Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sangviniker Flegmatiker Melankoliker Koleriker (Empedokles) Humor/Humör Sangviniker Flegmatiker Melankoliker Koleriker (Empedokles)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sangviniker Flegmatiker Melankoliker Koleriker (Empedokles) Humor/Humör Sangviniker Flegmatiker Melankoliker Koleriker (Empedokles)"— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Sangviniker Flegmatiker Melankoliker Koleriker (Empedokles)
Humor/Humör Sangviniker Flegmatiker Melankoliker Koleriker (Empedokles)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 1966

16 1979

17 1984

18 1958

19 1920

20 1858

21 1734

22 22 kap. Om den, som sårar eller dödar annans fä eller hund, och om någon köper eller säljer sjukt fä; så ock om fä eller hund skadar annans fä 5 § Äger någon fä, som smittosam sjuka haver; hålle det särskilt, att annans fä därav ej smittas må. Gör han det ej; böte tre daler, och skadan åter. Ur by, där boskaps sot är, må ingen sälja eller köpa fä. Sker det; gälde skadan som därav händer, och böte vardera tio daler, eller värje sig med laga skäl eller ed, att han ej visste där sot vara: dräpe ock den fä, som köpt, och hem till sig fört, då grannar där om påminna; eller böte dubbelt och haven de makt det fä döda. Oxe, häst, hund, eller vad fä det helst är, som av farsot dör, eller måste dräpas, som sagt är, skall genast med hud och allo grävas två alnar djupt ned i jord, avsides ifrån by, vägar och sjöar, och vare legohjon skyldigt det att göra: grannar hjälpe ock därtill, om så tarvas. Drager sig legohjon undan; miste halvt års lön: dör fä av annan sjuka, eller eljest dödas; då må hud avdragas och göre det legohjon vid bot, som sagt är. Var som förevitar någon sådant, eller att han fä hulpit, åderlåtit, botat eller snöpt; böte tjugu daler, eller plikte med kroppen.

23

24 Den bästa våldshanteringen är den som förebygger...
TERMA Den bästa våldshanteringen är den som förebygger...

25

26 Olika former av aggression...
Nonchalans Ironi/Sarkasm Förakt Verbala hot Fysiska hot Fysiskt angrepp

27

28


Ladda ner ppt "Sangviniker Flegmatiker Melankoliker Koleriker (Empedokles) Humor/Humör Sangviniker Flegmatiker Melankoliker Koleriker (Empedokles)"

Liknande presentationer


Google-annonser