Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledarutbildning; innehåll • Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar • Projektplanering från projektplan till avslutning • Projektets olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledarutbildning; innehåll • Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar • Projektplanering från projektplan till avslutning • Projektets olika."— Presentationens avskrift:

1 Projektledarutbildning; innehåll • Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar • Projektplanering från projektplan till avslutning • Projektets olika faser • Projektroller och ansvar • Projektledarrollen och dess viktigaste uppgift • Olika projektplaneringsmetoder • Projektets olika styrmetoder • Redovisning • Projektavslut • Projektgranskning 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

2 Dialogmetoden 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell • Ett arbetssätt och en metod som hjälper oss att reflektera och tänka tillsammans så att vi lär oss av och med varandra • Den utgår från utvecklingsteorin som säger att det är i vårt möte med andra som vi utvecklas • Där har vi alla lika stor roll och samma värde

3 Halta hästar och lata försäljare rör sig ej hastigt och hittar alltid vägen hem Hur många h är i detta? 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

4 Projekt • Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

5 Vad är ett projekt? • En temporär satsning för att framställa en unik produkt, tjänst eller service • En tillfällig satsning för att nå ett specifikt mål 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

6 Vad är ett projekt? • Alla projekt är viktiga för en organisations framgång • Projekten resulterar i nya eller förändrade processer, produkter, tjänster och organisationer • Projekt kan också leda till ökad försäljning, bättre kundrelationer, sänkta kostnader, förbättrad arbetsmiljö och andra fördelar 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

7 Ett projekt har: • uppdragsgivare • särskilt rekryterad personal, projektanställda • projektchef, projektledare, projektadministratör • ett klart definierat mål • aktiviteter • en start och ett slut • egen budget • milstolpar 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

8 Vad är projektledning? • Projektledning handlar om såväl struktur som känsla • En projektledare behöver både rätt verktyg och en fingertoppskänsla för vad varje projekt behöver 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

9 Vad är projektledning? • Projektledning är en disciplin som består av modeller, metoder och verktyg som personalen måste utbilda och träna sig i för att förstå och kunna praktisera • Det är viktigt att anpassa dessa modeller, metoder och verktyg till vilken typ av projekt det gäller och vilken organisation man verkar i 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

10 Projektledare • Projektledaren är den person som enskilt bär störst ansvar för att det uppsatta målet skall nås 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

11 Projektledarens roll • Huruvida ett projekt når sitt mål är till stor del upp till och beroende av hur väl projektledaren lyckas strukturera och leda arbetet • Det är projektledaren som måste hitta lösningar på alla eventuella oförutsedda problem som kan dyka upp. • En projektledare måste vara en skicklig ledare, planerare och problemlösare, allt på samma gång 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

12 Projektledningskoncept • Behovsanalys - man analyserar organisationen, projekt, projektmetod och projektledarbeteende för att kunna säkerställa vilket utbildningsbehov som finns • Projektledningsstrategi - utveckla en strategisk plan för hur en organisations projektledning ska formas, hur man ska nå målet med utbildningen, hur utbildningen ska följas upp och hur projektledningsrutiner ska införas. • Uppföljning - mentorer som kan hjälpa till att stödja projektledare och projektgruppen efter utbildningsinsatsen för att nå de uppsatta målen för utbildningsinvesteringen. 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

13 Utbildning för bättre projekt • För en ovan projektledare kan det vara svårt att få ordning på alla bitar, pengarna och materialet ska räcka, de projektanställda ska vara nöjda och tidsplanen måste hållas • Hur kan man optimalt strukturera ett projekt för att sedan få det att leda i mål? 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

14 Utbildning för bättre projekt • Det finns idag ett mycket stort utbud av olika projektledarutbildningar runt om i hela landet och det finns projektledar- utbildningar av olika slag inom ämnet • Det finns allt ifrån kortare grundkurser på 1-2 dagar där man går igenom grunderna, projektledarkurser där man lär sig att strukturera och styra ett projekt till längre mer ingående utbildningar där vissa utbildningar leder till ett certifikat 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

15 Projektmetoder • Projektledarutbildningar i PRINCE 2 • PRINCE 2, Projects In Controlled Evironments är en metod för projektledning • PRINCE2 har blivit standardmetod inom offentlig och privat sektor i många länder, men utvecklades i Storbritannien på 80-talet på lokal nivå • Verktyget PRINCE2 är andra upplaga av projektledningsmetoden, som är ett registrerat varumärke som ägs av Office of Government Commerce i Storbritannien 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

16 Props • Projektledarutbildningar i PROPS Projektstyrningsmodellen PROPS utvecklades i Sverige av Ericsson i perioden 1987 till 1989, och står för Projektet för Projektstyrning. • PROPS används hos Ericsson samt hos flera av deras partnerföretag. Men PROPS används även i andra branscher, både i privat och offentlig verksamhet. 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

17 PROPS • PROPS delar in projekt i tre olika områden: • det styrande som representerar affären, • det ledande som i projektet är projektledningen, • samt det utförande, själva arbetsmodellen. • Dessa symboliseras i projektbeskrivningen av olika färger, rött är styrande, blått är ledande och gult är liktydigt med arbetsmodellen. • PROPS har sex stadier i projektets process där beslut ska fattas, dessa stadier kallas toll-gates, TG. 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

18 IPMA • IPMA - International Project Management Association • IPMA är en projektledarmodell som bedömer en projektledares kompetens ut efter beteende, erfarenhet och metod. Certifieringen omfattar fyra nivåer A-D där A är högst. 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

19 IPMA • Varje år certifieras ca 16 000 projektledare över hela världen • IPMA är en ideell internationell organisation med ett femtiotal nationella medlemsorganisationer och över 50 000 medlemmar som arbetar med att främja projektformen. 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

20 PPS • Projektledarutbildningar i PPS - Praktisk Projekt Styrning • Praktisk projektstyrning är en modell som bygger på 20 års erfarenhet av projektarbete och är utvecklad av TietoEnator. PPS fokuserar på tre faser förberedelse, genomförande och avveckling. 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

21 Scrum • Scrum är en metod att fördela arbetsuppgifter baserat på affärsnytta. • I Scrum arbetar man i små team med upp till nio personer i varje grupp som arbetar i miniprojekt. 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

22 LFA • LFA - LOGICAL FRAMEWORK APPROACH • Logical Framework Approach används i större projekt där det i ett tidigt skede är viktigt att värdera projektet. Projektet bygger på vad som ska hända istället för vad som bör göras. 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

23 POLOYAS METOD • Poloyas metod är en problemlösningsmetod som består av fyra faser: • Definitionsfasen • Planeringsfasen • Utförande/ genomförandefasen • Utvärderingsfasen 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

24 SUNDELLS METOD • Goda exempel • Genomgång av praktiska exempel • Egna projektidéer • Seminarier • Studiebesök 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell

25 www.friametoder.se • Förening/kooperativ • Finansiering • Lokal utveckling • Projektarbete • Mobilisering • Mötesformer 2014-06-19 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell


Ladda ner ppt "Projektledarutbildning; innehåll • Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar • Projektplanering från projektplan till avslutning • Projektets olika."

Liknande presentationer


Google-annonser