Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIONS finns över hela världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIONS finns över hela världen"— Presentationens avskrift:

1 LIONS finns över hela världen
1,35 miljoner medlemmar i klubbar i 207 länder Bilderna rullar fram automatiskt med c:a 20 sekunders mellanrum. Tid totalt, c:a 10 minuter

2 LIONS motto Internationellt motto Sveriges LIONS motto We serve
Vi hjälper Sveriges LIONS motto För samhällsansvar och livskvalité

3 Ekonomi Nettot av insamlade och inarbetade medel går oavkortat till LIONS hjälpverksamhet, såväl lokalt som nationellt och internationellt LIONS administration betalas av medlems-avgifterna

4 Akut katastrofberedskap
Redan några timmar efter tyfonens härjningar på Filippinerna 9 nov hade LIONS internationella katastrofberedskap anslagit USA-dollar till tält, medicin, vattenreningsutrustning, mat och andra livsavgörande förnödenheter till de hundratusentals drabbade på Filippinerna. Från den av LIONS-klubbarna i Sverige skapade katastroffonden har tält för 1,5 milj. kronor skickats. Hjälpen kommer fram via de LIONS-medlemmarna i 380 klubbar på Filippinerna. LIONS i Härnösand har beslutat att starta en insamling för de drabbade på Filippinerna med en grundplåt på kronor (REDAN SKICKAT). Du kan bidra med en gåva i våra bössor i Loppisbutiken på Köpmangatan.

5 LIONS Club Härnösand är en av de c:a 500 klubbarna i Sverige
LIONS Club Härnösand är en av de c:a 500 klubbarna i Sverige. LIONS i Härnösand föddes 1952 Här följer ett urval av några minnesvärda LIONS-aktiviteter på sta’n och annorstädes, förr och nu, via tidningsklipp och foton Bilderna rullar fram automatiskt med c:a 20 sekunders mellanrum

6 Lång-dansen 1985 fyllde Härnösand 400 år och LIONS bidrog till festlig-heterna genom att anordna världens längsta långdans runt Nattviken den 13 jan. Den slutna ringen, som mätte meter bestod av närmare dansande. Under en timmes tid dansa-des det till julvisor som ljöd från jättehögtalare på Teaterns tak. Evenemanget fick status som världsrekord i långdans i Guiness rekordbok.

7 Fontänen i Nattviken Den som flanerar i närheten av Nattviken sommartid kan visuellt njuta av de kaskader av vatten som kastas 10-tals meter upp i luften. Fontänen tillkom under jubileumsåret 1985 som jubileumsgåva till Härnösand stad från LIONS och Industriverket. Fontänen invigdes av drott-ning Silvia vid kungaparets besök i Härnösand den 9 juni.

8 Kälkåkningen Under vintrarna på 30- och 40-talen, dvs då bilar endast sporadiskt förekom i gatu-bilden, var det ett stort folknöje att åka spark och kälke på gatorna mitt i sta’ n. Den så kallade Flickskole-backen, högst upp på Nybro-gatan, var ett av de mer populära tillhållen. En söndageftermiddag i februari 1986 återupplivade LIONS denna tradition. Det blev en folkfest som över-träffade alla högt ställda förväntningar.

9 Modeshow Under ett antal år på 80-talet arrange-rade LIONS modevisningar på Härnö-sands Teater. Fullsatta salonger gav imponerande överskott, som oavkortat gick till LIONS Cancerforskningsfond i Umeå. Vid modevisningen hösten 1986 var Ingvar ”På spåret” Oldsberg uppskat-tad konferencier.

10 Belysningen på Vårdkastornet
Alltsedan julen 1988 har utsiktstornet på Vårdkasen haft uppgiften att vara ljusglimt i vintermörkret för oss härnösandsbor. Likt en julgran har tornets LIONS-belysning troget satt prägel på vårdkasområdet mellan advent och tjugondedagknut. Nu har det anrika trätornet tjänat ut, och ersatts med en ny och stabilare konstruktion. Det nya tornet har fått överta det uttjänta tornets ljusspridande uppgift i juletid.

11 Månadens Lejon 1992 valde vi att i samband med vårt 40-årsjubileum att uppmärksamma och belöna personer i samhället som utförde nyttiga och uppskat-tade insatser. Under perioden fick 11 härnösandsbor utmärkelsen och välförtjänt publicitet i tidningen Västernorr-lands Allehanda Tidningsklippet ovan berättar om handikapplotteriförsäljaren Per-Arne Andersson, som tilldelades utmärkelsen i juni.

12 Firande av den 6 juni Den 6 juni var för ett 20-tal år sedan benämnd ”Svenska flaggans dag” och passerade tämligen obemärkt förbi. 1994 initierade LIONS och genom-förde tillsammans med kommunen och andra föreningar en procession genom staden till Mellan-holmen, där dagen högtidlighölls. Högtidlighållandet har sedermera blivit en tradition och 6 juni har dessutom upphöjts till Sveriges Nationaldag samt blivit helgdag.

13 Sankta Lucia I samarbete med lokaltidningen Väster-norrlands Allehanda genomförde LIONS luciaaktiviteten under perioden 1965 – 2001. Efter välbesökt krö-ning i Domkyrkan fick luciatåget besöka ålderdomshem, sjukhusavdelningar och betalande före-tag. Behållningen gick oavkortad till LIONS Cancerforskningsfond i Umeå.

14 Lions stipendium Årligen sedan 1982 utdelar Lions en utmärkelse, ”Lions Clubs Lokala Stipen-dium”, till någon person i kommunen som gjort framstå-ende insatser av kulturell eller idrottslig karaktär eller annan vällovlig verksamhet.

15 Aktiviteter på ”gårdarna”
Besök på ”gårdarna” med tillhörande tårt-kalas är en av våra äldsta återkommande aktiviteter. Numera sker besöken i anslutning till påsk, varför aktiviteten går under benämningen ”Påsktårtorna”.

16 På kryss med Ådalen III Kryssningen på Ångermanälven för äldre och/eller handi-kappade pågick i 30 år. Det var en av våra mest uppskattade aktiviteter. Båtturen var ett samarrangemang med De Gamlas Vänner. Mat, dryck, underhåll-ning, gratislotterier mm stod på dagord-ningen för de c:a 400 personer som deltog varje gång resan arrangerades.

17 LIONS Loppmarknad Då LIONS STORA Vårloppis drar igång en lördag i slutet av maj (i undantagsfall början av juni) är det folkfest – trångt men kul och chans till fynd. Tidigare höll vi till på Brännaborg, men sedan några år är det folketsparkområdet som gäller.

18 Loppisverksamhet av idag
Med vår loppisvagn hämtar vi gods till våra försäljnings-ställen, Rotundan och just nu Loppisbutiken på Köpmangatan Ring om Du har något att skänka

19 Tomteland På julskyltningssön-dagen är det många jultomtar på sta’n.
Två av de mest popu-lära jultomtarna sitter i LIONS-tältet Tomteland. Dit var det kö över hela torget och väl inne i tältet fick småttingen med oefterhärmligt tindrande ögon en pratstund med tomten och ett paket i den lilla handen. Sedan ett par år är tomtetältet flyttat till LIONS Julmarknad på Köpmangatan

20 Julkorten LIONS populära julkort med motiv från vår vackra stad och med vinstchans till presentkort i våra affärer, är ett alternativ till traditionella julhälsningar till släkt, vänner och kunder. Dessutom hjälper Du LIONS hjälpa. Vinstlista annonseras på julafton på vår hemsida och i Tidningen Ångermanland Ring , så får du reda på hur Du kan köpa julkorten

21 LIONS-golfen I augusti varje år samlas ett par hundra golfspelare på Vägnöns natursköna golfbana för att tävla och ”slå ett slag ” för cancerforskningen. Generösa sponsorer har bidragit till att tävlingen under åren har tillfört över kronor till Cancerforskningsfonden i Umeå.

22 Pimpeltävling mitt i sta’n
Under senare år har LIONS arrangerat en familjevänlig pimpeltävling på isen vid småbåtshamnen utanför badhuset. Tur med vädret och glatt humör hos deltagarna har genomsyrat det uppskattade arrangemanget.

23 Broarna och Världens Barn
Vid invigningen av Höga-kustenbron 29 nov 1997 arbetade LIONS som parkeringsvakter. LIONS som organisation deltog inte officiellt i kampanjen för Världens Barn den gången. Men, som en följd av händel-sernas samtidighet, kändes det naturligt att bidra med kronor från parkeringsavgifterna. Därefter har vi, under en följd av år på 2000-talet, upprättat betalstationer vid broarna till Härnön vid kampanjen för Världens Barn en lördag i oktober. Trafikanternas ”tjuga” har dubblerats av LIONS. Aktiviteten har därmed under åren inbringat drygt kronor till Världens Barn.

24 Cancerforskningsfonden
LIONS Cancerforskningsfond vid Umeå universitet är den äldsta och förmodligen den mest omhuldade aktiviteten inom Lions-klubbarna i Norrland. Fonden startade 1964 av klubbarna i norra Sverige 1974 gick Härnösandsklubben med tillsammans med övriga klubbar i distriktet, vilket innebar att verksamheten tog ordentlig fart. Den första insamlade miljonen noterades 1975, den andra 1977 och den tredje 1978. Nu har det samlats in totalt 205 miljoner till fonden, varav vi i Härnösand har bidragit med 9,6 milj. Sveriges första strålkanon installerades och utveck-lades i Umeå, tack vare pengar från LIONS Cancerforskningfond.

25 Hjärtstartare Vid akut hjärtstillestånd är de första minuterna av livsavgörande betydelse. Därför har vi i LIONS köpt in ett antal hjärtstartare och placerat dem på strategiska ställen där många personer rör sig. I klubben finns kompetens för att utbilda för handhavandet.

26 LIONS etik – några exempel
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende. Skaffa Dig inte fördelar på andras bekostnad Var mot andra som Du vill att andra ska vara mot Dig Gör vänskap till ett mål, inte ett medel

27 LIONS syfte – några exempel
Bidra till en positiv samhällsutveckling. Skapa samförstånd mellan jordens folk. Förena medlemmar i kamratskap.

28 LIONS uppgift Att göra det möjligt för frivilliga att tillhandahålla hjälp-insatser i samhället, i möjligaste mån tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom LIONS-klubbar.

29 Filippinerna – Akut hjälp
LIONS i Härnösand har beslutat att starta en insamling för de drab-bade på Filippinerna med en grundplåt på kronor (skickad). Du kan bidra till hjälpen med en gåva i våra bössor i Loppis-butiken på Köpmangatan och/eller att köpa något i butiken. Hjälpen kommer fram via de LIONS-medlemmarna i 380 LIONS-klubbar på Filippinerna.

30 Vill Du medverka i världens största hjälporganisation?
Ring för information LIONS är öppen för alla som sympatiserar med LIONS syften och etik

31 Besök gärna vår hemsida http://www.harnosand.lions.se
Om Du har glömt adressen då Du kommit hem, är det bara att ”googla” lions härnösand


Ladda ner ppt "LIONS finns över hela världen"

Liknande presentationer


Google-annonser