Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART ”Intuitivt Smart” I Tider Av Informationsöverflöd med Jonas Nordström, PhD, MSc Tel: 072-001 67 66 Mail:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART ”Intuitivt Smart” I Tider Av Informationsöverflöd med Jonas Nordström, PhD, MSc Tel: 072-001 67 66 Mail:"— Presentationens avskrift:

1 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART ”Intuitivt Smart” I Tider Av Informationsöverflöd med Jonas Nordström, PhD, MSc Tel: 072-001 67 66 Mail: jonas@minskadinstress.se Web: www.minskadinstress.se

2 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Industri Information

3 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Psykolog Gary Klein Källa: Sources of Power – How People Make Decisions

4 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART JÄMFÖRELSE AV LIKHETER OCH OLIKHETER I ETT MÖNSTER (eng: pattern recognition process) (1) För hög värmenivån (2) För lite ljud (3) Vattnet släckte ej elden GAMMALT MÖNSTER (erfarenhet och kunskap) NYTT MÖNSTER (det som observeras) ≠

5 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART DEN ”INRE SUPERDATORN” Källa: Tor Norretranders bok The User Illusion - Cutting Consciousness Down to Size. DET MEDVETNA 50 bits/s DET UNDERMEDVETNA 50 miljoner bits/s 1 MILJON GGR MER!!

6 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART RÄTT ELLER FEL? Altid Cyckel Faktist Calr Alltid Cykel Faktiskt Carl ”FELT SENSE” INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART

7 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART INSTINKTER HOS DJUR Instinkter är nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimuli. Exempel på en instinkt är olika djurs flyktinstinkt vid fara. JORDBÄVNING LAVINER TSUNAMIS FLYGATTACKER JORDBÄVNINGAR Sheldrake, R. (2005). Listen to the Animals: Why did so many animals escape December's Tsunami? The Ecologist, March 2005

8 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART UPPTÄCKA NÄR NÅGON TITTAR/STIRRAR PÅ EN Ytterligare en aspekt av att upptäcka fara är att både djur och människor verkar instinktivt kunna känna när någon stirrar på dem. Uppmätta förändringar i det autonoma nervsystemet (puls, svettning mm). Utöver omedvetna förändringar är det även möjligt att MEDVETET UPPTÄCKA DET. Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walsch, H. (2004). Distant intentionality and the feeling of being stared at: Two meta-analyses. British Journal of Psychology, 95, 235-247. DJUR 54,7 % UTAN TRÄNING 90 % MED TRÄNING FLYKT

9 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART (1) EN FÄRDIGHET SOM UTVECKLAS GENOM TRÄNING (2) SÅLEDES INTE NÅGOT MAN BARA FÖDS MED INTUITION ÄR…

10 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART INSTINKT = automatiska reaktioner UNDER medveten nivå INTUITION = en raffinerad process där OMEDVETEN DATA HAR BEARBETATS och PRESENTERAS som MEDVETNA FÖRNIMMELSER, INSIKTER eller INRE VETANDE. INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART DEN STORA SKILLNADEN MELLAN INSTINKT OCH INTUITION ÄR…

11 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Definition av INTUITION (SAOL): 1. förmåga att omedelbart uppfatta 2. ingivelse 3. omedelbar åskådning Definition av INTUITION (Webster): 1. kunskap eller övertygelse som varken erhålls via förnuftet eller via ens sinnen 2. instinktiv kunskap eller övertygelse 3. en föraning eller omotiverad vilja 4. omedelbar kännedom INTUITION kan definieras som en inre vetskap, känsla, förnimmelse som alltid guidar oss snabbaste vägen till nästa utvecklande upplevelse. VAD ÄR INTUITIV DATA? Insikt Inre Vetskap Ingivelse Omedelbar Kunskap

12 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART NEJ SIGNAL (obehag, oro, spänning) MENTAL SIMULERING (1) Förmågan att medvetet föreställa sig människor och föremål… (2) …och omvandla denna situation genom flera transitioner… (3) …till ett slutscenario som intuitivt upplevs görbart/möjligt. INRE VARNING!! (V) (K) ”FELT SENSE”

13 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART NEJ signal JA signal MENTAL SIMULERING STANNA? LÄMNA?

14 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART “FELT SENSE” The term felt sense refers to the discovery psychotherapist Eugene Gendlin, PhD (1982), did when he discovered that SUCCESSFUL PATIENTS of therapy ”INTUITIVELY” FOCUS on a SUBTLE INTERNAL BODILY AWARENESS, which contains information about how to resolve the problem the client is experiencing. The felt sense is the UNCLEAR, PRE-VERBAL sense of 'something' — the inner knowledge or awareness that has never been consciously thought or verbalized — as that 'something' is experienced in the body. This bodily felt 'something' may be an awareness of a situation or an old hurt, or of something that is 'coming' — perhaps AN IDEA OR INSIGHT. Crucial to the concept, as defined by Gendlin, is that it is unclear and vague.

15 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Step 1 - Connect with yourself using “felt-sense”: Ask "What does this whole thing FEEL LIKE?". "What is the whole feel of it?" Don't answer with what you already know about it. Listen to your body. Sense the issue freshly. Give your body 30 seconds to a minute for the feel of "all of that" to form. Step 2 - Locating and deepening the “felt-sense”: a)WHERE in the body are your sensations located? b)HOW BIG is the area your are sensing? c)If you want to, put a MATCHING COLOR to the area of the sensation. Step 3 - Put a name to the sensation: Find a word, phrase, or image that FEELS LIKE IT MATCHES the felt sense, the whole feel of it. Keep your attention on the area in your body where you feel it, and just let a word, phrase, or image appear that feels like a good fit. See if there is a sense of "rightness” to your name of it, an inner "yes, that's it" Step 4 - Remain present with the felt-sense: Notice if or how the felt-sense changes. Just remain present and follow along in the process (in a state of self-observation and self-reverie). FOUR SIMPLE STEPS TO BEGIN USING “FELT-SENSE”

16 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART TÄNK PÅ EN SITUATION DÅ DU SKULLE FATTA ETT BESLUT… 1.…där du instinktivt KÄNDE/VISSTE ATT DET SKULLE GÅ BRA och som sedan hade en POSITIVT UTFALL (även om du först kanske var orolig/rädd). 2.…där du egentligen direkt KÄNDE/VISSTE ATT DET INTE VAR BRA FÖR DIG men av olika anledningar fortsatte du ändå …med ett NEGATIVT RESULTAT. “KALIBRERA DIN INTUITIVA JA och NEJ-SIGNAL”

17 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART FILTERERA BORT DISTRA- HERANDE “SKRÄP DATA” STEG 1 TÄNK PÅ PROBLEMET STEG 2 AVSLAPPNAT SINNESTILLSTÅND STEG 3 TA EMOT INTUITIV INFORMATION STEG 3 TA EMOT INTUITIV INFORMATION STEP 5 AGERA PÅ DEN FÖRSTA BÄSTA FUNGERANDE LÖSNINGEN STEP 5 AGERA PÅ DEN FÖRSTA BÄSTA FUNGERANDE LÖSNINGEN INGEN INFORMATION? INGEN INFORMATION? PÅVERKAD AV RÄDSLOR ELLER FÖRHOPPNINGAR? PÅVERKAD AV RÄDSLOR ELLER FÖRHOPPNINGAR? MENTAL SIMULERING STEG 4 ANVÄND FELT SENSE FÖR ATT AVGÖRA OM LÖSNINGEN ÄR ANVÄNDBAR STEG 4 ANVÄND FELT SENSE FÖR ATT AVGÖRA OM LÖSNINGEN ÄR ANVÄNDBAR INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART

18 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART MEDVETNA UNDERMEDVETNA (KROPPEN) SUPERMEDVETNA (INTUITIVA SINNET) TRE MEDVETANDEN INTUITIV DATA MEDVETET 7+-2 signaler/sek (50 bits/sek) OMEDVETET (50 miljoner bits/sek) STEG 2 AVSLAPPNAT SINNESTILLSTÅND

19 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART STEG 2 AVSLAPPNAT SINNESTILLSTÅND PERIFIERT SEENDE Hakalau, som betyder, “To stare at, as in meditation and to allow to spread out” (1)SLAPPNA AV ÖGONEN (2)SE ALLT I DITT SYNFÄLT (3)BLI NÄRVARANDE I KROPPEN SVART PRICK MEDITATION: - Svart prick i en femörings storlek - 1 meter framför dig i ögonhöjd (1)TITTA 1-2 MIN (tills du börjar blinka) (2)BLUNDA OCH FOKUSERA PÅ ”INRE VITA PRICKEN” (3)ÖPNNA ÖGONEN NÄR DU BEHÖVER ”FYLLA PÅ” (4) RIKTA UPPMÄRKSAMHETEN MOT HJÄRTAT (5) LÅT TANKARNA VANDRA OCH NOTERA SUBTILA INTRYCK TVÅ EFFEKTIVA METODER

20 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART RÄDSLA FÖR SMÄRTA (ORO, OSÄKERHET, SORG, MISSLYCKAS, VAD TYCKER ANDRA, KATASTROFTANKAR): RÄDSLA ÄR NÄRA FÖRKNIPPAT MED SJÄLVBEVARELSEDRIFTEN OCH AKTIVERAR FIGHT, FLIGHT OCH FREEZE RESPONSEN. INNAN SJÄLVBEVARELSEDRIFTEN AKTIVERAS, KOMMER PERSONEN ATT VARA RÄDD/OROLIG OCH INSTINKTIVT KÄNNA RÄDSLA FÖR SITT LIV PÅ NÅGOT SÄTT. WEBSTER (FEAR): 1. EN KÄNSLA SOM UPPLEVS VID FÖRVÄNTAD SMÄRTA ELLER FARA (BRUKAR ÅTFÖLJAS AV EN ÖNSKAN ATT FLY ELLER SLÅSS). ÖNSKAN/LUST TILL NJUTNING (FÖRHOPPNINGAR, VILJAN ATT ÄGA/HA, TRÖSTETANKAR): ÖNSKAN EFTER ATT HA/FÅ NÅGOT ELLER NÅGON. NÄRA FÖRKNIPPAT MED SEXUALDRIFTEN. NÄR EN ÖNSKAN SKAPAS, KOMMER PERSONEN MED ÖNSKAN ATT REAGERA MER ELLER MINDRE INSTINKTIVT I SYFTE ATT MÖTA OCH TILLFREDSSTÄLLA SIN ÖNSKAN/LUST. WEBSTER (DESIRE): 1. EN KÄNSLA SOM ÅTFÖLJER ETT MISSNÖJT TILLSTÅND. ”SKRÄPDATA” (MENTAL NOISE) FILTERERA BORT DISTRAHERANDE “SKRÄP DATA”

21 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART LISTA OLIKA SAKER DU VILL FATTA ETT BESLUT KRING (ELLER OLIKA PROBLEM DU VILL LÖSA) 1.________________ 2.________________ 3.________________ 4.________________ 5.________________

22 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART 1.Tänk på något du vill/behöver FATTA BESLUT KRING (flytta, byta jobb, resa, middag, annat åtagande). 2.DETEKTERA vilken signal som aktiveras (Ja/Nej/Tveksam) a)Känna in b)Lägga lappar på golvet “INTUITIV BESLUTSFATTNING”

23 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART

24 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART SYNKRONICITET (synkron=samtidigt) är "upplevelsen av två eller flera händelser som SAKNAR SYNBART ORSAKSSAMBAND, eller som osannolikt kan förekomma tillsammans av en slump, ändå upplevs som förekommande tillsammans på ETT MENINGSFULLT SÄTT”. Carl Gustav Jung, Psykiater och Psykoterapeut FLOW, eller flöde, är den känsla vi har när ALLTING FUNGERAR SOM DET SKA, när ALLTING STÄMMER, när vi står för UTMANINGAR SOM VI VET ATT VI KLARAR AV. Mihaly Csíkszentmihályi, Professor i Psykologi FLOW & SYNKRONICTET

25 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART FLOW & SYNKRONICITETS VÄGEN RÄDSLOR & FÖRHOPPNINGAR FLOW & SYNKRONICITETS VÄGEN ”LIVSLINJEN” VÄNDPUNKT EFTER LÄRORIK UPPLEVELSE (1) INRE FÖRÄNDRING (2) YTTRE FÖRÄNDRING HÖG NIVÅ AV FLOW & SYNKRONICITET LÅG NIVÅ AV FLOW & SYNKRONICITET KÄMPAR/LIDER

26 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART YTTRE VÄRLDEN SOM EN REFLEKTION AV DEN INRE VÄRLDEN

27 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART “DEN INTUITIVA KOMPASSEN” 1. Finn något som du vill fatta ett beslut kring. 2. Tänk på TRE OLIKA LÖSNINGAR (A, B, C). 3. Tänk på varje lösning och UPPLEV NIVÅN AV GLÄDJE/KRAFT/FLOW/EXALTERING som varje lösning ger dig. 4. Identifiera ifall några RÄDSLOR och ÖNSKETANKAR påverkar processen. 5. VÄLJ DEN MED HÖGST SKATTNING. B B C C A A 3 5 8

28 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART JA SIGNAL (ger energi, expansion, exaltering) NEJ SIGNAL (motstånd, kontraktion) SKRÄPDATA (mental noise) 1)Rädsla för smärta (oro, osäkehet, katastroftankar): 2)Önskan/Lust till njutning (förhoppningar, tröstetankar): INTUITIVA SIGNALER ÅNGEST/ORO SIGNAL 1)Nej signal, eller 2)Viktigt att agera nu TVEKSAMHETS SIGNAL 1)Ej rätt tidpunkt 2)Tona in mer/ställa fler frågor för att få fler detaljer och sortera

29 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART BEARBETAT DET FÖRFLUTNA och därmed LÄRT SIG från sina upplevelser: Ex: Vidgat sin komfortzon Ex: Nya strategier för att kunna hantera… Ex: Färre tankar och mer närvaro i nuet TILLIT Del 1:

30 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Ens förmåga att KÄNNA IGEN MÖNSTER/SAMBAND och därmed kunna FÖRUTSÄGA SKEENDEN/HÄNDELSER TILLIT Del 2:

31 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART MER ERFARENHET & KUNSKAP FLER MÖNSTER ATT JÄMFÖRA MED HÖGRE FÖRSTÅELSE & MER TILLIT BEARBETA/INTEGRERA LÄTTARE FATTA BESLUT (1) SORTERING: Finna ”rätt” alternativ som leder i önskade riktning (2) AVGRÄNSNING: Undvika slösa tid på ”vilseledande stickspår” ÅSTADKOMMA LIKA MYCKET/MER & SAMTIDIGT HA MER TID/ENERGI ÖVER INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART

32 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART I en intervju med sociologen William Hermanns (1983), beskriver Einstein att "grunden för sant tänkande är intuition" (s. 70) och när han frågade Einstein om hur nya vetenskapliga upptäckter kommer till svarade han att ”intuition är den främsta faktorn i alla våra prestationer” (s. 70). Källa: Einstein and the Poet - In Search of the Cosmic Man

33 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART HUR ÄR DET MÖJLIGT FÖR VÅRT MEDVETANDE ATT ”RESA” I: 1.TID 2.RUM …OBEROENDE AV VAR KROPPEN BEFINNER SIG? DEN STORA FRÅGAN

34 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Ervin Schrödinger, fysiker, nobelpristagare och en av grundarna av kvantmekaniken, etablerade termen “entanglement” för fenomenet av partiklar, såsom fotoner, elektroner och molekyler, FÖRBLIR I FÖRBINDELSE MED VARANDRA, även när de är åtskilda av tid och rum. När Albert Einstein som avses dessa interaktioner, kallade han dem “spooky actions at a distance” (Radin, 2006, s. 14). Nicholas Gisin vid universitetet i Genève, utförde en av dessa experiment under 2004. Ett par entangled fotoner skapades först i en kristall. De två fotoner, som kallas foton A och B, skickas sedan genom en optisk fiber kabel (11 km och 50 km lång). Varje foton sändes till en av de två ändstationer av kabeln, som kallas Alice och Bob. När fotonen A anlänt till Alice och fotonen B till Bob, mättes dess position, fart, spinn eller polariseringen. (Greene, 2004) ENTANGLEMENT

35 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Ervin Schrödinger, fysiker, nobelpristagare och en av grundarna av kvantmekaniken, etablerade termen “entanglement” för fenomenet av partiklar, såsom fotoner, elektroner och molekyler, förblir i förbindelse med varandra, även när de är åtskilda av tid och rum. När Albert Einstein som avses dessa interaktioner, kallade han dem “spooky actions at a distance” (Radin, 2006, s. 14). Nicholas Gisin vid universitetet i Genève, utförde en av dessa experiment under 2004. Ett par entangled fotoner skapades först i en kristall. De två fotoner, som kallas foton A och B, skickas sedan genom en optisk fiber kabel (11 km och 50 km lång). Varje foton sändes till en av de två ändstationer av kabeln, som kallas Alice och Bob. När fotonen A anlänt till Alice och fotonen B till Bob, mättes dess position, fart, spinn eller polariseringen. (Greene, 2004) Entanglement

36 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART ENTANGLEMENT INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART

37 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Beräkningar av Otto Stern och Albert Einstein (1913), samt Heisenbergs osäkerhetsprincip, visar att det finns sub-atomära partiklar i vakum. Vilket bevisats av Hendrik Casimir (1948), Steve Lamorreaux (1997), Gianni Carugno (2001). SLUTSATS: SLUMPMÄSSIGA INTERAKTIONER AV ENERGI/SUB-ATOMISKA PARTIKLAR sker vid absoluta nollpunkten (under ca cirka 10 -23 sekunder). De masslösa partiklar, som bildas under denna korta tid, kallas virtuella partiklar (t ex virtuella photoner). Det betyder att den grundläggande UNDERSTRUKTUREN AV UNIVERSUM ÄR ETT HAV AV KVANTMEKANISKA FÄLT som ingen av fysikens kända lagar kan utesluta. VAD GÖMMER SIG I VAKUM?

38 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Osäkerhetsprincipen som utvecklades av Werner Heisenberg, en av kvantteorins främsta pionjärer, antyder att PARTIKLAR ALDRIG NÅGONSIN ÄR HELT VILANDE utan är i konstant rörelse på grund av ett grundtillståndsfält av energi som hela tiden interagerar med all subatomär materia. Det betyder att den grundläggande understrukturen AV UNIVERSUM ÄR ETT HAV AV KVANTMEKANISKA FÄLt som ingen av fysikens kända lagar kan utesluta. Detta hör till stor del samman med Einsteins teorier och hans berömda ekvation E = mc2, som ställer energi i relation till massa: ALLA ELEMENTÄRA PARTIKLAR INTERAGERAR MED VARANDRA genom att utväxla energi med andra kvantpartiklar, som tros dyka upp ur tomma, slås samman och utplånar varandra på mindre än ett ögonblick – 10 -23 sekunder –vilket orsakar slumpmässiga energivariationer utan någon uppenbar orsak. De tillfälliga partiklar som skapas under detta korta ögonblick kallas ”virtuella partiklar”. Källa: Lynne McTaggart, Fältet, S. 58 KVANTFYSIKENS NOLLPUNKTSFÄLT

39 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) One scientist, who believed our memories are stored in the ZPF instead of in the brain, is Walter Schempp, a mathematics professor from the University of Siegen, Germany. Schempp discovered that the MRI machine was able to DECODE WAVE- INTERFERENCE FROM THE ZPF and turn that information INTO IMAGES. Schempp had discovered that the information of an object is represented in the quantum fluctuations of the ZPF, a phenomena he called “quantum holography”.

40 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART DEN HOLOGRAFISKA PRINCIPEN

41 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART DEN HOLOGRAFISKA PRINCIPEN INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART

42 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART ETT HOLOGRAFISKT UNIVERSUM Dr. Jacob Bekenstein, Professor in Theoretical Physics at Hebrew University of Jerusalem, Israel, has mathematically proven that all the information within a black hole CAN BE HELD ON A 2D SURFACE, also known as an event horizon. Bekenstein has calculated that when energy enters a black hole, it does not disappear into nothingness. Instead, the energy entering the black hole is converted and encoded onto the two-dimensional flat curved surface of the black hole. Bekenstein suggests that the converted energy is stored as an interference pattern of small pixels, having the size of Planck’s constant, the smallest measurement known to science. The result is that the area of the pixel is as infinitely small as the Planck area, which is approximately 10 -65 square centimeters. (Bekenstein, 2003)

43 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART DEN HOLOGRAFISKA HJÄRNAN The visual process consists of LIGHT ENERGY BEING TRANSFORMED, using a Fourier transform, both AT THE LENS AND THE RETINA. Before the information reaches the visual vortex, more bits of information is added from the other senses, primarily serving the purpose of putting the visual information in context to the surrounding space-time environment. AT THE VISUAL CORTEX, research shows that the information is spread in accordance with the pattern of a Fourier transform. (Kelly, 2011) After Karl Pribram (1991), emeritus professor of Psychology and Psychiatry at Stanford University, came across evidence that smell, taste and hearing also function by decoding frequencies, he started theorizing that EACH SENSE FUNCTIONS SIMILAR TO THE VISUAL PERCEPTION. INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART

44 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART MICROTUBULES: HJÄRNANS ANTENNER? In the 1990s, Stuart Hameroff, an anesthesiologist from University of Arizona, and Sir Roger Penrose, an English mathematical physicist and Emeritus Professor of Mathematics at the University of Oxford, suggested that it was in the MICROTUBULES THAT THE QUANTUM WORLD MEETS WITH THE CLASSICAL WORLD OF SPACE-TIME (Hameroff, 1994) (Hameroff & Penrose, 1996).

45 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART MICROTUBULES Hameroff (1974) proposed that each microtubules subunits DIFFRACTED “COHERENT” ENERGY, or calcium ions, with an 8 nanometer periodicity. When coherent energy between parallel arrays of microtubules is interacting, an INTERFERENCE PATTERN IS CREATED in the cytoplasm, the gel-like substance residing between the cell membrane and the nucleus.

46 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART År 1982 frågade kinesiska forskare kinesiska fjärrsynare att FJÄRRSKÅDA KOMPLEXA TECKEN FRÅN DET KINESISKA ALFABETET. Dessa tecken placerades i ett rum där det ej var möjligt för synligt ljus att komma in. Bredvid tecknen placerades en mycket känslig ljusdetekterande anordning. När fjärrskådarna tog emot intuitiv information från målet, ÖKADE ANTALET FOTONER I RUMMET MED 100-1000 GÅNGER över de normala bakgrundsnivåer av "virtuella fotoner". Källa: Chinese Academy of Sciences, "Exceptional Human Body Radiation," Psi Research, June 1982, pp.16-25 År 1986 REPLIKERADES DETTA EXPERIMENT av Dr Scott Hubbard och Dr Hal Puthoff med en mycket hög kvalitativ fotomultiplikatorn för avkänning av ljuspartiklar. Hubbard, G. and Puthoff, H. E. (1986). Possible Production Of Photons During A Remote- Viewing Task: Preliminary Results. Research in Parapsychology 1985, pp. 66-70. REMOTE VIEWING

47 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Blank skärm 5 sekunder 3 sekunder 5 sekunder Tryck på en knapp MÄTVÄRDEN: MÄTER HUDKONDUKTIVITET, HJÄRTSLAG, HJÄRNVÅGOR MED EEG, SYREMÄNGD I HJÄRNANS BLOD MED FMRI, VIDGADE PUPILLER INSTINKTIVT REAGERA INNAN NÅGOT SKER Blank skärm

48 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART MÄTER HUDKONDUKTIVITET (Bierman & Radin, 1997; McCraty, 2004; Parkhomtchouk, 2002; Radin, 1997, 2004; Vassy, 1978; Wildey, 2001) “PRESENTIMENS” - REAKTION INNAN NÅGOT SKER

49 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART JAAA, DET FINNS FORSKNING! ÄVEN OM DET ÄR SVÅRT ATT FÖRSTÅ HUR… Bierman D.J. (2000). Anomalous baseline effects in mainstream emotion research using psychophysiological variables. Proceedings of Presented Papers: The 43rd Annual Convention of the Parapsychological Association, 2000:34–47. McCraty, R., Atkinson, M., and Bradley, R (2004). Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1. The Surprising Role of the Heart. The Journal of Alternative and Complementary Medicine Volume 10, Number 1, 2004, pp. 133– 143. McCraty, R., Atkinson, M., and Bradley, R.T. (2004). Electrophysiological evidence of intuition: Part 2. A system-wide process? Journal of Alternative and Complementary Medicine, 10(2): 325-336. Radin D. (1997). Unconscious perception of future emotions: An experiment in presentiment. Journal of Scientific Exploration, 11:163–180. Radin D. (2004). Electrodermal presentiments of future emotions. Journal of Scientific Exploration, 18: 253-273. Spottiswoode J., and May E.C. (2003). Skin conductance prestimulus response: Analyses, artifacts and a pilot study. Journal of Scientific Exploration 17:617–642. Bierman, D.J., and Scholte, H.S. (2002). Anomalous anticipatory response on randomized future exposure of emotional and neutral pictures. Paper presented at the Toward a Science of Consciousness IV conference, Tucson, AZ, 4-8 April.

50 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Dr. Backster experimenterar med en polygraph den 2:e Februari, 1966: The very moment the imagery of burning that leaf entered my mind, THE POLYGRAPH RECORDING PEN MOVED RAPIDLY TO THE TOP OF THE CHART! No words were spoken, no touching the plant, no lighting of matches, just my clear intention to burn the leaf. The plant recording showed dramatic excitation…I then thought, “Gee, it’s as THOUGH THIS PLANT READ MY MIND!” (Backster, 2003, p. 25) “BACKSTER EFFEKTEN”

51 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Testa dig på: http://www.sheldrake.org/Onlineexp/portal/

52 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART Ett experiment som har varit MYCKET FRAMGÅNGSRIKT NÄR DET GÄLLER TELEPATI är ganzfeld experimentet. I detta experiment utsätts en mottagare för en mild form av sensorisk deprivation medan en sändare mentalt försöker överföra information till mottagaren. Från 1974 till nästan 25 år senare, HAR 40 PUBLIKATIONER, MED TOTALT 2.549 SESSIONER ganzfeld experiment, publicerad i olika vetenskapliga tidskrifter (Radin, 2009). Genomsnittlig hitrate på 37 % med odds på en biljon mot en. (Honorton, 1985) TELEPATI – GANZFELD EXPERIMENT

53 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART 1.UPPMÄRKSAMMA och respektera dina intuitiva signaler/impulser 2.ENKELHET – Utryck din intuitiva förnimmelse med enkelhet och tydlighet (1-2 ord) 3.SYMBOLER och BILDER – Intuitiva sinnet kommunicerar som om ord inte finns 4.UNDVIK ANTAGANDEN – tolka dina intuitiva signaler utan att lägga in förutfattade idéer 5.FÖRSTA INTRYCKET – Ditt första intryck är vanligtvis rätt 6.SVAGA SIGNALER – Respektera signaler med ”låg volym” lika mycket som ”hög volym” 7.AKTIVT vs PASSIVT – Information kan komma som en blixt från blå himmel, eller aktiv när man ställer en fråga och väntar på svar 8.AVSLAPPNING – Släpp spänning och stress för ökad avslappning och förmåga att ta emot intuitiva bilder och symboler 9.FRI ASSOCIERING – Använd fritt fantasin och din associeringsförmåga för att få fram hela budskapet i den intuitiva informationen. 10. LEKFULLHET – Det undermedvetna (barnet inom oss) gillar lek. Aktiverar höger hjärnhalva och kreativiteten inom (det behöver ej vara exakt rätt på en gång – skapar låsning). Dr Marcia Emery: Inutiion Workbook 10 NYCKLAR FÖR ATT UTVECKLA INTUITIONEN

54 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART MEDVETNA UNDERMEDVETNA SUPERMEDVETNA ÖNSKNINGAR 1. NÄRVARO I NUET 2. VAD HAR JAG LÄRT MIG? 1 2 3 X Y Z 2 3 4 “INTUITIVT KÄNNER VÅRA TANKAR” INSPIRATION (IN-SPIRIT) INTUITIV DATA MÅL/INRE BILDER - KRAV - MÅSTEN - BORDEN - TROSATSER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 “TÄNKER VÅRA TANKAR” RÄDSLOR TRE MEDVETANDEN SUPERMEDVETNAS UPPGIFT ÄR ATT TRANSCENDERA: (1)Tidsdimensionen (2)Rumsdimensionen 1

55 INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART KURS INTUITIVT SMART Jonas Nordström, PhD, M.Sc. www.minskadinstress.se Jonas@minskadinstress.se 072-001 67 66


Ladda ner ppt "INTUITIVT SMART INTUITIVT SMART ”Intuitivt Smart” I Tider Av Informationsöverflöd med Jonas Nordström, PhD, MSc Tel: 072-001 67 66 Mail:"

Liknande presentationer


Google-annonser