Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Start Nyfiken på Granbergsskolan? Kliv in så får du se! Klicka här ”En skola i utveckling! Granbergsskolan är en F-9 skola belägen nära skog och natur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Start Nyfiken på Granbergsskolan? Kliv in så får du se! Klicka här ”En skola i utveckling! Granbergsskolan är en F-9 skola belägen nära skog och natur."— Presentationens avskrift:

1 Start Nyfiken på Granbergsskolan? Kliv in så får du se! Klicka här ”En skola i utveckling! Granbergsskolan är en F-9 skola belägen nära skog och natur. Vår målsättning är att skapa en trygg och positiv skolmiljö vilket i sin tur skapar förutsättningar för en god inlärning.”

2 Ämnen Rektorn talar ÖversiktStart Må bra Granbergs inre Studiealternativ Röster från korridoren Navigera genom att klicka på bilderna eller via menyn i övre vänstra hörnet

3 ÖversiktStartÄmnen SO Slöjd Matematik Språk Musik NO Idrott & hälsa Bild Svenska Hemkunskap Teknik

4 ÄmnenÖversiktStart Vi har ett mycket fritt arbetssätt I vår NO undervisning. Vi är inte bundna till något specifikt läromedel utan låter eleverna söka information via en rad olika läromedel, där även internet och multimedia ingår som en viktig del. NO undervisnigen delas in I kurser så som tex “Ekologi”, “Energi”, “Sex & samlevnad”, “Eld & brand”, “Genetik” etc. En viktig del i vår undervisning är att eleven ska lära sig olika sätt att redovisa. Vi fokuserar mycket på att använda modern teknik som hjälpmedel. Olika presentationstekniker kan vara Powerpoint, film, photo story (bildberättelse). NO Ekologi är roligt! Strömmande video ht -08 Ekologi är roligt! Strömmande video ht -08

5 ÖversiktStart Slöjd Våra elever arbetar bland annat med något vi kallar ”egen idé & design”. Klicka på ”knappen” för några fina bildexempel. ÄmnenSlöjd

6 ÖversiktStart Slöjd ÄmnenSlöjdBilder Garntekni k Broderitekni k Bruksföremål Möbeltillverkning Slöjd kan även väljas som ”elevens val” Maskinteknik

7 ÖversiktStart Granbergs inre Bilbliotek Elev café Fritidsgård Filmsalong Datorer Granbergs inre Service

8 ÖversiktStart ”Bra miljö” ”Lugn skola” ”Bra antal elever i varje klass” Röster från korridoren ”Bra trivsel” ”Bra lärare” ”Roliga raster” ”Det är bra samband mellan elever och lärare vilket ger en enorm trygghetskänsla” ”Bra med inläsningsdagar” ”Snälla barn” ””…alla känner varandra, i större skolor så blir det oftast en kall miljö…” ”Sköna lärare” ”Najs fritidsgård” ”Det finns café” ”Det finns en datasal” ”Kompisgruppen!” ”Bra rektor” ”Frächa salar” ”Bibbla med en data” ”Fotboll på elevens val”

9 ÖversiktStart Kulturgrupp Vi är en grupp med ett 10-tal lärare som med stort engagemang har jobbat med att få ett större kulturutbud på skolan. Vi har därför sökt statliga pengar från ”Skapande skola-projektet” och fått 275 000 kronor att dela på i kommunens alla 7-9 skolor under våren. Eleverna på vår skola kommer att erbjudas extra skolbio/filmprojekt i år 7, utökat dansutbud i år 8 och en kulturresa till Stockholm i år 9. Vi kommer att fortsätta att söka pengar till andra projekt i höst efter önskemål från våra elever. Skolbio Må braKulturgrupp

10 ÖversiktStart TIMSBO För att eleverna ska få så mycket kunskaper som möjligt är det viktigt att de känner sig trygga i den klass de tillhör. På TIMSBO får 7orna en heldag i början av höstterminen. Där får de lära känna sina nya klasskamrater genom lösa olika teambuildinguppgifter och göra tillitsövningar. Må braTimsbo

11 ÖversiktStart Mentorer Till varje klass är två mentorer knutna som arbetar tätt tillsammans för att varje elev ska känna trygghet och lyckas i skolan. Det är även mentorerna som har direktkontakt med hemmet om något särskilt händer. Må braMentorer

12 ÖversiktStart Elevhälsan Elevhälsan på Granbergsskolan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och med skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd. Teamet består av skolkurator, skolsköterska och studie och yrkesvägledare i nära samarbete med lärare och rektorer runt elevens hälsa och studiesituation. Med våra olika kompetenser kan vi möta varje elevs behov utifrån ett elevhälsoperspektiv. Till verksamhetens stöd i arbetet med elevhälsan finns Centrala Elevhälsan som består av psykologer och skolläkare. Kurator SYV Skolsköterska Må braElevhälsan

13 ÖversiktStart Må bra TIMSBO Kompisgrupp Mentorer Komet och ART Elevhälsan Kulturgrupp Klicka på något av alternativen för att komma vidare Må bra

14 ÖversiktStart Kurator Skolkuratorn på Granbergsskolan arbetar heltid och som skolkurator arbetar man med skolans sociala miljö, ger stöd och vägledning till elever, lärare, föräldrar och övrig skolpersonal. Hela tiden och med elevens behov i fokus är det skolkuratorns uppgift att se till helheten. Till skolkuratorn kan man komma då man behöver stöd, råd eller handledning i många olika frågor. Det kan röra sig om t.ex. frågor rörande •skolsituationen •då barnet inte trivs i skolan •problem i kompisrelationer •mobbning eller utanförskap •barnet mår dåligt; nedstämdhet, aggressionsutbrott •familjerelaterade problem •frågor angående barnuppfostran •och mycket mer… Må braElevhälsanKurator

15 ÖversiktStart Skolsköterska Tillsammans med slutbetyget i 9:an får du ett vaccinationskort av mig där alla vaccinationer du fått sedan du föddes finns dokumenterade. Jag finns på Granbergsskolan varje dag, oftast mellan 8 och 16. I 8:an erbjuds alla elever en hälsokontroll och ett hälsosamtal. Längd, vikt och rygg kontrolleras och samtalet rör elevens hälsovanor; tobak, alkohol, sömn, kost, trivsel i skolan mm. Jag finns med vid 8:ornas sex-och samlevnadsundervisning, har tjej- och killsnack, pratar om kost och hälsa när det behövs. Till mig kan du komma om du har medicinska problem, har skadat dig på något sätt, eller behöver prata med någon utomstående. Må braElevhälsanSkolsköterska

16 ÖversiktStart Biblioteket Söka information Genom faktaböcker och uppslagsböcker av olika svårighetsgrad och genom internet har du här tillgång till mängder av information. Naturligtvis kan du också här få hjälp av personalen. Läsa Här finns ett bra urval av böcker – roliga, spännande, romantiska, ruskiga... – och biblioteket kompletteras hela tiden med nya böcker. Av vår personal kan du få tips på böcker, som passar just dig. Plugga Här kan du sitta och jobba med ditt skolarbete – ibland under en lektion eller kanske också någon rast. Raster Många kommer till biblioteket under rasten för att läsa Ljusnan eller någon annan tidning eller för att låna en bok. Biblioteket ligger centralt i skolan och är öppet större delen av skolveckan. Granbergs inreBiblioteket

17 ÖversiktStart Studie- och yrkesvägledare Vad innebär studie- och yrkesvägledning? Målet är att eleverna ska få ett bättre beslutsunderlag för sitt val till gymnasiet, få mer insikt om sig själva och också mer kunskap om de alternativ som finns. Vägledningssamtalen är opartiska och utgår från elevernas egna intressen, tankar, förutsättningar och frågeställningar. Jag började hösten 2008 som studie- och yrkesvägledare (SYV) och jobbar halvtid här på skolan. Förutom att jag tillhör elevhälsan arbetar jag bl. a. med gymnasievalet och PRAO. Må braElevhälsanSyv

18 ÖversiktStart Filmsalongen ”Röda rummet” ”Röda rummet” används flitigt vid filmvisningar och redovisningar. Rummet är utrustat med storbildskanon och stor filmduk. Granbergs inreFilm salong

19 ÖversiktStart KometART Kometprogrammet – Vi har en handledare på skolan och hittills har ca 50 % av våra lärare genomgått en utbildning, på 25 timmar under en termin, för att lättare kunna bemöta utåtagerande eller omotiverade elever. ART – ilskekontrollträning På skolan finns två utbildade ilskekontrolltränare som kan träna utåtagerande elever att förstå vad deras startsignaler är samt att hitta alternativ till ett dåligt beteende. Må braKomet & ART

20 ÖversiktStart Kompisgrupp Kompisvuxna Kompisgruppen på Granbergsskolan består av 2 representanter från varje klass som aktivt arbetar tillsammans för att förhindra och förebygga mobbning, rasism och andra ojämlikheter på skolan. Till elevgruppen finns 12 vuxna knutna som kliver in och agerar när det blir ett mobbnings- eller kränkningsärende. Kompisgruppen träffas var 14: e dag då vi pratar om hur stämningen är på skolan just nu. Eleverna utbildas under året och vi för många diskussioner omkring aktuella ämnen, utsatthet och mobbning. När eleverna går ut nian avtackas de med ett diplom för sitt goda arbete under tre år i kompisgruppen. Må braKompisgrupp

21 ÖversiktStart Rektorn talar Hej på er! Jag heter Mats Hedberg och är rektor på Granbergsskolan 7-9. Det är ett fantastiskt spännande arbete! Både att leda personalen i det pedagogiska arbetet och att, i olika sammanhang, träffa och lära känna eleverna. Granbergsskolan är en skola med hög kompetens och behörighet bland personalen för att hjälpa eleverna på bästa sätt. Vi jobbar för att vara en skola där man kan känna sig trygg och där vi tar oss tid när någon behöver stöd och råd. Vi vill skapa goda relationer som lägger en grund för ett effektivt samarbete mellan personal, elever och inte minst hemmen så att vi tillsammans når bästa möjliga resultat. Ni ska komma till en skola där ni kan må så bra som möjligt så att ni kan lyckas i skolarbetet. Välkommen till Granbergsskolan! Mats Hedberg Rektorn talar

22 ÖversiktStart Specgympa Om du behöver extra träning utöver ämnet Idrott och Hälsa, kan jag hjälpa dig med detta. Jag har tillgång till skolans gym med tillhörande omklädningsrum. Marianne Hamre Idrottslärare och specialpedagog i motorik och perception StudiealternativSpecgympa

23 ÖversiktStart Inkluderingsteamet I skolans inkluderingsteam jobbar erfaren och kompetent personal med elever som har mottagit rätten till särskola. Vi arbetar i de flesta klasserna och finns därför med eleverna hela dagarna, både på lektionstid och raster/håltimmar vilket skapar trygghet. Vi skapar relationer till era barn som ger godare förutsättningar för ett lugnare klimat i alla situationer. Rätt till särskola ÖversiktStudiealternativInkluderingsteamet

24 ÖversiktStart LOCA Här arbetar elever från olika klasser som har svårt att vistas heldag i stor grupp och/eller ofta bryter mot skolans regler. I gruppen arbetar eleverna mycket med social träning parallellt med vanligt skolarbete. Målet är att eleverna ska återgå helt till klassen när de visat att de klarar det. En lugn studiemiljö med närhet till en eller flera vuxna Vid behov erbjuds Social färdighetsträning och ART - ilskekontrollträning av LOCAs utbildade tränare. StudiealternativLOCA

25 ÖversiktStart Hem- och konsumentkunskap Här får du praktiska och teoretiska kunskaper av betydelse för hälsa och livskvalitet. Här utvecklas förmågan att analysera och lösa praktiska problem samt grundläggs en vana att reflektera över vilka konsekvenser var och ens handlande får för hälsa, ekonomi och miljö. Eleverna samarbetar och fördelar arbetet i naturliga situationer som de senare kommer att möta i livet Teori och praktik mixas naturligt. ÄmnenHemkunskap

26 ÖversiktStart Bild Vi är två lärare, Susanne och Gun- Inger, som tillsammans lägger upp planeringen i ämnet. I vårt klassrum vill vi att alla skall känna sig välkomna och vi vill att alla elever utifrån sin förmåga skall känna arbetsglädje, kreativitet och känna sig stolta över sina arbeten. Här får den egna personen stort utrymme och elevernas tankar och samtal ger ofta inspiration till intressanta motiv. Många elever gör stora personliga framsteg under de tre år de är på skolan och vi tycker att det är viktigt att visa upp alla påhittiga, fina, roliga eller uttrycksfulla arbeten som eleverna gör. Vi sätter därför upp arbetena i klassrum och korridorer för att dessutom göra arbetsmiljön extra trevlig. Vi strävar efter att både använda traditionella och moderna tekniker för att utveckla ämnet. Vill du ha ytterligare information gå in på vår hemsida. I vår kommer vi att ha en elevutställning tillsammans med Torbergsgymnasiet på Bollnäs konsthall. Det har vi traditionsenligt med några års mellanrum. Nästa gång finns kanske din bild med! Mer elevarbetebeten Klicka ÖversiktÄmnenBild

27 ÖversiktStart Bild Exempel på elevarbeten Bild kan även väljas som elevens val ÄmnenBildElevarbeten

28 ÖversiktStart Matematik utan böcker… Tidsbestämda kurser, tex Procent, Geometri, Statistik etc. Under kursens gång kan eleverna arbeta från G-nivå till gymnasienivå med tex Procent. Den enskilde eleven kan nå så långt den vill. Eleven arbetar med målen tills de uppnås och gör då ett prov. Inga bestämda provdatum finns. Ett eget material med tydliga mål som har direkt anknytning till kommunens betygskriterier. Materialet uppdateras hela tiden. Individanpassat Kurser Då vi ansåg att våra läroböcker styrde mycket av matematik- undervisningen och att både elever och lärare kände pressen att ”hinna räkna ut boken” så växte idén med vårt projekt fram. Vårt samarbete under ”boktiden” var i det närmaste obefintlig. Eventuellt diskuterades tider för prov. Därför växte idén med en matematikundervisning utan läroböcker fram. ÄmnenMatematik

29 ÖversiktStart Studiealternativ LOCA Inkluderingsteamet Specgympa Specundervisning Studiealternativ Klicka på något av alternativen för att komma vidare

30 ÖversiktStart Språk ÄmnenSpråk Klicka för mer

31 ÖversiktStart Specundervisning Matematik – Svenska - Engelska Om du behöver extra hjälp eller har svårt att nå målen för godkänt så finns specundervisning i matte, svenska och engelska. StudiealternativSpecialundervisning

32 ÖversiktStart Musik Något som vi också vill poängtera är att vi på Granbergsskolan har ett ”rockrum” där eleverna kan spela instrument om de har rast, lunch eller håltimme. De får gärna komma och låna ett instrument från musiksalen om de har någon annan ledig tid. På vår skola kan man utöver den obligatoriska undervisningen även välja musik på elevens val. Där anser vi att det är viktigt att eleverna i största möjliga mån får ge önskemål vad de skulle vilja göra. Det kan bland annat vara att bilda ett band, göra egna låtar, utveckla sin förmåga på ett instrument med mera. I vår undervisning i ämnet musik på Granbergsskolan så får eleverna arbeta med en hel del olika områden. De får lära sig grunder att spela instrument såsom bland annat gitarr, piano, rytminstrument och bas. De får även kunskaper i tillexempel musikhistoria, musikteori och att göra egna texter till musik med mera. ÄmnenMusik

33 ÖversiktStart Svenska Vi sätter goda relationer, elevens självförtroende och ett bra studieresultat i fokus. Vi erbjuder elever, med läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk eller annan art, specialundervisning med ett individuellt och varierat upplägg i trevlig, lugn och trygg miljö. Välkommen in i bokens, filmens och teaterns värld. Här får du en bra grund till att utveckla din förmåga att läsa, tala, skriva och lyssna. ÄmnenSvenska

34 ÖversiktStart SO Geografi – Religion – Historia - Samhällskunskap - Vi varierar arbetssätt och undervisningsformer för att anpassa till alla elever. - Det finns ett naturligt samarbete med andra ämnen. - Vi arbetar med ett tydligt miljöperspektiv år 7-9. ÄmnenSO

35 ÖversiktStart Teknik I teknik arbetar vi både praktiskt och teoretiskt. Eleverna får bla göra egna konstruktioner, lära sig ritteknik och Google sketchup, ta del av teknikhistoria samt arbeta med olika redovisningsformer som tex Power Point och skriva en rapport. ÄmnenTeknik

36 ÖversiktStart Fritidsgård Sluta 9an? När du slutar niondeklass så arrangerar fritidsledarna en drogfri skolavslutning, allt för att du som elev skall få chansen att få en trevlig avslutning på din grundskoleperiod och ett positivt avstamp innan du börjar på din gymnasieutbildning. På Granberg finns kommunens fräschaste uppehållsrum Rast eller är ledig? Då kan du ta ett parti biljard, träffa kompisarna över en fika eller varför inte sitta och prata lite med våra fritidsledare Örjan och Marre. Har du lite längre ledighet så kanske en film i röda rummet känns som en bra lösning. Sommartid så brukar vi spela lite beachvolleyboll eller utomhuspingis. Lov? Då kanske det är på sin plats med en liten resa. Höstlovet är det kultur och shopping som gäller och på sportlovet åker vi till ÅRE och skidar lite. På sommaren erbjuder vi en liten ”minisemester”, en resa lite längre bort tillsammans med kompisar och trygga vuxna förebilder. Kvällstid? Örjan och Marre jobbar även på fritidsgården Solbacken i Arbrå på kvällarna. Är du lite nyfiken på vad en fritidsgård kan erbjuda dig så gå in på www.bollnas.se/fritidsgardarna så får du veta lite mer.www.bollnas.se/fritidsgardarna Vi erbjuder också olika former av Skol-DM tävlingar där du som elev representerar Granbergsskolan. På senare år har vi haft fina framgångar inom friidrott, vem vet, kanske är du en av Sveriges kommande idrottsstjärnor. Granbergs inreFritidsgård

37 ÖversiktStart Idrott Vi på Granbergsskolan har förmånen att arbeta i en miljö som skapar lust att idrotta. Undervisningen delas in i olika block, till exempel friluftsliv, bollspel, simning och dans. Vi arbetar mycket för att individen skall fungera samt trivas i grupp. Ett gott ledarskap samt kamratanda är något som finns med som en röd tråd i hela undervisningen. På Granbergsskolan finns två olika sorters elevens val för de som vill fördjupa sig inom idrottsämnet. Inriktning fotboll, där fotbollsintresserade har möjlighet till minst nittio minuters extra fotbollsträning varje vecka. I undervisningen varvas träning med fotbollsteori samt skadeförebyggande arbete. Inriktning idrott/friluftsliv varvar vanlig skolidrott med andra aktiviteter till exempel bowling, kanotpaddling och kontrollerad gymträning. Här har eleven goda möjligheter att påverka kursutbudet. ÄmnenIdrott

38 ÖversiktStart Elev café Elevcaféet drivs I huvudsak av vår cafégrupp som består av elever från år 9. Ibland uppstår spontan musik vid caféborden. Här på caféet umgås elever och personal Granbergs inreElev café

39 ÖversiktStart Let’s fly you there ÄmnenSpråkEngelska

40 ÖversiktStartÄmnenSpråkModerna språk Titta på kort från 9:ornas spanienresa? Klicka här

41 ÖversiktStart Datorer På skolan finns en Datasal som bokas av din lärare. Nya bärbara datorer finns på vagnar som kan användas i alla salar. I biologisalen och aulan finns storbildsprojektorer som kan användas vid redovisningar och filmvisning. Granbergs inreDatorer

42 ÖversiktStart Bilder Spanskan Spanienresa ÄmnenSpråkModerna språkBilder Gaudis park Camp Nou

43 ÖversiktStart Service Granbergsskolans trevliga röst tillhör Ann-Helen som jobbar vid skolans expedition Vår vaktmästare Östen träffar du i skolans korridorer Granbergs inreService


Ladda ner ppt "Start Nyfiken på Granbergsskolan? Kliv in så får du se! Klicka här ”En skola i utveckling! Granbergsskolan är en F-9 skola belägen nära skog och natur."

Liknande presentationer


Google-annonser