Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tävlingsledarutbildning – Steg 2 13 – 14 februari 2010, Bollnäs, Gävleborg Micke Melander.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tävlingsledarutbildning – Steg 2 13 – 14 februari 2010, Bollnäs, Gävleborg Micke Melander."— Presentationens avskrift:

1 Tävlingsledarutbildning – Steg 2 13 – 14 februari 2010, Bollnäs, Gävleborg Micke Melander

2 Tävlingsledarutbildningar  Steg 1 – Brons(DFB)  Steg 2 – Silver (DFB)  Steg 3 – Guld(FSB) – Instruktör(FSB) – Internationellt(EBL) Man bör inte hoppa mellan de olika stegen, Utbildningarna är anpassade till varandra och bildar en helhet. Ju högre upp man kommer desto fler bedömningsfall.

3 Tidplan för vår utbildning  Grovt räknat kommer vi att ha: 2 timmar Administrativt om TL 5 timmar Övningsuppgifter 2 timme Prov  Sammanlagd kurstid 10½ timme.

4 Mål med Steg 2 utbildningen  Våra vanligaste domslut.  Att kunna hitta i lagboken samt känna till vilka huvudavsnitt som finns och var dessa finns.  Att kunna döma med hjälp av lagboken inklusive enklare bedömningsdomslut.  Olika typer av tävlingar och deras särdrag.  Hantera situationer där något har gått snett.  Räkna toppscore och domslut.

5 Prov  För att bli godkänd på denna utbildning krävs att man har minst 42p av 70 möjliga på det teoretiska provet.  Vi kommer att avsluta vår utbildning med detta prov.  För att slutligen få sin licens måste man även göra ett praktiskt prov. Det görs på hemmaplan.

6 Tävlingsledarens roll - Grupparbete  Vilken är tävlingsledarens viktigaste roll på klubben?  På vilket sätt kan vi öka trivseln och stävja olustiga scener vid bridgebordet?

7 Spelprogram - säsong  Pro-Am  Handikapp  Mentor  Skämttävling  IMP över fältet  Toto tävling (DD o V5)  Medeltävling  Board – a - match  Partävling  Lagtävling  Individuellt --------------------------  Barometer (facit)  Gröna Hissen (par också)  Årtidstävlingar  Speedy Gonzales  Paul Jones (Spelas 3 gånger ind, par, lag)

8 Materielförvaltare  Köpa materiel  Inventerieförteckning  Bridgebibliotek  Status på förbrukningsvaror  Budkort  Nya spelkort  Kolla väderstreck och kvalité på brickor

9 Materiel  Bordsanmälan  Sammandragsprotokoll  Protokoll för individuellt, par och barometer  Protokoll för långa och korta lagmatcher  Privatprotokoll  Systemdeklarationer  Materiel till skrivaren, toner, papper etc  Boken tävlingsledaren  Lagbok  Våra vanligaste domslut  Schematisk översikt om domslut  Instruktion för jury  Överklagande till LK  Regler för öppningsbud  Alerteringsregler  Skriva protokoll  MP –tabeller  Ruterdokumentation  Produktkatalog

10 Guidekort – de fyra vanligaste 1. Howell Spelas till 7 bord, dock ej 6. 2. Reducerad Howell Spelas när man har 6, eller 8-11 bord. 3. Reducerad invävd Howell Spelas vid större bordsantal 15-18 4. Oändlig Howell Används i barometer, där paren spelas samma brickor varje rond

11 Innan spelet - Spader

12 Flera förberedelser  Ställ i ordning bord och stolar  Tävlingsledare  Fika  Brickor  Rapportera till media  Priser  Rapportera till FSB  Ekonomisk redovisning

13 Vid spelkvällen  Ta fram brickor, pennor, bordsnumrering och bordsanmälan.  Öppna Ruter och förbered tävlingen.  Planera resultatgivning om det är barometer.  Räkna ut hur många bord det blir och ordna guidekort.  Starta tävlingen OBS! Vid ALLA partävlingar ska det finnas guidekort ”med parnummer och brickor” på borden för att minimera risken att spelarna gör fel!

14 Be spelarna  Fylla i bordsanmälan, namn och MID  Lägga fram startavgiften  Be dem kontrollera inför varje rond att de sitter rätt och spelar rätt brickor  Öst eller Väst ska kontrollera att Nord protokollfört rätt!

15 Bridgespelet och klockan  7.5 minuter per bricka, meddela när det är 5 minuter kvar på ronden.  Var uppmärksam på vilka som är sena, och ge dem en spark där bak för att hasa på. Dela ut varningar och straffpoäng för långsamt spel. De saboterar för alla som sköter sig.  Meddela att det är byte!  Ha helst en klocka så att alla kan se den officiella tiden.

16 Under och efter spelet  Använd fikapausen  Försök mata in spelarnas namn i Ruter om det inte är gjort före sista ronden.  Samla in protokoll under sista ronden. Anslå resultat – 2 minuter protesttid vid barometer i övriga fall till nästa tävling.  Ordna och håll prisutdelning

17 Rapportera i spader

18 Rapportera resultat  Anslagstavla  Lokala tidningen  Internet  Resultatservice (tele)  Rapportera mästarpoäng  Uppdatera ev. säsongstävlingar

19 Att räkna manuellt  Ta fram protokollen  Varje sämre resultat ger 2 poäng.  Varje lika resultat ger 1 poäng.  Varje bättre resultat ger 0 poäng.  Addera rondens resultat  NS ÖVNSÖV  650111  63084  62066 048048  130210  200012 Kontrollera summeringarna genom att ta: Antalet par x Medel. Summan ska överensstämma med de poäng som delats ut.

20 Två typer av domslut Bridgelagarna är avsedda att precisera korrekt tillvägagångssätt och att ge en tillfredställande hjälp när det sker en avvikelse från spelets normala förlopp. De är i första hand inte avsedda som bestraffningar för felaktigheter utan snarare som korrigeringar i situationer där den icke-felande sidan annars hade lidit skada. Utdrag ur lagboken.  Bridgelagarna är till för att skydda den icke felande sidan.  Det finns två typer av domslut. Tekniska- och bedömningsdomslut.  De tekniska domsluten innefattar sådant man inte kan/får göra. T.ex. utspel utom tur, inte följa färg (revoke), otillräckligt bud osv.  Dessa kommer att genomgås med hjälp av Våra vanligaste domslut (bilaga 1).  För att lättare hitta i Lagar för tävlingsbridge och Våra vanligaste domslut är det viktigt att lära sig vad regelbrotten/avvikelserna heter.

21 Första utspel utom tur (54) 1. Spelföraren godkänner! - Varpå spelföraren lägger upp korten som träkarl och spelet fortsätter. Eller: - Träkarlen läggs upp som tänkt, och påspel sker i ordningen spelförare, MTV och träkarl. 2. Spelföraren godkänner inte! - Det blir ett stort straffkort. Rätt person spelar vad som helst. - Begär utspel i samma färg från den som skulle ha spelat ut. (Det felaktiga kortet kan spelas). - Förbjuda utspel i färgen. Kortet tas upp och gäller så länge utspelaren är inne.

22 Korrigering av revoke (62) A. En spelare måste korrigera sin revoke, om han blir medveten om den innan den etablerats (63A). B. För att korrigera revoken återtar den felande det kort han spelade och ersätter det med ett regelrätt kort. 1. Ett sålunda återtaget kort blir ett stort straffkort, om det spelades från en motspelares dolda hand. 2. Kortet får återtas utan ytterligare korrigering, om det spelades från spelförarens eller träkarlens hand. C 1. Båda spelarna i den icke-felande sidan får återta och sätta tillbaka till sin hand de kort de kan ha spelat. 2. När en icke-felande spelare på så sätt återtar ett kort, får hans vänstra motståndare återta sitt spelade kort, som blir ett stort straffkort om spelaren är en motspelare, och se lag 16D.

23 Etablering av en revoke (63,64) När den felande eller hans partner spelat ut eller på i nästa stick (revoken etableras), korrigeras det genom att stick överföres efter avslutat spel till den icke-felande sidan enligt nedan: Inget stick överföres 1. om den felande sidan varken vann revokesticket eller något efterföljande stick. 2. om det är en upprepad revoke i samma färg av samma spelare. Lag 64C kan gälla. 3. om revoken gjordes genom att den felande underlät att spela ett kort som låg med bildsidan uppåt på bordet eller som tillhörde en på bordet upplagd hand, inbegripet ett kort från träkarlens hand. 4. om revoken först påtalades efter det att någon i den icke-felande sidan bjudit på nästa bricka. 5. om revoken först påtalades efter rondens slut. 6. om revoken skedde i det tolfte sticket. Se lag 62D. 7. när båda sidor har gjort revoke på samma bricka. Ett stick överföres a) om den felande spelaren vann revokesticket, b) om den felandes partner vann revokesticket, c) om den felande sidan vann ej revokesticket, men minst ett stick efter revoken. Ännu ett stick överföres om den felande spelaren vann revokesticket och den felande sidan vann minst ett stick efter revoken. Korrigerad poäng ska av tävlingsledaren utdömas om den icke-felande sidan inte har fått tillräcklig gottgörelse för uppkommen skada jämfört med om revoken inte hade ägt rum.

24 Spelat kort (45) C. Kort som måste spelas 1. En motspelares kort som hålls så att det är möjligt för hans partner att se dess bildsida måste spelas i det pågående sticket. 2. Spelföraren måste spela ett kort från sin hand om det (a) hålls med bildsidan uppåt och vidrör eller är nära att vidröra bordet Eller (b) hålls i en sådan position att det framgår att det har spelats. 3. Från träkarlen när spelföraren nämner det (45B) eller själv tar det.

25 Behandling av straffkort (50) A. Straffkortet ligger kvar uppvänt Ett straffkort måste ligga med bildsidan uppåt, omedelbart framför spelaren det tillhör. B. Stort eller litet straffkort? Ett enda kort under tia, som visats oavsiktligt (t.ex. genom att man spelat två kort i ett stick eller tappar ett kort oavsiktligt) blir ett litet straffkort. C. Bestämmelser för litet straffkort Spelaren får inte spela något annat kort under tian i samma färg innan han först spelat straffkortet, men han får lov att spela ett honnörskort i stället. D. Bestämmelser för stort straffkort När en motspelare har ett stort straffkort, gäller vissa bestämmelser både för den felande och för hans partner, den felande när han ska spela ut eller på, hans partner när han ska spela ut. 1. Ett stort straffkort måste spelas vid första regelrätta tillfälle 2. När en motspelare skall spela ut medan hans partner har ett stort straffkort, får inte spela ut förrän spelföraren sagt vilken av nedanstående möjligheter han väljer. ● Förbjuda att straffkortets färg spelas. Förbudet gäller så länge partnern är inne. Straffkortet ska tagas upp på handen. ● Begära att straffkortets färg spelas. Straffkortet ska tagas upp på handen (får dock spelas i detta stick). ● Låta straffkortet ligga kvar (får spela vilket kort som helst).

26 Spelförarens utspel utom tur (55) 2. Om spelföraren har spelat ut från fel hand har båda motspelarna rätt att ● Godkänna utspelet och spelet fortsätter, eller ● kräva att det återtas. Kortet tages tillbaka och spelföraren får spela vad som helst från rätt hand.

27 Felaktig förklaring (75B) När partnern har lämnat en felaktig förklaring ska den rättas till ● av spelföraren och träkarlen just före första utspel (ej tidigare) och sista passet får bytas ut mot annat bud. Se 16D2. ● av motspelarna först efter att brickan färdigspelats.

28 Ifrågasatt anspråk (68,69,70,71) 1. Spelet upphör. 2. Tävlingsledaren tillkallas. 3. Den som gjort anspråket upprepar sina uttalanden. 4. Alla spelarna lägger upp sina kort på bordet. 5. Motståndarna redogör för sina invändningar. 6. TL fördelar sticken så rättvist som möjligt. Varje tveksam fråga ska avdömas till fördel för den sida som ej gjort anspråket. Om en trumf finns kvar hos motståndarna, ska TL tilldöma dessa ett eller flera stick, om den som gjorde anspråket inte nämnde något om trumfen, och det över huvud taget är möjligt, att han vid sitt anspråk inte var medveten om, att det fanns trumf kvar hos motståndarna, och det går att förlora ett stick till denna trumf med något normalt spelsätt.

29 Tillåtna och otillåtna upplysningar (16) Vid ovidkommande upplysningar, t.ex. tvekan, felaktig förklaring eller felaktig alertering. Låt spelarna bjuda och spela färdigt given. Förbjud ej någon att bjuda något. Be den oskyldiga sidan att kalla på TL igen efter spelet.

30 Bud utom tur (29) A. Budet godkännes av motståndaren till vänster om den felande genom att bjuda. Inga korrigeringar (29A). B. Budet godkännes ej av motståndaren till vänster om den felande och budgivningen återgår till den spelare som stod i tur att bjuda (29B). Korrigeringar enligt nedan. C. Vid artificiellt bud gäller de visade benämningarna i stället för den bjudna benämningen (29C).

31 Bud utom tur INNAN NÅGON BJUDIT, ANNAT ÄN EVENTUELLT PASS KORRIGERING FÖR DEN FELANDE KORRIGERING FÖR DEN FELANDES PARTNER Artificiellt pass och artificiellt aktivt bud (29C, 30C, 31) Lag 31 Pass (30A)Pass en budrond.Ingen korrigering. Kontraktsbud (färg- eller NT-bud), har passat artificiellt eller har passa på partnerns artificiella bud (se lag 30C), när MTH var i tur att bjuda (giv) (31A) 1. MTH passar. Budet skall upprepas. Ingen korrigering för någon i paret. 2. MTH bjuder ett aktivt bud och den felande bjuder i a. samma benämning. Pass en budrond. b. annan benämning. Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsning lag 26. Ev. korr poäng lag 23. Kontraktsbud (färg- eller NT-bud) när partnern eller MTV var i tur att bjuda (giv) (31B) Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsning lag 26, Ev. korr poäng lag 23.

32 Bud utom tur SEDAN NÅGON BJUDIT ETT KONTRAKTSBUD KORRIGERING FÖR DEN FELANDE KORRIGERING FÖR DEN FELANDES PARTNER Artificiellt pass och artificiellt aktivt bud (29C, 30C, 31) Lag 31 Pass när MTH var i tur att bjuda (30B1)Pass en budrond.Ingen korrigering. Pass när partnern var i tur att bjuda (30B2) Pass resten av budgivningen. Ev. lag 23. Får bjuda, dock ej D el RD i denna budrond. Ev. korrigerad poäng lag 23. Pass när MTV var i tur att bjuda (30B3)Lag 25 (ändring av bud) Kontraktsbud (färg- eller NT-bud), har passat artificiellt eller har passat på partnerns artificiella bud (se lag ), när MTH var i tur att bjuda (giv) (31A) 1. MTH passar. Budet skall upprepas. Ingen korrigering för någon i paret. 2. MTH om den felande bjuder ett aktivt bud och den felande bjuder i a. samma benämning. Pass en budrond. b. annan benämning. Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsning lag 26. Ev. korr poäng lag 23. Kontraktsbud (färg- eller NT-bud) när partnern var i tur att bjuda (31B) Får bjuda valfritt bud utom D och RD. Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsningar lag 26. Ev. korrigerad poäng lag 23. D eller RD när partnern var i tur att bjuda (32A) Budet upphävs Pass resten av budgivningen. Utspelsbegränsning lag 26B. Ev. korr poäng lag 23. D eller RD när MTH var i tur att bjuda (32B) Budet upphävs 1. MTH passar. Tvungen upprepning av D/RD. Ingen korrigering 2. MTH bjuder ett aktivt bud. Den felande får bjuda vilket regelrätt bud som helst 1. MTH passar. Ingen bestraffning. 2. MTH om den felande bjuder ett aktivt bud. Pass resten av budgivningen. Ev. korr poäng lag 23.

33 Otillräckligt kontraktsbud (27) 27A. Budet kan godkännas av den felandes MTV. Det godkännes om den spelaren bjuder. Budgivningen fortsätter utan korrigeringar. 27B. Budet godkännes ej av MTV om den felande och måste rättas till genom att ersättas med ett regelrätt bud med korrigeringar enligt nedan. 27C. Ändring i förtid av den felande, innan TL har beslutat om korrigering, och det otillräckliga budet inte har godkänts i enlighet med A, gäller det ny budet. TL tillämpar det relevanta avsnittet i B på det nya budet. Korrigering för den felandes partner 27B1(a) om det otillräckliga budet ändras till ett kontraktsbud på lägsta tillräckliga nivå i samma benämning och varken det otillräckliga budet eller det ersatta är artificiellt, fortsätter budgivningen utan korrigering. Lag 16D gäller inte. 27B1(b) om, utom som i (a), det otillräckliga budet ändras till ett regelrätt bud (d.v.s. även pass, D eller RD), som har samma betydelse som, eller en mera precis betydelse än det otillräckliga budet, fortsätter budgivningen utan korrigering. Se dock 27D. Ingen korrigering. 27B2. utom vad som står i B1 ovan, om det otillräckliga budet ändras till ett tillräckligt kontraktsbud eller pass. 27B3. utom vad som står i B1(b) ovan, om den felande försöker ändra det otillräckliga kontraktsbudet till D eller RD, upphävs det budet. Den felande måste ersätta budet i enlighet med det föregående. Pass resten av budgivningen. Ev. utspelsbegränsning lag 26. Ev. korr poäng lag 23. 27B4. om den felande försöker ändra det otillräckliga kontraktsbudet till ett annat otillräckligt kontraktsbud, dömer tävlingsledaren som i B3 om den felandes MTV inte godkänner det nya otillräckliga budet, som han har rätt till enligt 27A. Otillräckligt kontraktsbud utom tur. Lag 31.

34 TL:s agerande Nord:Tävlingsledaren! TL:Går till bordet och frågar: Vem tillkallade tävlingsledaren? Nord:Jag. TL:Vad kan jag hjälpa till med? Nord:Förklarar vad som har hänt. TL:Frågar motståndarna till N-S: Stämmer detta? Ö-V:Ja. TL:Konstaterar om en felaktighet har begåtts. Om så är fallet, dömer TL efter korrekt lag och meddelar domslutet vid bordet.  Kontrollera att alla har förstått vad domslutet innebär. Gå inte från bordet förrän du har konstaterat detta.  Du ska inte lämna bordet om domslutet innehåller valmöjligheter (där spelarna kan/ska välja). Då ska du finnas tillhands och förklara/förtydliga om spelarna behöver din hjälp.  Om en sida är missnöjd med domslutet ska TL informera om rätten att överklaga domslutet till en jury.  Viktigt att komma ihåg är att tävlingsledaren inte ska skapa större spänningar vid bordet än det var innan han kom dit.

35 Dags att öva – 33 övningsexempel  Vi delar in oss i två grupper.  Fyra deltagare gör ett rollspel och de övriga agerar TL.  Vi kör två övningar i taget som skiftar mellan borden.  Efter två uppgifter – går vi igenom domsluten och facit tillsammans.  Gick tävlingsledaren rätt tillväga?  Dömdes rätt?  Övriga synpunkter?

36 Dags för prov  Provet görs individuellt.  Provet är för att kontrollera att man tillgodgjort sig kunskaperna i denna utbildning.  Man får ha såväl all denna dokumentation såsom Lagbok och våra vanligaste domslut som hjälpmedel.  Tid 2 timmar.

37 Avslutning  Lycka till med ditt tävlingsarbete.  Saknar din klubb någon materiel? Kontakta Förbundet Svensk Bridge. Kontaktinformation finns på www.svenskbridge.se.www.svenskbridge.se  Mycket materiel finns på nätet www.svenskbridge.se. www.svenskbridge.se Lycka till med ditt framtida TL arbete och jag hoppas du tycker detta var så pass kul att du önskar fortsätta förkovra dig och hoppar på nästa chans att gå en ”Steg III Utbildning”! Micke Melander


Ladda ner ppt "Tävlingsledarutbildning – Steg 2 13 – 14 februari 2010, Bollnäs, Gävleborg Micke Melander."

Liknande presentationer


Google-annonser