Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Österbottens Byar rf.. Byaombud  På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY) - ordförande, landsbygdsprofessor Eero Uusitalo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Österbottens Byar rf.. Byaombud  På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY) - ordförande, landsbygdsprofessor Eero Uusitalo."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Österbottens Byar rf.

2 Byaombud  På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY) - ordförande, landsbygdsprofessor Eero Uusitalo - nationellt byaverksamhetsprogram  19 byasammanslutningar på regional nivå - regionalt byaverksamhetsprogram, alla har byaombud  Vår region, Svenska Österbottens Byar r.f.

3 Hela organisationen Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) Regionala bysammanslutningar Kommunvisa bysammanslutningar Byförening/byaråd

4 Ulf Grindgärds (Henriksdal) ordförande Allan Nyholm (Perus) vice ordf. Alf Burman (Koskö) ordinarie Bjarne Blomfeldt (Sundom) ordinarie Carita Söderbacka (Kortjärvi) ordinarie Katharine Svenfelt (Pedersöre byar) ordinarie Anna-Lena af Hällström (Lappfjärd) Volter Högback (Bergö Öråd) Fjalar Fors (Jeppo byaråd) Christel Holmlund-Norrén (N.Vallgrund byaråd) Nina Plogman (Nedervetil) Christer Risberg (N. Pörtoms Allaktivitetsfören.) Fakta om SÖB  Grundades 1999 registrerades 18.01 2001  Styrelsen

5 Fakta om SÖB  I Svenska Österbotten ca 100 aktiva byar  SÖB har 62 betalande medlems byar  22 st byar har egen byportal via SÖB  ca 60 byplaner Kansliet finns i Dynamohuset i Närpes

6 SÖB:s verksamhetsområde Följande Kommuner ingår: Karleby Kronoby Larsmo Pedersöre Jakobstad Nykarleby Oravais Vörå/Maxmo Korsholm Vasa Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

7 Kansli •Dynamohuset i Närpes •Byombud: Katarina Westerlund –Katarina Westerlund har magisterexamen med miljö- och hälsoskydd som huvudämne vid Umeå Universitet. Hon är aktiv i Taklax uf:s styrelse. Katarina är bosatt i Taklax, Korsnäs. Hon blev invald i Korsnäs kommunfullmäktige vid senaste kommunalval.

8 SÖB:syfte •Ett gemensamt organ för byföreningar/byaråd i svenska Österbotten •Hjälpa byföreningarna i deras arbete med utvecklingsarbete –den gemensamma plattformen •Föra byarnas talan

9 Medel •Rådgivning - t.ex. byaplanering •Byportalverktyg för medlemsbyar –www.byar.fi •Skapa arenor för erfarenhetsutbyte –möten –seminarier, temakvällar •Ge inspiration –utse Årets by i Svenska Österbotten

10 Verksamhetsstöd från staten 19 byasammanslutningar + Svensk Byaservice –2004 fick SÖB 6.400 € –2005 12.800 € –2006 16.400 € –200716.400 €

11 Bli medlem!!!! •För att Svenska Österbottens Byar skall bli kraftfullt … bli medlem NU! •EN REGISTRERAD BYAFÖRENING I VARJE BY!!!!!I ÖSTERBOTTEN •Målet för 2007 - 70 medlemsbyar (2006 – 65, 2005 –60, 2004 –50) •Medlemsavgift endast 30 euro •Medlemsansökan: –Kontakta byombudet

12 Nuvarande medlemmar •Bennäs Byaråd •Bergö Öråd •Bertby hembygdsförening •Björkö Byaråd •Blaxnäs bya & fiskargille •Bosund Byalag •Brännkärr-Bast byaråd •Byagårdsföreningen i Toby •Dagsmark Ungdomsförening •Djupsund-Lövsund-Teugmo Byaråd •Finby Byaförening •Henriksdals Byaförening •Hirvlax Byaråd •Härkmeri Byaråd •Jeppo Byaråd •Jeussen Byaråd •Jussila Byaförening •Kaitsor byaråd •Karleby UF •Karvat Byaförening •Katternö byagårdsförening •KBC-Byaförening •Kiisk byahemsförening •Kimo byaråd •Kolam Byahemsförening •Komossa byaråd •Kortjärvi Byagårdsförening •Koskö bys samfällighet •Kronvik Byaförening •Lappfjärds Byaförening •Linnusperä – ventus •Långö byagille •Markby byakassa •Molpe Byaråd •Monäs Byaråd •Munsala Byaråd •Mäkipää Byaråd •Monäs byaråd •Nederpurmo Byaråd •Nedervetil byaförening •Nedre Korplax Byaråd •Norra Pörtom Allaktivitetsförening •Nyby byaråd •Oxkangar Byaråd •Pensala Byaråd •Perus Byaförening •Påras byaråd •Rangsby Byaråd •Rejpelt Hembygdsförening •Rökiö Biblioteksförening •Sideby byaförening •Småbönders Byaråd •Solf Byaråd •Sundom Bygdeförening •Särkimo Brudsund Byaråd •Södra Vallgrund byaråd •Taklax UF •Tjärlax byagårdsförening •Tålamods Byaråd •Yttermarkgillet •Övermark Byaråd •Övre Nederlappfors Byaråd

13 »En gemensam portal för Svenska Österbottens byar »Varje medlemsby kan skapa en egen ’Byportal’ »Startade som ett Pilotprojekt med 13 byar med stöd från POMO+ »Portalen drivs av Mios Publish™, ett kraftfullt Innehållshanteringssystem »Byarna har egna domännamn; www.bynamn.fi

14 »Funktionen för att uppdatera sidorna är mycket enkel och görs direkt i webbläsaren. Du behöver INTE installera något särskilt program »Personer utan större datorvana kan delta i arbetet »Byns administratör har fullständig kontroll över sidor, användare och publicering »Byn kan fritt bygga eget innehåll, egna bilder m.m.

15 Engångsavgift En uppläggnings- kostnad på 170 euro. Registrering av eget domainnamn tillkommer (ca 85€) Driftskostnad (10 euro/månad) Tillgång till verktyget och lagring av byportalen på gemensam server Kravet att man är medlem i SÖB. Medlemsavgift för 2007 är 30 €

16 1)Bli medlem i SÖB om du inte redan är medlem. 2)Lämna in en beställning till SÖB:s kansli i Närpes 3)En grundmall levereras av Mios Solutions, en arbetssite. På www.byar.fi finns en övningsportal!

17 Byportalen www.byar.fi

18 Första stora bykonferensen hölls i februari 2005 Båtkryssnings konferens Helsingfors - Stockholm

19 Bykonferens II, Västerbotten 18-20 nov 2005 Umeå & Hällnäs & Lycksele -Kontaktnätet i Umeå -Hantverkshuset -200 byar med fiber i Ume -Besök i byn Rödåsel -Gamla sanatoriet, Hällnäs -SÖB konferens Robinsson Kent, Björngrottan -Robinsson Kent, Björngrottan -Hotell Lappland, Lycksele - Avgift 80 euro/pers - Sista anmälningsdagen 31.10

20 Kryssningskonferens Kryssningskonferens III 2-4 feb 2007 Byplans och ordförandekonferens Helsingfors – Stockholm, 15 st byaföreningar deltog Länsbygderådet & Värmdö föreningsråd tog emot oss på Värmdö, där besökte vi ”skärgårdens eget” slakteri i Tavastboda och Guldkanten, som drivs av pensionärsföreningen och DONA, ett arbetsmarknads projekt med second hand butik. Uppträdande på båten: Riverdans.

21 Utbyte-Samverkan SÖB:s projekt, finansierat via POMO+ •Nytt projekt från 1.8. 2006 avslutas 31.12. 2007 •Hitta nya faktorer för utveckling av landsbygden. •Samarbete mellan byar och projekt, bygga nätverk

22 SÖB www.byar.fi Tag kontakt: katarina.westerlund@osterbotten.fi ulf.grindgärds@osterbotten.fi


Ladda ner ppt "Svenska Österbottens Byar rf.. Byaombud  På nationell nivå finns Byaverksamheten i Finland r.f (SYTY) - ordförande, landsbygdsprofessor Eero Uusitalo."

Liknande presentationer


Google-annonser