Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KORRELATIV Frågeord ? Svarsord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KORRELATIV Frågeord ? Svarsord."— Presentationens avskrift:

1 KORRELATIV Frågeord ? Svarsord

2 KORRELATIV Det finns ett system för frågeord och tillhörande svarsord. Det består av fem förstavelser och nio efterstavelser som kan kombineras på olika sätt.

3 KORRELATIV Vad? Ingen Aldrig Hur? Alltid När? Någon Varje Varför?

4 KORRELATIV Förstavelse ki vad, vilken, frågeord ?

5 KORRELATIV Förstavelse ti den där, utpekande ord

6 KORRELATIV Förstavelse i någon

7 KORRELATIV Förstavelse ĉi all, varje

8 KORRELATIV Förstavelse neni- ingen

9 KORRELATIV Efterstavelse -o ting, obestämd sak

10 KORRELATIV Efterstavelse -u individ, bestämd sak

11 KORRELATIV Efterstavelse -a slags, egenskap

12 KORRELATIV Efterstavelse -el sätt

13 KORRELATIV Efterstavelse -e plats

14 KORRELATIV Efterstavelse -am tidpunkt, en gång

15 KORRELATIV Efterstavelse -om mängd

16 KORRELATIV Efterstavelse -al orsak

17 KORRELATIV Efterstavelse -es s, ägare

18 KORRELATIV Förstavelse ki-
kio - vad kiu - vem, vilken kia - hurdan kiel - hur kie - var kiam - när kiom - hur mycket kial - varför kies - vilkens, vems, vars

19 KORRELATIV Förstavelse ti- tio - det där tiu - den där tia - sådan
tiel - så där tie - där tiam - då tiom - så mycket tial - därför ties - dess, deras

20 KORRELATIV Förstavelse i-
io - någonting iu - någon ia - något slags iel - på något sätt ie - någonstans iam - någon gång iom - något, litet ial - av någon anledning ies - någons, någras

21 KORRELATIV Förstavelse ĉi- ĉio - allting, allt ĉiu - varje
ĉia - allt slags ĉiel - på alla sätt ĉie - överallt ĉiam - alltid ĉiom - alltsammans ĉial - av alla skäl ĉies - vars och ens, allas

22 KORRELATIV Förstavelse neni- nenio - ingenting neniu - ingen
nenia - inget slags neniel - på inget sätt nenie - ingenstans neniam - aldrig neniom - inte det minsta nenial - av ingen orsak nenies - ingens, ingas

23 KORRELATIV kio - vad tio - det där io - någonting ĉio - allting, allt
nenio - ingenting kiu - vem, vilken tiu - den där iu - någon ĉiu - varje neniu - ingen kia - hurdan tia - sådan ia - något slags ĉia - allt slags nenia - inget slags kiel - hur tiel - så där iel - på något sätt ĉiel - på alla sätt neniel - på inget sätt kie - var tie - där ie - någonstans ĉie - överallt nenie - ingenstans kiam - när tiam - då iam - någon gång ĉiam - alltid neniam - aldrig kiom - hur mycket tiom - så mycket iom - något, litet ĉiom - alltsammans neniom - inte det minsta kial - varför tial - därför ial - av någon anledning ĉial - av alla skäl nenial - av ingen orsak kies - vilkens, vems, vars ties - dess, deras ies - någons, någras ĉies - vars och ens, allas nenies - ingens, ingas


Ladda ner ppt "KORRELATIV Frågeord ? Svarsord."

Liknande presentationer


Google-annonser