordningsregler Budget Schema Belöningsssystem Arbetsorganisationen Stora belöningar Små belöningar Leder till Leder inte till Förändringar av föreställningar Hans-Åke Scherp

15 förståelse av vardagsproblemen
Utvecklingsorganisationen Lärgrupper Fördjupad förståelse av vardagsproblemen Lärande besök Lesson studies Lärande samtal Skapa nya lärdomar om lärande och undervisning Aktionslärande Utmanande möten Forskningscirklar Utvecklingsorganisationen Hans-Åke Scherp


Ladda ner ppt "Det goda lärandet – Den goda skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser