Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-tjänster som funkar Stefan Johansson, Funka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-tjänster som funkar Stefan Johansson, Funka"— Presentationens avskrift:

1 E-tjänster som funkar Stefan Johansson, Funka
Hans-Peter Aineskog, Mittbygge Gustav Ruthgård, Logica

2 Samarbete mellan fyra parter
Kommuner Avesta, Borlänge, Eskilstuna Göteborgsregionen Göteborg, Alingsås, Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Orust, Tjörn, Lilla Edet, Öckerö Haninge, Hässleholm, Kristianstad Linköping, Lund, Malmö, Norrtälje Riges-nätverket Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand Skellefteå, Sollentuna, Varberg Västervik, Örebro Funka Nu: Stefan Johansson Analyser, prototyper och användartester Mittbygge: Hans-Peter Aineskog Tillhandahåller information och tjänster kring bygga & bo Logica: Gustav Ruthgård Utvecklar och driftar e-tjänster Samarbetet sker inom ramen för Funkas kommunprojekt

3 En kort bakgrund…

4 Kommunala e-tjänster…
Är ofta ologiska och svåra, tycker användarna Fungerar sinsemellan väldigt olika Kastar användaren hit och dit mellan olika gränssnitt Saknar best practice och är sällan testade/utvärderade på djupet.

5 Det går ett blankett- spöke genom de kommunala webbplatserna.
Vi har väldigt svårt att frigöra oss från de gamla pappers-blanketterna. Bilder från samt från

6 Att göra ett formulär av en pappersförlaga och sedan låta någon ta emot det via e-post är ingen e-tjänst…

7 Service online bör dra nytta av webbens alla möjligheter

8 Ett bra exempel är placering av borrhål för värmepumpar på www
Ett bra exempel är placering av borrhål för värmepumpar på

9 Vad försöker vi uppnå? Ett sätt att stegvis förbättra e-tjänsternas effektivitet Ökat fokus på användarna Metoder som kan användas för utvärdering Kravunderlag som är begripliga för alla parter Samspel mellan information och tjänst Samspel mellan externwebb och bakomliggande system

10 Så vi tog det mest komplexa vi kunde hitta…

11 Bygglov Snårigt regelverk Skillnader på kommunal nivå
Kräver mycket underlag Många inblandade parter Stark traditon av ”så här har vi alltid gjort” Hysteriskt fokus på lagtexten

12 Bygglov, rivningslov, föranmälan… På normalsvenska skulle vi säga ”tillstånd”. Lov betyder i det här sammanhanget inte ”när vi ska vara lediga”.

13 Vad har vi gjort? Tillgänglighetsrevision Prototyp
Ändringar i befintlig tjänst Tester

14 Tidigare uppbyggnad Ny uppbyggnad 1 Start 7 Area bild 2 Person
uppgifter 3 Fastighet 4 Besk- rivning 5 Åtgärd 6 Byggnad 7 Area 8 Material 9 VA 10 Inför Samråd 11Kontroll-ansvarig 12 Hand- lingar 12 Granska 13 Certifikat 14 Signera 15 Skickad Ny uppbyggnad VÄLJ Person Företag VAD 4 Beskrivning 5 Åtgärd 6 Byggnad 8 Materialval VAR 3 Fastighet 7 Area FODRAR 09 VA-val 11 KA 12 Handlingar AV VEM 2 Person 2 Intressenter GRANSKA 12 Granska SKICKA 13 Certifikat 14 Signera 15 Skickad

15 Tydligare hjälp och stöd
Bort med abstrakta ord. Tydligare hjälp och stöd Tydligare uppställningar Övergripande logik Färre steg Tydliga knappar Förenklade texter Logik i flöden

16 Här blir det tre ”Om… Byt ut ”om” och ”eller” mot dialoger

17 Resultatet

18 Vad är e-formulärstjänsten?
En tjänst som visar upp formulär. Formulärens sidor och innehåll på sidor skapas i ett speciellt verktyg där man kan dra och släppa komponenter. Formulär kan laddas in och ur i tjänsten utan att själva tjänsten behöver ändras.

19 Arkitektur

20 Utgångsläget…

21

22 +

23 Livevisning Nu ska vi försöka gå live genom att på ett osynligt sätt byta dator…

24 Tillbaka Om livevisningen gick bra så är vi tillbaka i presentationen nu. Och om den inte gick bra är vi tillbaka i alla fall…

25 Lätta och svåra saker att ändra?
Texterna var ibland svåra att förstå och en del formuleringar behövde fixas till. Detta fixades enkelt med det befintliga verktyget, texterna exporterades till en excel fil där de ändrades av verksamhetskunniga och importerades sedan igen i tjänsten.

26 Lätta och svåra saker att ändra?
Tjänsten hade många sidor med lite information på, det behövde bli färre sidor med mer information på varje sida. Detta fixades med det befintliga verktyget, innehållet på sidorna flyttades ihop av formulärsbyggaren så var det klart. En ny utmaning dök upp i form av vad som skulle visas/döljas beroende på tidigare val. En komponent som döljer visar fält ändrades av en utvecklare så att den även kunde hantera förändringar på samma sida och uppdatera synligheten med hjälp av javascript.

27 Lätta och svåra saker att ändra?
Ordningen på fält, t.ex hur personuppgifterna pressenterades i rader och kolumner var inte optimalt, fälten låg långt ifrån varandra när de skulle ligga tätt ihop. Detta fixades enkelt med befintliga verktyg, komponenterna flyttades runt lite på sidan av formulärsbyggaren så var det klart. Den wizard som används för att skapa nya formulär uppdateras av en utvecklare med bättre standardutseende på vanligt förekommande uppgifter.

28 Lätta och svåra saker att ändra?
Knapparna var inte lätta att förstå och såg konstiga ut, dessutom var det olika utformning på knapparna på olika ställen på sidan. En nytt ”funka” tema har tagits fram där ny utformning av formulären med grund i prototypen men med rötter i befintlig design skapas. Knappar flyttas runt och nya innehålls areor läggs dit. Detta görs av en utvecklare och är ett litet större jobb.

29 Lätta och svåra saker att ändra?
Underskriften bestod i många sidor med lite information dessutom frågades det efter utfärdare på certifikat när man redan loggat in en gång. Antalet sidor har vi inte kunnat ändra på då själva designen i grunden är sådan att vi först måste ta reda på vilket typ av certifikat som skall användas innan vi lägger fram sidan där man skall skriva under. Vi bedömer att det är en för stor insats att ändra mot att slippa se en sida. Vi måste fråga efter vem certifikatsutfärdaren är eftersom det inte alls är säkert att man redan loggat in när man kommer till underskriften, ingången till formulären är många och därför måste vi täcka in alla varianter. Detta blev för mycket arbete för det resulterade förenklingsvärdet.

30 Vad har vi lärt dig? Färre sidor - bättre överblick - samma information Tänka sammanhang i större grad Tänk på nytt sätt - glöm blankett Enkelt språkbruk ger enklare tjänster Små förändringar har gett ökad tillgänglighet Humanister och teknister -> bra för tillgänglighet Visst fungerar sammarbete över verksamhetsgränser

31

32 Fortsatta arbetet Visuell tjänst för bygglov Serveringstillstånd
Skolskjuts Synpunkter och klagomål Kulturskola/musikskola

33 Exempel på visuell tjänst
Användaren tänker göra något… …men vet inte om det kräver något slags tillstånd Genom att klicka på bilder kan tjänsten plocka fram rätt information… … och därefter rätt flöde i e-tjänsten


Ladda ner ppt "E-tjänster som funkar Stefan Johansson, Funka"

Liknande presentationer


Google-annonser