Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dr. David Edvardsson Umeå University La Trobe University

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dr. David Edvardsson Umeå University La Trobe University"— Presentationens avskrift:

1 Dr. David Edvardsson Umeå University La Trobe University
Utfordrende adferd (APSD/BPSD) - Er vi eller (pasienten) problemet? Solstrand Bad og Hotell 5-7 Juni 2009 Dr. David Edvardsson Umeå University La Trobe University

2 ”Old people don't need companionship
”Old people don't need companionship. They need to be isolated and studied so it can be determined what nutrients they have that might be extracted for our personal use” Homer Simpson

3 Outline -Tolkning av APSD -Personal/miljö-faktorer av betydelse
-Modell för omvårdnad och dess betydelse i relation till utfordrende adferd -Modell för analys av förändrat beteende

4 APSD Vanligt – ca 90% någon gång under sjukdomen
(Grossberg & Desai J of Ger 2003;58:331-53), prevalens mellan 40 – 90% i långtidsvård (Gruber-Baldini et al JAGS 2004;52:1610 -17) Två tolkningar: 1. Uttryck för hjärnskada (trad.) 2. Försök till meningsfull kommunikation (PC.) Utlösande faktorer: Biologiska och neurokemiska förändringar Grundläggande behov, interaktion, miljö

5 Personcentrerad tolkning av APSD
-Aggression som uttryck för invasion av personligt rum och begränsad frihet (Graneheim et al J Adv Nurs 2001;36:256-65; Edvardsson & Nordvall J Clin Nurs 2008;17:491-98) -Vandring som uttryck för hemlängtan (Zingmark et al J Adv Nurs 2002;38:50-8) -Skrikande som uttryck för övergivenhet (Hallberg & Norberg Int J Aging Human Dev 1990;31: ) -Stökande, vandrande, skrikande som uttryck för otillfredsställda behov (Edvardsson et al. In manuscript) -Plockande som strävan efter en ordinär tillvaro (Johansson et al. Ger Nurs 2002;23:258-61)

6 Vilken roll har vi som personal?
Personer med demens visade större vakenhet, välbefinnande och mindre beteendeförändringar när de bemöttes som autonoma personer (SBU 2006) Episoder av psykisk klarhet (EPI) observerades när personal: bekräftade personen med demens deltog i deras upplevelser undvek höga krav och korrigeringar (Normann et al J Adv Nurs 2002;39: ; Normann et al J Clin Nurs 2005;14:891-96) Mindre studerat Inga instrument

7 Vår syn på oss och de vi vårdar spelar roll…
Dement/Patient/Person med demenssjukdom/Ulla

8 (Edvardsson et al Lancet Neur 2008;7:362-67)
Etisk negativ spiral Om vi ser personen som borta, Blir existensen meningslös, och Att skapa en relation blir överflödigt, Vilket gör vårdandet mekaniserat och meningslöst, och Vårdaren som utför ett meningslöst arbete, blir Följaktligen meningslös (Edvardsson et al Lancet Neur 2008;7:362-67)

9 Vilken roll har vårdklimatet/kulturen?
Enheter med hög användning av fysiska begränsnings-åtgärder kännetecknas av: Personal med positiv inställning till begränsningar Personal med lägre kunskap Lägre arbetstillfredsställelse (Karlsson et al JAGS 2001;49: ; Pekkarinen et al Med Care 2006;44: ) I miljöer där personalen skattar högre stress och sämre vårdklimat finns signifikant mer skrikande, vandrande, rastlöshet och flyktbeteende hos de boende (Edvardsson et al Int Psychoger 2008;28:1-13) I miljöer där personal har en hög mental arbetsbelastning förskrivs signifikant mer antipsykotika (Lövheim et al Int Psychoger 2006;18:713-26) Mindre studerat Inga instrument

10 Edvardsson J Geront Nurs 2008;34:32-40
Vad är vårdklimatet? Värdegrund/vårdfilosofi Varande och görande Fysisk miljö Edvardsson J Geront Nurs 2008;34:32-40

11 Värdegrund Uppgift/Relation Hälsa Vårdmiljö, vårdklimat Organisation

12 Deltagande observationsstudie Geriatrisk utvärderingsenhet
Arne, 84, blind, demenssjuk, fastspänd i stol i dagrummet. Uttrycker att han fryser och behöver kissa, upprepar detta återkommande. Personalen frånvarande, har avdelningsmöte och fika. Arne blir mer desperat, vill undvika att kissa ned sig. När personalen väl kommer, är Arne väldigt agiterad, river, sliter, ålar sig och rycker i stolen, samt skriker efter en kniv och efter hjälp. BPSD eller BPSD(U)?

13 (Edvardsson et al. In manuscript)
Huvudfynd Personalens typ av närvaro (presence) avgör klimatet och välbefinnandet för dessa personer med demens Tre former av presence: 1. Att dela platsen och stunden – Håruppläggningen. 2. Att dela platsen men inte stunden - Måltiden 3. Att varken dela platsen eller stunden - Fikarasten. Klimatet och välbefinnandet oskiljaktliga (Edvardsson et al. In manuscript)

14 Analys av förändrat beteende
Miljö, situation, interaktion Livshistoria Personlighet Rutiner Vanor Behov Sjukdomar Läkemedel

15 Reflektion kring värdighet och kvalitet…
Förväntning Upplevelse Kvalitet Svårt att ha förväntningar på, och utvärdera medicinsk undersökning och behandling (uppgift) – men alla har förväntningar på hur man vill blir bemött, och kan då utvärdera det bemötande man får (relation) och om detta understöder ens värdighet…

16 Acknowledgements PO Sandman Astrid Norberg Rhonda Nay Stig Karlsson
Karin Nordvall Birgit Rasmussen Swedish Brain Power Initiative Swedish Council for Working Life and Social Research Umeå University La Trobe University


Ladda ner ppt "Dr. David Edvardsson Umeå University La Trobe University"

Liknande presentationer


Google-annonser