Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Excel - fortsättningskurs David Svensson2014-05-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Excel - fortsättningskurs David Svensson2014-05-12."— Presentationens avskrift:

1 Excel - fortsättningskurs David Svensson2014-05-12

2

3 Innehåll Inledning Kort om mig Knowit Excel Övningar Sortera och filtrera Formler Fönsteralternativ Villkorsstyrd formatering Låsa kalkylblad Diagram Avslut Exempel från mina uppdrag Inledning Övningar Inspiration Kort om Excel Avancerade formler Pivot- tabeller Data- verifiering Makron Exempel från uppdrag Excel 2013

4 David Svensson 1987 2007 2010 2012 2009

5 1900 Anställda totalt Sverige Norge Finland Danmark Estland Ryssland

6 70 Anställda i Linköping Linköping

7 200 Inom Knowit Decision Oslo Stockholm Helsingfors Göteborg Linköping

8

9 Business Intelligence Samla in dataFörädlaAnalysera Bättre beslut

10 Business Intelligence Fatta bättre affärsbeslut. Hjälpa kunder att effektivt använda den egna organisationens information för att få fram bättre beslutsunderlag, kunna planera och följa verksamheten bättre.

11 Excel - En liten historielektion… Har rötter från 1982, namnet ”Excel” dök upp 1985 Viktig faktor till Microsofts framgång Excel 2007 innebar en rad stora förändringar Nytt gränssnitt kallat för ”Ribbon” Antalet rader ökade till 1 048 576 (tidigare 65 536) och antalet kolumner till 16 384 (tidigare 256) Nytt, öppet filformat; ”Office Open XML” eller.xlsx. Tidigare filformat (.xls) var proprietärt. Excel 2013 kommer med många nya funktioner PowerView PowerPivot PowerQuery

12 ”De tre budorden” Använd Excel till det som det är till för Krångla inte till det Utgå från att alla är puckon - inklusive du själv

13 Kapitel

14 Hämta data decision.nu

15 Avancerade formler

16 Formelöversättning SvenskaEngelska BYT.UTSUBSTITUTE TEXTNUMVALUE OMIF SUMMASUM LETARADVLOOKUP ÄRFELISERROR ÄRTOMISREF EXTEXTMID

17 LETARAD (VLOOKUP) ABC 1 2 3 4 5 1 2

18 LETARAD( värde ; område ; kolumn ; ungefärligt ) värde Värdet som ska hittas / det som vi letar efter Ex: A1 eller ”Bil” område Området där de eftersöka värdet och önskat resultat finns Ex: A1:B4 eller D:G kolumn Numret på den kolumn där önskat resultat finns Ex: 3 ungefärligt Anger om även ungefärliga värden ska hittas Ex: SANT eller FALSKT

19 Matrisformler ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 + =

20 Fördelar Förenklar och möjliggör vissa beräkningar Förhindrar oavsiktliga ändringar Ger mindre filstorlek Matrisformler 1.Markera ett område. 2.Skriv in en formel i en av cellerna. 3.Tryck CTRL+SHIFT+ENTER för att ange formeln som en matrisformel. 4.Markera hela området och tryck på DELETE för att ta bort formeln. Nackdelar Svårare för andra att förstå ditt kalkylblad Krångligare att göra ändringar Beräkningstid/prestanda kan försämras

21 Begränsningar för matrisformler Du kan inte förminska formeln, men det går att utöka den. Du kan inte ändra eller ta bort innehållet i en enskild cell som ingår i formeln. Du kan inte infoga nya rader i formeln. Du kan inte flytta eller ta bort delar av formeln, men det går att flytta och ta bort hela formeln.

22 Makron

23 Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) Skapades 1991 och är en vidareutveckling av språket Basic Används för s.k. makron och finns tillgängligt i de flesta produkter i Office-paketet Hur man lär sig makroprogrammering Spela in makron i Excel Google

24 Typer av makron Funktioner Funktioner skickar alltid tillbaka ett svar Function MinFunktion() MinFunktion = ”Hej” End Function Sub MinProcedur() MsgBox MinFunktion() End Sub Procedurer Skickar inte tillbaka något svar

25 Objektmodellen i VBA Objektmodellen är en hierarki av alla objekt i Excel. Hierarkin används för att referera till objekt från hela arbetsböcker till enskilda celler Application.ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A1").Value

26 Ganttschema generator Litet plug-in till Excel för att generera enkla Gantt-scheman decision.nu

27 Visuell analys av lönenivåer Uppdrag på Verisure i Linköping. Företagets strategiska HR-avdelning är väldigt avancerad och långt framme. Deras Head of HR-control vill ha ett verktyg för att kunna jämföra mellanchefernas löner med de marknadsmässiga, mellan könen och mellan olika avdelningar. Syftet är att förhindra att kärnkompetens lämnar företaget pga felaktiga lönenivåer, men också att undvika att betala för mycket.

28

29

30

31 David Svensson david.svensson@knowit.se


Ladda ner ppt "Excel - fortsättningskurs David Svensson2014-05-12."

Liknande presentationer


Google-annonser