Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”"— Presentationens avskrift:

1 ”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”

2 Storforum 29 april - Förnybar energi 8.00 – 8.10 Storforum öppnas/Inledning 8.10 - 8.40Energi och exergi, tillämpning och koppling / Håcan Åström, Building Systems YIT 8.40 – 9.10Livscykelperspektiv på energianvändning /Anna Joelsson, Doktor i Ekoteknik, Konsult Hållbart byggande, Sweco 9.10 - 9.40 Kaffe 9.40 - 10.10 Effekt, strategiska val, trendspaning och kritisk granskning / Per Forsling, Energispecialist, Fastighetsägarna 10.10 - 10.40Vertikal och horisontell vindkraft. Vad är på gång? Royne Söderström, Hållbarhetsstrateg, Umeå Kommun & Mikael Lönnback, Teknisk projektledare, Energytower 10.40 - 11.10 Hållbara Ålidhem och Dåva - ett utvidgat energisystemperspektiv i praktisk tillämpning Jörgen Carlsson,Affärsutvecklare, Umeå Energi 11.10 - 11.40Solenergi i vår region. Vad gäller och vad händer?/ Joakim Byström, VD Absolicon 11.40 - 12.10Ful-el och fin-el; grundläggande kWh-kunskap / Andreas Skälegård, Certifierad energiexpert SWECO 12.10 - 12.30Paneldiskussion 12.30-13.30 Gemensam lunch

3 Delegationen för hållbart byggande och förvaltande Mars 2009 Sveriges ambassader i 20 länder bland annat: Tyskland, Österrike, Kanada, Brasilien, Ecuador, Förenade arabemiraten, Japan, Kina, Indien, Kenya och Sydafrika Urval: Nationella politik för hållbart stadsbyggande / uppvisa intressanta exempel Frågeställning: • Utvecklingstendenser, nationella program och prioriteringar för hållbart stadsbyggande • Intressanta exempel på nyproduktion med hållbart stadsbyggande och applicerad miljöteknik • Exempel på ombyggnationer med hållbart statsbyggande och applicerad miljöteknik där sociala aspekter varit centrala • Formerna för hur intressanta exempel/ demonstrationsobjekt används för internationell marknadsföring samt andra åtgärder i exportfrämjande syfte • Användandet av nationella och internationella standarder för hållbara byggnader

4 Sammanfattning: • Svårt att hitta motsvarigheter i program som antar helhetsbilden, d.v.s. som fokuserar på mer än enskilda åtgärder (t.ex. transporter)och mer än den enskilda byggnaden. • Många intressanta exempel på hållbara stadsprojekt utanför Sveriges gränser och ett flertal av dessa aspirerar på att bli internationella pionjärbyggen, bl.a. Masdar City i Abu Dhabi och Borgå-Skaftkärr utanför Helsingfors. • En tydlig trend är projekt som satsar på att bli kodioxidneutrala eller helt fria från koldioxidutsläpp, genom satsningar på förnybar energi och klimatsmarta transportlösningar. Sticker ut är bl.a. Österrike och Kanada. I Europa bör Frankrike och Irland nämnas särskilt för projekt som har ambitionen att innefatta sociala aspekter. • När det gäller användandet av standarder för s.k. hållbart/grönt byggande kan konstateras att det amerikanska certifieringssystemet LEED snabbt har fått bred spridning, med exempel från bl.a. Brasilien, Indien och Kanadas OS- satsning.

5 • Förenade arabemiraten, Abu Dhabi, planeras en ny ”grön” stad, • Nederländerna planeras Stad van de Zon/ Solens stad. ett av världens största PV- bostadsprojekt med 5 MW från solpaneler, och är designat för att bli ett område med noll koldioxidutsläpp. • Vauban utanför Freiburg i Tyskland. 5000 boende och 600 arbetstillfällen. Målen för projektet är att integrera staden till att ta vara på sociala, ekonomiska och kulturella krav samt miljökrav. • Angers i Frankrike, 10 000 nya bostäder. Utgångspunkten för det nya området är att det ska kunna erbjuda och stimulera invånarna att ta sig fram på ett miljövänligt sett. Målet är att skapa en ”social balans” där människor med sämre ekonomiska förutsättningar får möjligheten att bo i nya och attraktiva kvarter. • Söder om Dijon, Saint-Jean- des-Jardins, med bostäder som är byggda för att kunna anpassas till olika sorters familjekonstellationer (både interiör och exteriör är föränderliga). • Linz/Pichling har fått internationell uppmärksamhet för sin profil som ”solarCity”. 4000 pers. Miljövänlig energi är en grundläggande idé bakom projektet och idag värms en tredjedel av allt varmvatten upp med solenergi.

6 • Palhoça/Brasilien, ”Pedra Branca” 4 000 bofasta och mer än 30 industrier,Om 15 år: 35 000 bofasta och ca 15 000 nya arbetstillfällen. Byggnaderna är konstruerade på ett hållbart sätt bl.a. genom riktlinjer från systemet LEED. Tanken är att allt man behöver ska finnas inom området såsom boende, arbete, offentlig service och sociala aktiviteter. • Kanada/byggnationerna kring de OS >16.000 år 2020. Alla byggnationer LEED® Silver standard/ LEED® Gold standard/LEED® Platinum. Solfångare, beväxta tak (sk. green roofs), ett system där regnvatten används inom toalettsystemet och energieffektivisering. Vattenkonsumtionen 40- 50% mindre. Producerar värme och varmvatten till andra områden. • Hacienda Eco city/Kenyas nordkust. Området kommer att ha sol- och vindkraft i egen regi, samt vattenresurser/självförsörjande. ”Affordable housing”. 6000 hus. • Kina har uttalade ambitioner att bygga ”Eco-städer”

7 Utbildning och forskning ByggandeFörvaltning Marknad Regelverk Planering Tomas Olofsson, Umeå Universitet Assar Jonsson, Dragonskolan Jörgen Lundgren, Svensk Fastighetsförmedling Olle Karlsson, Nordea Ann-Sofi Tapani, Bostaden Anders Åström, HSB Stina Fahlgren, Umeå Kommun Göran Ernstson, Umeå Energi Åsa Ögren, Politiker Ulrik Berg, Politiker Ulf Widmark, Sweco Ulf Wiklund, Tyréns Leif Marklund, Peab Henry Mortensen, Kapitelet Invest Projektering

8 Fokusområden Utbildning Kommunikation Utvärdering

9 ‣ Storforum idag ‣ Projektgruppen ‣ Finansiering för nätverket, utvärdering och kunskapsbyggnad. ‣ Upphandling - Partnering ‣ Utbildning - Lågnergibyggande och Certifierad passivhusarkitekt ‣ Storforum, september, Marknad ‣ Nolia Bygg ‣ Storforum, december - ombyggnation och renovering ‣ Medlemsmöten ‣ Länkaktiviteter ‣ Examensarbeten ‣ Marknadsföring VK/VF - Bil och Bostad

10 ”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”


Ladda ner ppt "”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”"

Liknande presentationer


Google-annonser