Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 3 – ”Läsande barn” från en folder som finns på Länsförb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 3 – ”Läsande barn” från en folder som finns på Länsförb."— Presentationens avskrift:

1 Bild 3 – ”Läsande barn” från en folder som finns på Länsförb.
TäbyLiberalen Delas ut till alla hushåll i Täby Nummer Det är du som bestämmer! I höst avgörs hur Sverige och Täby ska styras fram till Sverige behöver en fortsatt borgerlig regering med ett starkare folkparti. Här i Täby är läget ett annat. Sedan 2006 har moderaterna med egen majoritet kunnat bestämma allt på egen hand. Det har tydligt visat sig att det aldrig bra när alltför mycket makt samlas hos ett parti. Inför valet ska partierna presentera sina kandidater och sin politik. De som får väljarnas stöd ska sen förverkliga sitt pro-gram. Men det handlar inte bara om att uppfylla utställda vallöften. Partierna får inte ha några dolda agendor. Även kontro-versiella och impopulära förändringar ska redovisas innan valet. Folkpartiet talade 2006 klartext om Tibbleskolans avknoppning. Det gjorde inte alla partier. Särskilt inte Moderaterna. Få händelser har gett Täby större uppmärksamhet och mer dålig PR än hanteringen av Tibbleskolan och För Folkpartiet är låg skatt viktigt, men den behöver inte bli lägst i landet. Vi välkomnar privata alternativ och verklig mångfald, men privat drift får aldrig vara ett mål i sig självt. Moderaterna och KD har med dystra prognoser som ursäkt beslutat om nedskärningar på långt över 100 mkr år 2010 – Merparten av dessa går ut över barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade. Men, överskottet 2009 blev 150 mkr och 2010 pekar mot över 120 mkr. Också 2011 och 2012 ser nu mycket bättre ut. I mars flaggades för nya skattesänkningar. För Folkpartiet är nu stabila förutsättningar, arbetsro, kvalitetsutveckling, ordentligt fastighetsunderhåll, kloka investeringar och en solid ekonomi det absolut viktigaste. Folkpartiet både vill och kan göra Täby bättre! Bild 1 – Man på berg kommunens vägran att rätta sig efter Kammarrättens dom. Inget parti begärde heller före valet stöd för nedläggning av biblioteksfilialer, slopad nolltaxa för barn och ungdomsföreningar eller sänkt aktivitetsstöd. Partier som eftersträvar skattesänkningar ska deklarera detta öppet. Väljarna måste få vetskap om sådant som kan ge obalans i ekonomin och tvinga fram nedskärningar. Tibbleskolan Bild 2 – Namn: ”Två barn som hoppar” – finns i ImageVault – sök på namnet. Få frågor har gett Täby kommun så mycket negativ uppmärksamhet som moderaternas hantering av Tibbleskolan. Kammarrätten har gett kommunen bakläxa men domen nonchaleras. Lagtrotset är överklagat till Länsrätten. Hela hanteringen är också en fråga för JO och för EU-kommissionen. Huvudfrågan är både enkel och viktig; politiker ska inte kunna ge bort offentligt ägd verksamhet till någon i förväg utvald. Om något ska avyttras, ska det göras med ett öppet anbudsförfarande. Då snedvrids inte konkurrensen och då skyddas också med-borgarnas ekonomi så som lagen föreskriver. Samtidigt vill Folkpartiet betona att frågan handlar om lagar och principer och inte om Tibbleskolan som sådan. Tibble är en bra skola och var det också före 2007. Mindre barngrupper viktigast i förskolan För familjer med små barn är trygghet med förskolan kanske det allra viktigaste. Förskolepolitiken har högsta prioritet för Folkpartiet. Här i Täby behövs det mindre barngrupper, fler utbildade förskollärare och stabila förutsättningar för förskolorna. Vi värnar också familjedaghemmen, de s. k 15-timmarsbarnen och de öppna förskolorna. Läs mer på sidan 4 Bild 3 – ”Läsande barn” från en folder som finns på Länsförb. Mer kultur, fritid och idrott – inte mindre Läs mer om: Som jag ser det… Vi fyra kandidater Riksdagsvalet Landstingsvalet Förskolan Kultur, fritid och idrott Sista ordet… sid 2 sid 3 sid 4 För Folkpartiet är kultur, fritid och idrott viktiga kommunala uppgifter. Så är det inte för alla partier. En attraktiv kommun måste ha ett levande föreningsliv, ett varierat idrottsutbud, musik och teater, bra bibliotek och stimulerande frilufts- och kulturaktiviteter. Vi motsätter oss en ordning där marknaden och familjens ekonomi blir avgörande för barn och ungdomars möjligheter att vara med. Läs mer på sidan 4

2 Därför Folkpartiet i Täby
TäbyLiberalen nummer Därför Folkpartiet i Täby Som jag ser det… Folkpartiet står för demokrati, socialt ansvar och marknadsekonomi. Vår utgångspunkt är den enskilda individen och hennes rätt och möjligheter att själv bestämma över sitt liv. Men individualism får aldrig bli det samma som egoism. Var och en har ett stort ansvar för sig själv, men också för andra. Vår politik står för god hushållning med skattemedel och bra kommunal service. Skatten ska vara låg, men måste inte vara lägst i landet. Sänkt skatt får inte gå ut över skola och omsorg eller riskera kommunens ekonomi. Vi har inte förordat höjd skatt sen Då, efter moderat styre med stora underskott, tvingades vi i koalition att höja skatten. Sen har vi sänkt skatten två gånger. Vår budget inför 2010 gav ett överskott på 2-3 mkr. I april bedömdes årets överskott till 121 mkr. Till hösten, när kunskap finns, och förutsättningar är kända, gör vi budget för Läget verkar nu bli allt bättre. Leif Gripestam (M) påstår envist att vår politik skulle äventyra kommunens ekonomi och att vår budget för 2011 innehåller höjd skatt. Som var och en förstår är inget av detta sant. Skolor, förskolor, vård och omsorg ska hålla högsta klass. Täby ska vara en bra kommun för människor i alla åldrar och med olika behov. Vi välkomnar fler invånare till Täby. Bra livsmiljö, god livskvalitet och bättre kollektiv-trafik ska styra utbyggnadstakten. Halva Täby ska vara grönt på riktigt och miljöarbetet ska stärkas. Vi behöver fler mindre lägenheter och radhus, fler hyresrätter och fler bostäder som passar både yngre och äldre. Folkpartiet i Täby ser fram emot höstens val. I rikspolitiken arbetar vi för en fortsatt borgerlig regering med ett större Folkparti. Men i Täby är läget annorlunda. Allt fler in-ser farorna med att ett parti dominerar så som moderaterna har gjort sen I höstas gav också KD upp sin mer självständiga position och får nu ses som ett annex till moderaterna. Med 67 kandidater på valsedeln är vi väl förberedda. Här finns unga, nya och många med gedigen erfarenhet. Skolfolk, företagare, ekonomer och ingenjörer är väl represen-terade. Särskilt roligt är det med många ung-domar och många nya i olika åldrar med värdefulla livs- och yrkeserfarenheter. På hittar du hela valsedeln. Den som vill ha en framåtsyftande och liberal politik i Täby med socialt ansvar och medkänsla ska välja Folkpartiet! Vi ser inte Täbyborna som kunder på en marknad vilken som helst med bolags-stämmor vart fjärde år. Täbyborna äger och finansierar allt som sker i det kommunala. I gemensamma frågor är invånarna politikernas och personalens uppdragsgivare. Hur skattepengar används och hur medborgarnas uppdrag förvaltas ska följas och granskas hela tiden. Politik och affärer ska hållas isär. Öppenhet, dialog, förmåga att lyssna och verklig vilja till diskussion ska känneteckna kommunpolitiken. I Folkpartiets Täby är vi medborgare - inte enbart kunder. ”Vi fyra - kandidatpresentation” Barbro von Axelson är djupt engagerad i frågor som berör barn och ungdomar. Som Täbybo sedan 1961 är hon väl förtrogen med kommunen. Hon har varit lärare i 20 år och rektor i 19. Med klar ideologisk kompass och Lars Andersson vill ha ett Täby som är till för alla Täbybor. Ett Täby som även tänker på sina sköraste medborgare. En kommun där inte bara de lyckligt lottade kan trivas och ut-vecklas. En kommun som verkligen vill sina gedigen sakkunskap vill hon stärka och utveckla både förskola och grundskola i Täby. Hon tror på allas möjlighet att växa som människor och betonar att i hennes värld är alla människor jämlikar – men olika. invånares bästa, som inte bara prioriterar landets lägsta kommunalskatt, utan vill att vi som bor här också ska trivas och känna att den service som kommunen ger verkligen hjälper oss genom livet. Bild 4 – Barbro v Axelson Bild 5 – Lars A. Johan Taube är Ellagårdsbo sedan 1972 med ett djupt engagemang i Täbys kulturliv, ordförande i Karby Gård Konstcentrum och i Täby Föreningsråd. Vill återinföra ett aktivt kulturliv i Täby. Tidigare aktiv moderat. Emelie Holmgren är nr 6 på Folkpartiets valsedel till fullmäktige i Täby. Hon bor i Skarpäng, tog studenten på Tibbleskolan och läser nu statskunskap på universitet. Emelie saknar ungdomar i kommunpolitiken och vill Bild 8 – Mats Mats Hasselgren är oppositionsråd i Täby för Folkpartiet. Förutom att ge ut ett nyhetsbrev via e-post ca en gång per månad, uttalar han sig om politiska frågor i all- Johan vill att både unga och gamla får den vård och omsorg de behöver, att vår miljö inte förstörs av den kommande utbygg-naden av Täby och att en riktig allians bildas även i Täby, efter valet. själv bidra till förändring. Tillsammans med fyra andra yngre kandidater vill hon nu göra Täby till en bättre kommun för unga. Kollektivtrafik, bostäder, utbildning och arbetsmarknad är några av hennes hjärtefrågor. Bild 6 – Johan Taube Bild 7 – Emelie mänhet och om Täbyfrågor i synnerhet på: Vill du bli mottagare av nyhetsbrevet, skickar du ett mail till: Nr av TäbyLiberalen, Årgång 18 Upplaga exemplar. TäbyLiberalen ges ut av Folkpartiet Liberalerna i Täby, Box 110, Täby. Trycks av Bomastryck AB Ansvarig utgivare: Sven Fjelkestam Redaktör: Sylvia Wahlström Foto: Smajl Studio och redaktionen Kontakta folkpartiet i Täby Telefon , Hemsida: E-post: Postadress: Box 110, Täby 2

3 Rösta för fortsatt borgerlig regering
TäbyLiberalen Nummer Rösta för fortsatt borgerlig regering Rimlig fastighetsavgift  Behåll avdraget för hushållstjänster Efter valet 2006 avskaffades äntligen den gamla fastighetsskatten. Nu kan ingen betala mer än ca 6 000 kr i fastighetsavgift. Den rödgröna oppositionen var emot denna efterlängtade reform. De har lovat att införa en extra skatt för högt taxerade hus. Var gränsen kommer att gå vet ingen. Men många hus i Täby blir extra straffbeskattade om de rödgröna vinner valet i höst. Skatteavdraget för hushållsnära tjänster har blivit en succé. Minst 11 000 personer har fått arbete och för tiotusentals människor har vardagen blivit enklare att planera. Småbarnsfamiljer har kunnat byta timmar med dammsugaren mot timmar med barnen. Riksdagen utredningstjänst har visat att avdraget är billigt eftersom det ofta handlar om arbeten som annars skulle ha utförts svart. Trots det har oppositionen lovat att ta bort avdraget. Folkpartiet och alliansen lovar att behålla avdraget för hushållsnära tjänster och ROT-avdraget för reparationer, underhåll och ombyggnader av hus. Folkpartiet vill också göra RUT- avdraget än mer förmånligt för barnfamiljer och äldre. Lägre skatt på arbete Under de fyra år som alliansen styrt Sverige har skatten på arbete sänkts kraftigt. Alla som arbetar har fått sin skatt sänkt, totalt har skatten sänkts med mer än 70 miljarder. En stor del har gått till låg- och medelinkomsttagare. Alla som jobbar heltid har fått minst 1 200 kr mer i plånboken efter skatt – varje månad. Den rödgröna oppositionen har enats om att höja skatten betydligt för alla som arbetar. Hur mycket är det ingen som vet. Parboendegaranti för äldre Folkpartiets förslag att äldre par ska kunna bo tillsammans hela livet borde vara en självklarhet. Men så är det tyvärr inte idag. Bild 9 – ”Hav och klippor”, från foldern ”Stolta Storstads-liberaler” Den borgerliga regeringen har på ett bra sätt lyckats ta Sverige förbi en sällsynt svår lågkonjunktur. De fyra partierna har varit och är fortsatt samspelta. Det finns många och olika argument som talar för en fortsatt borgerlig regering. Oppositionen och de rödgröna parti-ledarna inger inte förtroende. Dessutom vet vi inte vilken politik oppositionen faktisk står för. Här är fyra skäl för dig som Täbybo att rösta på Folkpartiet och på alliansregeringen.  Bild 10 – Jan Björklund Finns på länsförb Jan Björklund är Folkpartiets parti-ledare, har en officersexamen, är gift, har två barn och bor i Bromma. Han är förstås intresserad av skolfrågor men också av ekonomi och mycket annat. Bild 11 – Nina Lundström Finns på länsförb Nina Lundström är riksdagsledamot och ledamot i Finans-utskottet. Har en magister i ekonomi och företagande. Gift, har fyra barn , bor i Sundbyberg med bostadspolitik som en specialitet. Bild 12 – Hans Ahlgren Hans Ahlgren leder Folkpartiet i gymna-sie- och vuxenut-bildningsnämnden i Täby. Civilekonom, brinner för mångfald, valfrihet och liberalism. Gift med två barn och bor i Viggbyholm. Allt bättre i landstinget Bild 13 – Lars T. Lars Tunberg är tvåa på valsedeln till landstinget. Han är ekonom och leder Folkpartiet i socialnämnden. Äldre, sjuka och utsatta ska värnas. Kollektivtrafiken ska fortsätta att byggas ut. 22 miljarder ska investeras. Vi vill avbolagisera SL och inrätta en trafiknämnd. SL driver själv ingen trafik och ett AB ger onödigt krångel med försvårad insyn och minskad öppenhet. Stockholms län har utvecklats i rätt riktning sen Patienterna i vården är mer nöjda än på mycket länge och bortsett från vinterns kaos är förhållandet för kollektivtrafiken detsamma. Investeringar i vård och trafik bidrar till utvecklingen av en allt bättre region. Vårt mål är att med många aktörer ge medborgarna valuta för landstingsskatten och bästa tänkbara vård. För oss är det ointressant vem som utför vården, det viktiga är kvalitet och mångfald. I landstinget är Folkpartiet också en garant för kulturen. Vi vill fortsätta att stödja Konserthuset, en musikscen i världsklass. Kultur för barn och unga är annars huvudinriktningen. Kultur är viktigt i vården och i omsorgen och för vår hälsa. Kultur är en viktig byggsten i varje civiliserat samhälle. Vi ska stegvis sänka landets näst högsta landstingsskatt. Vår modell går ut på att sänka lite i taget, exempelvis med 10 öre, och samtidigt noga följa ekonomin. Det ska vara ordning och reda i landstingets ekonomi. Bild 14 – Carin H. Carin Håkansson är en FP-veteran i landstinget. Carin är veterinär och bor i Ensta. Alla människors rätt till trygg vård i tid är hennes signum. Bild 15 – en frilagd blåklint. Finns länsförbundet Annons 3 – Smajl fotostudio Mått 6 cm x 11 cm Annons 1 – Skarings Mått: 6 cm x 7,2 cm 3

4 Sista ordet… Mer kultur och fritid, forts från sid 1
TäbyLiberalen nummer Mer kultur och fritid, forts från sid 1 Sista ordet… Sedan 2006 har moderaterna sänkt aktivitets-stödet, infört och höjt hyrorna för barn- och ungdomsföreningar, lagt ner biblioteksfilialer, sänkt stödet till kulturföreningarna och höjt alla avgifter. De negativa effekterna är tydliga för Täbyborna. Det är viktigt att partierna denna gång ger väljarna tydligt besked om sina avsikter - före valet. Vi vill återinföra nolltaxan, höja aktivitetsstödet, öppna de nedlagda filial-biblioteken, öka stödet till kulturföreningarna och sänka avgifterna till musikskolan. Täby behöver mer kultur, inte mindre. Runriket, Karby Gård, Skavlöten, Rönninge by och andra kulturskatter är värdefulla tillgångar. Kulturföreningarna i Täby är viktiga kulturbärare för Täbyborna och behöver bättre stöd. Tibble teater är stängd och måste rustas. Vi vill bygga om den till Tibble Konsert & Konferens. Täby behöver en större scen för konserter, teater, konferenser och annat. Hörsalen i bibliotekshuset behöver rustas och moderniseras. Filialbiblioteken i Gribbylund och Skarpäng ska öppnas igen. En biblioteksplan ska utarbetas för utveckling av alla bibliotek. Dessa ska vara levande mötesplatser för alla Täbybor. Huvudbiblioteket behöver en cafeteria, en utställningshall och bättre öppettider. Kulturskolan (musik, teater och konst) utvecklas vidare. Ung teater, musiklokaler och olika arrangemang gör livet i Täby bättre för unga. Folkpartiets idrotts- och fritidspolitik bygger på bra anläggningar utan avgift för barn och Bild 16 – Bild i ImageVault som heter ” _ ” Gula hjälmar som hänger på en lina Alla är överens om att halva Täby ska vara grönt även i framtiden. Den nya översiktsplanen utgår från stads-alternativet, vilket innebär att ny bebyggelse ska växa fram i kommunens centrala delar och att natur- och grönområden ska värnas. Det är bra. Folkpartiet står inte bakom målet om 80 000 invånare i Täby. Detta märkliga mål leder nu gång på gång till onödig förtätning, höga hus i villaområden och alltför stor exploatering. Så var fallet med kvarteret Maskrosen i Roslags Näsby och den alltför stora utbyggnaden av Gripsvall motiveras också med att målet 80 000 invånare ska uppfyllas. I arbetet med den nya översiktplanen framkom tidigt att Täby kan växa till 80 000 invånare utan att exploatera värdefull natur och grönområden. Men det förutsätter en mycket stor befolkningsökning i Arninge, i Täby Centrum, på galoppfältet och runt Roslags Näsby. I alla dessa områden finns ett stort mått av osäkerhet. Vår slutsats är enkel. Vi ska göra det bästa tänkbara av möjlig nybyggnation i Täbys centrala delar och bevara grönområden och natur för framtidens Täbybor. Och sen får det inte spela någon roll om vi blir 70 000, 75 000 eller 80 000 invånare år 2030. Bildtext ungdomar (nolltaxa), ett stabilt och bra aktivitetsstöd och en intresserad och engagerad kommun som samarbetar med föreningarna för det gemensamma bästa. Det är bra att satsningar som påbörjades under förra mandatperioden fullföljts. Tibble-vallen har rustats. Byängshallen, Täby IP, Hägernäs IP och en ny badmintonhall är viktiga förbättringar. Tyvärr har detta kopplats till slopandet av nolltaxan och sänkt aktivitetsstöd. Några större föreningar har fått bättre anläggningar men större kostnader och lägre bidrag. Övriga bara ökade kostnader och sänkt aktivitetsstöd. Det är beklagligt att löften om innebandyhall, omklädningsrum på Hägernäs IP, friidrottshall och mycket annat, hittills inte har uppfyllts. Mindre barngrupper i förskolan forts. från sidan 1 Sven Fjelkestam är ordförande för Folkpartiet i Täby och v. ordförande i stadsbyggnads-nämnden. Sven är också arkitekt och mycket intresserad av stadsbyggnads-frågor. Bild 17 – Sven F. I Folkpartiets Täby har vi höga ambitioner för förskolan. Vi medverkar inte till skattesänkningar på bekostnad av en försämrad skola eller förskola. Tvärtom vill vi satsa på de mindre barnen. Rätt stöd tidigt i livet har stor betydelse. Förskolan ska karaktäriseras av ett lustfyllt lärande i trygg miljö utifrån varje barns förutsättningar. Politikerna får inte dra sig undan sitt ansvar. Det är bra med olika former av förskolor. Föräldrar ska kunna välja mellan olika huvudmän och olika pedagogiska inriktningar. Med fler kommunala förskolor i Täby kan valfriheten öka. Familjedaghemmen ökar mångfalden och måste ges bättre förutsättningar. Barn till föräldralediga ska ha möjlighet till förskola minst 30 timmar/vecka. Att föräldrar till barn som bara får 15 timmar per vecka ska betala full avgift är skamligt. Sven Fjelkestam Bild 18 – Jan-Åke Tycker du som vi? Du är varmt välkommen att hjälpa Folkpartiet till valet, vare sig du vill vara sympatisör eller medlem. Kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Bild 19 – Eva I Folkpartiets Täby: Ska inte ett parti bestämma allt på egen hand Skänker vi inte bort våra skolor Är kultur och fritid viktiga kommunala frågor Är 20 lärare viktigare än 5 öre i sänkt skatt Är en bra livsmiljö viktigare än att vi blir invånare Finns det bra bostäder både för äldre och yngre Kan du också välja en kommunal förskola Finns det både filialbibliotek och avgiftsfria boklån Är vi medborgare inte enbart kunder Finns det fler hyreslägenheter Äter våra gymnasieelever bra lunch utan avgift Jan-Åke Gunnarsson Jur kand, Erikslund Eva Wittbom Kommunstyrelsen Bild 20 – Hans Bild 21 – Pernilla Folkpartiet är Täbys näst största parti. Vi står för en borgerlig politik med socialt ansvar. Frihet, valfrihet och omtanke är centrala begrepp för oss. Hans Ahlgren Civilekonom, Viggbyholm Pernilla Trägårdh Statsvetare, Ellagård Läs mer på vår hemsida Kontakta oss: eller mobil:


Ladda ner ppt "Bild 3 – ”Läsande barn” från en folder som finns på Länsförb."

Liknande presentationer


Google-annonser