Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Civilsamhället och välfärden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Civilsamhället och välfärden"— Presentationens avskrift:

1 Civilsamhället och välfärden
Kan vi lära oss att se? Kan vi klara en principstyrd dialog? Göteborg

2 Detta är Forum FVO Ordinarie medlemmar

3 Detta är Forum Associerade medlemmar

4 Den representativa demokratin
Demokrati i Sverige All offentlig makt utgår från folket Folket ger sin mening till känna i allmänna val Riksdag och fullmäktige skapas på detta mandat Dessa ger regering och förvaltningar uppdrag att styra Den representativa demokratin

5 Demokrati i Sverige Deltagardemokratin Demonstrationer/manifestationer
Köksbordet Demonstrationer/manifestationer Informella insatser Organiserat frivilligarbete Organiserad opinionsbildning Deltagardemokratin

6 Demokrati i Sverige Repr. demokratin Delt. demokratin
Nationell överenskommelse Regionala, lokala överenskommelser Repr. demokratin Delt. demokratin Balansen mellan de två formerna av demokrati

7 Respekt för värdegrunden
Överenskommelsen Opinion Konsultation Rättigheter Självständighet och oberoende Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Dialog Lokal utveckling hållbar tillväxt Respekt för värdegrunden Mångfald av utförare Stödstrukturer Finansiering Frivillighet

8 Gemensam utgångspunkt
”De idéburna organisationerna bidrar till att utveckla demokrati och välfärd i samhället – samtidigt som stat och kommun har ansvaret för välfärdspolitiska åtaganden.” ”Den ideella sektorn är därmed en resurs för att utveckla välfärden – inte en potentiell besparingsmöjlighet.”

9 Vad är det att utveckla välfärden?
Västerås stad har i en upphandling beslutat att Stadsmissionen blir den organisation som ensam får driva dagverksamheten för hemlösa i staden. Staden satsar 1.37 miljoner per år i verksamheten. Totala budgeten är c:a 3 miljoner.

10 Vad är det att utveckla välfärden?
Piteå: PRO nekar volontärer Flera kommuner i norr har gått ut med förfrågningar till olika föreningar om att vara volontärer på kommunens äldreboenden. Aktiviteterna handlar då om promenader och tidningsläsning. PRO säger nej där men är aktiva i många väntjänster runt om i landet Röda Korset och Svenska kyrkan bedriver en mycket omfattande väntjänst

11 Vad är det att utveckla välfärden?
Landskrona: frivilliga frigör resurser? I kommunfullmäktige har nästan alla förvaltningar fått besked om att de ska spara in 1,5% av sina budgetanslag under 3 år, för att frigöra resurser till politiskt prioriterade områden. Omsorgsnämnden förväntas öka volontär och frivilligarbetet för att nå detta

12 Civilsamhället och välfärden
Tillit Debatt Röst Utsatthet Arbete Folkhälsa Bildning Service Integration

13 Bygga tillit, bygga solidaritet, bygga kunskap

14 Mindre skatt, mer frivillighet?
Antal som lönearbetar Ett välfärdsglapp Ett välfärdsgap Antalet äldre Äldre äldre 2008 2025

15 Frivilligkategorier Fritid Vardagsstöd
Bra miljö för hälsa och utveckling, på fritiden. Förskolor, Skolor, Museer, Handikappade, Äldre Idrott, Scouting, Kultur Hemlösa, Våldsoffer, Misshandlade kvinnor, Arbetslösa, Missbrukare Demokrati Utsatthet Att kasta ljus över generella problem, opinionsbildning. Integration, MR, Miljö, Fattigdom, Globalisering Opinionsbildning & praktiskt arbete. Självhjälp & ’åt andra’.

16 Solakoop På vilket sätt är ett Bed & Breakfast i Karlstad en del av civilsamhället och välfärden?

17 Psykiskt funktionshindrade som fått verktyg att tillsammans driva en verksamhet, som de själva äger, en kooperativ förening.= socialt engagemang, egenmakt = Välfärd

18 Karins döttrar Vad har försäljning av konsthantverk med frågan om välfärd och civilsamhället att göra? Tidigare intagna som får verktyg att driva verksamhet som de själva äger = egenmakt = Välfärd

19 Poängerna med sociala företag
Marknadens behov av varor och tjänster Marknadens Samhällets behov av välfärdstjänster Samhällets Kooperativt eller socialt företag Ideella organisationers Ideella organisationers behov av effektiva metoder Individens behov av arbete och sammanhang Individens

20 Vård av och för psoriatriker
Fram till början av 70-talet tvingades personer med psoriasis ligga inne på sjukhus veckovis under de perioder de behövde vård. Det gjorde det svårt att föra en normal tillvaro med yrkesliv, familj och studier. Behovet av öppenvård för psoriasissjuka visade sig vara större än vad man kunde drömma om. Mellan 1976 och 1990 öppnade Psoriasisföreningen därför ytterligare fem psoriasismottagningar runt om i länet. Välkommen till Psoriasisföreningen i Stockholms Län

21 Ur Forums nyhetsbrev Vaxholm: Kommunalråd hänvisar till ideella I Vaxholm har man valt att ha höga avgifter för allt från fritidsklubbar, till skolmat eller musikskola. Komunalrådet Bengt Hansson (Allians för Vaxholm) säger att för dem som inte har råd så kan de söka bidrag hos socialen eller hos hjälporganisationer. "Lions, som älskar att hjälpa barn som har det svårt". Den lokala Lions-presidenten anser att det är galet och att kommunen frångår sitt ansvar genom att hänvisa till dem. Forums kommentar: Bengt Hanssons formuleringar känns tagna direkt från Strindbergs Röda Rummet! Att ett kommunalråd resonerar så känns skrämmande och antikt. Enligt Rädda Barnens beräkningar är 9% av barnen i Vaxholm fattiga. Att deras kommunalråd helt räknar bort dem, och hänvisar dem till Lions för att de ska kunna få skolmat är uppseendeväckande.  

22 Ur Forums nyhetsbrev Vem får delta? I en ny avhandling om idrotten och ungdomarna visar forskaren att föreningsidrotten, dvs den som stöds med offentliga medel, är "villkorad" så att ungdomar från en hög socioekonomisk position i högre grad deltar.   Forums kommentar: den här forskningen visar på liknande oroande tecken som forskare på Ersta-Sköndal har kunnat visa för andra delar av föreningslivet. Organisationernas förmåga att vara dörröppnare för de som lever med någon form av utanförskap sägs vara begränsat. Organisationerna löper därmed risk att återföda sig själva - samma visioner och attityder fortsätter att prägla organisationerna.

23 Ur Forums nyhetsbrev Forskning om "whistleblowers" En ny studie från Malmö beskriver vilken effekt whistleblowing i människovårdande organisationer får. I rapporten visas att för dem som går ut med intern och extern kritik kring organisationen så har det fått konsekvenser Forum kommenterar: Frivilligorganisationer ska vara oberoende, ska vara kritiska samhällsröster, och ska stå upp för de som inte själva kan föra sin talan. Som frivillig nära välfärden så har det stor betydelse om du har en hel organisation bakom dig, när du uppmärksammar situationer som inte fungerar. Att vara whistleblower med en organisation i ryggen är något helt annat än att vara det när du engageras av tex äldreomsorgens tjänstemän.

24 Ur Forums nyhetsbrev Krav på arbetslösa att arbeta ideellt Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill att långtidsarbetslösa ska göra samhällsnyttiga insatser för att få behålla sin ersättning, från april nästa år. Specifikt nämnde ministern samällsnytta som att vara klassmorfar och arbeta i någon ideell förening. Forum kommenterar: Detta är ett område som bör hanteras med försiktighet! I det ideella engagemanget är insatserna frivilliga och inte arvoderade, man gör det av lust och är inte tvingad. Läs mer!

25 Ur Forums nyhetsbrev Dalarna: fler söker hjälp (v ) Frälsningsarmén i Dalarna rapporterar om en dubblering av antalet hjälpsökande i spåret av lågkonjunkturen. Behoven handlar oftast om att få mat på bordet för familjer. Forum kommentar: Under de senaste tre nyhetsbreven har Forum uppmärksammat att det från olika håll i landet kommer larmrapporter om ett ökande antal hjälpsökande hos frivilligorganisationerna. I flera av fallen beskriver organisationerna att det är en ovanlig typ av hjälpsökande som kommer - föräldrar med barn som inte längre kan klara att betala för mat.

26 Ur Forums nyhetsbrev Båstad: oro för aktivitetsledare (v ) I Båstad pågår ett budgetarbete där Röda Korset befarar att aktivitsledarna på äldreboendena är i fara. Flera ideella organisationer är aktiva i verksamheten. Röda Korset har skrivit brev till kommunen med protester. Forum kommenterar: Röda Korset oroas av att kommunen vill överlåta aktivitetsledarnas jobb på ideella. Att kommuner behöver spara är ofrånkomligt ibland, men att ha en dialog med de ideella aktörerna i förväg är helt centralt. När organisationerna nu har tagit initiativ hoppas Forum att kommunen välkomnar dialogen.

27 Ur Forums nyhetsbrev Svedala: protester lönade sig (v ) Flera organisationer protesterade mot planerade besparingar som skulle innebära slopade bidrag. Protesterna lönade sig och både Studieförbundet Vuxenskolan, Bygdegården och ABF får behålla sina bidrag. Forum kommenterar: Enligt artikeln säger politikerna att de inte kände till att det är viktigt med mötesplatser och att de inte kände till hur många som deltog i aktiviteterna. Forum har sett ett antal fall där just detta återkommer - att offentliga aktörer inte känner till hur mycket människor som nås. Kanske bör både kommunala företrädare och organisationsföreträdare bli bättre på att ha en dialog kring vad organisationernas arbete innebär för kommunens invånare?

28 Uppföljningen Nationella överens-kommelsen Staten SKL
Signerande organisationer 4 2 4 Gemensamma arbetsgruppen Rapport, Mervärde Konferens, 3/12 Kansli 3 pers.

29 Vad händer i kommunvärlden?
Våra kommuner är mycket aktiva, ser vi i undersökningar 73% skriver om samverkan de har där frivilligt arbete finns som stöd i vardagen! (213 st) 76% skriver om samverkan de har där frivilligt arbete finns som stöd i utsatthet. (221 st) 33% skriver att de vill starta eller utveckla samverkan/frivilligt arbete (95 st)

30 Orter där det händer… Malmö (startade men stannat av)
Tomelilla (dialogen pågår) Örebro (dialogen pågår) Göteborg (dialogen pågår) Botkyrka (klar och undertacknad) Norrköping Signaler från fler Botkyrka-Örebro

31 SKL driver nätverk SKL driver nätverk i c:a 60 kommuner
Dessa kommuner har fattat någon slags beslut om att verka för lokal överenskommelse Greger Nyberg Kommunförbundet Skåne Tanken om lika barn leker bäst Botkyrka-Örebro

32 Regionala nätverk Skåne (Malmö) Västra Götaland (Göteborg)
Örebro län (Örebro) Stockholms län (Stockholm) Via SOUL-projeketet har vi kontakter med fler som bygger nu

33 Vi bildar oss genom samtal

34 Muslimska församlingar främjar integrationen
”Muslimska församlingar i Sverige är varken några centraler för skäggiga terrorister eller slutna och etniskt avgränsade grupperingar. Tvärtom är de öppna mot det omgivande samhället, bedriver omfattande socialt arbete, samarbetar med kristna församlingar.” Klas Borell Mittuniversitetet

35 Från röst?? Klimatet behöver mer civil olydnad! Green Peace, GP
Bris anmäler SVT-program GP

36 Från röst?? ”Sveriges nya kärnkraftverk kommer att subventioneras” Naturskyddsföreningen, DN ”Rapport visar att Migrationsverket sviker asylsökande kvinnor” Röda Korset

37 Från röst?? Lugna gatan får kritik efter stökig resa Haninge fortsätter samarbetet med Lugna gatan


Ladda ner ppt "Civilsamhället och välfärden"

Liknande presentationer


Google-annonser