Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Djurparkernas historiska belastning •Tillgodosåg sällan djurens krav på utrymme, miljö och möjlighet att uttrycka naturliga beteenden (ligger placerade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Djurparkernas historiska belastning •Tillgodosåg sällan djurens krav på utrymme, miljö och möjlighet att uttrycka naturliga beteenden (ligger placerade."— Presentationens avskrift:

1

2 Djurparkernas historiska belastning •Tillgodosåg sällan djurens krav på utrymme, miljö och möjlighet att uttrycka naturliga beteenden (ligger placerade inne i städer) • Att visa upp djur med huvudsyfte att tjäna pengar är sällan en bra grund för god djurhållning (finns undantag) • Sättet att hålla djuren speglar samhällets och tidens syn på etik (cirkus, att förmänskliga djur) • Okunnighet ledde ofta till stort lidande för djuren (skelettskador)

3 Djurparkens framtida möjlighet •Viktiga nya regelverk, Djurparksdirektivet (EU, implementeras i svensk lagstiftning), hårda krav på etik och hållande, ställs krav på information om djurens biologi och bevarandestatus, ställs krav på aktiv medverkan i arternas bevarande i naturen, ställs krav på kollektionsplan • Många djurparker organiserade inom WAZA, EAZA, SDF, bevarandekommittéer, ex situ samarbete med koordinatorer (utbyte av genetisk lämpliga djur mellan parker) •Många parker satsar på utbildning för barn, ungdomar och beslutsfattare, guider, EAZA har utvecklat ett strategidokument – Bygga en framtid för det vilda

4 Nordens Ark Åby säteri omfattar 383 ha (skog, äng, åker & strandängar), hällristningar, kulturhistoriskt landskap Nordens Ark grundades 1989, stiftelse, 35 anställda, omsättning 25 miljoner, 100 000 besökare Verksamhetens syfte artbevarande genom in situ projekt, utbildning och information

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos (CR) Fjällgås Anser erythropus (CR) Pilgrimsfalk Falco p. peregrinus (VU) Grönfläckig padda Bufo viridis (CR)

15

16

17

18

19

20

21

22 Utter Lutra l. lutra (VU) Vildkatt Felis s. silvestris (App. II) Lo Lynx l. lynx (VU) Vit stork Ciconia ciconia (RE) Berguv Bubo b. bubo (NT) Stinkpadda Bufo calamita (EN) Klockgroda Bombina bombina (NT) Ekoxe Lucanus cervus (NT) Ekbock Cerambyx cerdo (CR) Bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus (CR)

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Åtgärder för att återinplantera och bevara klockgrodan – en art som dött ut i Sverige -

32 Restaurering av lekdammar vid Mölle fälad

33 Åtgärder för stinkpaddan Bufo calamita

34

35

36

37

38

39

40


Ladda ner ppt "Djurparkernas historiska belastning •Tillgodosåg sällan djurens krav på utrymme, miljö och möjlighet att uttrycka naturliga beteenden (ligger placerade."

Liknande presentationer


Google-annonser