Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Footprints 19.06 2010 Pre Midsummerfestival saturday.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Footprints 19.06 2010 Pre Midsummerfestival saturday."— Presentationens avskrift:

1 Footprints 19.06 2010 Pre Midsummerfestival saturday

2 1 Mos 35:1- Gud sade till Jakob: "Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau." Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: "Gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder, och låt oss dra upp till Betel. Där skall jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick." Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina örringar, och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid Sikem. Sedan bröt de upp, och en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring, så att man inte förföljde Jakobs söner. Och Jakob kom till Lus, det vill säga Betel, i Kanaans land, med allt det folk som var med honom. Där byggde han ett altare och kallade platsen El-Betel, därför att Gud hade uppenbarat sig för honom där, när han flydde för sin bror. Debora, Rebeckas amma, dog och blev begravd under en ek nedanför Betel. Den fick namnet Gråteken. Gud visade sig på nytt för Jakob när han hade kommit tillbaka från Paddan-Aram, och han välsignade honom. Gud sade till honom: "Ditt namn är Jakob, men du skall inte längre heta Jakob utan Israel skall vara ditt namn." Och han gav honom namnet Israel.

3 Gud talar! • Genom sitt ord • I bönen • Genom tankar, bilder, tilltal, visioner, drömmar, händelser • Kairos-ögonblick – Stora o små händelser – Positiva o negativa – Som får oss att stanna upp, inse att Gud har ärende till oss • Kairos – Guds tid!!!

4 Speciella ”heliga” plattser • Olika för olika människor • Kanske du har en speciell böneplatts? • Platser där du har mött Gud flera gånger… • …eller där du var med om något speciellt?

5 Altaret är en symbol för Guds närvaro! • Altaret finns inte i första hand för Gud utan för oss • Som en påminnelse om Guds närvaro • Kyrkorna är vigda för att möta Gud – ett speciellt rum… • Gud är inte speciellt närvarande där • Men de är ett hjälpmedel för oss

6 Altaren åt Gud • Kanske de finns tider i ditt liv du gärna går tillbaka till i dina tankar + de får vara påminnelser om Guds trofasthet – var han trofast då är han trofast nu! -Risken är att vi börjar leva i det som har varit -Allt var bättre förr….

7 Ifall… • De vi återvänder till i tankar, minnen uppmuntrar oss till att tro att Gud är trofast idag är det bra • Ifall de bara blir ett sentimentalt nonsens i bakåtsträvan och snuskonservatism är det dags att utmanas att gå vidare!

8 Midsummerfestival 2010 • Närapå 20 år av drogfritt Midsommarfirande för ungdomar och vuxna • Klar kristen profil • Ha de kul o söka Gud tillsammans! • Dethär blir en liten överblick över festivalförberädelserna

9 Midsummerfestival • Förbundet Kyrkans Ungdom med en stab av frivilliga som planernar – Planeringsgrupp ca 8 pers – 2010 • Egon Veevo • Christian Snellman • Josefina Salo • Christoffer Dahlin • Mats Dahlin • Mika Pulkkinen • Nicken Storbjörk • Rebecca Ekman • Per Stenberg

10 Midsummerfestival • De senaste åren arrad av KU på Pörkenäs • I år är Pörkenässällskapet medarr, liksom Musikagenturen Belliart (lö kväll)

11 Midsummerfestival • Förberädelser: – November: • Understöds ansökningar » Svenska Kulturfonden » Svenska Folkskolans vänner » Osv – December-mars (2010) • Huvudartistförhandlingar

12 Midsummerfestival • Förberädelser fortsätter – Mars-Maj • Övriga artister bokas • Huvudtalare • Tema • Sponsorer vidtalas • Praktiska arrangemang iordningställs • KBG Inbjudan i April • Infomaterial färdigställs, distribueras • Hemsidan uppdatares • Bulleranmälan, Byggnadsgranskning, Livsmedelsgranskning, Räddningsverket informeras, o granskningsdatum fastställs • Tidningsannonser och pr i övrigt

13 Midsummerfestival 2010 • Förberädelser • Förköp igång i början av maj • Dåligt med intresse för förköpet! – Juni • Säkerhetsplanen färdigställs – ca 15 sidor… • Anmälan om offentlig tillställning in – 1 ordningsvakt / 100 besökare • Mera pr • Sista förberedelser • Parkeringsarrangemang • Biljettförsäljare • Förstahjälpare • Själavårdsteam

14


Ladda ner ppt "Footprints 19.06 2010 Pre Midsummerfestival saturday."

Liknande presentationer


Google-annonser