Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Besparing/förbättringsområden  Minskad admintid för egen personal  Effektiv styrning  Redovisning från entreprenör  OVK-kostnader  Akutservicekostnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Besparing/förbättringsområden  Minskad admintid för egen personal  Effektiv styrning  Redovisning från entreprenör  OVK-kostnader  Akutservicekostnader."— Presentationens avskrift:

1 Besparing/förbättringsområden  Minskad admintid för egen personal  Effektiv styrning  Redovisning från entreprenör  OVK-kostnader  Akutservicekostnader  Energibesparingar  Arbetsorderrutiner  Upphandlingar  Internredovisningar Bengt Lennqvist: JETASMETODEN ®

2 Tidsbesparing  Uppskattas till c:a 30 minuter/dag  Allt som skrivits in i handdatorn under dagen hamnar automatiskt på rätt ställe vid övertankningen JETASMETODEN ®

3 Effektiv styrning  ”Trafikljussystemet” ger en klar situationsbild  Vad skall prioriteras  Vem gör vad – var  Underlag för förändringar av arbetsrutiner JETASMETODEN ®

4 Redovisning från entreprenör  Er streckkod måste skannas för att starta debiterbar tid  Effektiv överblick att avtalade villkor och omfattningar hålls JETASMETODEN ®

5 OVK-kostnader  Systemet är ”godkänt” som kvalitetssäkringsmetod för utglesning av besiktningsintervall  Byggnadsnämnd är den godkännande myndigheten  Snittkostnad för OVK över landet 4:-/kvm JETASMETODEN ®

6 Akutservicekostnader  Mer tid och effektivare rutiner bör ge minskade akutservicekostnader  Systemet bör ge ett snabbare åtgärdsförlopp vid akuta felanmälningar JETASMETODEN ®

7 Energibesparingar  Ett effektivt förebyggande underhåll bör ge förutsättningar för en sänkning av energiåtgången  Koll på dels varje systems totala kostnader som på totalkostnaden  Energistatistikprogrammet för Jetasmetoden är till stor hjälp för att skapa underlag för eventuella åtgärder samt uppföljning efter utförda åtgärder JETASMETODEN ®

8 Arbetsorderrutiner  Jetasmetoden tillåter att via streckkoder skapa arbetsorder på fältet baserat på ex.akut felanmälan  Felanmälan via GSM / Internet JETASMETODEN ®

9 Upphandlingar  Effektivt styr – rapporteringssystem för externa upphandlingar  Full kontroll på att entreprenörs åtaganden efterlevs JETASMETODEN ®

10 Internredovisningar  Respektive kostnadsansvarig kan enkelt se hur ”hans” fastighet sköts  Streckkodssystemet gör att eventuella diskussioner kring utförda arbeten minimeras  Enkelt offertförfarande från entreprenör angående tjänster som går utanför avtalet JETASMETODEN ®

11 Förberedelser  Var skall programmet ligga  Typ av server  Överföring av basdata  Befintlig struktur  Dataöverföring till andra register JETASMETODEN ®

12 Var skall programmet ligga  Befintlig server  Ny server  Lokalt JETASMETODEN ®

13 Typ av server  SQL  Novell  NT JETASMETODEN ®

14 Överföring av basdata  Manuellt  Accessdatabas bestäms från fall till fall JETASMETODEN ®

15 Befintlig struktur  Bestämmer vilken metod som skall användas vid införandet av Jetasmetoden JETASMETODEN ®

16 Dataöverföring till andra register  Vad vill jag överföra  Hur skall överföringen ske Excell – Word JETASMETODEN ®

17 Finansiering  Investering/driftsbudg.  Köp-Leasing-Hyra  Mjukvaror  Hårdvaraor  Support  Uppläggning  Uppdatering  Nya moduler JETASMETODEN ®

18 Investering-Drift  Policy  Vill jag äga hård och mjukvaror  Enklare att lägga i driftsbudget  Välja en mix JETASMETODEN ®

19 Köp-leasing-hyra  Vad innebär köp beträffande uppdateringar- uppläggning-garantier-nya moduler  Leasing där allt kan läggas in och finansieras över tid  Hyra används huvudsakligen vid första provperioden JETASMETODEN ®

20 Mjukvaror  Program  Basmodul  Databashanterare  Fastighetsdatabas  Installationsdatabas  Byggdelsdatabas  Förebyggande underhåll  Planerat underhåll  Energistatistik JETASMETODEN ®

21 Hårdvaror  Handdator  Server  PC  Streckkodsskrivare  Modem  Laddare JETASMETODEN ®

22 Support  Systemägare  Systemansvarig  Brukare  Omfattning JETASMETODEN ®

23 Uppläggning  Hur införs Jetasmetoden på bästa sätt  Vad görs och när  Utbildningsbehov  Handlingsplan  Behörigheter  Vilka berörs JETASMETODEN ®

24 Uppdatering  Vad ingår  Hur görs det  Hur ofta JETASMETODEN ®

25 Nya Moduler  Projektstyrning  Felanmälan via internet  GSM-anpassningar  Bildöverföringar JETASMETODEN ®

26 Kostnad Jetasmetoden (leasing)  Vad ingår hårdvaror- mjukvaror  Leasingperiod  Betalningsperiod  Ramavtal-Avrop  Villkor förändringar under leasingperiod JETASMETODEN ®

27 Prislista JETASMETODEN  BASPAKET  1 st Psion Workabout Scanner, 2MB RAM  1 st. Läderväska  1 st Psion Docking Station  Kablage mellan PC och dockningsstationen  1 st. Etikettskrivare typ Datamax E-4203  1 rulle etiketter, 500 st.  Programvara JETASMETODEN  1- dags utbildning i Göteborg inkl. kursmaterial  Telefonsupport, 08.30-17.00 JETASMETODEN ®

28 Alternativ Psion  24-månadersavtal 3.975:-/mån  Kontant. 88.800:- Alternativ Symbol  24-månadersavtal 4.375:-/mån  Kontant. 95.800:-  Lagstadgad moms tillkommer JETASMETODEN ®

29 Tillval  Tillkommande kostnad för Psion handdator komplett programmerad 44.000:-  alt. månadshyra: 1.995:-  Tillkommande kostnad för Symbol handdator komplett programmerad 51.000:-  alt. månadshyra: 2.350:-  Alternativa handdatorer enligt separat offert  Lagstadgad moms tillkommer JETASMETODEN ®

30 Tjänster  Inventering  Programmering  Etikettering  Utbildning JETASMETODEN ®

31 Tillkommande kostnader  Timkostnadspris 545:-/tim  Resekostnader 5:00:-/km  Redovisade kostnadsersättningar + 10%  Samtliga summor exkl.moms JETASMETODEN ®


Ladda ner ppt "Besparing/förbättringsområden  Minskad admintid för egen personal  Effektiv styrning  Redovisning från entreprenör  OVK-kostnader  Akutservicekostnader."

Liknande presentationer


Google-annonser