Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle CBF, Centrum för belastningsskadeforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle CBF, Centrum för belastningsskadeforskning."— Presentationens avskrift:

1 Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle CBF, Centrum för belastningsskadeforskning

2 Arbetsrelaterade belastningsskador Sjukdomar eller besvär i rörelseorganen som uppstått övervägande till följd av en längre tids fysisk och/eller psykisk belastning i arbetslivet Inte: • mental ohälsa • akuta skador • fritidsskador Ett av de största folkhälsoproblemen i Europa Kostar svenska staten ung. 50.000.- varje minut i kostnader för sjukskrivning och sjukersättning

3 Kostnader för sjukskrivning / sjukersättning Försäkringskassan 2011

4 Arbetsorsakade besvär enligt kroppsregion, kön och yrkeskategori Hals, nackeAxel, armHandRygg Höft, ben, knä MKMKMKMKMK Arbetare3,45,97,711,33,23,611,013,03,53,6 Tjänstemän2,25,63,88,31,02,24,56,91,01,4 Andel sysselsatta med besvär under senaste 12 månaderna, % Arbetsmiljöverket; Arbetsorsakade besvär 2008

5 buller vibrationer värme, kyla, drag etc. ämnen från växter/djur kemiska ämnen påfrestande arbetsställningar korta, upprepade arbetsmoment tung manuell hantering arbete vid bildskärm/pc mobbning, trakasserier hot eller våld stress, psykiska påfrestningar Kvinnor 0,9 0,1 0,3 0,6 7,7 2,9 5,1 2,7 0,4 0,5 10,6 Män 1,1 0,3 0,4 0,2 0,7 6,3 2,0 5,1 1,4 0,2 0,3 6,1 Arbetsorsakade besvär enligt anledning Arbetsmiljöverket; Arbetsorsakade besvär 2008 Andel sysselsatta med besvär under senaste 12 månaderna, %

6 Anmälda arbetssjukdomar efter huvudsakliga besvär 2009 N=4899N=3993

7 FAS-centrum Kroppen i arbete – från problem till potential •Tilldelades Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning, september 2009 •FAS-centra – ett långsiktigt stöd till starka forskningsmiljöer •50 miljoner kronor under en 10-årsperiod •Inriktningen stöds genom Högskolans profilering mot Hälsofrämjande arbetsliv FAS: forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

8 •Vad är det •Varför uppstår det •Vem drabbas •Hur stort är problemet •Vilka arbetssystem är friska •Hur kan drabbade hjälpas •Vem kan göra vad och när Belastningsorsakade besvär – Kroppen i arbete – från problem till potential

9 Sittande bland 156 callcenteranställda Toomingaset al.; accepted for publication

10 O-belastning i resten av livet Japan Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan Från: Straker & Mathiassen, 2009 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 20012006 Procent av befolkningen walking using internet ”Usually”:

11 •Minskad muskelstyrka •Sämre muskeluthållighet •Sämre kondition •Minskad benmassa •Sämre motorik •Ökad risk för övervikt •Ökad risk för hjärt-/kärlproblem •Ökad risk för diabetes Resultat av o-belastning

12 •Vilka är de •Varför uppstår de •Vem drabbas •Hur stort är problemet •Vilka arbetssystem är friska •Hur kan drabbade hjälpas •Vem kan göra vad och när Resultat av o-belastning i arbetet – Kroppen i arbete – från problem till potential

13 CBF – historik och nutid 1970 Forskning kring belastningsskador startas på Arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning i Umeå, senare Arbetsmiljöinstitutet 1995Arbetslivsinstitutet bildas vid en sammanslagning av Arbetsmiljöinstitutet och Institutet för arbetslivsforskning 1997 Belastningsskadecentrum (BSC) bildas som ett forskningsprogram vid Arbetslivsinstitutet Norr i Umeå 2003BSC överfördes till HiG som fristående forskningscentrum; 25 mkr tillfördes HiG:s forskningsbudget 2010CBF införlivades i Akademin för hälsa och arbetsliv

14 CBF:s uppdrag och profil CBF:s uppdrag från Högskolan i Gävle 2003: Bedriva forskning och utvecklingsarbete inom belastningsskadeområdet, samverka med andra forskningsmiljöer och informera om sin verksamhet. Hälsofrämjande arbetsliv… En profil vid Högskolan i Gävle

15 CBF på två orter ~15 personer ~18 personer

16 Forskande personal vid CBF •1 professor •3 tillsvidareanställda docenter •6 tillsvidareanställda disputerade •7 disputerade gästforskare o.l. •11 doktorander •3 projektmedarbetare/forskningsassistenter

17 Flervetenskaplig kompetens vid CBF •Fysiologi •Neurovetenskap •Psykologi •Belastningsergonomi •Sjukgymnastik •Epidemiologi •Statistik •Ekonomi •Pedagogik

18 En stark forskningsmiljö… •Högklassig forskningsverksamhet - kvalitativt och kvantitativt •Väl utvecklat samspel med andra forskningsmiljöer •Stor nationell och internationell visibilitet •Kombination av förnyelsekraft och god förankring i kringliggande forskningsfält •Innehåller ofta olika forskningsinriktningar eller discipliner som befruktar varandra •Ofta en tongivande forskare som inspiratör eller koordinator •Forskarna har högt ställda och gemensamma mål för verksamheten

19 Produktion och kvalitet Publikationer 2007-2011 •52 där försteförfattaren är CBF-are •26 där någon annan författare är CBF-are Artiklar i granskade vetenskapliga tidskrifter •79 där försteförfattaren är CBF-are •26 där någon annan författare är CBF-are Granskade abstracts till konferenser •16 där försteförfattaren är CBF-are •3 där någon annan författare är CBF-are Läroböcker, populärvetenskap

20 •FAS-centrum; 5000 kkr •FAS, behandling av nacksmärta; 1150 kkr •FAS, kostnadseffektiv mätning; 1000 kkr •AFA, behandling av nacksmärta; 1150 kkr •AFA, öga-hand koordination; 950 kkr Medel direkt till HiG Summa: 9240 kkr Produktion och kvalitet Externt finansierad verksamhet 2011

21 •FAS, motorisk variabilitet (post-doc); 850 kkr •FAS, motorik hos musiker (post-doc); 850 kkr •AFA, flyglastares arbetsmiljö; 900 kkr •AFA, ergonomiska förpackningar; 300 kkr •Forskningsstyrelsen DK, variationsmätning; 350 kkr •Ett antal nätverk; ungefär 100 kkr Verksamhet som förverkilgas vid HiG Summa: 3350 kkr Produktion och kvalitet Externt finansierad verksamhet 2011

22 Forskningssamarbeten inom HiG •Miljöpsykologi Kombinationer av fysisk och mental belastning •Vårdvetenskap Utveckling av frågeformulär för nacksmärtpatienter •Företagsekonomi Samband mellan arbetsmiljö och andra framgångsfaktorer •Industriell ekonomi Arbetsmiljöeffekter av att införa Lean production i industrin •Nationalekonomi Utveckling av kostnadseffektiva datainsamlingsmetoder •Datavetenskap Datorstödd registrering av handledsvinklar

23 Svenska forskningssamarbeten •Lunds universitet; Arbets- och miljömedicin, Nationalekonomi •Linköpings universitet; Klinisk och experimentell medicin •Universitetssjukhuset Örebro; Habiliteringens forskningscentrum •Karolinska Institutet; Miljömedicin, Folkhälsovetenskap •KTH; Skolan för teknik och hälsa •Innventia •TYA •Uppsala universitet; Arbets- och miljömedicin •Umeå universitet; Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Samhällsmedicin och rehabilitering, Folkhälsa och klinisk medicin, Integrativ medicinsk biologi

24 Europeiska forskningssamarbeten Gemensamma publikationer 2007- •Århus Universitet; Arbejdsmedicinsk klinik •Ålborg Universitet; Center for Sensory-Motor Interaction •Syddansk Universitet; Idræt og Biomekanik •Københavns Universitet; Idrottsmedicin •Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Oslo •Arbetshälsoinstitutet, Helsinki •Vrije Universiteit Amsterdam; Human Movement Sciences, EMGO •Erasmus Medical Center Rotterdam; Neuroscience •TNO, Nederländerna •Universität Göttingen; Zentrum Physiologie und Pathophysiologie •University of Torino Medical School; Department of Neuroscience •S:t Petersburg State University; Psychophysiology •Bogomoletz Institute of Physiology, Kiev

25 Utomeuropeiska forskningssamarbeten Gemensamma publikationer 2007- •Tel Aviv University; Physical Therapy •University at Buffalo; Industrial Engineering •Liberty Mutual Research Institute for Safety, Hopkinton •NIOSH, Pittsburgh •University of Maryland; Kinesiology •University of Michigan; Industrial and Operations Engineering •University of Washington; Environmental and Occupational Health •University of Waterloo; Kinesiology •University of British Columbia; Environmental Health •Curtin University of Technology, Perth; Physiotherapy

26 Tre insatsområden •Fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskada •Interventioner mot belastningsskador i arbetslivet •Rehabilitering av belastningsskador

27 1.Biokemiska markörer och blodflöde 2.Synstress och besvär i nacke/skuldra 3.Variation i fysisk belastning 4.Fysisk aktivitet och stress 5.Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning 6.Ergonomiska interventionsprocesser 7.Hälsofrämjande ledarskap 8.Arbetsliv och folkhälsa 9.Rehabilitering av nackbesvär Nio forskningsfält

28 Kriterier för val av FoU-fält •Problemorientering •Relevans •Attraktionskraft •Nyhetsvärde •Kompetens •Resurser •Koherens

29 FAS’ internationella utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning 2007 Forskningsområden som bör utvecklas: •Forskning kring modeller för mätning av exponeringar och relaterade riskmodeller. Omfattar forskning om exponeringarnas variabilitet, vilka faktorer som bestämmer exponeringsmönstren och hur kunskapen kan tillämpas. •Det behövs fler systematiska interventionsstudier. Det finns ett stort behov av att utveckla vetenskapliga metoder som fastlägger interventioners effektivitet och verkningsgrad. •Vetenskapliga studier av metoder och strategier som främjar tillämpningen av ny vetenskaplig kunskap - implementeringsforskning.

30 Samverkan med samhällsaktörer Samverkan för att: •forskningsresultat ska komma till nytta •forskning riktas mot relevanta frågeställningar och problem Samverkan på olika sätt: •Utbildning för yrkesgrupper, t.ex. sjukgymnaster, ergonomer •Seminarier, utbildningsdagar för aktörer inom arbetslivet •Forskningsprojekt i samarbete med näringsliv och offentlig sektor •Publicering av forskning i populärvetenskaplig form •Undervisningsmaterial •Ergopriset •Förändringsarbete på företag, t.ex. Ovako i Hofors

31 Utbildning •Masterutbildning i Arbetshälsovetenskap •Fristående kurser: Belastningsergonomi 7,5 hp Belastningsergonomisk riskbedömning 7,5 hp Motorisk inlärning med tillämpningar inom rehabilitering och prevention av muskuloskeletala besvär 7,5 hp •Uppdragsutbildningar •Forskarutbildning i samverkan med Umeå och Uppsala universitet

32 www.hig.se/cbf Visibilitet Varumärke och kommunikationsstrategi

33

34 www.hig.se/cbf


Ladda ner ppt "Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle CBF, Centrum för belastningsskadeforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser