Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektiva fokusgrupper och workshops Jeanin Day, webbkommunikatör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektiva fokusgrupper och workshops Jeanin Day, webbkommunikatör."— Presentationens avskrift:

1 Effektiva fokusgrupper och workshops Jeanin Day, webbkommunikatör

2 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (2) Lumano • Bygger, utvärderar och förbättrar webbplatser och intranät för att göra dem mer lönsamma, effektiva och enkla att använda. • Våra tjänster: - Informationsdesign - Granskningar och tester - Sökfunktioner och sökoptimering - Processer: statistik, utbildning, val av verktyg etc - Workshops och fokusgrupper - Beställarstöd och projektledning

3 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (3) Lumano • Kunder: Outokumpu, Karolinska Institutet, Folksam, Servera, Nobelstiftelsen, UR, SEB, Vattenfall m.fl. • Fokusgrupper och workshops: - Vägverket: utveckling av bibliotekstjänster - Socialstyrelsen: inför ny webb - Karolinska institutet: utveckling av nätbaserat rekryteringsverktyg - Oriflame: om användbarhet - UR: inför användartester

4 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (4) Agenda • Definitioner • En lyckad workshop / fokusgrupp • Val av workshop / fokusgrupp som metod • Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp • Fallstudie - Vägverket • Litteraturtips • Metodexempel - Obertmetoden

5 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (5) Innan vi sätter igång... • Har du varit med i en workshop / fokusgrupp? • Har du genomfört en workshop / fokusgrupp? • Har du planer på att hålla en workshop / fokusgrupp? Om vad? • Vad har funkat bra respektive mindre bra? • Vad vill du ha med dig härifrån idag?

6 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (6) Agenda • Definitioner • En lyckad workshop / fokusgrupp • Val av workshop / fokusgrupp som metod • Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp • Fallstudie - Vägverket • Litteraturtips • Metodexempel - Obertmetoden

7 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (7) Workshop - definitioner “Möte (med vetenskapligt eller konstnärligt ämne) där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter, kollokvium” SAOL Kollokvium: “Vetenskapligt samtal, diskussion” SAOL ”A small workplace where handcrafts or manufacturing are done” www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn “A brief intensive course for a small group; emphasizes problem solving” www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn

8 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (8) En workshop är inte: ”Ett ostrukturerat, kreativt, förutsättningslöst spånmöte, s.k. rödvinsworkshop” http://www.stimdi.se/old_web/web/public/doc/seminarier/005-boettge.pdf http://www.stimdi.se/old_web/web/public/doc/seminarier/005-boettge.pdf

9 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (9) Min definition En workshop är ett möte med en ledare, ett bestämt ämne, gemensamma mål och en utvald metod för att: - Genomföra en uppgift - Hitta en lösning på ett problem - Ta fram nya idéer (s.k. brainstorming) - Dela med sig av tankar och idéer - Skapa något (t.ex. modell, plan) - Synliggöra åsikter, erfarenheter och attityder (fokusgrupp)

10 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (10) Fokusgrupp - definitioner • En gruppdiskussion med en ledare, ett bestämt ämne, gemensamma mål och en utvald metod • Målet är att synliggöra åsikter, erfarenheter och attityder och resonera kring dessa • Ofta sitter man ner och pratar hela tiden, gärna samtal inom gruppen • Marknadsundersökningar. Kan även användas för att utvärdera kvalitet etc.

11 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (11) Fokusgrupper – en kort historik • 1920-talet – Start i USA, publikundersökningar • 2:a världskriget – propagandautvärdering • 1956 ”The focused interview”, Robert Merton • 1950- till 80-tal, marknadsundersökningar t.ex. kakmix • 1980-tal, samhällsvetenskaplig forskning • 2000 ”Fokusgrupp: ett enkelt sätt att mäta kvalitet” • Idag: sociologi, mkv, pedagogik, marknadsföring, produktutveckling etc

12 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (12) Agenda • Definitioner • En lyckad workshop / fokusgrupp • Val av workshop / fokusgrupp som metod • Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp • Fallstudie - Vägverket • Litteraturtips • Metodexempel - Obertmetoden

13 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (13) En lyckad workshop / fokusgrupp • Alla deltagare bidrar till resultatet • Alla blir sedda och förstådda • Alla får med sig något intressant • Mötet har ett tydligt syfte och sammanhang • Mötet är begripligt och överskådligt upplagt • Medvetet arbete med tempoväxlingar och variation • Man har hållt sig till ämnet – kunskapen ökar • Konkreta och användbara förslag och synpunkter • Ett tillfälle för reflektion och nya möten • Engagemanget och motivationen ökar

14 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (14) Mötets mål • Mätbart, tydligt och nåbart (som alltid!) • Lätt att ha väldigt höga ambitioner, hellre: - Starta en process - Komma ur en låst situtation - Generera 3-4 nya idéer …än att lösa alla problem och skapa färdig plan framåt 5 år.

15 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (15) Agenda • Definitioner • En lyckad workshop / fokusgrupp • Val av workshop / fokusgrupp som metod • Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp • Fallstudie - Vägverket • Litteraturtips • Metodexempel - Obertmetoden

16 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (16) Kan användas för att… • Mäta kvalitet i ett system eller en verksamhet • Ta in användarsynpunkter • Skapa nya idéer och förslag • Undersöka attityder • Underlag för en enkätundersökning • Behov av konsensus i viktig fråga • Utveckla arbetslag • Bearbeta missnöje • Hitta koppling mellan nuläge och realistiska mål

17 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (17) Fördelar med workshops/fokusgrupper • Större bredd i idéer och åsikter än vid enskilda intervjuer • Mer tids- och kostnadseffektivt än intervjuer • Kan vara av intresse både hur och vad som sägs • Mötet mellan människor kan ge nya idéer • Kombineras lätt med andra typer av undersökningar

18 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (18) Nackdelar med workshops/ fokusgrupper • Skillnad mellan vad man säger och faktiskt gör • Gruppen påverkar individen • Deltagarna vill vara snälla mot gruppledaren • Svårt för alla att komma till tals • Vissa ämnen är känsliga att diskutera i grupp

19 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (19) Kombinera mer! • Tänk ”både ock” istället för ”antingen eller”... • Workshops och fokusgrupper ofta bra som underlag för enkäter och enskilda intervjuer • Kan även kombineras med observationer, tester etc. • Ger kvalitativa resultat. • Enskilda intervjuer: Djupare info. Telefon. Mer resurser. • Enkäter: Kvantitativa resultat, statistisk analys. • Test och observationer: Sanna och trovärdiga resultat. Resurskrävande.

20 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (20) Agenda • Definitioner • En lyckad workshop / fokusgrupp • Val av workshop / fokusgrupp som metod • Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp • Fallstudie - Vägverket • Litteraturtips • Metodexempel - Obertmetoden

21 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (21) Inledning och uppvärmning • 30% av tiden om deltagarna inte känner varandra • Slappna av - komma igång - ”bryta isen” • Exempel på övningar: o Intervjuer o Fria associationer o Rundfråga o Bekymmerskort o Porträttövning o Linjen o Jongleringsövningar

22 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (22) Metoder för idéutveckling • ”Klassisk brainstorming” o Vision o Idéer o Lösning • Brainstorming med modellera i visionsstadiet • Collage och bilder • ”Obert-metoden” o Faktorer o Viktning o Betyg

23 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (23) Deltagare • Ideala antalet beror på situationen... o Marknadsundersökningar ofta 8-10 personer o Forskningslitteratur ca 4-6 p. o Brainstorming och ”Obert-metoden” upp till 30 personer • Befintliga grupper, 2-3 personer • Boka två fler än minimum • Homogena vs. blandade grupper • Minst tre tillfällen i en serie om stor målgrupp • Ge dem presenter!

24 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (24) Moderator • Kan vara lämpligt med neutral person istället för chef, projektledare etc. • Leder mötet, fördelar ordet och håller ämnet • Är neutral • Lyssnar och frågar - mer än pratar själv • Ha gärna samma moderator i en serie • Praktiskt med assistent som antecknar, kollar tid, och sköter det tekniska

25 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (25) Praktikaliteter • Inte för stor lokal • Idémöten kan må bra av en kreativ ny miljö • Att vara kvar på arbetsplatsen – praktiskt och enkelt • Gärna runt eller ovalt bord • Ofta två timmar eller en halvdag. Heldagar. • Paus, rörelse, aktivitet • Morgonstund har guld i mund...

26 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (26) Lyssna, känna, röra • Marknadsundersökningar använder ofta produktprover att titta och känna på och bildmaterial för att illustrera känslor kopplade till ett varumärke etc. • Kan använda: o bilder o foton o urklipp o videosnutt o musik o bandat samtal/ljud o citat

27 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (27) Intervjuguide • Strukturerat – fritt • Övergripande rubriker • Fri diskussion är målet • Våga förlora kontrollen - avvikningar kan bli huvudspår • Lägg vikt vid de aspekter som tas upp på eget initiativ av deltagarna

28 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (28) Dokumentation • Marknadsundersökningar, ofta videolänk Kollar hur något sägs, inte bara vad • Ljudinspelning bevarar allt utan renskrivning • Sekreterare under mötet, slipper efterarbete • Skriftlig rapport - gärna direkta citat • Skicka gärna dokumentation till deltagarna • Mycket svårt att anteckna och leda mötet...

29 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (29) Agenda • Definitioner • En lyckad workshop / fokusgrupp • Val av workshop / fokusgrupp som metod • Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp • Fallstudie - Vägverket • Litteraturtips • Metodexempel - Obertmetoden

30 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (30) Fokusgrupper för Vägverkets bibliotek • Biblioteket i Borlänge, fyra tjänster • Bibliotekschefen var vår kund • Nya idéer kring tjänster och service • Gjort utvärdering • Vill nå fler inom organisationen • Målgrupp: Vägverksanställda i hela Sverige • Upphandling av extern hjälp, vill ej leda själva • Fokusgrupper i Borlänge och en region • Spelade in på band • Två personer, varvade som ledare och assistent

31 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (31) Mer om Vägverket • Agenda: o Introduktion – intervjuer och associationer o Modellera för att formulera vision o Gruppdiskussion med stor mindmap o Paus o Idéutveckling utifrån visionen o Gemensam lunch • Varje grupp tog ca 2,5 timme • Resultat: inspelningar av diskussion, rapport i punktform, och möte med bibliotekets personal och deras närmaste chef

32 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (32) Agenda • Definitioner • En lyckad workshop / fokusgrupp • Val av workshop / fokusgrupp som metod • Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp • Fallstudie - Vägverket • Litteraturtips • Metodexempel - Obertmetoden

33 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (33) Läs mer… Wibeck, Victoria, Fokusgrupper, Studentlitteratur, 2000 Obert, Christina, Fokusgrupp: ett enkelt sätt att mäta kvalitet, Kommunlitteratur, 2000 Kreuger, Richard, Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, Sage, 2000, 3:e uppl. Morgan, David, Focus Groups as Qualitative Research, Sage, 1997, 2:a uppl.

34 www.lumano.se - jeanin.day@lumano.se - 0733-12 55 54 Rev C. Senast uppdaterad 2005-04-26 (34) Agenda • Definitioner • En lyckad workshop / fokusgrupp • Val av workshop / fokusgrupp som metod • Att planera och genomföra en workshop / fokusgrupp • Fallstudie - Vägverket • Litteraturtips • Metodexempel - Obertmetoden


Ladda ner ppt "Effektiva fokusgrupper och workshops Jeanin Day, webbkommunikatör."

Liknande presentationer


Google-annonser