Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan vi lära oss att se? Kan vi klara en principstyrd dialog? Göteborg 2009-11-10 Civilsamhället och välfärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan vi lära oss att se? Kan vi klara en principstyrd dialog? Göteborg 2009-11-10 Civilsamhället och välfärden."— Presentationens avskrift:

1 Kan vi lära oss att se? Kan vi klara en principstyrd dialog? Göteborg 2009-11-10 Civilsamhället och välfärden

2 Detta är Forum FVO Ordinarie medlemmar

3 Detta är Forum Associerade medlemmar

4 Demokrati i Sverige - All offentlig makt utgår från folket - Folket ger sin mening till känna i allmänna val - Riksdag och fullmäktige skapas på detta mandat - Dessa ger regering och förvaltningar uppdrag att styra Den representativa demokratin

5 Demokrati i Sverige - Köksbordet - Demonstrationer/manifestationer - Informella insatser - Organiserat frivilligarbete - Organiserad opinionsbildning Deltagardemokratin

6 Demokrati i Sverige Delt. demokratin Repr. demokratin Balansen mellan de två formerna av demokrati Nationell överenskommelse Regionala, lokala överenskommelser

7 Opinion Konsultation Rättigheter Överenskommelsen Självständighet och oberoende Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Dialog Respekt för värdegrunden Mångfald av utförare Lokal utveckling hållbar tillväxt Frivillighet Stödstrukturer Finansiering

8 Gemensam utgångspunkt ”De idéburna organisationerna bidrar till att utveckla demokrati och välfärd i samhället – samtidigt som stat och kommun har ansvaret för välfärdspolitiska åtaganden.” ”Den ideella sektorn är därmed en resurs för att utveckla välfärden – inte en potentiell besparingsmöjlighet.”

9 Vad är det att utveckla välfärden? Västerås stad har i en upphandling beslutat att Stadsmissionen blir den organisation som ensam får driva dagverksamheten för hemlösa i staden. Staden satsar 1.37 miljoner per år i verksamheten. Totala budgeten är c:a 3 miljoner.

10 Vad är det att utveckla välfärden? Piteå: PRO nekar volontärer Flera kommuner i norr har gått ut med förfrågningar till olika föreningar om att vara volontärer på kommunens äldreboenden. Aktiviteterna handlar då om promenader och tidningsläsning. PRO säger nej där men är aktiva i många väntjänster runt om i landet Röda Korset och Svenska kyrkan bedriver en mycket omfattande väntjänst

11 Landskrona: frivilliga frigör resurser? I kommunfullmäktige har nästan alla förvaltningar fått besked om att de ska spara in 1,5% av sina budgetanslag under 3 år, för att frigöra resurser till politiskt prioriterade områden. Omsorgsnämnden förväntas öka volontär och frivilligarbetet för att nå detta Vad är det att utveckla välfärden?

12 Civilsamhället och välfärden Debatt Folkhälsa Röst ArbeteUtsatthet Tillit BildningService Integration

13 Bygga tillit, bygga solidaritet, bygga kunskap

14 Mindre skatt, mer frivillighet? Antal som lönearbetar 20082025 Ett välfärdsglapp Äldre äldre Antalet äldre Ett välfärdsgap

15 Frivilligkategorier Fritid Bra miljö för hälsa och utveckling, på fritiden. Idrott, Scouting, Kultur Vardagsstöd Förskolor, Skolor, Museer, Handikappade, Äldre Utsatthet -Opinionsbildning & praktiskt arbete. - Självhjälp & ’åt andra’. Hemlösa, Våldsoffer, Misshandlade kvinnor, Arbetslösa, Missbrukare Demokrati Att kasta ljus över generella problem, opinionsbildning. Integration, MR, Miljö, Fattigdom, Globalisering

16 Solakoop På vilket sätt är ett Bed & Breakfast i Karlstad en del av civilsamhället och välfärden?

17 Psykiskt funktionshindrade som fått verktyg att tillsammans driva en verksamhet, som de själva äger, en kooperativ förening.= socialt engagemang, egenmakt = Välfärd

18 Karins döttrar Vad har försäljning av konsthantverk med frågan om välfärd och civilsamhället att göra? Tidigare intagna som får verktyg att driva verksamhet som de själva äger = egenmakt = Välfärd

19 Poängerna med sociala företag Marknadens behov av varor och tjänster Individens behov av arbete och sammanhang Samhällets behov av välfärdstjänster Ideella organisationers behov av effektiva metoder Kooperativt eller socialt företag Marknadens Samhällets Individens Ideella organisationers

20 Vård av och för psoriatriker Välkommen till Psoriasisföreningen i Stockholms Län Fram till början av 70-talet tvingades personer med psoriasis ligga inne på sjukhus veckovis under de perioder de behövde vård. Det gjorde det svårt att föra en normal tillvaro med yrkesliv, familj och studier. Behovet av öppenvård för psoriasissjuka visade sig vara större än vad man kunde drömma om. Mellan 1976 och 1990 öppnade Psoriasisföreningen därför ytterligare fem psoriasismottagningar runt om i länet. http://www.psoriasisforbundet.se/lansavdelningar/stockholm- start/

21  Vaxholm: Kommunalråd hänvisar till ideella I Vaxholm har man valt att ha höga avgifter för allt från fritidsklubbar, till skolmat eller musikskola. Komunalrådet Bengt Hansson (Allians för Vaxholm) säger att för dem som inte har råd så kan de söka bidrag hos socialen eller hos hjälporganisationer. "Lions, som älskar att hjälpa barn som har det svårt". Den lokala Lions-presidenten anser att det är galet och att kommunen frångår sitt ansvar genom att hänvisa till dem. Vaxholm: Kommunalråd hänvisar till ideella  Forums kommentar: Bengt Hanssons formuleringar känns tagna direkt från Strindbergs Röda Rummet! Att ett kommunalråd resonerar så känns skrämmande och antikt. Enligt Rädda Barnens beräkningar är 9% av barnen i Vaxholm fattiga. Att deras kommunalråd helt räknar bort dem, och hänvisar dem till Lions för att de ska kunna få skolmat är uppseendeväckande. Ur Forums nyhetsbrev

22  Vem får delta? I en ny avhandling om idrotten och ungdomarna visar forskaren att föreningsidrotten, dvs den som stöds med offentliga medel, är "villkorad" så att ungdomar från en hög socioekonomisk position i högre grad deltar. Vem får delta? Forums kommentar: den här forskningen visar på liknande oroande tecken som forskare på Ersta-Sköndal har kunnat visa för andra delar av föreningslivet. Organisationernas förmåga att vara dörröppnare för de som lever med någon form av utanförskap sägs vara begränsat. Organisationerna löper därmed risk att återföda sig själva - samma visioner och attityder fortsätter att prägla organisationerna. Ur Forums nyhetsbrev

23  Forskning om "whistleblowers" En ny studie från Malmö beskriver vilken effekt whistleblowing i människovårdande organisationer får. I rapporten visas att för dem som går ut med intern och extern kritik kring organisationen så har det fått konsekvenser Forskning om "whistleblowers" Forum kommenterar: Frivilligorganisationer ska vara oberoende, ska vara kritiska samhällsröster, och ska stå upp för de som inte själva kan föra sin talan. Som frivillig nära välfärden så har det stor betydelse om du har en hel organisation bakom dig, när du uppmärksammar situationer som inte fungerar. Att vara whistleblower med en organisation i ryggen är något helt annat än att vara det när du engageras av tex äldreomsorgens tjänstemän. Ur Forums nyhetsbrev

24  Krav på arbetslösa att arbeta ideellt Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill att långtidsarbetslösa ska göra samhällsnyttiga insatser för att få behålla sin ersättning, från april nästa år. Specifikt nämnde ministern samällsnytta som att vara klassmorfar och arbeta i någon ideell förening. Krav på arbetslösa att arbeta ideellt Forum kommenterar: Detta är ett område som bör hanteras med försiktighet! I det ideella engagemanget är insatserna frivilliga och inte arvoderade, man gör det av lust och är inte tvingad. Läs mer!Läs mer! Ur Forums nyhetsbrev

25  Dalarna: fler söker hjälp (v. 22 2009) Frälsningsarmén i Dalarna rapporterar om en dubblering av antalet hjälpsökande i spåret av lågkonjunkturen. Behoven handlar oftast om att få mat på bordet för familjer. Dalarna: fler söker hjälp (v. 22 2009) Forum kommentar: Under de senaste tre nyhetsbreven har Forum uppmärksammat att det från olika håll i landet kommer larmrapporter om ett ökande antal hjälpsökande hos frivilligorganisationerna. I flera av fallen beskriver organisationerna att det är en ovanlig typ av hjälpsökande som kommer - föräldrar med barn som inte längre kan klara att betala för mat. Ur Forums nyhetsbrev

26  Båstad: oro för aktivitetsledare (v. 24 2009) I Båstad pågår ett budgetarbete där Röda Korset befarar att aktivitsledarna på äldreboendena är i fara. Flera ideella organisationer är aktiva i verksamheten. Röda Korset har skrivit brev till kommunen med protester. Båstad: oro för aktivitetsledare  Forum kommenterar: Röda Korset oroas av att kommunen vill överlåta aktivitetsledarnas jobb på ideella. Att kommuner behöver spara är ofrånkomligt ibland, men att ha en dialog med de ideella aktörerna i förväg är helt centralt. När organisationerna nu har tagit initiativ hoppas Forum att kommunen välkomnar dialogen. Ur Forums nyhetsbrev

27  Svedala: protester lönade sig (v. 24 2009) Flera organisationer protesterade mot planerade besparingar som skulle innebära slopade bidrag. Protesterna lönade sig och både Studieförbundet Vuxenskolan, Bygdegården och ABF får behålla sina bidrag. Svedala: protester lönade sig (v. 24 2009) Forum kommenterar: Enligt artikeln säger politikerna att de inte kände till att det är viktigt med mötesplatser och att de inte kände till hur många som deltog i aktiviteterna. Forum har sett ett antal fall där just detta återkommer - att offentliga aktörer inte känner till hur mycket människor som nås. Kanske bör både kommunala företrädare och organisationsföreträdare bli bättre på att ha en dialog kring vad organisationernas arbete innebär för kommunens invånare? Ur Forums nyhetsbrev

28 Uppföljningen Nationella överens- kommelsen Gemensamma arbetsgruppen StatenSKL Signerande organisationer 4 2 4 Kansli 3 pers. - Rapport, Mervärde - Konferens, 3/12

29 •73% skriver om samverkan de har där frivilligt arbete finns som stöd i vardagen! (213 st) •76% skriver om samverkan de har där frivilligt arbete finns som stöd i utsatthet. (221 st) •33% skriver att de vill starta eller utveckla samverkan/frivilligt arbete (95 st) Vad händer i kommunvärlden? • Våra kommuner är mycket aktiva, ser vi i undersökningar

30  Malmö (startade men stannat av)  Tomelilla (dialogen pågår)  Örebro (dialogen pågår)  Göteborg (dialogen pågår)  Botkyrka (klar och undertacknad)  Norrköping  Signaler från fler Orter där det händer… Botkyrka-Örebro

31 • SKL driver nätverk i c:a 60 kommuner • Dessa kommuner har fattat någon slags beslut om att verka för lokal överenskommelse • Greger Nyberg Kommunförbundet Skåne • Tanken om lika barn leker bäst SKL driver nätverk Botkyrka-Örebro

32  Skåne (Malmö)  Västra Götaland (Göteborg)  Örebro län (Örebro)  Stockholms län (Stockholm)  Via SOUL-projeketet har vi kontakter med fler som bygger nu Regionala nätverk

33 Vi bildar oss genom samtal

34 Muslimska församlingar främjar integrationen ”Muslimska församlingar i Sverige är varken några centraler för skäggiga terrorister eller slutna och etniskt avgränsade grupperingar. Tvärtom är de öppna mot det omgivande samhället, bedriver omfattande socialt arbete, samarbetar med kristna församlingar.” Klas Borell Mittuniversitetet

35 Från röst?? Klimatet behöver mer civil olydnad! Green Peace, GP Bris anmäler SVT-program GP

36 Från röst?? ”Sveriges nya kärnkraftverk kommer att subventioneras” Naturskyddsföreningen, DN ”Rapport visar att Migrationsverket sviker asylsökande kvinnor” Röda Korset

37 Från röst?? Haninge fortsätter samarbetet med Lugna gatan Lugna gatan får kritik efter stökig resa


Ladda ner ppt "Kan vi lära oss att se? Kan vi klara en principstyrd dialog? Göteborg 2009-11-10 Civilsamhället och välfärden."

Liknande presentationer


Google-annonser