Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Storforum 29 april - Förnybar energi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Storforum 29 april - Förnybar energi"— Presentationens avskrift:

1 ”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”

2 Storforum 29 april - Förnybar energi
8.00 – Storforum öppnas/Inledning Energi och exergi, tillämpning och koppling / Håcan Åström, Building Systems YIT 8.40 – 9.10 Livscykelperspektiv på energianvändning /Anna Joelsson, Doktor i Ekoteknik, Konsult Hållbart byggande, Sweco Kaffe Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning / Per Forsling, Energispecialist, Fastighetsägarna Vertikal och horisontell vindkraft. Vad är på gång? Royne Söderström, Hållbarhetsstrateg, Umeå Kommun & Mikael Lönnback, Teknisk projektledare, Energytower Hållbara Ålidhem och Dåva - ett utvidgat energisystemperspektiv i praktisk tillämpning Jörgen Carlsson,Affärsutvecklare, Umeå Energi Solenergi i vår region. Vad gäller och vad händer?/ Joakim Byström, VD Absolicon Ful-el och fin-el; grundläggande kWh-kunskap / Andreas Skälegård, Certifierad energiexpert SWECO Paneldiskussion Gemensam lunch

3 Delegationen för hållbart byggande och förvaltande Mars 2009
Sveriges ambassader i 20 länder bland annat: Tyskland, Österrike, Kanada, Brasilien, Ecuador, Förenade arabemiraten, Japan, Kina, Indien, Kenya och Sydafrika Urval: Nationella politik för hållbart stadsbyggande / uppvisa intressanta exempel Frågeställning: • Utvecklingstendenser, nationella program och prioriteringar för hållbart stadsbyggande • Intressanta exempel på nyproduktion med hållbart stadsbyggande och applicerad miljöteknik • Exempel på ombyggnationer med hållbart statsbyggande och applicerad miljöteknik där sociala aspekter varit centrala • Formerna för hur intressanta exempel/ demonstrationsobjekt används för internationell marknadsföring samt andra åtgärder i exportfrämjande syfte • Användandet av nationella och internationella standarder för hållbara byggnader

4 Sammanfattning: • Svårt att hitta motsvarigheter i program som antar helhetsbilden, d.v.s. som fokuserar på mer än enskilda åtgärder (t.ex. transporter)och mer än den enskilda byggnaden. • Många intressanta exempel på hållbara stadsprojekt utanför Sveriges gränser och ett flertal av dessa aspirerar på att bli internationella pionjärbyggen, bl.a. Masdar City i Abu Dhabi och Borgå-Skaftkärr utanför Helsingfors. • En tydlig trend är projekt som satsar på att bli kodioxidneutrala eller helt fria från koldioxidutsläpp, genom satsningar på förnybar energi och klimatsmarta transportlösningar. Sticker ut är bl.a. Österrike och Kanada. I Europa bör Frankrike och Irland nämnas särskilt för projekt som har ambitionen att innefatta sociala aspekter. • När det gäller användandet av standarder för s.k. hållbart/grönt byggande kan konstateras att det amerikanska certifieringssystemet LEED snabbt har fått bred spridning, med exempel från bl.a. Brasilien, Indien och Kanadas OS-satsning.

5 • Förenade arabemiraten, Abu Dhabi, planeras en ny ”grön” stad,
• Nederländerna planeras Stad van de Zon/ Solens stad. ett av världens största PV- bostadsprojekt med 5 MW från solpaneler, och är designat för att bli ett område med noll koldioxidutsläpp. • Vauban utanför Freiburg i Tyskland boende och 600 arbetstillfällen. Målen för projektet är att integrera staden till att ta vara på sociala, ekonomiska och kulturella krav samt miljökrav. • Angers i Frankrike, nya bostäder. Utgångspunkten för det nya området är att det ska kunna erbjuda och stimulera invånarna att ta sig fram på ett miljövänligt sett. Målet är att skapa en ”social balans” där människor med sämre ekonomiska förutsättningar får möjligheten att bo i nya och attraktiva kvarter. • Söder om Dijon, Saint-Jean- des-Jardins, med bostäder som är byggda för att kunna anpassas till olika sorters familjekonstellationer (både interiör och exteriör är föränderliga). • Linz/Pichling har fått internationell uppmärksamhet för sin profil som ”solarCity” pers. Miljövänlig energi är en grundläggande idé bakom projektet och idag värms en tredjedel av allt varmvatten upp med solenergi.

6 • Palhoça/Brasilien, ”Pedra Branca” bofasta och mer än 30 industrier,Om 15 år: bofasta och ca nya arbetstillfällen. Byggnaderna är konstruerade på ett hållbart sätt bl.a. genom riktlinjer från systemet LEED. Tanken är att allt man behöver ska finnas inom området såsom boende, arbete, offentlig service och sociala aktiviteter. • Kanada/byggnationerna kring de OS > år Alla byggnationer LEED® Silver standard/ LEED® Gold standard/LEED® Platinum. Solfångare, beväxta tak (sk. green roofs), ett system där regnvatten används inom toalettsystemet och energieffektivisering. Vattenkonsumtionen % mindre. Producerar värme och varmvatten till andra områden. • Hacienda Eco city/Kenyas nordkust. Området kommer att ha sol- och vindkraft i egen regi, samt vattenresurser/självförsörjande. ”Affordable housing” hus. • Kina har uttalade ambitioner att bygga ”Eco-städer”

7 Leif Marklund, Peab Henry Mortensen, Kapitelet Invest Ann-Sofi Tapani, Bostaden Anders Åström, HSB Byggande Förvaltning Jörgen Lundgren, Svensk Fastighetsförmedling Olle Karlsson, Nordea Ulf Widmark, Sweco Ulf Wiklund, Tyréns Marknad Projektering Utbildning och forskning Planering Tomas Olofsson, Umeå Universitet Assar Jonsson, Dragonskolan Stina Fahlgren, Umeå Kommun Göran Ernstson, Umeå Energi Regelverk Åsa Ögren, Politiker Ulrik Berg, Politiker

8 Fokusområden Utvärdering Utbildning Kommunikation

9 Storforum idag Projektgruppen
Finansiering för nätverket, utvärdering och kunskapsbyggnad. Upphandling - Partnering Utbildning - Lågnergibyggande och Certifierad passivhusarkitekt Storforum, september, Marknad Nolia Bygg Storforum, december - ombyggnation och renovering Medlemsmöten Länkaktiviteter Examensarbeten Marknadsföring VK/VF - Bil och Bostad

10 ”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”


Ladda ner ppt "Storforum 29 april - Förnybar energi"

Liknande presentationer


Google-annonser