Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det goda lärandet – Den goda skolan Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik vid Karlstads Universitet Hans-Åke Scherp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det goda lärandet – Den goda skolan Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik vid Karlstads Universitet Hans-Åke Scherp."— Presentationens avskrift:

1 Det goda lärandet – Den goda skolan Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik vid Karlstads Universitet Hans-Åke Scherp

2 Entlediga docenten från hans docentur och låt honom i stället tjänstgöra på ett högstadium så att han med egna ögon och öron får uppleva vilka initiativlösa,ansvarslösa och djupt odemokratiska samhällsmedborgare den socialdemokratiska spjutspetsskolan har skapat. Heja Björklund!!!! Hans-Åke Scherp

3 •Jag vill tacka dig för ditt inlägg i SvD kring regeringens skolpolitik, som får stå oemotsagd i det offentliga rummet. Du lyfter genialt fram den paradoxala situationen där forskning avfärdas och skolans utveckling styrs av personligt tyckande och tilltro till enkla lösningar som svar på komplexa problem. Jag vet att det är mycket svårt att få utrymme på tidningarnas debattsidor när det gäller att kritisera och diskutera dagens skolpolitik, hoppas detta är början till en förändring. Hans-Åke Scherp

4 ”Ett par månader innan min dotters 2-års dag kom mitt första riktiga möte med time-outen eller i detta fallet skampallen. Förskolelärarna på hennes dagis hade satt min dotter på en pall för att hon bitit ett annat barn!?!?!? Först blev jag bara perplex och fick tunghäfta men sedan bokade jag in ett möte med hennes kontaktperson där jag förklarade att vi inte står bakom denna typ av metod på vårt barn. Chockerande nog fick jag höra att det var denna typen av behandling de fick lära sig på kurser och föreläsningar genom kommunen! Genom kommunen??? Hjälp tänkte jag, det här är mycket större och värre än EN auktoritär förskolelärare på ett litet dagis i X-stad. I min naivitet hade jag ingen aning om att detta är ett stort nationellt (ja, internationellt också förstås, men i Sverige??? va?) problem. Ett land med Astrid Lindgren som husgud och en kvinna som Ellen Key som skrivit bland annat Barnets århundrade... Det är för mig ofattbart och ogreppbart att detta händer 2009.” Hans-Åke Scherp

5 Inifrånmotivation, inifrånstyrning Utifrånmotivation, utifrånstyrning  Lust att lära  Ökade krav  Arbeta med mer intresseväckande områden genom att knyta an till elevernas föreställningsvärld  Fler centrala prov  Ökad betoning av betyg,  Tydliga betygskriterier  Bygga upp en förtroendefull relation  Ordningsbetyg  Dialog  Ökad kontroll  Förståelsefördjupande lärprocesser  Inspektioner  Deltagande styrning, fördjupad förståelse av hela uppdraget  Uppifrån preciserade mål  Medarbetare som medskapare  Medarbetare som utförare Vilken vägledande helhetsidé? Hans-Åke Scherp

6 Barnuppropet 11000 underskrifter Upprop – Sexåringarna 2000? underskrifter Förra seklets stora slagord – barnets århundrade – försvann snabbt ur makthavarnas och opinionsbildarnas minne. Utbildningsprogram lanseras för skola och barnomsorg där personal tränas att disciplinera genom auktoritär avstängning och förnedrande behandling. Eleverna blir oftare centralt prövade och deras motivation ska styras av tätare betyg och kunskapskontroller. Betygsjakt ska ersätta kunskapstörst som drivkraft för lärande. Unga utvecklas när de ställs inför krav och möter utmaningar i trygga sammanhang, där det är tillåtet och önskvärt att de lär såväl av misstag som av lyckade tilltag. Unga utvecklas bäst när de bejakas och när deras sätt att tänka och känna möts med respekt. Betygs ä tt inte barn i f ö rskoleklass! Upprop f ö r 6- å ringarnas r ä tt att l ä ra genom att leka Hans-Åke Scherp

7 Stöd: Varför gör vi det vi gör när det som händer händer  Tradition  Tips, lösningar eller krav från andra  Meningsskapande och vägledande helhetsidé Hans-Åke Scherp

8 Helhet Händelse Agerande Vägledande helhet? Hans-Åke Scherp

9 Utvecklings- Organisationen -> Arbets- Organisationen -> Helhetsidé Vision Verksamhetsidé ? ? ? Pedagogiska verksamheten ! ! ! ->? stabiliserar och påverkar påverkar påverkar utformningen av skapar förutsättningar för vägleder och utvecklar förebygger och åtgärdar störningar störningar = utvecklingsbehov Hans-Åke Scherp

10 Skolans uppdrag Styrsystem Politikerna beslutar om Utvecklings- organisationen Arbets- organisationen Helhetsidé Vision Verksamhetsidé ? ? ? Pedagogiska verksamheten ! ! ! ->? Mätbara mål som genom regelstyrning påverkar Hans-Åke Scherp

11 Forskning, andras erfarenheter Föreställningar Slutsatser Lärdomar Agerande Erfarenheter Reflekterar.. Erfarenhetslärandet Planering Utmanande möte Hans-Åke Scherp

12 Vad påverkar lärares sätt att undervisa? (1 – 4) Direkta erfarenheter i klassrummet3,7 Samtal med eleverna om undervisningen3,2 Samtal med kolleger3,1 Läroplan och/eller skolplan3,0 Kursplan och/eller betygskriterier2,8 Erfarenheter utanför skolan2,8 Pedagogisk facklitteratur2,6 Ämnesinriktad facklitteratur2,4 Kompetensutveckling utanför skolan2,2 Intern fortbildning2.2 Samtal med skolledare2,1 Hans-Åke Scherp

13 Kunskapande konferens om lärande • Lärande = memorering av information • Lärande = bråka med det egna tänkandet • Kunskap = återge innehåll i texter • Kunskap = det egna tänkandet, den egna förståelsen • Undervisning = förmedla kunskaper • Undervisning = utmanande möte Hans-Åke Scherp

14 InformationssystemUppföljningssystem Lokaler Tjänstefördelning Budget Ordningsregler Schema Belöningsssystem Beslutssystem Små belöningar Stora belöningar Leder tillLeder inte till Förändringar av föreställningar Arbetsorganisationen Hans-Åke Scherp

15 Lärande besök Aktionslärande Lesson studies Forskningscirklar Fördjupad förståelse av vardagsproblemen Skapa nya lärdomar om lärande och undervisning Lärande samtal Lärgrupper Utmanande möten Utvecklingsorganisationen Hans-Åke Scherp


Ladda ner ppt "Det goda lärandet – Den goda skolan Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik vid Karlstads Universitet Hans-Åke Scherp."

Liknande presentationer


Google-annonser