Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Årsmöte 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Årsmöte 2010."— Presentationens avskrift:

1 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Årsmöte 2010

2 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Förslag till dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet 2.Fråga om mötet är behörigen upplyst 3.Fastställande av dagordningen 4.Val av ordförande och sekreterare för mötet 5.Val av protokolljusterare och rösträknare 6.Föredragning av styrelsens verksamhets/ekonomisk berättelse 7.Revisorernas berättelse 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9.Propositioner och motioner 10.Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya året 11.Val av styrelse och övriga funktioner 12.Presentation av miljögruppens arbete 13.Övriga frågor 14.Mötets avslutande Agenda

3 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse: Ordförande: Kjell Eriksson Vice Ordförande: Niclas Palm Sekreterare: Jan Hellman Kassör: Niclas Sobeus Övrig ledamot: Niclas Palm Övrig ledamot: Ingemar Jonsson Suppleant: Roger Lennehed Styrelsen har genomfört 4 möten under året. Utskott och arbetsgrupper Miljögruppen: (Per-Ola Björn, Ingemar Jonsson och Per-Åke Lilja) samlades vid städdagen 26 mars inför vårrustningen och sjösättningen och gick igenom SBU:s egenkontrollista, se 1 nedan. En inspektionsrunda gjordes. Muntlig genomgång av de viktigaste miljöfrågorna gjordes vid sjösättningen. En miljömapp med SBUs miljöinformation finns i vaktstugan och ska läsas av alla som går vakt, som också bekräftar med en signatur i vaktdagboken. PÅ har sett över brandskyddsarbetet som i princip ska fungera. Informationen måste gå fram till alla båtägare. Miljöplanen och miljöinformationen på vår hemsida behöver uppdateras. Efter höstmötet på SMBF samt mötet i januari 2010 med båtklubbarna i skyddsområdet för Görvälns vattenverk finns det mer miljöarbete att utföra både individuellt och gemensamt. Verksamheten 2009

4 ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Verksamhetsberättelse 2009 forts.. Varvschefen/arbetsledaren: Sjö/torrsättningen och dom olika arbetslagen fungerar bättre och bättre det är inga som håller sig undan, för varje arbetsgrupp har sin arbetsledare. Försöket med arbetslag liknande vaktpassen där man själv antecknar sig när man vill utföra sin arbetsinsats, har slagit väl ut, Det kommer att bli ännu bättre med lite små justeringar b.l.a. med lite anslag om var saker finns nycklar bensin oljeblandad o ren. Det har väl varit en incident med åkklipparen där man i sin iver att få i gång den använt fel nyckel och därmed förstört låset och sedan försökt tjuvkoppla så att tändspolen brann upp. Samt att den handragna trailern blivit utsatt för överlast hjulaxel knäckt. Onödig kostnad för klubben. Den gamla brasplatsen blev bortstädad under ett arbetspass samt att gräset där klipptes, där kan nu alla trailers få plats. I övrigt så har varvsområdet varit snyggt och städat under hela säsongen. Man kan även konstatera att det kan behövas sättas ihop speciella arbetslag med kunskap för ett område då vissa saker skall lagas. Samt att kunnig arbetsledare utses. Alt. är att leja in yrkesfolk. Många saker har även frusit inne p.g.a. arrendefrågan. Jag tror att vi jobbar vidare på det sätt vi startat kommer vår klubb att fungera utmärkt Verksamheten 2009

5 ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Verksamhetsberättelse 2009 forts.. Medlemmar •Vid verksamhetsårets utgång bestod klubben av 132 medlemmar. Vi hälsar de nya medlemmarna under året varmt välkomna. Arbetet med att få igång ungdomssektionen har fortsatt under året och det går framåt. Alla medlemmar har betalat sina avgifter. Ett enda missat vaktpass under säsongen. Verksamhet •Även det här verksamhetsåret får väl ses som ett mellanår på vi väntat på förnyat arrendekontrakt med KF. Förhandlingar hr ägt rum och KF ger oss ett tvåårigt kontrakt. Båtarna var i sjön tidigt detta år, redan den 8 maj. Klubben anordnade även detta år en familjedag med lekar och förtäring och gästspel från sjöräddningen. Dessvärre kom det nästan inga medlemmar denna gång och det beror säkert på olika saker men frågan är om vi skall fortsätta med detta. Som vanligt så var vi tvungna att ta upp våra båtar och det gick utan missöden. En del tyckte det var lite tidigt men när båtarna väl var på land så tror vi de flesta uppskattade det, hösten kom snabbt. Vägarna tog dock en del stryk och behöver nog åtgärdas under kommande säsong. Utbildningar •Olle Meier har under året utbildat ytterligare medlemmar i sjövett/båtkunskap och det har varit en kurs i motorlära samt en kurs i båtpraktik. Samtliga deltagare klarade sin examen. GRATTIS till er alla och ett stort TACK till Olle. Lokaler •Ladan borde ha fått nya vindskivor men det för ske under kommande säsong. Räcke, trappa och ev. tak till altanen skall även åtgärdas. Ekonomi •Ekonomin är god i klubben för närvarande även om det till stor del beror på att vi skjuter underhåll och annat framför oss. Alla avgifter och räkningar under året är betalda. De stora utgifterna är som vanligt arrende, el och underhåll av gräsytor och vägar. Reparation av gräsklippare och röjsåg blev en onödigt stor kostnad detta år. Klubbens kassa uppgår till drygt 100,000:- men man får ha i åtanke att vi har drygt 100 nycklar ute hos medlemmar vilket innebär uppemot 60,000:- i depositioner. Det blev något färre vintermedlemmar än normalt. Verksamheten 2009

6 ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Ekonomiskt utfall Verksamheten 2009

7 ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Ekonomiskt utfall forts.. Verksamheten 2009

8 ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Revisorernas berättelse Verksamheten 2009

9 ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Motioner och propositioner Motioner 1. Bygga bastu. Styrelsens beslut; avstyrkes på grund av oklara ägarförhållanden Propositioner 1. Välja in Ulf Hövik och Runo Blidstrand som hedersmedlemmar 2. Införskaffa en anslagstavla för meddelanden till våra medlemmar 3. Införskaffa ett verktygsförråd för medlemmar som tex går vakt att kunna komma åt verktyg/maskiner för att kunna klippa och slå vass 4. Införa ett max längd mått på lilla bryggan så att vi inte kan ta in stora båtar där 5. Införa ett min längd mått eller på annat sätt införa regler på stora bryggan så att inte småbåtar kan ställa sig i internkön för en plats där 6.Bygga klart räcke och trappa till verandan Verksamheten 2010

10 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Verksamhetsplan 2010 •Årets verksamhetsplan innehåller inga större planer då styrelsen inte lyckades förmå KF att skriva ett längre arrende än 2 år. Då ett längre arrendekontrakt är avgörande för hur vi skall planera vår framtid så kommer vi även i år att utföra endast de nödvändigaste åtgärderna. Det som står närmast på tur är ett räcke och trappa runt altanen samt reparation av ladans vindskivor. Vissa områden på bryggorna behöver nog ses över och bytas ut och det får ske löpande. Stolparna längs långa bryggan börjar luta lite här och var och det måste vi åtgärda innan sjösättningen. •Sjösättning kommer att ske den 8 maj och efter det så får vi se hur våra vägar har klarat sig. Är det mycket slitage och gropar så måste vi köpa in grus för att rätta till dem. Vi kommer förmodligen även salta vägarna i vår för att minska slitaget. •Förhoppningen är att det nya arbetspass systemet kommer att utvecklas och bli ännu bättre och smidigare och det känns som att de flesta av oss uppskattar att man själv kan välja sin arbetsdag precis som med vaktpassen. Vi önskar också att tävlingsledningen för fiske anordnar en gädd och gös tävling, det brukar vara ett uppskattat inslag för de som gillar fiske. Verksamheten 2010

11 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Verksamhetsplan 2010 forts.. •Familjedagen 2009 blev väl inte direkt någon succé, det berodde på flera faktorer och bl.a. både på dålig info/reklam om evenemanget men vi känner också att intresset från medlemmarna inte är så stort så vi får se om vi fortsätter med det. Hösten kommer säkert även detta år och våra båtar skall tas upp igen den 2 oktober men det är ju en otroligt lång och skön säsong innan det är dags för det. Vi kommer även under året att byta system för vår medlemsinfo, det är där vi har alla uppgifter om dig som medlem och din båt. Det kommer inte innebära så stora förändringar för respektive medlem men för styrelsen blir det ett säkrare och enklare system att jobba i. Vi planerar även att hålla en kombinerad kustskepparutbildning under våren, mer info kommer på hemsidan och i klubbstugan. •Inga andra större planer finns för klubbområdet. •En stor del av styrelsen avgår ju dels på detta årsmöte men även på nästa och vi behöver föryngring här, känner du redan nu för detta så anmäl ditt intresse, vi behöver både ordförande, kassör och sekreterare då dessa kommer att avböja omval. Anmäl ditt intresse till valberedningen redan nu, då får du en bra chans att påverka utvecklingen av vår fina båtklubb framöver! Verksamheten 2010

12 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Budgetförslag för 2010 Avgifter 2010, ingen höjning mot 2009 Medlemsavgifter71000 Bryggplatsavgifter44000 Sommarplatsavg1000 Vimpelförsäljning900 Ränta100 Summa intäkter117000 Kostnader 2010 Föreningsomkostnader div 8000 SM-Båtförbund 12000 Telefon2500 Renovering stolplada13000 El16000 Sopor+ toalett4000 Arrende24000 Gräsklippning3000 Grus/vägunderhåll10000 Bryggunderhåll6000 Festkommite5000 Ungdoms/utbildningsverksamhet2500 Miljöavgifter, miljöarbete1000 Salta vägarna5000 Bygga altanräcke till klubbstugan5000 Summa Utgifter117000 Verksamheten 2010

13 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Valberedningens förslag Styrelsemedlemmar: Vice ordförande Niclas Palm (omval) Sekreterare för 2 år Tommy Larsson (nyval) Suppleant för 2 år Glenn Kronholm (nyval) Valberedningens förslag på övriga funktioner: Hamnkapten för 2 år: Pertti Pöllänen (nyval) Festkommité för 2 år: Madelene Bengtsson (nyval), Elsy Lennehed (nyval) Webbmaster för 2 år: Tommy Larsson (formellt är det nyval, men defacto omval!) Följande personer valdes på årsmötet 2009 för en mandatperiod om 2 år och skall därför inte upp för om/nyval på detta årsmöte. Ordförande Kjell Eriksson Kassör Niclas Sobeus Ledamot Ingemar Jonsson Revisor Sune Larsson Revisor suppleant Tommy Levin Varvschef Jan Hellman Miljöchef Ingemar Jonsson Miljögrupp -utöver miljöchefen - Per-Åke Lilja och Per Ola Björn Val

14 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Valberedningens förslag för 2009 (OBS! gammal) Val

15 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö

16 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

17 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

18 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

19 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

20 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

21 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

22 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

23 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

24 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

25 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

26 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

27 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

28 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

29 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

30 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

31 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

32 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Miljö forts.. Miljö

33 Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Övriga frågor • ? Övrigt


Ladda ner ppt "Verksamheten 2009ValVerksamheten 2010MiljöAgendaÖvrigt 2010-02-18 Årsmöte 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser