Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Korruptionsbekämpning i Sverige: Är det lönt? Andreas Bergh, Fil dr, Lunds universitet och Ratio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Korruptionsbekämpning i Sverige: Är det lönt? Andreas Bergh, Fil dr, Lunds universitet och Ratio."— Presentationens avskrift:

1 Korruptionsbekämpning i Sverige: Är det lönt? Andreas Bergh, Fil dr, Lunds universitet och Ratio

2 Bakgrund • Låg korruption och hög tillit tycks vara av stor betydelse för länders välstånd. • Få exempel på framgångsrik korruptionsbekämpning • Undantag: Singapore, Sverige runt 1870. • Så varför bry sig om korruption i Sverige 2009?

3 De minst och mest korrupta länderna i världen (TI 2008) 1Denmark9,3 1New Zealand9,3 1Sweden9,3 4Singapore9,2 5Finland9 176Afghanistan1,5 177Haiti1,4 178Iraq1,3 178Myanmar1,3 180Somalia1 Toppen: Botten:

4 Men även solen har fläckar…

5 Slutsats: • Strikt korruption (mutor, bestickning) är mycket sällsynt i Sverige, • men det händer bevisligen att politiker & tjänstemän ibland gynnar sig själva på andras bekostnad. • Hur ofta och hur allvarligt?

6 Kommunpampens dilemma: Jag agerar… Andra i min kommun agerar… LojaltEgoistiskt LojaltBra för alla Bingo för mig, osis för andra EgoistisktOsis för migDåligt för alla

7 • Vad får oss att agera lojalt? • Exakt vilka är det våra politiker & tjänstemän bör bara lojala mot?

8 Lojalitet och icke-korruption gynnas • … om andra ser vad vi gör • … av känslan av att vara sedd • … när korruption och egoism är ett normbrott I praktiken: • Offentlighetsprincipen • Granskande journalistik • Sociala sanktioner

9 Problem: Var bör lojaliteten ligga? • När det råder oklarhet om var gränsen går, är det lättare att överskrida den. • Ett exempel från vår enkät till de högst uppsatta politikerna och tjänstemännen i samtliga Sveriges kommuner.

10

11 Svar från den kommunalpolitiska eliten Totalt: 65 procent säger att det ej är ok. Men 25 procent tycker att det är ok!

12 Krux: Scenariot strider mot lagen om offentlig upphandling! Mot vilka bör lojaliteten riktas: • Skattebetalarna? Kommunens eller hela landets? • Företagarna? Kommunens eller hela landets? • De arbetslösa? Kommunens eller hela landets? • Miljöhänsyn? Problem: Om alla kommuner försöker gynna den egna kommunens företag även när dessa är dyrare, blir det förmodligen inte fler jobb – men det blir garanterat dyrare för skattebetalarna.

13 Slutsats • Är det OK att gynna det lokala? Är LOU för hård? Vi är inte överens! • Eftersom vi inte är överens, tappar många sanktionsmekanismer kraft… • …vilket skapar utrymme att gå över gränsen (ex. kompisupphandlingar).

14

15 Svar från den kommunalpolitiska eliten Runt 40 procent tycker det är acceptabelt (fler tjänstemän, färre politiker).

16 Slutsatser: • Grov korruption inget stort problem • Stor gråzon där åtgärder har effekt: • Offentlighetsprincip, lokaljournalistik, kommunrevision. • Undvik kommunala bolag! • Ökad debatt om vad som är acceptabelt, kan i sig vara korruptionsdämpande!

17 Hur många har betalat mutor det senaste året?


Ladda ner ppt "Korruptionsbekämpning i Sverige: Är det lönt? Andreas Bergh, Fil dr, Lunds universitet och Ratio."

Liknande presentationer


Google-annonser