Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor."— Presentationens avskrift:

1

2 Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheterna omfattar allt ifrån ren nöjesverksamhet till sociala projekt och utbildningar. Fokus ligger hela tiden på unga och deras chanser att växa och utvecklas. De närmare 40 projekten och verksamheterna är uppdelade i Utbildning/arbetsmarknad, Sociala perspektiv, Passionerade fritidsintressen och Skolor. Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller andra kränkningar. Elektra jobbar med att erbjuda stöd till utsatta ungdomar och arbetar också förebyggande med utbildning och attitydförändrande samt opinionsbildande arbete. Göteborgskontoret består av 1 verksamhetsansvarig och 2 projektledare.

3 Definition av hedersvåld  Våldet utövas av enskilda och kollektiv som en legitim handling för att straffa individens olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala anseende  Hederstänkande har en avgörande roll  Ett rykte kan vara tillräckligt för bestraffning  Våldet är planerat och sanktionerat av kollektivet  Förövare beskyddas av kollektivet  Statistiskt drabbat våldet /förtrycket i huvudsak kvinnor ifrån 12-13 årsålder och uppåt  Våldet/förtrycket drabbar även män och individer med hbtq-identitet Fysiskt: Från örfil och misshandel till ytterst mord(påtvingat självmord) Psykiskt: Kränkningar, förtryck, skuld och skambeläggning, nedvärdering, förföljelse,nedvärdering,hot,isolering,undandragen kärlek,utfrysning. Sexuellt Våldtäkt, äktenskap och sex mot sin egen vilja Socialt Får ej delta i samhällslivet, inga fritidsaktiviteter, inget privatliv,tvång till viss klädsel-umgänge, avbryta studier, kontrolleras, ekonomiska begränsningar, tvångsäktenskap.

4 Exempel på vardagsheder Vardagsheder(Mer systematiskt utbredda kränkningar): - Att inte få klä sig som man vill. - Att inte få gå ut. - Att inte få umgås med vem man vill. - Att inte få gifta sig med vem man vill. - Att inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet. - Att inte få delta i samhället pga krav hemifrån. - Att vara ständigt bevakad och kontrollerad. - Att inte få studera vidare, eller bli hindrad från att gå i skolan och inte få välja yrke. - Att behöva domineras av de ovanför dig i rang. - Att riskera att bli skickad utomlands för ”bra fostran”

5 Vardagsverklighet 70 000 unga är utsatta för vardagsheder förtryck i Sverige! (Rapport Ungdomsstyrelsen 2009) 2 500-3 000 unga i Sverige är utsatt för allvarliga hot, av dessa är 250-300 i behov av skyddat boende. Mer än 6 % av unga vuxna (16-25 år) i Sverige får inte gifta sig med vem de vill. 10% av alla flickor och 4 % av pojkarna som är 15 år har restriktioner på skola och fritid pga. hedersförtryck. 16 % av dem får inte välja vem de ska gifta sig med och 23 % lever med "oskuldsnormen”.

6 Killen/Mannen drabbas om han:  Allierar sig med, stödjer eller beskyddar flicka som inte fogar sig.  Vägrar fullfölja hedersvåld i familjen.  Inleder relation med ”fel” flicka (redan gift eller mot familjernas samtycke, etc.).  Hbtq-person otänkbart!  Avviker från heteronormativitet.  Pojkar används ofta som förövare, då de straffas lindrigare än de vuxna förövarna!!!

7 Tjejen/Kvinnan i hederskulturen  Allt handlar om flickans ”oskuld” och myten om mödomshinnan.  ”Hederstänket” startar i samband med hennes könsmognad och pågår livet ut.  En förlorad ”oskuld” kan innebära katastrof för en familj eller en hel släkt då en flickas ”dåliga” rykte kan leda till att ingen av hennes systrar heller blir gifta.  Ibland försöker man dölja det faktum att flickan inte är ”orörd” via arrangerade äktenskap  Hbtq-person otänkbart!  Straffas med hot och misshandel, flickan kan förskjutas ur gruppen eller i värsta fall mördas.  Ofruktsamma kvinnor kan också drabbas av ”hedersvåld”.

8 Dubbla identiteter

9 Fall A Utsatt för HRVF  17 år  Högpresterande gymnasieelev  Utsätts dagligen för vardagsheder  Fysiska och psyskiska övergrepp  Skall “fostras rätt” hos farföräldrarna

10 Fall B Utövar HRVF  Äldre syskon 24 år  Tar till med psykisk och fysisk våld  Orolig för familjens heder och sociala status  Väldigt kontrollerande och misstänksam  Har informatörer

11 Fall C Utsätts för HRVF  20 år  Populär och framgångsrik  Får ej studera vidare efter gymnasiet  Får ej leva med sin partner  Skall giftas bort

12 Konsekvenser av bristande kunskaper  Mångsidig utsatthet  Noll tilltro för samhället och/eller vuxenvärlden  Dubbla identiteter  Mellanförskap  För hög toleransnivå för intolerans

13 Projektet Sharafs hjältar och hjältinnor  Stärka unga via dialogprocess, utbildning och fortbildning  Förebyggande arbete  Röst, mod, ljus och styrka  Unga förändringsagenter  Opinionsbildande arbete

14 Förebyggande arbete  Handlingsplan  Nätverkande  Utbildningsinsatser  Aktivt arbete på gräsrotsnivå genom skolor, fritids- och ungdomsgårdar  Pilotprojekt  Vardagsheder  Unga förändringsagenter

15 Tack för Er uppmärksamhet! Kontakta oss gärna för mer information ! Nadja Aria-Garystone Verksamhetsansvarig Telefon: 0739-50 22 94 E-post: nadja.aria-garystone@fryshuset.se Armin Azadkhah Projektledare för Sharaf Hjältar Telefon: 0739-50 22 16 E-post: armin.azadkhah@fryshuset.se Sara Bessa Projektledare för Sharaf Hjältinnor Telefon: 0739-50 22 88 E-post: sara.bessa@fryshuset.se www.fryshuset.se


Ladda ner ppt "Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor."

Liknande presentationer


Google-annonser