Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KORRELATIV ? Frågeord Svarsord. KORRELATIV Det finns ett system för frågeord och tillhörande svarsord. Det består av fem förstavelser och nio efterstavelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KORRELATIV ? Frågeord Svarsord. KORRELATIV Det finns ett system för frågeord och tillhörande svarsord. Det består av fem förstavelser och nio efterstavelser."— Presentationens avskrift:

1 KORRELATIV ? Frågeord Svarsord

2 KORRELATIV Det finns ett system för frågeord och tillhörande svarsord. Det består av fem förstavelser och nio efterstavelser som kan kombineras på olika sätt.

3 Vad? Ingen Aldrig Hur? Alltid När? Någon Varje Varför? KORRELATIV

4 Förstavelse KORRELATIV ki- vad, vilken, frågeord ?

5 Förstavelse KORRELATIV ti- den där, utpekande ord

6 Förstavelse KORRELATIV i- någon

7 Förstavelse ĉi- all, varje KORRELATIV

8 neni- ingen KORRELATIV Förstavelse

9 -o ting, obestämd sak KORRELATIV Efterstavelse

10 -u individ, bestämd sak KORRELATIV Efterstavelse

11 -a slags, egenskap KORRELATIV Efterstavelse

12 -el sätt KORRELATIV Efterstavelse

13 -e plats KORRELATIV Efterstavelse

14 -am tidpunkt, en gång KORRELATIV Efterstavelse

15 -om mängd KORRELATIV Efterstavelse

16 -al orsak KORRELATIV Efterstavelse

17 -es -s, ägare KORRELATIV Efterstavelse

18 kio - vad kiu - vem, vilken kia - hurdan kiel - hur kie - var kiam - när kiom - hur mycket kial - varför kies - vilkens, vems, vars KORRELATIV Förstavelse ki-

19 Förstavelse ti- KORRELATIV tio - det där tiu - den där tia - sådan tiel - så där tie - där tiam - då tiom - så mycket tial - därför ties - dess, deras

20 io - någonting iu - någon ia - något slags iel - på något sätt ie - någonstans iam - någon gång iom - något, litet ial - av någon anledning ies - någons, någras KORRELATIV Förstavelse i-

21 Förstavelse ĉi - KORRELATIV ĉio - allting, allt ĉiu - varje ĉia - allt slags ĉiel - på alla sätt ĉie - överallt ĉiam - alltid ĉiom - alltsammans ĉial - av alla skäl ĉies - vars och ens, allas

22 Förstavelse neni- KORRELATIV nenio - ingenting neniu - ingen nenia - inget slags neniel - på inget sätt nenie - ingenstans neniam - aldrig neniom - inte det minsta nenial - av ingen orsak nenies - ingens, ingas

23 KORRELATIV kio - vad tio - det där io - någonting ĉio - allting, allt nenio - ingenting kiu - vem, vilken tiu - den där iu - någon ĉiu - varje neniu - ingen kia - hurdan tia - sådan ia - något slags ĉia - allt slags nenia - inget slags kiel - hur tiel - så där iel - på något sätt ĉiel - på alla sätt neniel - på inget sätt kie - var tie - där ie - någonstans ĉie - överallt nenie - ingenstans kiam - när tiam - då iam - någon gång ĉiam - alltid neniam - aldrig kiom - hur mycket tiom - så mycket iom - något, litet ĉiom - alltsammans neniom - inte det minsta kial - varför tial - därför ial - av någon anledning ĉial - av alla skäl nenial - av ingen orsak kies - vilkens, vems, vars ties - dess, deras ies - någons, någras ĉies - vars och ens, allas nenies - ingens, ingas


Ladda ner ppt "KORRELATIV ? Frågeord Svarsord. KORRELATIV Det finns ett system för frågeord och tillhörande svarsord. Det består av fem förstavelser och nio efterstavelser."

Liknande presentationer


Google-annonser