Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Hansson Universitetsadjunkt i svenskämnets didaktik VFU-ledare F-6 Grundskollärare F-6 i svenska och matematik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Hansson Universitetsadjunkt i svenskämnets didaktik VFU-ledare F-6 Grundskollärare F-6 i svenska och matematik."— Presentationens avskrift:

1

2 Eva Hansson Universitetsadjunkt i svenskämnets didaktik VFU-ledare F-6 Grundskollärare F-6 i svenska och matematik

3 LUT, lärarutbildningen Eva lärarutbildare, F-6

4  Utveckling och framtid  Utrustning och teknik  Kursplaner  Att skapa miljöer för lärande  Konkreta exempel  Ett exempel mer i detalj  Fler konkreta exempel

5 ”Det multimodala perspektivet på kommunikation har utvecklats i en tid som kännetecknas av globalisering, av att kunskap i hög grad är situerad, snabbt föränderlig och varierande. […] Digitala medier övertar allt mer det tryckta ordets tidigare dominerande ställning som primärt medium för informationsspridning.” (Jewitt, 2010) Närliggande exempel: Italienska politiker bedriver valkampanjer via TV (Silvio Berlusconi) och Internet (Beppe Grillo)

6 … framtiden…?? 2600 fkr 300 ekr 1483 Sverige mitten 1900-tal Foto i tur och ordning: Clipart. Flickr: Jürgen Hovaldt, xeophin,Old books binding Crops, maizers

7 … framtiden…?? Njaaa… hologrammet, nej det tror vi inte Eva… CNN hologram i nyhetssändning

8 Tupac Shakur, född 1971, USA, mycket framgångsrik hiphopartist, skådespelare och samhällsaktivist. Mördad 1996. 2012 står han på scenen.

9  Supermaterialet grafen: böjbar mobil och läsplatta med. Chalmers leder EU:s miljardsatsning på grafen, jan. 2013  3d-kopiator: ”Förbjud 3d-vapen”, amerikansk kongressman, dec. 2012

10 Foto Sean MacEntee Foto Clipart om inget annat anges Foto Eva Hansson Foto: vernieman Man ska också förhålla sig till en praktisk verklighet… Dessutom…även om jag bokar datorsal och vi har köpt in plattor till LUT så tar studenterna i högre och högre grad med sig sin egen utrustning.

11 Det vore kanske bättre att låta eleverna (skolbarnen) ta med sin egen utrustning till skolan och i stället satsa pengarna på pedagogisk utveckling; kompetensutveckling och den pedagogiska användningen av tekniken. Samtidigt så väcks frågor om likvärdighet och en skola för alla. Detta menar Francesc Pedró i rapporten Connected Minds technology and today’s learners, OECD, 2012.

12

13 ”Bildmedia förenade med interaktiva metoder – människa och dator i dialog – visar på nya möjligheter att få överblick, att se sammanhang och finna information, och inte minst, finna nya vägar för lärande. Lärarutbildningen skall utformas så att den förbereder blivande lärare för att verka i ett alltmer kunskapsrikt arbetsliv och samhällsliv där kommunikationsteknik ingår som ett naturligt inslag.” (SOU 1999:63a, s. 54)

14  från barns och vuxnas frågor om världen  från skolämnet och dess kursplan  från universitetsämnet och forskningsämnet (SOU 1999:63a, s. 86)

15 Flera verkligheter behöver förenas Barnet/eleven på fritiden och i grundskolan Studenten på fritiden Studenten i lärarutbildning

16  Kursen hanteras via Blackboard (Bb).  Vi lever som vi lär. De möter mig först som ljudfil i UVK 1 (kursen före svenskan), innan de möter mig IRL.  Vi kastar in dem i IKT-tänket direkt. De skapar en 10-i-topp- lista gällande skönlitteratur via cyberrymden.  De gör en sammanfattning av Barnbokens utveckling i Photo Story.  De gör en reklamfilm för skönlitteratur och/eller sakprosa, i valfritt program.

17  Var och en intervjuar en verksam lärare om skönlitteratur i skolan.  Var och en skriver en sammanfattning av intervjun (max 250 ord).  Ni träffas sedan i grupper om fyra, i cyberrymden (Skype, chatt etc.), ni får alltså inte träffas IRL.  Enas om en rangordnad, 10-i-topp-lista, om vad man behöver tänka på gällande skönlitterärt arbete i skolan.  Skriv en gemensam reflektion om hur samarbetet i cyberrymden fungerade.  Ladda upp listan och reflektionen, på anvisad plats i Bb.

18  Gruppuppift: Sammanfattning av boken Barnboken i samhället (Kåreland, 2009).  Länk till föreläsning som Eva håller: http://videoarkivet.hh.se/streamAsx/2290381497B2451F.asx http://videoarkivet.hh.se/streamAsx/2290381497B2451F.asx  Sammanfattningen görs i ett program som heter Photo Story, där ni använder ljud, tal, bild/foto och musik. Photo Storyn ska vara cirka 10 min lång. Här kan ni kosta på er att vara kreativa! Tänk att Photo Storyn skall fungera som informationsfilm för någon som inte vet något om barnbokens utveckling.  Här finns programmet Photo Story att ladda ner gratis via Skolverkets PIM- sida: http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/Om- PIM/Programvaror-i-PIM/4/http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/Om- PIM/Programvaror-i-PIM/4/  Ladda upp Photo Storyn på anvisad plats i Bb.

19 Photo storyn är skapad av Caroline F, Sara G, Andreas och Felicia (Grupp D, F-3, HT-12)  Gör en sammanfattning av barnbokens utveckling över tid.   De läser en fackbok och de tittar på en föreläsning jag spelat in, som ligger i videoarkivet med ljud och bild.  De får inga lektioner i Photo Story. Bara tips om var man hittar manualer.  Photo Storyn laddas upp i Bb. Jag ger feedback på allas.  Alla kan se allas Photo Story och alla kan se allas feedback.  Flera grupper vågar tidigt använda sig själva som meningsbärare i framställningarna.

20 Filmen är skapad av Emilia Svensson och Sofia Svärd, LÄSK 30 Gt HT 12

21

22  …som både examinerar studenten och som ger studenten konkreta didaktiska, metodiska och pedagogiska tips för undervisning  …som är omväxlande och som distanserar sig från träsket ”skriftlig individuell hemtentamen”  … som knyter an till flera olika textvärldar  … som gör kommunikationsteknik till ett naturligt inslag  … som är bedömningsbara  … som utmanar studenten… och oss lärare!

23  Förankring i kursplanerna; Lgr 11 och HH-kursplaner (lärarutbildaren)  Förväntat resultat (studenten)  Aktiviteter/uppgifter för bedömning (studenten)  Bedömning/rättning av prestation (studenten)  Undervisning Inspiration Per Måhl, sakkunnig på betygssättning och bedömning, för grundskolan i huvudsak (personlig kommunikation 2013-02-14) och Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012).

24  Ni visar i er redovisning att ni har förstått hur man med dramaturgi, kan arbeta med ett innehåll nära knutet till barn och ungas verklighet och identitetsutveckling. Antingen för att som lärare förmedla ett innehåll och/eller för att inspirera barn till det samma.  På ett eller annat sätt använda er av IKT, i framställan och/eller innehåll.

25  kan välja ut ett verklighetsanknutet ämne som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor  kan förmedla ovan innehåll så att det blir meningsskapande för barn och vuxna  kan förmedla innehållet via dramaturgi  kan använda sig av ett språk och en språkstil som passar för dramaturgin

26 Skriv ett manus till ett litet drama/en scen. Det ska handla om något som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Det ska utgå från verkligheten. Dramat ska ha en väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. I dramat ingår IKT på ett eller annat sätt. Dramat spelas upp på redovisningsdagen.

27 HH- kursplan för studenten  …förmåga som är nödvändig för iscensättning av svenskundervisning för den aktuella åldersgruppen  … vidare innefattas språk- och identitetsutveckling  … i kursen behandlas skilda medier och också IKT Lgr 11  ta avstånd från kränkande behandling  berätta om vardagsnära ämnen för olika mottagare  formulera sig och kommunicera i tal och skrift  skapande av texter där ord och bild samverkar

28 Jag modellar dramaturgins förlopp, genom röd tråd och ”Kalle Kanin”. Inspirerat av Veronica Grönte (2002) Studenterna får också undervisning i SFG och genrepedagogik (Johansson & Sandell, 2012). Narrativen: deltagare, processer och omständigheter Kalle Kanin Kalle Kanin får hjälp över bäcken av Olle Utter. Kalle Kanin tycker om morötter. Morötterna finns på åkern långt bort. På sin väg dit (röda tråden) så stöter han på fler karaktärer och också hinder. Kalle Kanin kan så klart lika gärna vara hämtad från en annan textvärld, t.ex. en sim.

29  Karin är utsatt, hon bestämmer sig för att bli en ny Karin.  Efter lovet träffar hon klasskompisarna i matsalen. Därefter är det lektion.  Mobilen är språkrör för Karins tankar: Drama skapat av: Cecilia Carlquist, Caroline Larsson, Yvonne Göransson, HT 2012 Det brukar bli bättre efter lovet. Idag är jag den nya Karin. Idag ska jag försöka vara normal, idag ska jag passa in.

30  Studenten lär sig om Internet i skolan via Skolverkets hemsida.  Studenten förmedlar sin nyvunna kunskap genom att använda IKT. I detta fall tablets eller datorer.  Studenten lär sig själv och av varandra om relevanta program, t.ex. Imovie eller olika appar.  Studenten får uppslag till undervisningsinnehåll för elever. Film av: Elin A, Elin R, Jennie, Jessica, HT 12

31

32 Film av: Lisa Pettersson, Hanna Johansson Dreyer, VT 2009

33 Emily sitter och spelar på sin mobil. Fredrik kommer och vill tipsa om en bok som heter Sandvargen. Studenterna är multimodala, de använder på en och samma gång:  Muntligt berättande  Dramaturgi  ”Rörliga” pappersdockor  Dator med projektor  Datorprogram Paint  Ljussättning i rummet  Möblering i rummet

34

35 Foto, bilder och filmer: Clipart Flickr - Creative Commons Adlibris Fotografier och filmer av Eva Hansson om inget annat anges. Visas med tillstånd av studenter. Filmer skapade av studenter visas med tillstånd.

36  Böj mobilen http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3232295.ece  Chalmers och grafen http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-leder-EUs- miljardsatsning-pa-grafen.aspx  Connected Minds (2012). OECD. http://omvarld.blogg.skolverket.se/2012/07/27/hur- ska-it-anvandas-i-undervisningen/http://omvarld.blogg.skolverket.se/2012/07/27/hur- ska-it-anvandas-i-undervisningen/  Förbjud 3d-vapen http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3601842.ece Förbjud 3d- vapen  Grönte, V. (2002). Pennvässaren – Dramaturgin som verktyg för bra berättelser. Varberg: Argument Förlag AB.  Gustavsson, A., Måhl, P. & Sundblad B. (2012). Prov och arbetsuppgifter – en handbok. Stockholm: Liber.  Jewitt, C. (2010). Didaktik som multimodal design. I: A-L. Rosvall & S. Selander (Red.), Design för lärande. Stockholm: Norstedts.  Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2012). Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken. (3. uppl.). Stockholm: Hallgren & Fallgren.  SOU 1999:63a. Att lära och leda - En lärarutbildning för samverkan och utvecklinghttp://www.regeringen.se/content/1/c6/02/46/76/01ff9c9c.pdf


Ladda ner ppt "Eva Hansson Universitetsadjunkt i svenskämnets didaktik VFU-ledare F-6 Grundskollärare F-6 i svenska och matematik."

Liknande presentationer


Google-annonser