Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Digital IUP i skolan, implementeringsplan för unikum SAMORDNARE MARIKA DELVRET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Digital IUP i skolan, implementeringsplan för unikum SAMORDNARE MARIKA DELVRET."— Presentationens avskrift:

1 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Digital IUP i skolan, implementeringsplan för unikum SAMORDNARE MARIKA DELVRET

2 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET SAMORDNARE MARIKA DELVRET • Från KF till BUN: ”Uddevalla ska använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter” • Från BoU (Nina) till grund-/grundsärskolorna: ”Som ett led i utveckla arbetet med skolans individuella utvecklingsplaner och för att möta Skolverkets kritik angående dessa, samt KF:s uppdrag till BUN och vidare till BoU, ska nya försök med digital IUP genomföras under läsåret 2008-09. Beslut om införande fattas under våren 2009, baserat på erfarenheter från försöken. Beslut har tagits om att anlita företaget Unikum för försöken.” • Från Skolverket: Inspektionen visar att dessa [IUP] bör utvecklas vidare vad beträffar innehåll och kvalitet. Speciellt gäller detta kopplingen mot nationella mål. Inspektörerna vill också framhålla vikten av att de hålls aktuella för eleverna i det dagliga skolarbetet. (ur Skolverkets kommunrapport beslut 080508) UPPDRAGET

3 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET PILOTUTVÄRDERINGEN Vad är största vinsten med unikum? SAMORDNARE MARIKA DELVRET ”Alla är väl förberedda inför samtalet man kan lägga större fokus på att titta framåt på nya utvecklingsmål” ”Tydliggör målen både för eleven och föräldrarna ” ”Alla är förberedda inför samtalen. Alla tänker mål på ett annat sätt. Alla blir mer involverade i arbetet och vi har automatiskt börjat tänka på nya sätt och utveckla vårt arbete” ”Att lärare och elev blir mera medvetna om målen. Att ha ett redskap att följa upp mål och att bestämma nya Kommunikation med andra undervisande lärare runt klassen” ”elevernas och föräldrarnas delaktighet i processen. Jag har aldrig känt mig så förberedd inför ett IUP-möte och de samtal jag haft har varit mer givande än tidigare” ”att allt finns tillgängligt hela tiden för alla parter”

4 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET GRUNDSKOLECHEFEN OCH BUN:S UPPGIFT SAMORDNARE MARIKA DELVRET Grundskolechefen/Skolutvecklare •Förhandla avtal med unikum, man prenumererar per år. Beslut om unikum efter samverkan tisdagen 31 mars 2009. •Vika fortbildningsdagar med mål och bedömning för utvecklande av IUP:skrivandet bland personalen, möte 12 maj 13:00 med mål och bedömningsgruppen, utvecklingschefen och unikumsamordnaren •Ge piloterna fortbildning på pilotträffar med unikumsamordnaren •Ge Rektorerna tid att sätta sig in i unikum, mål och bedömningsarbetet •Redovisa hur det fortlöpande arbetet med implementeringen går för politikerna i BUN BUN •Följa och ekonomiskt stödja arbetet med att ge medborgarna större påverkansmöjligheter via unikum

5 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET REKTORS UPPGIFT SAMORDNARE MARIKA DELVRET •Finnas synlig i unikum. Tid, att fylla i en presentation och lägga in en bild med support, att få fördjupad bild av unikum finns på rektors workshopen den 21 April 14:00-16:00 Norgårdenskolan fler möten utifrån önskemål är möjligt. •Ge tid åt piloterna för att stötta kollegerna med programhantering, pedagogiska tips och föräldrainformation. Löses i dialogen med piloten. Exempel unikum som ansvar, minskad rasttillsyn, nedsättning i tid/tjänst, Individuell fortbildning om 35 timmar, tid för kompensation andra K-dagar etc. •Var med och styra utformningen av den skriftliga information och de skriftliga omdömena som ges i utvecklingsplanen se 7 kap. 2 § grundskoleförordningen

6 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET SAMORDNARE MARIKA DELVRET •Att under hösten -09 utöka användandet av digital IUP för ett arbetslag med dess elever •Om försök ej genomförts på skolan kommer piloten med Marikas hjälp göra testsamtal med unikum som hjälpmedel i en, alt. fler klasser •Att informera, involvera och stötta kollegorna i arbetet, ev. närvara vid föräldramöte för demonstration av unikum •Att allt eftersom utvärdera och diskutera erfarenheter med rektor, kolleger och pilotgruppen •Handleda kolleger i hanteringen av programmet. PILOTERNAS UPPGIFT

7 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET UNIKUMSAMORDNARENS UPPGIFT SAMORDNARE MARIKA DELVRET •Ta fram en implementeringsplan •Informera löpande om arbetet med implementeringen till grundskolechefen, skolutvecklare och IKT-chefen •Fortlöpande fortbildning i programmet för att kunna förmedla nyheter till piloterna. •Stödja piloterna på skolorna i deras arbete med utökat användande, föräldrainformation, svara på programfrågor och pedagogiska frågor från piloterna via unikumbloggen, Kontakter och support från unikum angående IUP-mallar, programfrågor el dyl. •Nätverka med kommuner som har eller ska implementera unikum Trollhättan, Lerum, Stenungsund… •Bjuda in till regelbundna möten en gång i månaden för att diskutera den fortlöpande implementeringen och annat aktuellt.

8 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET LÄGET PÅ SKOLORNA Skolapilottestatansvar/fortsätter med Sommarhemskolan 7-9Lisbeth EmvinJaJa,med båda arbetslag år 7 Kerstin Dahlberg sträng Sommarhemmet F-6Agnetha ErikssonJaJa, med hjälp (arbetslag) Söder F-6Kristina EkrroosJa/allaJa (kanske övertalig) Lane-Ryr F-6Marika JohanssonJa, flera Ja Äsperöd F-6Ann-Sopfie EwerlöfNej Ja, delat med f-3 Äsperöd 7-9, APT 20 majTor LindénNej Ja, delat Forshälla F-6Liselott BackmanJaJa,delat Ljunskileskolan F-6Catarina Florén Karin WidegrenJaJa,delat med: Margartea Almefjord Eriksson Anna Olsson Hogstorp F-6, APT 11 majIngela ThorsellJaJa,delat Linda Mellander Bokenäs F-6, APT 7 majGunnel JohanssonJavill ha hjälp återkommer Norgårdenskolan 7-9Niclas Olsson (ej tillsv)JaJa med Tomas M, fullt? Norgården F-6Marika DelvretJaJa alla 4-6, F-3 Herrestad F-6Anna KindbergJaJa, många intresserade Ramnerödskolan 7-9Mikaela NilssonJaJa, kanske årskursvis Norrskolan F-6Leena HåkanssonJaJa, med nedsättning Dalaberg F-6Marita ViktorssonjaJa, delat, hela skolan Kent Matsson, Emma J Hovhult F-6Anne Söve SyverudJaJa, med Susanne Susanne Hollertz Unneröd F-6, APT 23 aprilMaj-Britt HansenJaJa, annika lindblom, APT 23 april Västerskolan 4-9Sara Engsfeldt JaDelat Sandersdalskolan F-5Louise OtterholmJa Sandersdal/Särskolan F-6Eja NilssonJaJa, vidare på särskolan Östanvind 4-9 APT Christina Rörvall-Dahlberg Emelia Utberg, Martin Eriksson Nej APT i maj Regina Kristensson Nej Inför hösten •Piloterna bjuds in till möte 12 maj 14:30, Norgården för genomgång av förslaget till implementeringsplanen •Nya medlemmar tillkommer utifrån önskemål från piloterna själva •Datum för utvärderingsmöte under höstterminen bokas. Tisdagen 1 december 14:30

9 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET IKT-CHEFENS UPPGIFT •Säkerhetsfrågor PUL •Samkörning av datasystem för automatisk import av elever, personal, vårdnadshavare. Kommer att ske två tillfällen per år vid terminsstart, tills det sker per automatik SAMORDNARE MARIKA DELVRET

10 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET TIDSPLAN FÖR IMPLEMENTERING •Läsår 09/10: ett arbetslag per skola igång med testelever/alt försök med IUP-samtal med enstaka testelever där inget är gjort. •Läsår 10/11: Alla skolor bör ha minst en hel klass per arbetslag som genomför IUP-samtal. Hälften av alla skolor bör ha hela skolan med i unikum. •Läsår 11/12: Alla skolor ska ha minst ett arbetslag som använder unikum vid IUP-samtal. De sista klasserna ska in i unikum. Alla lärare ska ha prövat på att med delar eller helklass genomfört IUP-samtal med unikum. •HT 12 Ska samtliga skolor arbeta fullt ut med unikum. SAMORDNARE MARIKA DELVRET UNIKUM 2009/1020010/1120011/12


Ladda ner ppt "UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Digital IUP i skolan, implementeringsplan för unikum SAMORDNARE MARIKA DELVRET."

Liknande presentationer


Google-annonser