Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En berättelse om Rydebäcks Gård av Jenny Aspenberg Sponsrad av NU Gruppen i Helsingborg Rydebäcks Byalag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En berättelse om Rydebäcks Gård av Jenny Aspenberg Sponsrad av NU Gruppen i Helsingborg Rydebäcks Byalag."— Presentationens avskrift:

1 En berättelse om Rydebäcks Gård av Jenny Aspenberg Sponsrad av NU Gruppen i Helsingborg Rydebäcks Byalag

2 Rydebäcks Gård 1950 -talet Soldattorpet och bostadslänga där Carl Holtfreter bodde med sin familj när han byggde Rydebäcks Gård (1 & 2)

3 Svinstallet- längan som ligger vid vägen, söder om Södra längan Den sjunkna trädgården mellan den Norra Längan och den södra längan. Bilden är tagen 1930-1940 ( 3 & 4 )

4 Rydebäcks Gård 1930-talet ( 5 )

5 Detaljer av den sjunkna trädgården med grusgång och plantering intill Norra Längan. Sett från muren framför gårdsplanen vid 1930-1940-talet ( 6 )

6 Huset mitt emot Algot Anderssons bostadshus. Här bodde Elda Hansson och hennes man från 1935 då det renoverades. Huset mett emot Algot Anderssons bostadshus vid upprustningen 1935 ( 7 & 8 )

7 Rya Kvarn (9)

8 Ett frågetecken? Vet någon vad detta är, ring till Jenny Aspenberg på telefon: 042-22 09 10 ( 10 )

9 Rydebäcks Gård på 1960-talet ( 11 )

10 Rydebäcks Gård före 1930. Se den vackra smala järntrappan som leder upp till huvudingången och som ersattes av en stentrappa 1930. Bilden togs mellan 1913 - 1923. ( 12 )

11 Sjösidan av Rydebäcks Gård under 1950-talet. Bilden visar Punschverandan och den järnräcke-omgärdat balkongen framför det stora rummet i övervåniningen. ( 13 )

12 Gräsmattan framför sjösidan av Rydebäcks Gård, 1950-talet ( 14 )

13 Magasinet som läg på gräsmattan vinkelrätt mot Svinstallet (Galleri Bruket) och som revs 1965 då det första spadtaget togs för uppbyggandet av Samhället Rydebäck. Bilden togs 1964. ( 15 )

14 Corps-de-logi/Soldattorpet där Carl Holtfreter bodde med sin familj när han byggde Rydebäcks Gård. Huset är den tidigare förlängningen av Gammelgården. Den revs under 1970-talet pga förfall. ( 16 )

15 Sjösidan av Rydebäcks Gård med trätrappan som ersatte järntrappan från Punschverandan 1930. ( 17 )

16 Sjösidan Rydebäcks Gård före 1930 då järntrappan byttes ut mot en trätrappa. Bilden togs förmodligen mellan 1913 - 1923. ( 18 )

17 Flygfoto över Rydebäcks Gård 1950-talet. ( 19 )

18 Trädgård på sjösidan av Rydebäcks Gård vid 1920 talet. Bilden är tagen från balkongen utanför stora rummet i övervåningen. ( 20 )

19 Fasadbelysningen vid festlighet 1955 ( 21 )

20 Detalj av den sjunkna trädgården med grusgång och planteringarna vid Norra Längan. Bilden är tagen framför muren som omgärdar gårdsplanen vid huvudingången under 1930 - 1940-talet. ( 22 )

21 Gavel på Norra Längan och Allén framför ingången till den sjunkna trädgården. ( idag 2004 finns här Galleri Bruket) ( 23 )

22 Rydebäcks Gård - sjösidan 1950 talet- ( Duplikatbild- se bild 18 ) ( 24 )

23 Jakthundar på gårdsplanen framför huvudingången på Rydebäcks Gård. Se detalj av den svängda järntrappan som ersattes av en stentrappa 1930. ( 25 )

24 Tröskarbete 1910-talet. ( 26 )

25 Tröskarbete med hästar 1910-talet. ( 27 )

26 Bild av en annan gård med traktor. ( 28 )

27 Här saknas uppgifter om denna bild, vet ni något om detta, Ring till Jenny Aspenberg på telefon 042-22 09 18 då blir hon glad. ( 29 )

28 Daniel och Henry ( Harry) Hage, söner till Jägmästare Christoffer Fredrik Hage, som ärvde gården efter Wilhelmina Heisse 1912. ( 30 )

29 Elda Hansson och en av sönerna Hage som rider sin pony framför huvudingången till huset vid mitten av 1940-talet. ( 31 )

30 Edla Hansson kör traktor på Rydebäcks Ägor på 1940-talet. ( 32 )

31 En av pojkarna Hage med rullebör. ( 33 )

32 Hölass. ( 34 )

33 Familjen Wachtmeisters vackra barnvagn från 1880. Elna Malmros tar barnet på promenad på 1950-talet. ( 35 )

34 Tröskarbete tidigt trettiotal. ( 36 )

35 Hovjägmästare Christoffer Fredrik Hage ( 37 )

36 Gårdspersonal och sköterskor ( tidigt fytiotal? ). ( 38 )

37 Bansköterska vid gården ( tidigt femtital?). ( 39 )

38 ( 40 ) Kökspersonal och sköterskor på trappan mot sjösidan av gården på 1950-talet.

39 Johan Hansson, Edla Hanssons far. Han var statare och sedan traktorförare. Familjen bodde i statarlängan som numera används som scoutstuga. Edla har en komplett mapp av kontrakt handlingar som skrevs på årligen av Hovjägmästare Christoffer Fredrik Hage och Johan Hansson och specificerade villkoren för statarkontraktet. ( 41 )

40 Edla Hansson pratar med en av Hages söner 1941. ( 42 )

41 En av C F Hages döttrar på häst framför huvudingången till gården. ( 43 )

42 Arbetarna vid gården samlade för en kafferast under krigstiden. Den ena av arbetarna var en jude som lyckades ta sig hit med en av de vita bussarna från den krigshärjade Tyskland. ( 44 )

43 Fru Thyra Hage och sönerna Daniel och Henry ( Harry ) Hage. Bilden är tagen 1941. ( 45 )

44 Algot Anderssons hus på 1920-talet. ( 46 )

45 Statarfamilj framför statarlänga ( nuvarande scoutstuga?). ( 47 )

46 Elna Malmros i sitt tjänsterum i källaren av Rydebäcks Gård där hon stryker tvätt under 1950-talet. ( 48 )

47 Huset mitt emot Algot Andersson före upprustningen 1935. ( 49 )

48 Bäverhuset ( 1950-talet) som användes som omklädningsrum för tennis och bad. Huset låg bakom den nuvarande strandkiosken vid tennisbanorna. ( 50 )

49 Rast vid städningen av Bäverhuset, 1930-talet. Edla Hansson till vänster. ( 51 )

50 Hovjägmästare Christoffer Fredrik Hage på sin häst framför huvudingången till Rydebäcks Gård under 1920-talet. ( Se detajl av den svängda järntrappan som byttes ut mot en stentrappa under 1930). ( 52 )

51 Höskörd tidigt tjugotal. ( 53 )

52 Den äldste pojken Hage på sin ponny framför huvudingången vid senare hälften av 1940-talet. ( 54 )

53 Den stora grasmattan på sjösidan utnyttjades som torkplats under soliga sommardagar. Edla Hansson till höger. ( 55 )

54 Einar Rasmusson vid sin traktor. ( 56 )

55 Traktorförare Hansson ? ( 57 )

56 Bild från sydvästra väggarna i stora salen på övervåningen i Rydebäcks Gård. Bilden är tagen under 1920-talet. ( 58 )

57 Den vackra hallen med entrén till höger. Hunden sitter framför det valv som leder till Gårdskontoret. På väggen ser man en av fyra medaljonger som är kopior av Thorvaldssons Årstider. Man ser tydligt det vackra stengolv om finns kvar än idag. Bilden togs under 1920-talet. ( 59 )

58 Bilden på det norra väggpartiet i stora salen på övervåningen i Rydebäcks Gård. Bilden visar två väggtapeter med afrikanskt motiv som ingår i en samling av fyra tapeter som pryder våningens väggar, tryckt hos Dufour et Leroy, Paris, under 1820-talet. Bilden är tagen under 1920-talet. ( 60 )

59 Kortsidan av den stora salen på övervåningen som vetter mot gårdsplanen vid huvudingången. Bilden togs under 1920-talet. ( 61 )

60 Den vackra hallen med stengolv som ligger kvar än idag. Igenom valvet syns trappan som leder upp till övervåningen. Huvudingången ligger till vänster. Man ser en del av de 4 medaljonger som är fästa vid hallväggarna och är kopior av Thorvaldsens Årstider. Ett annat valv på motsatta väggen ( mot norr ) leder till Gårdskontoret. Bilden togs på 1920-talet. ( 62)

61 Bild på det södra väggpartiet i stora salen på övervåningen. Bilden visar en väggtapet med strandscen som ingår i en samling av fyra tapeter som pryder veningens väggar, tryckt hos Dufour et Leroy, Paris, under 1820-talet. Tapeterna finns numera hos Hages brorssöner i Danmark. ( 63 )

62 Duplikatbild ( se bild 58 ) ( 64 )

63 Södra väggen av stora salen på övervåningen, Konsul A Hages byst utförd av Bisson står på spisehällen flankerad av de två kustscenerna av de totalt fyra tapeterna i rummets som var tryckta hos Dufour et Leroy, Paris, under 1820.talet. Bilden är tagen under 1920-talet. ( 65 )


Ladda ner ppt "En berättelse om Rydebäcks Gård av Jenny Aspenberg Sponsrad av NU Gruppen i Helsingborg Rydebäcks Byalag."

Liknande presentationer


Google-annonser